Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
78137556430000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7466256256622141277775477753232525275293154512447025621276215
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
625915449367966563195745752643469826433458072604075176756494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
508013680846762486553628642926410284786645367732497820865848
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
436234139041883354893811733665355153620434820495285526455613
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257852456627989281823378229776345613916349117451783768141710
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00284562217523984219052210523828262573024526994
 1. Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 136397
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 76395
 3. Przetargi /Zamówienia publiczne / zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 71097
 4. Plany, Programy i zamierzenia
  Wyświetleń: 46826
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 45454
 6. Rekrutacja pracowników
  Wyświetleń: 33763
 7. Referat Spraw Obywatelskiech i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 28205
 8. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 26599
 9. DRUKI
  Wyświetleń: 26142
 10. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2018r
  Wyświetleń: 25982
 11. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 22406
 12. Referat Gospodarki Terenowj i Inwestycji
  Wyświetleń: 21551
 13. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2017r
  Wyświetleń: 19286
 14. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 18723
 15. Harmonogram wywozu odpadów w 2020 r.
  Wyświetleń: 18614
 16. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Wyświetleń: 17782
 17. Wybory samorządowe 16.11.2014r
  Wyświetleń: 17270
 18. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2019r
  Wyświetleń: 17052
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16829
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 16772
 21. Konkursy ofert - 2019r
  Wyświetleń: 16719
 22. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 16175
 23. Konkursy ofert - 2016r
  Wyświetleń: 15900
 24. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 15502
 25. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r
  Wyświetleń: 15295
 26. Konkursy ofert - 2018r
  Wyświetleń: 15066
 27. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 15012
 28. Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 14778
 29. Kontakt
  Wyświetleń: 14749
 30. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2015r
  Wyświetleń: 14628
 31. Konkursy ofert - 2015r
  Wyświetleń: 14481
 32. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 14216
 33. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 13687
 34. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 13324
 35. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2016r
  Wyświetleń: 12447
 36. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12404
 37. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 12274
 38. Internetowa wyszukiwarka Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 11074
 39. Konkursy ofert - 2017r
  Wyświetleń: 10981
 40. Referat Zamówień Publicznych i Promocji
  Wyświetleń: 10964
 41. Nabór 2017r
  Wyświetleń: 10570
 42. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 10563
 43. Nieruchomości
  Wyświetleń: 10417
 44. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 10096
 45. Nieruchomości -2016r
  Wyświetleń: 10090
 46. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 9745
 47. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 9373
 48. Rejestr ewidecji
  Wyświetleń: 9354
 49. Sołtysi i Rada Sołecka
  Wyświetleń: 8946
 50. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 8631
 51. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 8370
 52. Jednostki pomocnicze SOŁECTWA
  Wyświetleń: 8225
 53. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015r
  Wyświetleń: 8171
 54. Ogłoszenia - 2017r
  Wyświetleń: 8055
 55. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7902
 56. GMINA TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 7588
 57. Ochotnicza Straż Pożarna
  Wyświetleń: 7586
 58. Kierownictwo urzędu
  Wyświetleń: 7425
 59. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 7422
 60. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 7265
 61. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7241
 62. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7181
 63. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7178
 64. Nabór 2018r
  Wyświetleń: 7057
 65. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 6915
 66. Skład Rady Gminy Tarnów Opolski - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6764
 67. Budżet Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 6623
 68. Sprawozdania z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 6493
 69. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 6437
 70. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 6434
 71. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6420
 72. Azbest
  Wyświetleń: 6334
 73. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6307
 74. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 6298
 75. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 6216
 76. Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
  Wyświetleń: 6095
 77. Referat Budżetowo - Finansowy
  Wyświetleń: 5907
 78. Nieruchomości - 2018r
  Wyświetleń: 5862
 79. Wybory samorządowe 2010r
  Wyświetleń: 5834
 80. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5828
 81. Ogłoszenia - 2016r
  Wyświetleń: 5711
 82. Kompetencje
  Wyświetleń: 5639
 83. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 5603
 84. Decyzje środowiskowe - 2017r
  Wyświetleń: 5541
 85. Nabór 2015r
  Wyświetleń: 5495
 86. Nabór 2016r
  Wyświetleń: 5334
 87. Nabór 2014r
  Wyświetleń: 5279
 88. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
  Wyświetleń: 5255
 89. Wybory Samorządowe 2006r
  Wyświetleń: 5221
 90. Dziennik Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 5181
 91. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2017r
  Wyświetleń: 5174
 92. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5139
 93. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5139
 94. Uchwały VI kadencji - od 2 grudnia 2010r - do 20 pażdziernika 2014r
  Wyświetleń: 5138
 95. Nieruchomości - 2019r
  Wyświetleń: 5137
 96. TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 5098
 97. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2014r
  Wyświetleń: 5095
 98. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017r
  Wyświetleń: 5070
 99. Uchwały VII kadencji - od 28 listopada 2014 r. do 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 5021
 100. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4944
 101. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 4916
 102. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 4862
 103. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 4860
 104. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 4826
 105. Kontrole
  Wyświetleń: 4739
 106. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018
  Wyświetleń: 4723
 107. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4716
 108. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 4669
 109. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku
  Wyświetleń: 4588
 110. Pracownicy młodociani
  Wyświetleń: 4578
 111. Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 4564
 112. Obwieszczenia - 2019r
  Wyświetleń: 4535
 113. Nieruchomości - 2013r
  Wyświetleń: 4534
 114. Nieruchomości - 2015r
  Wyświetleń: 4528
 115. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4502
 116. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 4412
 117. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności oraz obronności
  Wyświetleń: 4378
 118. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: REFERENT termin składania 09 wrzesień 2013r.
  Wyświetleń: 4373
 119. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4352
 120. Rejestr placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4340
 121. Statut Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4338
 122. Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4327
 123. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 4317
 124. Kontakt z Sołtysami
  Wyświetleń: 4240
 125. Park Technologiczno-Innowacyjny Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 4237
 126. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4226
 127. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 4203
 128. Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5.05.2014 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów
  Wyświetleń: 4111
 129. Wybory do Sejmu i Senatu 25.10.2015r
  Wyświetleń: 4110
 130. Nabór 2019r
  Wyświetleń: 4102
 131. PRZYWORY
  Wyświetleń: 4102
 132. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 4037
 133. Przetarg -Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu
  Wyświetleń: 3993
 134. Oświata
  Wyświetleń: 3990
 135. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3966
 136. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3918
 137. Zarządzenia Wójta Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 3893
 138. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3858
 139. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2018r
  Wyświetleń: 3855
 140. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2011 rok
  Wyświetleń: 3839
 141. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds.księgowości podatkowej i składników majątkowych w Referacie Budżetowo-Finansowym
  Wyświetleń: 3834
 142. Obwieszczenia - 2016r
  Wyświetleń: 3801
 143. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3787
 144. Ogłoszenia - 2015r
  Wyświetleń: 3733
 145. Konkursy ofert - 2014r
  Wyświetleń: 3723
 146. Informacja PKW o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich
  Wyświetleń: 3713
 147. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 3701
 148. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 3594
 149. Informacje - 2017r.
  Wyświetleń: 3592
 150. Projekty uchwał VII kadencji - 2017 rok
  Wyświetleń: 3569
 151. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2013r
  Wyświetleń: 3550
 152. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 3517
 153. System Informacji Przestrzennej - GEO SYSTEM
  Wyświetleń: 3478
 154. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 3467
 155. Uchwały V kadencji - od 24 listopada 2006r do 8 listopada 2010r
  Wyświetleń: 3457
 156. Budżet Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 3448
 157. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 3443
 158. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)
  Wyświetleń: 3383
 159. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3382
 160. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2015 rok
  Wyświetleń: 3367
 161. Zarządzenia Wójta Gminy - 2014r
  Wyświetleń: 3332
 162. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 3326
 163. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3317
 164. Termin składania ofert 30.04.2015 - Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjnych istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 3295
 165. Wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3295
 166. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - BUDOWA HALI SPORTOWEJ W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 3266
 167. Skład Rady Gminy Tarnów Opolski - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3255
 168. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3252
 169. Walidrogi, Nakło, Raszowa
  Wyświetleń: 3251
 170. Nieruchomości - 2014r
  Wyświetleń: 3249
 171. Ogłoszenie z dnia 17.03.2015r o zamiarze zawarcia umowy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3237
 172. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3235
 173. Konkursy ofert - 2013r
  Wyświetleń: 3230
 174. NAKŁO, RASZOWA, WALIDROGI
  Wyświetleń: 3211
 175. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3197
 176. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do obsugi świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrdoku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3196
 177. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2016 rok
  Wyświetleń: 3188
 178. Opłaty Skarbowe w USC
  Wyświetleń: 3179
 179. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3154
 180. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - sekretarz gminy
  Wyświetleń: 3113
 181. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 2007r
  Wyświetleń: 3095
 182. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2017 rok
  Wyświetleń: 3082
 183. Konkursy ofert - 2012r
  Wyświetleń: 3069
 184. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3062
 185. Obwieszczenia - 2014r
  Wyświetleń: 3056
 186. Nieruchomości
  Wyświetleń: 3044
 187. Decyzje środowiskowe - 2014r
  Wyświetleń: 3038
 188. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe 2010r - 2011
  Wyświetleń: 3035
 189. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 3015
 190. Informacje - 2018 r.
  Wyświetleń: 3010
 191. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 3003
 192. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2013 rok
  Wyświetleń: 2984
 193. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2012r
  Wyświetleń: 2981
 194. Zarządzenia Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2975
 195. KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2970
 196. Nieruchomości - 2017r
  Wyświetleń: 2967
 197. Wykaz nieruchomości z dnia 01.06.2016 przeznaczonych do dzierżawy w Nakle
  Wyświetleń: 2967
 198. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2956
 199. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle ul. Strzelecka 49 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 2952
 200. Nabór z dnia 25.01.2017 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2945
 201. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2931
 202. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2922
 203. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku
  Wyświetleń: 2920
 204. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2904
 205. Projekty uchwał VII kadencji - 2015 rok
  Wyświetleń: 2899
 206. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2897
 207. Uchwała Nr 3/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 4 października 2006r.
  Wyświetleń: 2886
 208. Nieruchomości 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 2877
 209. Informacje - 2014r
  Wyświetleń: 2875
 210. Projekty uchwał VII kadencji - 2018 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 2865
 211. Zarządzenia Wójta Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 2849
 212. Udostępnienie Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 2832
 213. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2828
 214. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2823
 215. 002. Dowody osobiste - wymiana
  Wyświetleń: 2818
 216. Informacje - 2013r
  Wyświetleń: 2812
 217. Ogłoszenia - 2018r
  Wyświetleń: 2800
 218. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 2775
 219. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2771
 220. KOSOROWICE
  Wyświetleń: 2770
 221. Ogłoszenia 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 2768
 222. MIEDZIANA
  Wyświetleń: 2767
 223. Obwieszczenia - 2013r
  Wyświetleń: 2743
 224. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 2742
 225. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015
  Wyświetleń: 2718
 226. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2712
 227. Przyjmowanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2711
 228. Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2691
 229. System Informacji Przestrzennej - GISON
  Wyświetleń: 2686
 230. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2679
 231. Wydanie zezwolenia na usuwania drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2667
 232. Na temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2659
 233. Budżet Gminy - 2014r.
  Wyświetleń: 2657
 234. Decyzje środowiskowe - 2016r
  Wyświetleń: 2654
 235. Obwieszczenia - 2017r
  Wyświetleń: 2618
 236. Ogłoszenia - 2019r
  Wyświetleń: 2613
 237. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2604
 238. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2012 rok
  Wyświetleń: 2599
 239. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 2595
 240. Ogłoszenie o naborze - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op
  Wyświetleń: 2593
 241. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2589
 242. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 2583
 243. 2014r - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2582
 244. Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (2. edycji) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2574
 245. Obwieszczenia - 2018r
  Wyświetleń: 2567
 246. Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2015r na zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 3 sztuk na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2566
 247. Miedziana
  Wyświetleń: 2539
 248. Kulturotwórcza rola biblioteki w małych środowiskach na przykładzie biblioteki w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2520
 249. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 2511
 250. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2500
 251. Obwieszczenia - 2015r
  Wyświetleń: 2482
 252. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2479
 253. Informacja - dodatek enegretyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 2478
 254. Kosorowice
  Wyświetleń: 2459
 255. Budowa kanalizacji i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2449
 256. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2445
 257. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 2444
 258. Projekty uchwał VI kadencji - 2013 rok
  Wyświetleń: 2442
 259. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 2438
 260. Budżet Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 2434
 261. Nabór 2013r
  Wyświetleń: 2429
 262. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 2422
 263. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 2421
 264. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2416
 265. 2014r - Wstawianie i dzierżawa pojemników
  Wyświetleń: 2415
 266. Zarządzenia Wójta Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 2414
 267. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 2412
 268. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 2408
 269. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przyworach
  Wyświetleń: 2404
 270. 2011-Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup wyposażenia
  Wyświetleń: 2401
 271. Informacje - 2011r
  Wyświetleń: 2400
 272. Rejstracja zgonu
  Wyświetleń: 2398
 273. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 2394
 274. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym -termin składania 04.08.06r.
  Wyświetleń: 2393
 275. Rada Gminy
  Wyświetleń: 2393
 276. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2384
 277. Budowa kanalizacji
  Wyświetleń: 2373
 278. Informacje - 2012r
  Wyświetleń: 2373
 279. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2007 rok
  Wyświetleń: 2365
 280. 2014r: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2363
 281. Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości stałych odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2361
 282. Petycje
  Wyświetleń: 2360
 283. Ustalanie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 2359
 284. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds.remontów i inwestycji w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 2348
 285. Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego koparko-ładowarki dla Zakładu Gopspodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Tranowie Opolskim
  Wyświetleń: 2347
 286. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2336
 287. 2011-Przetarg-utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących tej operacji
  Wyświetleń: 2334
 288. Konkursy ofert - 2011r
  Wyświetleń: 2333
 289. Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
  Wyświetleń: 2328
 290. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2009 rok
  Wyświetleń: 2314
 291. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 2307
 292. Projekty uchwał VII kadencji - 2016 rok
  Wyświetleń: 2301
 293. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 2292
 294. Przywory
  Wyświetleń: 2281
 295. OGŁOSZENIE: Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy - termin składania ofert do 16 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 2273
 296. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2259
 297. Zapytanie ofertowe - wykonanie kotłowni zasilane gazem ziemnym oraz wewnętrznej instalacji C.O.i elektryczne w budynku byłej stacji PKP w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 2257
 298. Zamówienie publiczne z dnia 16.06.2015r: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2249
 299. Nabór z dnia 01.02.2017 na wolne stanowisko urzędnicze na podinspektora w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 2248
 300. Informacja o sposobie głosowania oraz ważności głosu
  Wyświetleń: 2236
 301. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 roku
  Wyświetleń: 2234
 302. Dotacje
  Wyświetleń: 2233
 303. Informacje - 2015r
  Wyświetleń: 2232
 304. Zarządzenia Wójta Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 2227
 305. Wykaz nieruchomości z dnia 22.04.2015r przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2226
 306. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 16 maja 2018r.
  Wyświetleń: 2223
 307. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2221
 308. Komitety wyborcze,kandydaci - wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2218
 309. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2218
 310. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op.
  Wyświetleń: 2217
 311. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 2189
 312. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (listopad-grudzień)
  Wyświetleń: 2179
 313. Program współpracy Gminy i z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
  Wyświetleń: 2177
 314. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Spraw Obywatelskich i USC - składanie ofert do 28.07.2010
  Wyświetleń: 2176
 315. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 29.06.2015r
  Wyświetleń: 2170
 316. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 2162
 317. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 2162
 318. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2161
 319. Ogłoszenie: Wójt Gminy Tarnów Opolski poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 2149
 320. Budżet Gminy - 2013r.
  Wyświetleń: 2146
 321. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 2140
 322. OGŁOSZENIE-Wójt Gminy poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w referacie Gospodarka Terenowa i Inwestycje
  Wyświetleń: 2138
 323. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 31.10.2018
  Wyświetleń: 2136
 324. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2008 rok
  Wyświetleń: 2134
 325. Informacje - 2010r
  Wyświetleń: 2131
 326. Przetarg nieograniczony z dnia 19.08.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2127
 327. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 2127
 328. Wykaz Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 2120
 329. 2011- Przetarg Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2116
 330. Konsultacje społeczne - 2013r
  Wyświetleń: 2109
 331. TERENY GÓRNICZE
  Wyświetleń: 2109
 332. Obwieszczenie z dnia 12.10.2012 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2108
 333. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2101
 334. Obwieszczenie z dnia 28.10.2012r- budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 2094
 335. Decyzje środowiskowe - 2015r
  Wyświetleń: 2092
 336. Wybory Prezydenckie - 2015r
  Wyświetleń: 2088
 337. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.11.2014r o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2087
 338. Decyzje środowiskowe - 2012r
  Wyświetleń: 2086
 339. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2086
 340. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 2080
 341. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2013r
  Wyświetleń: 2076
 342. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 2072
 343. Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu nawierzchni ścieralnej drogi ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim - termin składania ofert 30.07.2015r
  Wyświetleń: 2072
 344. 2013: Ogłoszenie o przetargu - Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Wyświetleń: 2071
 345. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 2070
 346. 2014r. - Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanej w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2066
 347. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18.12.2013ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagopsodarowania przestrzennego województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2066
 348. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2061
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.12.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu górniczego Tarnów Opolski - Wschód
  Wyświetleń: 2060
 350. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 2056
 351. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2051
 352. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 2049
 353. Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych w 2011r
  Wyświetleń: 2044
 354. Decyzje środowiskowe - 2011r
  Wyświetleń: 2041
 355. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2039
 356. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2036
 357. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2035
 358. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2013r
  Wyświetleń: 2034
 359. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2034
 360. Ogłoszenie z dnia 01.06.2015r o naborze kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 2032
 361. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2030
 362. Informacja PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015 r.
  Wyświetleń: 2029
 363. Tereny górnicze
  Wyświetleń: 2027
 364. 2010r: Ogłoszenie o przetargu-Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2024
 365. Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2015
  Wyświetleń: 2022
 366. Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016.
  Wyświetleń: 2009
 367. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach -termin 17.04.2015
  Wyświetleń: 2007
 368. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2006
 369. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2001
 370. Budżet Gminy - 2012r.
  Wyświetleń: 2000
 371. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1992
 372. 2014r -Modernizacja drogi gminnej ul. Łącznej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1991
 373. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1991
 374. 2014 r.- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 1990
 375. Nabór na wolne stanowisko pracy -Główny Księgowy ZGKiM
  Wyświetleń: 1983
 376. Ogłoszenie o naborze - Kierownik Referatu Hala Sportowa -termin składania do 15 grudnia 2010r
  Wyświetleń: 1983
 377. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 1981
 378. Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach Tarnowie Op i Miedzianej
  Wyświetleń: 1980
 379. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 1978
 380. TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 1971
 381. Decyzje środowiskowe - 2013r
  Wyświetleń: 1969
 382. Nabór na wolne stanowisko pracy-Aspirant pracy socjalnej
  Wyświetleń: 1960
 383. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2018 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 1954
 384. Projekty uchwał VI kadencji - 2012 rok
  Wyświetleń: 1952
 385. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do plakatowania
  Wyświetleń: 1950
 386. GMINNA KOMISJA WYBORCZA
  Wyświetleń: 1944
 387. Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1944
 388. 2012:Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym a zbycie nieruchomości w Tarnowie Op i Walidrogach
  Wyświetleń: 1943
 389. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.10.2015ro wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1943
 390. OGŁOSZENIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zapłotnej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1939
 391. Ogłoszenie z dnia 08.10.2015 o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”"
  Wyświetleń: 1934
 392. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  Wyświetleń: 1927
 393. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
  Wyświetleń: 1918
 394. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 24.10.2012r - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1917
 395. Przebudowa oraz rozbudowa GOK w Przyworach z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1916
 396. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 2013r
  Wyświetleń: 1914
 397. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 1913
 398. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych 2013r
  Wyświetleń: 1911
 399. 2012:Ogłoszenie o przetargu-ubezpieczenie dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1910
 400. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.2015r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1909
 401. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013r
  Wyświetleń: 1909
 402. Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1906
 403. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Op z dnia 25.11.2015
  Wyświetleń: 1906
 404. Obwieszczenie z dnia 26.08.2013r do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1900
 405. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1899
 406. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.06.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1897
 407. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnów Opolski na lata 2007 - 2009 z perspektywą do 2016 roku
  Wyświetleń: 1892
 408. Przetarg ZGKiM: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3-etap II
  Wyświetleń: 1888
 409. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 1886
 410. Informacja 2009r.
  Wyświetleń: 1885
 411. OGŁOSZENIE z dnia 15.06.2013: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1883
 412. Informacja o składzie,siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1882
 413. Projekty uchwał VI kadencji - 2011 rok
  Wyświetleń: 1878
 414. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1876
 415. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach z dnia 19.04.2016
  Wyświetleń: 1868
 416. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1867
 417. Transmisja obrad
  Wyświetleń: 1866
 418. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach losowania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1865
 419. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 1859
 420. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011r
  Wyświetleń: 1858
 421. Decyzje środowiskowe - 2010r
  Wyświetleń: 1857
 422. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Tarnów Opolski bez głosowania w okręgach wyborczych nr 4, 5, 6, 12, 14
  Wyświetleń: 1850
 423. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia 2015r
  Wyświetleń: 1849
 424. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 1849
 425. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1846
 426. 2014: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1845
 427. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 1844
 428. Program Odnowy Wsi
  Wyświetleń: 1842
 429. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 2012r
  Wyświetleń: 1841
 430. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego do głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1834
 431. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 1828
 432. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 1824
 433. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 1822
 434. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014r o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 1821
 435. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Miedziana
  Wyświetleń: 1821
 436. Nabór 2012r
  Wyświetleń: 1815
 437. 2014r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Przyworach
  Wyświetleń: 1809
 438. 2014r - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 1808
 439. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1808
 440. 2010r: Ogłoszenie - budowa punktów oświetleniowych - termin składania ofert 3.08.2010
  Wyświetleń: 1805
 441. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 09.11.2012r -rokowania odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Walidrogach
  Wyświetleń: 1798
 442. NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 1794
 443. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach z dnia 6 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1793
 444. Komisje Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1791
 445. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1789
 446. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi ,Tarnów Opolski i Miedziana z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1786
 447. Ogłoszenie z dnia 21.05.2015r o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1784
 448. Dane teleadresowe Sołtysów
  Wyświetleń: 1783
 449. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r.
  Wyświetleń: 1782
 450. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1781
 451. 2011 -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów Opolski ul. Norwida i ul. Nowej oraz w miejscowości Walidrogi ul. Konwalii
  Wyświetleń: 1780
 452. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1775
 453. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr. 500043155-N-2018 z dnia 27.02.2018
  Wyświetleń: 1775
 454. Zarządzenie Nr OR 0050.58.2015 z dnia 19.05.2015 zmiany zarządzenia dot powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1771
 455. Ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
  Wyświetleń: 1770
 456. OGŁOSZENIE z dnia 08.01.2013: w sprawie rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1763
 457. Wykaz nieruchomości z dnia niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscwości Walidrogi z dnia 28.01.2015r
  Wyświetleń: 1763
 458. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich z dnia 09.03.2017r.
  Wyświetleń: 1761
 459. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1757
 460. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014
  Wyświetleń: 1756
 461. OGŁOSZENIE: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1756
 462. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1753
 463. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski V kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 1747
 464. Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1740
 465. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych oraz innych - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 1734
 466. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1730
 467. Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego
  Wyświetleń: 1726
 468. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1723
 469. 2010r: Ogłoszenie o remoncie drogi gminnej ul. Krośnickiej w Raszowej
  Wyświetleń: 1721
 470. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1721
 471. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1721
 472. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1719
 473. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1718
 474. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1717
 475. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1713
 476. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
  Wyświetleń: 1709
 477. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 1708
 478. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1703
 479. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 1697
 480. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015r
  Wyświetleń: 1692
 481. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 1692
 482. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4.07.2013r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwesycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  Wyświetleń: 1689
 483. 2011:Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porzytku publicznegona rok 2012
  Wyświetleń: 1688
 484. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1687
 485. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1685
 486. Obwieszczenia - 2011r
  Wyświetleń: 1682
 487. 2012:Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1674
 488. 2012:Stworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy na rok 2012
  Wyświetleń: 1668
 489. OGŁOSZENIE 2012: o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1668
 490. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1666
 491. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Borowej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1664
 492. 2014: Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1664
 493. Obwieszczenia - 2012r
  Wyświetleń: 1657
 494. 2012:Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!
  Wyświetleń: 1656
 495. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1655
 496. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 1653
 497. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.08.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1649
 498. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22.10.2014 - kandydaci do Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1643
 499. 2013:Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1638
 500. Budżet Gminy - 2011r.
  Wyświetleń: 1634
 501. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów w roku 2018
  Wyświetleń: 1634
 502. Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu Z nauką za pan brat! projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 1634
 503. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1632
 504. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 1631
 505. 1.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dzierżawa gruntu w Walidrogach ul.Opolska
  Wyświetleń: 1629
 506. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1628
 507. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 1625
 508. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1618
 509. OGŁOSZENIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.
  Wyświetleń: 1614
 510. Uchwała Nr IV-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1614
 511. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości pod zabudowę w Tarnowie Op oraz niezabudowanych pod usługi w Walidrogach
  Wyświetleń: 1613
 512. 2013:Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1611
 513. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Nałkowskiej w Kątach Op
  Wyświetleń: 1610
 514. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012r
  Wyświetleń: 1609
 515. Zasady korzystania z wypożyczlni GBP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1608
 516. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1606
 517. Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 17.04.2012r
  Wyświetleń: 1603
 518. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie opracowywania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1602
 519. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 1602
 520. 2013: Ogłoszenie o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1601
 521. Decyzje środowiskowe - 2009r
  Wyświetleń: 1601
 522. Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1600
 523. 2011- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
  Wyświetleń: 1597
 524. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1597
 525. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.10.2015r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Eurosystem Polska Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 1594
 526. Powtórne obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2.06.2011ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 1591
 527. OGŁOSZENIE z dnia 11.04.2013: o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1586
 528. Druki do pobrania dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 1583
 529. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1582
 530. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1580
 531. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 20.08.2015r :Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 1580
 532. Ogłoszenie z dnia 22.06.2015r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1579
 533. Prognoza oddziaływania na środowisko - Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1578
 534. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski IV kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 1575
 535. Projekty uchwał V kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 1574
 536. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 kwietnia 2014 w sprawie numerów i obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1570
 537. 2011- Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnzjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu
  Wyświetleń: 1566
 538. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Opolskim -termin 20.04.2015
  Wyświetleń: 1565
 539. 2012:Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II
  Wyświetleń: 1564
 540. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1564
 541. Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic z dnia 10.09.2015r dot. Wydobycia kruszywa naturalnego spod lustra wody rzeki Odry
  Wyświetleń: 1563
 542. Ogłoszenie o przetargu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - ZGKiM
  Wyświetleń: 1563
 543. 2011:Podanie do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej
  Wyświetleń: 1562
 544. Budżet Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 1561
 545. Budżet Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 1559
 546. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 1559
 547. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1558
 548. Przebudowa ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim z dnia 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1554
 549. Wykaz nieruchomości z dnia 21 lipca 2016 r. przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 1554
 550. 2010: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ulicy Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ulicy Konwalii i Stokrotek - 15.11.2010r.
  Wyświetleń: 1551
 551. Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 25.05.2012r
  Wyświetleń: 1550
 552. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1547
 553. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Tarnów Op -Wschód
  Wyświetleń: 1544
 554. Ogłoszenia - 2014r
  Wyświetleń: 1543
 555. Konsultacje społeczne - 2015r
  Wyświetleń: 1542
 556. Ogłasza się konsultacje społeczne w zwiazku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1541
 557. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1541
 558. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1540
 559. Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na działce nr 249/155 w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1537
 560. Ogłoszenie o naborze - Kierownik referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 22.02.2010r
  Wyświetleń: 1536
 561. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie wynajęcia lokalu w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1535
 562. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PULI ŚRODKÓW NA PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 1534
 563. Ogłoszenie - Zapytania ofertowe do projektu - Kompetentny Urzędnik = Sprawny Urząd = Zadowolony Obywatel
  Wyświetleń: 1533
 564. Konsultacje społeczne - 2014r
  Wyświetleń: 1531
 565. 2012: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1526
 566. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 1526
 567. Ogłoszenie o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1523
 568. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 28.02.2017
  Wyświetleń: 1523
 569. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1522
 570. Przetargi - 2010r
  Wyświetleń: 1521
 571. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1520
 572. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 17.10.2011r
  Wyświetleń: 1519
 573. OGŁOSZENIA: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 1518
 574. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Nakło
  Wyświetleń: 1517
 575. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1517
 576. 2012: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do szkół i placówek oświatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1516
 577. Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2015
  Wyświetleń: 1510
 578. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 12.01.2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  Wyświetleń: 1510
 579. Zaproszenie osób do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach 2014r
  Wyświetleń: 1510
 580. Zarządzenia Wójta Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 1507
 581. Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 22.04.2016
  Wyświetleń: 1505
 582. Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę oswietlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1505
 583. 2011:Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu-termin składania ofert 11.08.2011
  Wyświetleń: 1503
 584. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 13.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1498
 585. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 1498
 586. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1494
 587. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1492
 588. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 1490
 589. Wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku.
  Wyświetleń: 1490
 590. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach
  Wyświetleń: 1487
 591. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1486
 592. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007
  Wyświetleń: 1486
 593. Nabór na stanowisko pracy - inspektor Biura Obsługi Klienta w Referacie Organizacyjnym w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 1485
 594. Ogłoszenie w sprawie wyników Otwrtych Konkursów Ofert na realizacje zadań w 2011r
  Wyświetleń: 1485
 595. 2012: Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1479
 596. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.10.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1475
 597. Zameldowanie cudzoziemca
  Wyświetleń: 1474
 598. Wieloletni Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
  Wyświetleń: 1473
 599. 2011- ogłoszenie o przetargu- Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1472
 600. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1472
 601. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 1471
 602. Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1469
 603. OGŁOSZENIE 2013:Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1469
 604. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 01.02.2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1469
 605. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza od dnia 13.11.2015 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Nakle
  Wyświetleń: 1468
 606. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 1467
 607. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1467
 608. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1466
 609. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r
  Wyświetleń: 1465
 610. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Hala Sportowa w wymiarze 1/2 etatu -termin składania do 7 marca 2011
  Wyświetleń: 1465
 611. 2010r: Ogłoszenie-Dostawa opału na sezon grzewczy 2010-2011
  Wyświetleń: 1464
 612. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. obsługi informatycznej i sekretariatu
  Wyświetleń: 1463
 613. OGŁOSZENIA 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1458
 614. Przebudowa sieci wodociągowej na działkach 1766/270, 2018/270, 2177/271, 2182/273, 2184/273, 2009/276 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1453
 615. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1452
 616. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 1451
 617. OGŁOSZENIE 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op .
  Wyświetleń: 1449
 618. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 1449
 619. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 1446
 620. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1445
 621. Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów
  Wyświetleń: 1445
 622. Informacje o projektach unijnych
  Wyświetleń: 1443
 623. Wydawanie paszportów
  Wyświetleń: 1443
 624. Konsultacje społeczne - 2016r
  Wyświetleń: 1442
 625. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1440
 626. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników z dnia 22.12.2015
  Wyświetleń: 1436
 627. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1436
 628. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 1434
 629. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2014 rok
  Wyświetleń: 1434
 630. 2011-Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego w Nakle
  Wyświetleń: 1433
 631. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
  Wyświetleń: 1433
 632. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 1433
 633. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 1432
 634. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1432
 635. Informacje - 2016r.
  Wyświetleń: 1426
 636. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1426
 637. Informacja o udziale w pracach komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1424
 638. Ogłoszenie o przetargu - dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla placówek ZGKiM
  Wyświetleń: 1424
 639. OGŁOSZENIE z dnia 10.07.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1423
 640. Obwieszczenie - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1422
 641. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.08.2014r o w wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie przebudowy wału Metalchem
  Wyświetleń: 1422
 642. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1421
 643. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1419
 644. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały o przystąpieniu do sporzadzania MPZP obejmujacego obszar wsi Przywory
  Wyświetleń: 1417
 645. OGŁOSZENIE 2013: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1416
 646. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1416
 647. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1413
 648. Informacja Prezydenta Miasta Opola z dnia 22.12.2015 o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1411
 649. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1411
 650. 2011:Ogłoszenie - Nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu 9.5
  Wyświetleń: 1410
 651. Ogłoszenia - 2013r
  Wyświetleń: 1410
 652. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1409
 653. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1407
 654. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1400
 655. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1393
 656. Budżet Gminy - 2006r.
  Wyświetleń: 1392
 657. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1392
 658. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015.
  Wyświetleń: 1391
 659. OGŁOSZENIE:Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1390
 660. Harmonogram polowań zbiorowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1389
 661. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015
  Wyświetleń: 1388
 662. Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową-24.06.2011 godzina 10:00
  Wyświetleń: 1388
 663. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 1387
 664. Apel Państwowej Komisji Wyborczej dot. spisu wyborców
  Wyświetleń: 1384
 665. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 1383
 666. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3.10.2014r w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 1382
 667. 2014r: Zatwierdzenie regulaminu do I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Przyworach z dnia 19.08.2014r
  Wyświetleń: 1381
 668. Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
  Wyświetleń: 1381
 669. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1380
 670. Ustawa o opłacie skarbowej która obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 1380
 671. Zaproszenie osób z reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na ro
  Wyświetleń: 1380
 672. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1376
 673. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnychw wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 1375
 674. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Remont drogi gminnej ulicy Słowackiego w Tarnowie Op-termin składania ofert 29.10.2010
  Wyświetleń: 1374
 675. Zapytanie ofertowe o cenę dowozu ucznia niepełnosprawnego z ul. Strzeleckiej 62 do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ul. Kościelna 10 w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r.
  Wyświetleń: 1373
 676. Referaty i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1372
 677. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8.10.2014r dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1371
 678. Wizualizacja wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1370
 679. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op. i Walidrogach - 20 wrzesnia 2011r.
  Wyświetleń: 1369
 680. OGŁOSZENIE2013: o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie przyjęcia Programu z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1369
 681. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1369
 682. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.07.2013r w sprawie odstąpienia od oceny przeprowadzenia oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1368
 683. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku
  Wyświetleń: 1365
 684. Zarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.346.2014 z dnia 28.08.2014rw sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 1364
 685. Budżet Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 1362
 686. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowy pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1360
 687. Uzbrojenie działek gminnych przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1359
 688. Zawarcie wyznaniowego związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 1358
 689. Konkurs na stanowiska Dyrektorów
  Wyświetleń: 1357
 690. Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
  Wyświetleń: 1355
 691. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Op. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r
  Wyświetleń: 1354
 692. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent - biuro obsługi klienta
  Wyświetleń: 1353
 693. Obwieszczenie - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1345
 694. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1345
 695. 2012: Informacja dla organizacji pozarządowych o wynikach konkursu otwartych ofert na realizację zadań na rok 2012r
  Wyświetleń: 1344
 696. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego 2014r o wszczęciu postępowania w spr. zmiany decyzji dot. przebudowy wału Metalchem miasta Opola- Etap II
  Wyświetleń: 1344
 697. Zapytanie ofertowe na nabór moderatora, który przeprowadzi warsztaty mające na celu opracowanie modelu/strategii organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1344
 698. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 1341
 699. Wykaz nieruchomości z dnia 05.08.2016 przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1341
 700. Zarządzenie Nr OR.0050.48.2015 z dnia 20.04.2015 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1341
 701. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r wykaz nieruchomości do sprzedaży w Nakle
  Wyświetleń: 1337
 702. OGŁOSZENIE 2012: o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1337
 703. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 11.09.2015r dot. całodobowej obsługi kotłowni w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 1337
 704. Wykaz terminów i ulic, na których będą prowadzone prace związane z budową i wymianą sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1336
 705. Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 1332
 706. OGŁOSZENIE 2013: o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1325
 707. Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1324
 708. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu 21.10.2015r ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej
  Wyświetleń: 1323
 709. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1322
 710. Ogłoszenie dot. stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach
  Wyświetleń: 1322
 711. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1320
 712. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1320
 713. Ogłoszenie z dnia 30.06.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 1317
 714. Projekt Rocznego Programu Współpracy
  Wyświetleń: 1317
 715. 2011:Zaproszenie na spotkanie w sprawie organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 1316
 716. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1316
 717. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  Wyświetleń: 1314
 718. Program Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r
  Wyświetleń: 1311
 719. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia funkcji koordynatora projektu pn Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1308
 720. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1307
 721. Projekty uchwał VI kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 1304
 722. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 1303
 723. Imienny wykaz głosowań radnych 2018-2023
  Wyświetleń: 1300
 724. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1298
 725. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 1296
 726. Ogłoszenie o naborze - referent ds.funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/2 etatu - termin składania ofert 28.11.2011r
  Wyświetleń: 1296
 727. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1295
 728. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1288
 729. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 1285
 730. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1284
 731. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulica Dzierżonia w Raszowej.
  Wyświetleń: 1282
 732. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1280
 733. OGŁOSZENIE 2013: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1280
 734. Budżet Gminy - 2007r
  Wyświetleń: 1279
 735. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje o ocenie bieżącej jakości wody z dnia 14.01.2016
  Wyświetleń: 1278
 736. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 1278
 737. 2011- Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna
  Wyświetleń: 1276
 738. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r
  Wyświetleń: 1276
 739. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1275
 740. Konsultacje społeczne - 2017r
  Wyświetleń: 1271
 741. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa
  Wyświetleń: 1271
 742. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TARNÓW OP. WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU.
  Wyświetleń: 1269
 743. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.03.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1267
 744. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 rok.
  Wyświetleń: 1266
 745. Budżet Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 1265
 746. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w Przyworach ETAP I
  Wyświetleń: 1261
 747. Zapytanie ofertowe - dosatwa i montaż wyposażenia ogrodu przyrodniczo - edukacyjnego
  Wyświetleń: 1261
 748. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 1260
 749. Zarządzenia Wójta Gminy - 2019r
  Wyświetleń: 1259
 750. Projekty uchwał V kadencji- 2009r
  Wyświetleń: 1258
 751. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1257
 752. Plan pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2010 rok
  Wyświetleń: 1255
 753. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1251
 754. Uchwały VIII kadencji - od 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1250
 755. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany z dnia 14.09.2016
  Wyświetleń: 1244
 756. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory w km. 11+415,18-11+726,76
  Wyświetleń: 1244
 757. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1242
 758. 2012: Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1241
 759. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 1239
 760. 2012: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy
  Wyświetleń: 1238
 761. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015
  Wyświetleń: 1238
 762. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1238
 763. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1236
 764. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2014
  Wyświetleń: 1236
 765. Informacja - skład osobowy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1232
 766. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 wg stanu 30 dni od dnia ślubowania
  Wyświetleń: 1231
 767. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1228
 768. Ogłoszenie o przetargu - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów gminy Tarnów Opolski- składanie ofert do 12.12.2011r
  Wyświetleń: 1226
 769. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2005.
  Wyświetleń: 1221
 770. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 1221
 771. Budżet Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 1217
 772. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni dróg w Tarnowie Opolskim i Przyworach
  Wyświetleń: 1217
 773. 5.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -wykonanie kotłowni na paliwa stałe w GOK-u
  Wyświetleń: 1216
 774. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 14
  Wyświetleń: 1215
 775. Ogłoszenie o naborze -Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Gminy -termin składania ofert do 17.10.2011
  Wyświetleń: 1215
 776. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 1215
 777. Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej jej nazwie i siedzibie
  Wyświetleń: 1211
 778. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia 2013r
  Wyświetleń: 1208
 779. 2011 - ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru na terenie Gminy Tarnów Opolski: przepompownia ścieków p4 ul. Zielona, Tarnów Opolski oraz zbiornik wody -przepompownia wody pitnej ul. Wiejska, Miedziana - termin 04.02.2011
  Wyświetleń: 1206
 780. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1206
 781. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1205
 782. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1205
 783. Decyzje środowiskowe - 2018r
  Wyświetleń: 1203
 784. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.04.2016
  Wyświetleń: 1202
 785. Obwieszczenie o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych II
  Wyświetleń: 1199
 786. Obwieszczenie o okręgach wyborczych ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 1196
 787. Ogłoszenie o rokowaniach po trzcim przetargu
  Wyświetleń: 1194
 788. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w m-cu kwietniu 2016
  Wyświetleń: 1194
 789. Konsultacje społeczne - 2012r
  Wyświetleń: 1191
 790. OGŁOSZENIE z dnia 29.07.2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi.
  Wyświetleń: 1191
 791. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 20.07.2015r
  Wyświetleń: 1189
 792. Budowa stacji pomiarowej Q=15 000 Nm3/h w m. Przywory
  Wyświetleń: 1187
 793. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 1185
 794. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnów Opolski w roku 2015r
  Wyświetleń: 1184
 795. 2010- Ogłoszenie o dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1183
 796. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną - Zadanie C
  Wyświetleń: 1183
 797. Obwieszczenie - termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 1183
 798. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku
  Wyświetleń: 1179
 799. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2011r.
  Wyświetleń: 1179
 800. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 24.07.2017
  Wyświetleń: 1177
 801. 2012: ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości pod zabudowę ul. Różana w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1175
 802. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r
  Wyświetleń: 1175
 803. g
  Wyświetleń: 1173
 804. Obwieszczenie - w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1173
 805. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości - 5 września 2011r.
  Wyświetleń: 1172
 806. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich istniejących rowów melioracyjnych w Raszowej - termin składania ofert do 22.05.2015
  Wyświetleń: 1171
 807. Konkursy
  Wyświetleń: 1170
 808. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 1170
 809. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r nieruchomość do sprzedaży w Przyworach
  Wyświetleń: 1169
 810. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 1164
 811. 2011:Informacja w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
  Wyświetleń: 1163
 812. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 1162
 813. Wykaz nieruchomości z dnia 05.05.2016 przeznaczony do dzierżawy w miejscowości Nakło w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1162
 814. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1159
 815. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi na 2012r
  Wyświetleń: 1156
 816. Konsultacje społeczne - 2011r
  Wyświetleń: 1155
 817. Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 o rokowaniach po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1154
 818. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2016 na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski".
  Wyświetleń: 1154
 819. Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim z dnia 09.06.2016
  Wyświetleń: 1153
 820. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 15.11.2016
  Wyświetleń: 1151
 821. 2012: Ogłoszenie - nadania nazw ulic SOSNOWA i GAJOWA w Walidrogach
  Wyświetleń: 1150
 822. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1150
 823. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1149
 824. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006
  Wyświetleń: 1149
 825. 6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1147
 826. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1144
 827. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1144
 828. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr 21
  Wyświetleń: 1143
 829. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 1142
 830. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17 z dnia 30.09.2016r.
  Wyświetleń: 1141
 831. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 1141
 832. Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych Tarnów Op-termin składania ofert do 20.02.2008
  Wyświetleń: 1139
 833. 2009r - Ogłoszenie o przetargu -Remont;modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3 - termin składania ofert 28.05.2009r
  Wyświetleń: 1138
 834. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94
  Wyświetleń: 1136
 835. OGŁOSZENIA z dnia 23.01.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1133
 836. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku
  Wyświetleń: 1128
 837. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tarnów Opolski 25 września 2011r
  Wyświetleń: 1127
 838. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1126
 839. 2010r: Ogłoszenie -utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesjiOgłoszenie o zamówienie - roboty drogowe
  Wyświetleń: 1125
 840. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011
  Wyświetleń: 1125
 841. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 1124
 842. 2011-ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Tarnowie Op i zabudowaną w Walidrogach
  Wyświetleń: 1122
 843. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1122
 844. Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Modernizacji energetycznej szkoły w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1121
 845. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1120
 846. Wykaz nieruchomości z dnia 29.07.2016 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Przyworach
  Wyświetleń: 1116
 847. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1115
 848. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1115
 849. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1115
 850. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 1115
 851. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1111
 852. Ogłoszenie o naborze: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i melioracji - termin składania ofert do 26 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 1111
 853. 2012: OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot.Programu opieki nad zwierzętami
  Wyświetleń: 1110
 854. Ogłoszenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1110
 855. Projekty uchwał VIII kadencji - 2019 rok
  Wyświetleń: 1109
 856. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2015
  Wyświetleń: 1109
 857. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1109
 858. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2003 rok
  Wyświetleń: 1107
 859. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1106
 860. 2013: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie zbycia nieruchomości w Tranowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1105
 861. Wykaz nieruchomości z dnia 07.04.2016 przeznaczonych do sprzedaży w drodze pezprzetargowej
  Wyświetleń: 1105
 862. Ogłoszenie 2012:W związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- na wniosek organizacji- uruchamia się proces konsultacyjny.
  Wyświetleń: 1104
 863. Sprawozdanie Kwartelne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31marca 2015r
  Wyświetleń: 1103
 864. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie ds. Obywatelskich i USC- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 1101
 865. Wydanie informacji o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1101
 866. 006. Opłata skarbowa za czynności wykonane w Ewidencji Ludności
  Wyświetleń: 1100
 867. Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia sprzętu
  Wyświetleń: 1100
 868. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Wyświetleń: 1099
 869. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1099
 870. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1097
 871. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o II ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1097
 872. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1096
 873. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 1096
 874. Ogłoszenie z dnia 20.09.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 1095
 875. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 1094
 876. Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016 dotyczące remontu drogi gminnej ul.Pasiecznej i Sosnowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1094
 877. Decyzje środowiskowe -2014
  Wyświetleń: 1092
 878. Sprawozdanie Rb-NDS dnia 20.10.2015 za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
  Wyświetleń: 1089
 879. INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 1087
 880. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy
  Wyświetleń: 1084
 881. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kopalnia Miedziana II
  Wyświetleń: 1083
 882. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1082
 883. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 1075
 884. 2010- ogłoszenie oprzetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości.
  Wyświetleń: 1074
 885. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 1073
 886. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 31.10.2011r
  Wyświetleń: 1072
 887. Oświadczenia majątkowe 2002r.
  Wyświetleń: 1072
 888. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Inspektor Kultury w Filii GOK w Raszowej- termin składania do 21 lutego 2011r
  Wyświetleń: 1070
 889. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 4.09.2015 w sali budynku straży pożarnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1070
 890. Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017 na obsługę bankową budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1068
 891. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1067
 892. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego
  Wyświetleń: 1066
 893. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1065
 894. Obwieszczenie - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1064
 895. Konkurs na stanowiska Dyrektorów Szkół i Gimnazjów- termin składania do 27 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1063
 896. Wójt Gminy i Sekretarz
  Wyświetleń: 1061
 897. Budżet Gminy - 2004r
  Wyświetleń: 1060
 898. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1058
 899. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła z dnia 16.06.2017
  Wyświetleń: 1056
 900. 7.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach
  Wyświetleń: 1054
 901. Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 1054
 902. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 30.05.2017
  Wyświetleń: 1052
 903. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 1051
 904. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 1050
 905. Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1049
 906. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1048
 907. Dzierżawa nowych lub używanych pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane wraz z ich wstawieniem na posesje mieszkańców Gminy Tarnów Opolski z dnia 24.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1047
 908. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1046
 909. Ogłoszenie o przetargu Remont drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie - 17.03.2009
  Wyświetleń: 1046
 910. 4.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -sprzedaż gruntu pod zabudowę ul.Zielona Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1044
 911. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 - 2023
  Wyświetleń: 1042
 912. Bibliomaj 2010
  Wyświetleń: 1041
 913. 9.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż nieruchomości w Kątach Op.
  Wyświetleń: 1039
 914. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1039
 915. 2012: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013
  Wyświetleń: 1037
 916. 8.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach i Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1037
 917. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 1037
 918. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do sporządzenia zmiany MPZP terenu górniczego Górażdże II
  Wyświetleń: 1036
 919. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej w Przyworach
  Wyświetleń: 1032
 920. Wybory do Sejmu i Senatu 2007r
  Wyświetleń: 1032
 921. 05. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY
  Wyświetleń: 1030
 922. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ubezpieczenia
  Wyświetleń: 1029
 923. Ogłoszenie - o wynajęciu lokalu użytkowego w Przyworach
  Wyświetleń: 1028
 924. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Poniatowskiego i ul.Prusa w Kosorowicach- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 1027
 925. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Celna Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1025
 926. Obwieszczenie - budowa studni awaryjnej 1A w ramach rozbudowy ujęcia wody w Grotowicach
  Wyświetleń: 1023
 927. OGŁOSZENIE 2013: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim posiada środki sprzętowe do sprzedaży
  Wyświetleń: 1023
 928. Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski do szkół/przedszkoli/ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1022
 929. Obwieszczenie o terminie sesji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów
  Wyświetleń: 1021
 930. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w październiku 2016
  Wyświetleń: 1021
 931. Uchawała nr 158/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1021
 932. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Dzierżonia Raszowa
  Wyświetleń: 1015
 933. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 28.12.2016
  Wyświetleń: 1015
 934. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 1014
 935. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2017 - wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1014
 936. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej ulica Ligonia w m. Nakło - termin składania do 09.06.2008
  Wyświetleń: 1013
 937. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1005
 938. Konsultacje społeczne - 2018r
  Wyświetleń: 1005
 939. Obwieszczenie - w sprawie informacji i numerach i granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1005
 940. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
  Wyświetleń: 1005
 941. Konsultacje społeczne - 2019r
  Wyświetleń: 1004
 942. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 1004
 943. Wyniki II tury Wyborów Wójta Gminy Tarnów Oolski przeprowadzonych 5 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 1002
 944. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 1001
 945. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 1000
 946. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach
  Wyświetleń: 999
 947. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.12.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy
  Wyświetleń: 996
 948. Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 994
 949. Obwieszczenie - o wynikach wyborów uzupełniających do Rad Gminy w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 993
 950. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu pn. zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 991
 951. Do zadań referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy
  Wyświetleń: 990
 952. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - sortownia kruszywa naturalnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 990
 953. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 13.11.2017
  Wyświetleń: 988
 954. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 988
 955. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie kotłowni na gaz w PSP Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 986
 956. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym-lokal w Nakle
  Wyświetleń: 986
 957. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 986
 958. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Zakładowa Przywory
  Wyświetleń: 985
 959. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 981
 960. OGŁOSZENIE 2013: ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy w drodze I ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 980
 961. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatkowego i egzekucji
  Wyświetleń: 980
 962. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 977
 963. Sprawozdanie z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 977
 964. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach
  Wyświetleń: 973
 965. Sprawozdanie z wykonania planu finasowego za rok 2006
  Wyświetleń: 971
 966. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 970
 967. Zaproszenie z dnia 01.12.2016 osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 969
 968. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 968
 969. Budowa drogi gminnej - ul. Wyzwolenia w m. Kąty Op.
  Wyświetleń: 967
 970. Lokal wyborczy w Kosorowicach
  Wyświetleń: 967
 971. Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2016 na dostawę tabletów na potrzeby Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 967
 972. Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”) z dnia 9.08.2018
  Wyświetleń: 963
 973. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor
  Wyświetleń: 962
 974. Wykaz na dzierżawę gruntu w Walidrogach w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 962
 975. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27.04.2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015r
  Wyświetleń: 960
 976. Ogłoszenie - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -termin składania do 24.01.2008r
  Wyświetleń: 957
 977. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Przywory-2
  Wyświetleń: 954
 978. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005 rok
  Wyświetleń: 954
 979. 2010r: Ogłoszenie o remoncie ulicy Kościuszki w Nakle -termin składania ofert 11.10.2010r
  Wyświetleń: 952
 980. Obwieszczenie Wójta Gminy o terminie sesji Rady Gminy w sprawie uchwalenia MPZP dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 952
 981. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 945
 982. Zezwolenie na utrzyamnia psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 945
 983. Budżet Gminy - 2003r.
  Wyświetleń: 944
 984. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 944
 985. POSTANOWIENIE Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta
  Wyświetleń: 942
 986. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Kąty Op-2
  Wyświetleń: 941
 987. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowej
  Wyświetleń: 941
 988. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 28 listopada 2016r
  Wyświetleń: 940
 989. Informacja PKW o udziale obywateli UE
  Wyświetleń: 939
 990. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 936
 991. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum przy ul. Kopernika 10 w Tarnowie Opolskim z dnia 23 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 936
 992. Ogłoszenie o przetargu - przebudowa nawierzchni ulicy Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania do 05.11.2007r
  Wyświetleń: 936
 993. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2020r
  Wyświetleń: 935
 994. 2011:Ogłoszenie o opracowaywaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ALICJI i JULII ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 934
 995. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r
  Wyświetleń: 933
 996. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie klutury fizycznej i sportu -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 932
 997. Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy 2007-2009
  Wyświetleń: 931
 998. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- stacja pomp - termin do 30.10.06r.
  Wyświetleń: 930
 999. Ogłoszenie o naborze - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności - składanie ofert do 15.06.2009
  Wyświetleń: 929
 1000. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 929
 1001. Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 928
 1002. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 927
 1003. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 926
 1004. Konkurs ofert na realizację w 2006r. zadania publicznego w zakresie Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 926
 1005. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie pomocy społecznej -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 925
 1006. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015 rok
  Wyświetleń: 925
 1007. Ogłoszenie o naborze -Referent świadczeń alimentacyjnych -składanie ofert do 15.05.2009
  Wyświetleń: 924
 1008. Wybory uzupełniające 25.09.2011r
  Wyświetleń: 924
 1009. Informacja o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 923
 1010. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa opału dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 922
 1011. Czytelnicy zarejestrowani w latach 2007 - 2008
  Wyświetleń: 921
 1012. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunami - termin składania do 18.05.2007r.
  Wyświetleń: 921
 1013. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 921
 1014. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 02.11.2006r
  Wyświetleń: 918
 1015. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 916
 1016. Ogłoszenie o naborze z dnia 16.05.2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Jednostki Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 916
 1017. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski za rok 2014
  Wyświetleń: 914
 1018. Budżet Gminy - 2004r.
  Wyświetleń: 914
 1019. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za 2003 rok.
  Wyświetleń: 914
 1020. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 911
 1021. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - termin składania ofert do 6.02.2009r
  Wyświetleń: 909
 1022. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 909
 1023. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-wyrobisko Miedziana
  Wyświetleń: 908
 1024. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 908
 1025. Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 908
 1026. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 907
 1027. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 905
 1028. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 903
 1029. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 900
 1030. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 898
 1031. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- termin 30.03.06r.
  Wyświetleń: 898
 1032. 3.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-transport
  Wyświetleń: 895
 1033. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont nawierzchni na ul.Św.Jacka Tarnów Opolski - termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 895
 1034. Terminarz Komisji stałych
  Wyświetleń: 893
 1035. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 891
 1036. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 891
 1037. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 891
 1038. Komunikat Wójta Gminy z dnia 2 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 890
 1039. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 890
 1040. 2009r: Ogłoszenie o przetargu-Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski-termin składania ofert do 21.12.2009r
  Wyświetleń: 887
 1041. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r
  Wyświetleń: 887
 1042. Ogłoszenie - II Otwarty konkurs ofert na realizację w 2008r zadania publicznego - kultura fizyczna i sport
  Wyświetleń: 887
 1043. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Działkowej i ul. Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 886
 1044. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim - termin do 30.05.2008r
  Wyświetleń: 885
 1045. Budżet Gminy - 2005r.
  Wyświetleń: 884
 1046. Nabór kandydatów na stanowisko: Monter konserwator sieci wod.- kan. - składanie ofert do 20.03.2014r
  Wyświetleń: 884
 1047. Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach część II - termin składania ofert 26.02.2008
  Wyświetleń: 884
 1048. Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko oraz planu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 882
 1049. Ogłoszenie - o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
  Wyświetleń: 881
 1050. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Tarnowie Op i Przyworach - przetarg 14.09.09r
  Wyświetleń: 881
 1051. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 880
 1052. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-Przywory obszar górniczy nr 5
  Wyświetleń: 879
 1053. Budżet Gminy - 2005r
  Wyświetleń: 878
 1054. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - Polskiej Telefonii Cyfrowej
  Wyświetleń: 878
 1055. Druki deklaracji śmieciowych
  Wyświetleń: 877
 1056. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 877
 1057. Obwieszczenie - kanalizacja sanitarna w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 875
 1058. Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”) z dnia 5.04.2018
  Wyświetleń: 874
 1059. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 872
 1060. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 871
 1061. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2005 rok
  Wyświetleń: 871
 1062. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 868
 1063. Biuletyn Gminnej Biblioteczki Publicznej
  Wyświetleń: 867
 1064. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.12.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor -stanowisko ds.remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 867
 1065. Protokoły wyników wyborów do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 867
 1066. 2.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-budowa kotłowni w GOK
  Wyświetleń: 866
 1067. Ogłoszenie o zamowieniu Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm.Tarnów Opolski - termin składani 19.11.2007
  Wyświetleń: 865
 1068. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 864
 1069. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 864
 1070. Otwarty konkurs ofert - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - termin składania ofert 5.03.2008
  Wyświetleń: 861
 1071. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle oraz Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 860
 1072. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -złoza Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 859
 1073. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 858
 1074. Ogłoszenie - spotkanie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 858
 1075. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim - termin składania 24.07.06r.
  Wyświetleń: 857
 1076. Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej wolnostojącej - „Modernizacja Energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”
  Wyświetleń: 856
 1077. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach - termin składania 27.07.2006r.
  Wyświetleń: 855
 1078. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 853
 1079. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania...
  Wyświetleń: 851
 1080. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory
  Wyświetleń: 851
 1081. Nabór na wolne stanowisko pracy-Podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy- do 19.02.2007r.
  Wyświetleń: 845
 1082. Obwieszczenie - Kanalizacja sanitarna w m. Miedziana
  Wyświetleń: 844
 1083. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 843
 1084. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont chodnika na ul.Św.Marcina Tarnów Opolski - termin do 05.04.06r.
  Wyświetleń: 843
 1085. Budżet Gminy - 2019r
  Wyświetleń: 842
 1086. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2004 rok
  Wyświetleń: 842
 1087. INFORMACJA o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 841
 1088. Ogłoszenie - otwarty II konkurs ofert na realizacje w 2009 roku zadań publicznych w zakresie: kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury...
  Wyświetleń: 841
 1089. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dot. przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z prespektywą na lata 2017-2012
  Wyświetleń: 839
 1090. Wykreślenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 839
 1091. 003. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 837
 1092. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu cz.II - termin składania do 30.09.2007r.
  Wyświetleń: 837
 1093. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 837
 1094. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 10.08.06r.
  Wyświetleń: 836
 1095. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły i Przedszkola - termin składania do 11 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 834
 1096. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr 52
  Wyświetleń: 832
 1097. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - chodnik w Miedzianej
  Wyświetleń: 830
 1098. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wymiana stolarki okiennej i drzwi w GOKu
  Wyświetleń: 830
 1099. Nabór na wolne stanowisko pracy- samodzielny księgowy/Aspirant pracy socjalnej- do 23.06.2006r.
  Wyświetleń: 829
 1100. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2005r
  Wyświetleń: 829
 1101. Zapraszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.08.2017 r.
  Wyświetleń: 827
 1102. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 826
 1103. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 825
 1104. Nowości wydawnicze - październik 2008r
  Wyświetleń: 824
 1105. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont kotłowni w Przedszkolu Tarnów Opolski - termin do 10.07.2006r.
  Wyświetleń: 824
 1106. Konkurs na kandydata - stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach - 02.10.2006r.
  Wyświetleń: 823
 1107. Opłaty skarbowe w USC
  Wyświetleń: 823
 1108. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -przebudowę lini napowietrznej -termin składania 16.04.2007r.
  Wyświetleń: 822
 1109. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 822
 1110. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do dnia 22.06.2007
  Wyświetleń: 819
 1111. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005
  Wyświetleń: 819
 1112. Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 819
 1113. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 818
 1114. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury,kultury fizycznej
  Wyświetleń: 818
 1115. Ogłoszenie przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015
  Wyświetleń: 816
 1116. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2002 rok
  Wyświetleń: 814
 1117. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 811
 1118. Program ochrony Środowiska 2004-2006
  Wyświetleń: 810
 1119. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej - termin składania ofert 09.10.2006 r.
  Wyświetleń: 809
 1120. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- na świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz gminy - termin do 29.11.08r.
  Wyświetleń: 809
 1121. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Miedziana-2
  Wyświetleń: 807
 1122. 004. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - ponad 2 miesiące
  Wyświetleń: 806
 1123. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 806
 1124. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Chopina w miejscowości Nakło- składanie ofert do 20.05.2009
  Wyświetleń: 805
 1125. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 805
 1126. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 16.10.2007r
  Wyświetleń: 802
 1127. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów
  Wyświetleń: 802
 1128. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 801
 1129. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
  Wyświetleń: 800
 1130. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 794
 1131. Obwieszczenie Wójta Gminy -lokalizacja i montaż sortowni kruszywa naturalnego na części działki nr 339 k.m. 2 obręb Miedziana.
  Wyświetleń: 793
 1132. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 792
 1133. Oświadczenia majątkowe za rok 2002
  Wyświetleń: 792
 1134. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 15 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 791
 1135. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 16.01.2008r
  Wyświetleń: 790
 1136. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w gminie Tarnów Opolski - termin do 17.07.06r.
  Wyświetleń: 790
 1137. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 790
 1138. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulicy Zakładowej w m. Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki z materiału kamiennego, podbudowy z kamienia łamanego, warstwy odsącz
  Wyświetleń: 789
 1139. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 787
 1140. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej - ulica Damrota w m. Tarnów Opolski - termin składania do 06.06.2008
  Wyświetleń: 787
 1141. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2009 rok
  Wyświetleń: 787
 1142. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op ul.Zielona i Przywory ul.Miodowa
  Wyświetleń: 786
 1143. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok
  Wyświetleń: 785
 1144. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 785
 1145. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku
  Wyświetleń: 784
 1146. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 783
 1147. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 781
 1148. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 779
 1149. Informacja Starosty Opolskiego z dnia 20.06.2016 o rozpoczęciu prac geodezyjnych dot.modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 778
 1150. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2017
  Wyświetleń: 777
 1151. Koserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 21.04.2017
  Wyświetleń: 773
 1152. wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 773
 1153. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 06.10.2016 o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych (...)
  Wyświetleń: 772
 1154. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 770
 1155. wniosek i szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiaka atmosferycznego
  Wyświetleń: 767
 1156. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- do 25.11.2005r.
  Wyświetleń: 766
 1157. Ogłoszenie o przetargu ustnym
  Wyświetleń: 766
 1158. Ogłoszenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 766
 1159. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługowo-przemysłową- 26.03.2007
  Wyświetleń: 765
 1160. Program zajęć na czas ferii zimowych 2007r
  Wyświetleń: 765
 1161. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 18.07.2018
  Wyświetleń: 763
 1162. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach - przetarg 7.10.2009r
  Wyświetleń: 762
 1163. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.
  Wyświetleń: 761
 1164. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej - składanie ofert do 14.07.2009r
  Wyświetleń: 760
 1165. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 759
 1166. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok I i II półrocze.doc
  Wyświetleń: 756
 1167. Ogłoszenie o naborze - Referent świadczeń socjalnych - składanie ofert do 15.05.2009r
  Wyświetleń: 755
 1168. Zajęcia dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2007r
  Wyświetleń: 755
 1169. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 754
 1170. Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “GÓRAŻDŻE II” .
  Wyświetleń: 752
 1171. Uchawała nr 157/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2011 rok
  Wyświetleń: 751
 1172. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 751
 1173. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2007r.
  Wyświetleń: 749
 1174. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 749
 1175. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski- termin składania ofert do 24.09.2009r
  Wyświetleń: 748
 1176. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 748
 1177. Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-13.07.2007
  Wyświetleń: 745
 1178. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-utwardzenie placu przy ul. Św. Marcina z budową miejsc postojowych w Tarnowie Opolskim -termin do 06.03.06r.
  Wyświetleń: 744
 1179. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wykonanie chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 741
 1180. Ogłoszenie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim przeznacza do sprzedaży....w dniach od 5 do 16 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 739
 1181. Plan Gospodarki Odpadami 2004-2006
  Wyświetleń: 739
 1182. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonych do sprzedaży w m. Walidrogi i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 739
 1183. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 738
 1184. NIEAKTUALNE: W zakładce OGŁOSZENIA umieszczone jest ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na umowę na czas określony - na zastępstwo, na stanowisko ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 736
 1185. Obwieszczenie - złoże Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 736
 1186. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 05.05.2008r
  Wyświetleń: 735
 1187. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach.
  Wyświetleń: 734
 1188. Zarządzenie Nr OR 120.5.2015 z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 733
 1189. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-pracownik socjalny- termin składania ofert do 17.08.2007r.
  Wyświetleń: 731
 1190. 2010r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-handlową w Walidrogach
  Wyświetleń: 730
 1191. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 727
 1192. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 727
 1193. Zawiadomienie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 727
 1194. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 722
 1195. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych w miejscowości Nakło - 20.05.2009
  Wyświetleń: 722
 1196. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 16.10.2006r
  Wyświetleń: 719
 1197. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.10.2017
  Wyświetleń: 719
 1198. Budżet Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 718
 1199. ogłoszenie o przetargu na wykonanie zjazdu z drogi krajowej wWalidrogach
  Wyświetleń: 715
 1200. Konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 714
 1201. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową -25.09.2006
  Wyświetleń: 713
 1202. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 13
  Wyświetleń: 711
 1203. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 710
 1204. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2004
  Wyświetleń: 708
 1205. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 27 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 708
 1206. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- sieć tranzytowa wodociagowa z Miedzianej do Kątów Op.-termin do 30.11.06r.
  Wyświetleń: 706
 1207. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem rzek
  Wyświetleń: 705
 1208. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006
  Wyświetleń: 703
 1209. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 07 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 701
 1210. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-przemysłową w Walidrogach- 14 listopada 2008r
  Wyświetleń: 699
 1211. Konkurs na stanowiska dyrektorów w terminie do 10 marca 2008r.
  Wyświetleń: 698
 1212. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 694
 1213. Zarządzenie Nr 68/04 Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 693
 1214. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 692
 1215. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- do 06.06.2006r.
  Wyświetleń: 690
 1216. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach-termin składania ofert 19.03.2008r.
  Wyświetleń: 690
 1217. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 29.08.2018 r.
  Wyświetleń: 690
 1218. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 689
 1219. Zapytania ofertowe z dnia 26.05.2017 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 689
 1220. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu MPZP terenów ekspolatacji kruszywa w Przyworach
  Wyświetleń: 685
 1221. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy do Zakładu Gospodareki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do 03.04.2006r.
  Wyświetleń: 684
 1222. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 683
 1223. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową i studzienkami na ul.Młyńskiej w Raszowej -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 681
 1224. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sieć tranzytowa wodociągowa - unieważniony
  Wyświetleń: 680
 1225. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa nieruchomości w Walidrogach- termin składania 5.02.2009r
  Wyświetleń: 679
 1226. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 679
 1227. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 678
 1228. Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski z dnia 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 678
 1229. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 9.04.2018 r.
  Wyświetleń: 677
 1230. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługowo-przemysłową-25.11.2009
  Wyświetleń: 677
 1231. Praca z dziećmi - 2009r
  Wyświetleń: 677
 1232. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- wynajem lokalu-klubo kawiarnię w Miedzianej - 6 pażdziernik 2008r
  Wyświetleń: 675
 1233. Ogłoszenie w sprawie konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 673
 1234. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2006r
  Wyświetleń: 671
 1235. zawiadomienie- budowa chodnika Kosorowice-Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 668
 1236. Budżet Gminy - 2006r
  Wyświetleń: 666
 1237. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.11.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor -stanowisko ds.remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 664
 1238. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 01.09.06r.
  Wyświetleń: 663
 1239. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zakup ciągnika
  Wyświetleń: 662
 1240. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 11 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 660
 1241. Obwieszczenie Wójta Gminy- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 660
 1242. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 13.12.2006
  Wyświetleń: 660
 1243. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 659
 1244. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach- przetarg 7.09.2009r
  Wyświetleń: 658
 1245. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
  Wyświetleń: 656
 1246. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych - 2003r
  Wyświetleń: 654
 1247. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 653
 1248. Ogłoszenie o przetargu - Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 - termin składania ofert 05.06.2009r
  Wyświetleń: 649
 1249. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2003
  Wyświetleń: 648
 1250. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r
  Wyświetleń: 645
 1251. Otwarty konkurs ofert 2008r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 643
 1252. Otwarty konkurs ofert 2008r -w zakresie pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 642
 1253. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26.09.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 637
 1254. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 628
 1255. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2008 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 624
 1256. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Walidrogach
  Wyświetleń: 623
 1257. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 623
 1258. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 617
 1259. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 614
 1260. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 610
 1261. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności
  Wyświetleń: 604
 1262. Ramowy plan współpracy na rok 2008 - Nakło
  Wyświetleń: 604
 1263. Skład komisji Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 600
 1264. Decyzje środowiskowe - 2019r
  Wyświetleń: 595
 1265. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 594
 1266. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Tarnów Opolski w zakresie Pomocy Społecznej lub Kultury Fizycznej i Sportu
  Wyświetleń: 591
 1267. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 590
 1268. Roboty wykończeniowe w klasach oraz korytarzach w budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 578
 1269. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 565
 1270. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2018 roku o konsultacjach społecznych z mieszkańcmi Gminy Tarnów Opolski dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 558
 1271. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika 10 z dnia 16 maja 2019r.
  Wyświetleń: 554
 1272. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 07.10.2016 o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu.
  Wyświetleń: 553
 1273. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.04.2018
  Wyświetleń: 551
 1274. Projekty uchwał VIII kadencji - 2018 rok (listopad - grudzień)
  Wyświetleń: 551
 1275. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 550
 1276. Zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2018 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 547
 1277. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 r.
  Wyświetleń: 544
 1278. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.09.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odra
  Wyświetleń: 541
 1279. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 20.04.2018
  Wyświetleń: 531
 1280. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych
  Wyświetleń: 524
 1281. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 31.03.2018
  Wyświetleń: 520
 1282. Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2018 w sprawie świadczenia usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami UODO
  Wyświetleń: 515
 1283. Remont budynku GOK w Przyworach z dnia 10.05.2018 r.
  Wyświetleń: 501
 1284. Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 475
 1285. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.08.2019 r. na zastępstwo za Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim w pełnym wymiarze czasu pracy
  Wyświetleń: 472
 1286. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 469
 1287. Ogłoszenia - 2020r
  Wyświetleń: 466
 1288. Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2018 na wykonanie zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 460
 1289. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 31.10.2018
  Wyświetleń: 449
 1290. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 19.01.2019 r.
  Wyświetleń: 443
 1291. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 439
 1292. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 433
 1293. Zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2018 r. w sprawie usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2019 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 432
 1294. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.09.2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor -stanowisko ds. podatków
  Wyświetleń: 429
 1295. Wybory do Izb Rolniczych
  Wyświetleń: 400
 1296. Zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2018 r. w sprawie usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2019 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 397
 1297. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 24.05.2019
  Wyświetleń: 377
 1298. Sprawozdania finansowe - 2018 rok
  Wyświetleń: 372
 1299. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 371
 1300. Informacje - 2019r.
  Wyświetleń: 369
 1301. OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - program wymiany kotłów
  Wyświetleń: 367
 1302. Zaproszenie z dnia 09.08.2017 do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów
  Wyświetleń: 355
 1303. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2019r
  Wyświetleń: 342
 1304. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku
  Wyświetleń: 336
 1305. Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2019 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją - Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 328
 1306. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 321
 1307. Uchwała.XIV.114.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
  Wyświetleń: 308
 1308. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2019 rok
  Wyświetleń: 306
 1309. Konkursy ofert - 2020r.
  Wyświetleń: 285
 1310. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 282
 1311. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 30.04.2019 r.
  Wyświetleń: 275
 1312. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2019 r. - Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 272
 1313. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 rok
  Wyświetleń: 268
 1314. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 1.08.2019
  Wyświetleń: 256
 1315. Projekt Budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
  Wyświetleń: 254
 1316. Programy, raporty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 250
 1317. Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2019 r. - Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach Opole, Dobrzen Wielki i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 249
 1318. Rejestr działalności regulowanej i wnioski
  Wyświetleń: 239
 1319. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 24.04.2019
  Wyświetleń: 232
 1320. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski z dnia 4.11.2019 r.
  Wyświetleń: 228
 1321. Wybory do Izby Rolniczej - 2019 r.
  Wyświetleń: 213
 1322. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2018
  Wyświetleń: 206
 1323. Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 202
 1324. Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2019 r. - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 195
 1325. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 191
 1326. Budżet Gminy - 2020r
  Wyświetleń: 190
 1327. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 185
 1328. Zapytanie ofertowe z dnia 22 lipca 2019 - Wykonanie i montaż tablic informacyjno/pamiątkowych "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski
  Wyświetleń: 180
 1329. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 178
 1330. Rejestr petycji - 2019 r.
  Wyświetleń: 177
 1331. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2019 - 2023
  Wyświetleń: 175
 1332. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 173
 1333. Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 169
 1334. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 21 w wyborach do Sejmu RP
  Wyświetleń: 161
 1335. Wytyczne obwodowych komisji wyborczych - materiały szkoleniowe
  Wyświetleń: 161
 1336. Sesja Nr XII z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 160
 1337. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 159
 1338. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
  Wyświetleń: 158
 1339. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów 2020
  Wyświetleń: 157
 1340. Sesja Nr XIII z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 154
 1341. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 14.11.2019
  Wyświetleń: 150
 1342. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 146
 1343. POSTANOWIENIE NR 709 2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 145
 1344. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 52 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 142
 1345. Nieruchomości - 2020r
  Wyświetleń: 141
 1346. Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2019 r. - oferty cenowe na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 139
 1347. Uchwała nr 79-2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych o obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polsk
  Wyświetleń: 138
 1348. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 132
 1349. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 132
 1350. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną z dnia 10 stycznia
  Wyświetleń: 132
 1351. Zarządzenie Nr OR.0050.104.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospoli.pdf
  Wyświetleń: 131
 1352. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach
  Wyświetleń: 129
 1353. Koło Łowieckie 3 Lis Zarząd Okręgowy Opole - informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych na 2019/2020
  Wyświetleń: 129
 1354. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 129
 1355. Zapytanie ofertowe na usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2020 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych z dnia 18 grudnia
  Wyświetleń: 126
 1356. Plany Pracy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 124
 1357. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 123
 1358. Sesja Nr XIV z dnia 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 123
 1359. Projekty uchwał VIII kadencji - 2020 rok
  Wyświetleń: 121
 1360. INFORMACJAOKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLUz dnia 26sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 119
 1361. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2018
  Wyświetleń: 119
 1362. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.09.2019 r.
  Wyświetleń: 119
 1363. Sesja Nr XI z dnia 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 118
 1364. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 117
 1365. Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 116
 1366. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 06 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
  Wyświetleń: 114
 1367. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 114
 1368. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok
  Wyświetleń: 113
 1369. Informacja o dodatkowym dyżurze URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 111
 1370. Uchwała.VII.63.2019 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 110
 1371. Sesja Nr XXXIX z dnia 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 109
 1372. Zarządzenia Wójta Gminy - 2020 r.
  Wyświetleń: 109
 1373. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2018 roku
  Wyświetleń: 107
 1374. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 107
 1375. Koło Łowieckie "OSTOJA" Krapkowice - plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020
  Wyświetleń: 107
 1376. Kontrole - rok 2019
  Wyświetleń: 106
 1377. Kontrole - rok 2018
  Wyświetleń: 105
 1378. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.09.2019 r. o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 105
 1379. Postanowienie Komiasarza Wyborczego z dnia 26 września 2019 r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 105
 1380. Protokół nr XII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 105
 1381. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2018
  Wyświetleń: 105
 1382. Sesja Nr XLIX z dnia 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 104
 1383. Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok
  Wyświetleń: 103
 1384. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2016
  Wyświetleń: 102
 1385. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r. - Gmina Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 102
 1386. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2018 rok (listopad - grudzień)
  Wyświetleń: 102
 1387. Zarządzenie Nr OR.0050.105.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 102
 1388. Koło Łowieckie "JELEŃ" Zabrze - uzupełnienie harmonogramu polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 101
 1389. Sesja Nr IX z dnia 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 101
 1390. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 rok
  Wyświetleń: 101
 1391. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok
  Wyświetleń: 101
 1392. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2018
  Wyświetleń: 101
 1393. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011 - 2015
  Wyświetleń: 101
 1394. Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2020 r. - oferty cenowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 101
 1395. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 101
 1396. Kontrole - rok 2016
  Wyświetleń: 100
 1397. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 31.10.2019 r
  Wyświetleń: 100
 1398. Sesja Nr II z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 100
 1399. Kontrole - rok 2015
  Wyświetleń: 99
 1400. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2014 rok
  Wyświetleń: 99
 1401. Uchwała.XIII.101.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 99
 1402. Wniosek na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 99
 1403. Kontrole - rok 2017
  Wyświetleń: 98
 1404. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 98
 1405. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 97
 1406. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice
  Wyświetleń: 97
 1407. Sesja Nr XIII z dnia 23 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 97
 1408. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze
  Wyświetleń: 96
 1409. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op. na lata 2013r -2016r z perspektywą na lata 2017- 2020
  Wyświetleń: 96
 1410. Projekty uchwał na X Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 96
 1411. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 96
 1412. Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 6 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 96
 1413. Sesja Nr XLVIII z dnia 12 września 2018 r.
  Wyświetleń: 96
 1414. Sesja Nr XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 95
 1415. Sesja Nr X z dnia 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 93
 1416. Sesja Nr XLVII z dnia 26 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 93
 1417. Zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy Rudolfa Urbana w sprawie propozycji lokalizacji PSZOKu
  Wyświetleń: 93
 1418. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2018 rok
  Wyświetleń: 93
 1419. Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku
  Wyświetleń: 92
 1420. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.09.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 92
 1421. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 92
 1422. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn Budowa systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej
  Wyświetleń: 91
 1423. Sesja Nr I z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 91
 1424. Sesja Nr III z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 91
 1425. Koło Łowieckie Nr 1 "JELEŃ" Strzelce Opolskie - informacja w sprawie dodatkowego polowania zbiorowego
  Wyświetleń: 90
 1426. Sesja Nr XXXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 90
 1427. Zarządzenie Nr OR.0050.37.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019r.
  Wyświetleń: 90
 1428. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 rok
  Wyświetleń: 89
 1429. Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 89
 1430. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 89
 1431. Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2017 r
  Wyświetleń: 88
 1432. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 88
 1433. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2019 r
  Wyświetleń: 88
 1434. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 88
 1435. Protokół nr XI-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 88
 1436. Rejestr petycji - 2018 r.
  Wyświetleń: 88
 1437. Sesja Nr XIV z dnia 28 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 88
 1438. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2018
  Wyświetleń: 88
 1439. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015 - 2019
  Wyświetleń: 88
 1440. INFORMACJA o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 87
 1441. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 87
 1442. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 87
 1443. Rejestr petycji - 2016 r.
  Wyświetleń: 87
 1444. Sesja Nr XLV z dnia 25 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 87
 1445. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2019 r.
  Wyświetleń: 87
 1446. Zarządzenie Nr OR.0050.60.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 87
 1447. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 28.10.2019 r
  Wyświetleń: 86
 1448. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2018 roku
  Wyświetleń: 86
 1449. Koło Łowieckie "Złoty Róg" Opole - aneks do planu polowań zbiorowych 2018/2019
  Wyświetleń: 86
 1450. Sesja Nr X z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 86
 1451. Informacje - 2019 r.
  Wyświetleń: 85
 1452. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 85
 1453. Sesja Nr II z dnia 3 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 85
 1454. Sesja Nr XXVI z dnia 21 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 85
 1455. Sprawozdanie Rb-NDS (korekta) za okres od początku roku do 31 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 85
 1456. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 84
 1457. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 84
 1458. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 84
 1459. Protokół nr XIII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 84
 1460. Rejestr petycji - 2017 r.
  Wyświetleń: 84
 1461. Sesja Nr XL z dnia 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 84
 1462. Sesja Nr XXXVIII z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 84
 1463. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 31.01.2019 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Leszczynowej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 83
 1464. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.11.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski- Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej”
  Wyświetleń: 83
 1465. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 83
 1466. Projekty uchwał na I Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 83
 1467. Sesja Nr XXXVII z dnia 25 września 2017 r.
  Wyświetleń: 83
 1468. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 rok
  Wyświetleń: 83
 1469. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 83
 1470. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 25.11.2019 r
  Wyświetleń: 82
 1471. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 12 września 2018 r.
  Wyświetleń: 82
 1472. Sesja Nr XII z dnia 2 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 82
 1473. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 82
 1474. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2017
  Wyświetleń: 82
 1475. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu listopadzie 2019 r.
  Wyświetleń: 82
 1476. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji
  Wyświetleń: 82
 1477. Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 81
 1478. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 05.02.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o.
  Wyświetleń: 81
 1479. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 81
 1480. Sesja Nr I z dnia 28 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 81
 1481. Sesja Nr XLVI z dnia 26 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 81
 1482. Uchwała.XIII.102.2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 81
 1483. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.09.2019 r.
  Wyświetleń: 80
 1484. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 80
 1485. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
  Wyświetleń: 80
 1486. Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 80
 1487. Projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 80
 1488. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 września 2019 roku
  Wyświetleń: 80
 1489. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2017 r.
  Wyświetleń: 80
 1490. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2017 rok
  Wyświetleń: 80
 1491. Zarządzenie Nr OR.0050.61.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 80
 1492. Zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy Rudolfa Urbana w sprawie przystanku komunikacji autobusowej w Nakle
  Wyświetleń: 79
 1493. Koło Łowieckie "Jeleń" Zabrze - harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2018/2019
  Wyświetleń: 78
 1494. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 78
 1495. Postanowienie Nr 355_2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Tarnow Opolski
  Wyświetleń: 78
 1496. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 78
 1497. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 78
 1498. Projewkt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 78
 1499. Protokół nr X-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 78
 1500. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r. - Urząd Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 78
 1501. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2017
  Wyświetleń: 78
 1502. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu grudniu 2019 r.
  Wyświetleń: 78
 1503. Wpis do rejestru działalnośći regulowanej
  Wyświetleń: 78
 1504. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2018 r.
  Wyświetleń: 78
 1505. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2014 rok
  Wyświetleń: 78
 1506. Zmiana wpisu w rejestrze
  Wyświetleń: 78
 1507. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 18.07.2019 r
  Wyświetleń: 77
 1508. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 77
 1509. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12.07.2018 r.o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 77
 1510. SPROSTOWANIE OMYŁEK PISARSKICH w Konkursie ofert z dnia 23.01.2018 na realizacje w 2018 roku zadan publicznych z zakresu kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 77
 1511. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 77
 1512. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 76
 1513. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 76
 1514. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 76
 1515. Sesja Nr XXIV z dnia 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 76
 1516. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za 2014 rok
  Wyświetleń: 76
 1517. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2017
  Wyświetleń: 76
 1518. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 76
 1519. Wniosek o wykreślenie z rejestru
  Wyświetleń: 76
 1520. Zarządzenie Nr OR.0050.127.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 76
 1521. Zarządzenie Nr OR.0050.36.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 stycznia 2019r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
  Wyświetleń: 76
 1522. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 76
 1523. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizacje w 2018 roku zadan publicznych z zakresu kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 75
 1524. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.10.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 75
 1525. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 75
 1526. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 75
 1527. Protokół z dnia 25.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 75
 1528. Sesja Nr VIII z dnia 17 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 75
 1529. Uchwała.XIII.106.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w  miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 75
 1530. Zapytanie radnego Teodora Okos w sprawie modernizacji wiaduktu w Przyworach
  Wyświetleń: 75
 1531. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 75
 1532. Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy tarnów Opolski na rok 2020
  Wyświetleń: 75
 1533. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 21 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 74
 1534. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 74
 1535. Sesja Nr XXV z dnia 9 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 74
 1536. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 73
 1537. Informacja dla hodowców bydła
  Wyświetleń: 73
 1538. Informacja o składach i godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 73
 1539. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17.06.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 73
 1540. Sesja Nr XI z dnia 28 września 2015 r.
  Wyświetleń: 73
 1541. Sesja Nr XXVII z dnia 6 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 73
 1542. Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków
  Wyświetleń: 72
 1543. Protokół nr IX-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 24 czerwca2019 r.
  Wyświetleń: 72
 1544. Protokół z dnia 2.02.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 72
 1545. Sesja Nr VII z dnia 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 72
 1546. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2016 rok
  Wyświetleń: 72
 1547. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 71
 1548. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.02.2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 71
 1549. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21.09.2018 o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości nezabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 71
 1550. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 8.04.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie ul. Kościelna 12
  Wyświetleń: 71
 1551. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 roku
  Wyświetleń: 71
 1552. Sesja Nr III z dnia 29 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 71
 1553. Sesja Nr XXXV z dnia 13 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 71
 1554. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2017
  Wyświetleń: 71
 1555. Zarządzenie Nr OR.0050.134.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 71
 1556. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 70
 1557. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrog
  Wyświetleń: 70
 1558. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 9 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 70
 1559. Protokół z dnia 23.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 70
 1560. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2015
  Wyświetleń: 70
 1561. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2018
  Wyświetleń: 70
 1562. Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r a dnia 25.01.2019 r.
  Wyświetleń: 70
 1563. Koło Łowieckie "OSTOJA" Krapkowice - harmonogram polowań
  Wyświetleń: 69
 1564. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 25.10.2018 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 69
 1565. Postanowienie Nr 286.2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do PE
  Wyświetleń: 69
 1566. Protokół po zakończeniu ogłoszenia dotyczącego przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 69
 1567. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2016
  Wyświetleń: 69
 1568. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2015
  Wyświetleń: 69
 1569. Zarządzenie Nr OR.0050.120.2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 69
 1570. Zarządzenie Nr OR.0050.125.2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 69
 1571. Zarządzenie Nr OR.0050.135.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 69
 1572. Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy tarnów Opolski na rok 2020
  Wyświetleń: 69
 1573. Zebrania Wiejskie w Gminie Tarnów Opolski - harmonogram od 9 do 19 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 69
 1574. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 17.05.2019 r.
  Wyświetleń: 68
 1575. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2013 roku
  Wyświetleń: 68
 1576. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.01.2019, w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o.p.
  Wyświetleń: 68
 1577. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.06.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 68
 1578. Protokół nr VII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 68
 1579. Sesja Nr XVI z dnia 15 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 68
 1580. Sesja Nr XXXIV z dnia 26 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 68
 1581. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2015
  Wyświetleń: 68
 1582. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód rzeki Strugi dla stawu w Kosorowicach
  Wyświetleń: 68
 1583. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
  Wyświetleń: 67
 1584. Porgram usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 67
 1585. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 67
 1586. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 13 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 67
 1587. Protokół z dnia 24.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 67
 1588. Protokół z dnia 31.01.2017 z zawodów Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 67
 1589. Sesja Nr XLI z dnia 29 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 67
 1590. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 67
 1591. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miedziana za rok 2014
  Wyświetleń: 67
 1592. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2015
  Wyświetleń: 67
 1593. Sprawozdanie z działaności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przywory za rok 2014
  Wyświetleń: 67
 1594. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu czerwcu 2019 r.
  Wyświetleń: 67
 1595. Uchwała.XIII.103.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie
  Wyświetleń: 67
 1596. Zapytanie Komisji Rolnictwa w sprawie melioracji złożone 6 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 67
 1597. Zarządzenie Nr OR.0050.128.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 67
 1598. Interpelacja radnej Anny Gebauer w sprawie zastoisk wodnych w Tarnowie Opolskim z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 66
 1599. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej
  Wyświetleń: 66
 1600. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 66
 1601. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 66
 1602. Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 66
 1603. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r
  Wyświetleń: 66
 1604. Protokół nr V-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 66
 1605. Protokół nr VIII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 17 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 66
 1606. Sesja Nr XXIII z dnia 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 66
 1607. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2016
  Wyświetleń: 66
 1608. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.12.2019 r.
  Wyświetleń: 65
 1609. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2016 roku
  Wyświetleń: 65
 1610. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Red.- Pomiar. w Przyworach
  Wyświetleń: 65
 1611. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.05.2018, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysoki
  Wyświetleń: 65
 1612. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.08.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory -2
  Wyświetleń: 65
 1613. Plan pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2020 rok
  Wyświetleń: 65
 1614. Protokół nr IV-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 65
 1615. Protokół z dnia 2.02.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 65
 1616. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2017
  Wyświetleń: 65
 1617. Sprawozdanie z działaności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kąty Opolskie za rok 2014
  Wyświetleń: 65
 1618. Uchwała.XIII.100.2019 wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 65
 1619. Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do utworzenia bazy konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim w roku 2019
  Wyświetleń: 65
 1620. Kontrole - rok 2009
  Wyświetleń: 64
 1621. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.04.2018 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 64
 1622. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 64
 1623. Protokół z dnia 1.02.2018 r. z Wojewódzikego Konkusu Biologicznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 64
 1624. Protokół z dnia 19.01.2017 z zawodów gminnych Wojeódzkiego Konkursu Jezyka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 20162017
  Wyświetleń: 64
 1625. Protokół z dnia 30.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 64
 1626. Protokół z dnia 7.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 64
 1627. Protokół z dnia 8.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 64
 1628. Sesja Nr IV z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 64
 1629. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosorowice za rok 2014
  Wyświetleń: 64
 1630. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Raszowa za rok 2014
  Wyświetleń: 64
 1631. Zarządzenie Nr OR.0050.123.2019 r. z dnia 22 października 2019 r w sprawie ustalenia ceny na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 64
 1632. Zarządzenie Nr OR.0050.38.2019 z dnia 21.02.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz mniejsz
  Wyświetleń: 64
 1633. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 63
 1634. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola w 2020 roku.
  Wyświetleń: 63
 1635. Projekty uchwał na VI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 63
 1636. Protokół z dnia 25.01.2017 z zawodów gminnych Wojeówdzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 63
 1637. Zarządzenie Nr OR.0050.124.2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 63
 1638. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2014 roku
  Wyświetleń: 62
 1639. Interpelacja radnego Alfreda Kobieni z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 62
 1640. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 września 2017 r.
  Wyświetleń: 62
 1641. Protokół z dnia 23.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 62
 1642. Protokół z dnia 24.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 62
 1643. Rejestry
  Wyświetleń: 62
 1644. Sesja Nr XVII z dnia 30 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 62
 1645. Uchwała.XIII.99.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 62
 1646. Zarządzenie nr 0050.126.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 28.10.2019 w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 62
 1647. Zarządzenie Nr OR.0050.24.2019 z dnia 14.01.2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021
  Wyświetleń: 62
 1648. Koło Łowieckie 3 Lis ZO Opole - zgłoszenia dodatkowych polowań redukcyjnych na dziki sezon 2018-2019
  Wyświetleń: 61
 1649. Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 61
 1650. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 61
 1651. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 61
 1652. Protokół nr I-2018 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 19 listopada2018 r.
  Wyświetleń: 61
 1653. Protokół z dnia 11.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 61
 1654. ROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY TARNÓW OPOLSKINA LATA 2018-2032
  Wyświetleń: 61
 1655. Sesja Nr V z dnia 10 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 61
 1656. Sesja Nr XV z dnia 25 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 61
 1657. Sesja Nr XV z dnia 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 61
 1658. Sesja Nr XXII z dnia 20 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 61
 1659. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2015
  Wyświetleń: 61
 1660. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2016
  Wyświetleń: 61
 1661. Uchwała.XIII.104.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 r
  Wyświetleń: 61
 1662. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2020 rok
  Wyświetleń: 61
 1663. Zarządzenie Nr OR.0050.19.2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2019 roku
  Wyświetleń: 61
 1664. Zarządzenie Nr OR.0050.22.2019 z dnia 14.01.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III 15 2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 61
 1665. Zarządzenie Nr OR.0050.26.2019 z dnia 23.01.2019 r w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.25.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 61
 1666. Zarządzenie Nr OR.0050.27.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 1667. Zarządzenie Nr OR.0050.30.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 1668. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 1669. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 26.02.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana i Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 60
 1670. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 1671. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski dniu 17 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 1672. Sesja Nr V z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 1673. Sesja Nr XXIX z dnia 26 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 60
 1674. Sesja Nr XXX z dnia 15 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 60
 1675. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2018
  Wyświetleń: 60
 1676. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu styczniu 2020 r.
  Wyświetleń: 60
 1677. Uchwała.XIV.108.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
  Wyświetleń: 60
 1678. Zarządzenie Nr OR.0050.132.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Tarnów Opolski projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 60
 1679. Zarządzenie Nr OR.0050.139.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia własnego w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 60
 1680. Zarządzenie Nr OR.0050.141.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych
  Wyświetleń: 60
 1681. Zarządzenie Nr OR.0050.20.2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do szprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 60
 1682. Zarządzenie Nr OR.0050.25.2019 z dnia 16.01.2019 r w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 60
 1683. Zarządzenie Nr OR.0050.57.2019 z dnia 04.03.2019r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 60
 1684. Zarządzenie Nr OR.0050.62.2019 z dnia 25.03.2019r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.23.2019 r. z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy
  Wyświetleń: 60
 1685. Kontrole - rok 2013
  Wyświetleń: 59
 1686. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12.02.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości zarzadzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów
  Wyświetleń: 59
 1687. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 59
 1688. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 59
 1689. Protokół z dnia 17.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego szkół gimnazjalnych
  Wyświetleń: 59
 1690. Protokół z dnia 18.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 59
 1691. Sesja Nr XLII z dnia 26 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 59
 1692. Sesja Nr XXXI z dnia 20 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 59
 1693. Sesja Nr XXXII z dnia 24 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 59
 1694. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2016
  Wyświetleń: 59
 1695. Zarządzenie Nr OR.0050.106.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 59
 1696. Zarządzenie Nr OR.0050.114.2019 z dnia 09 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 59
 1697. Zarządzenie Nr OR.0050.133.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 59
 1698. Zarządzenie Nr OR.0050.38.2019 z dnia 21.02.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz mniejsz
  Wyświetleń: 59
 1699. Zarządzenie Nr OR.0050.39.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski i Miedziana
  Wyświetleń: 59
 1700. Zarządzenie Nr OR.0050.40.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 59
 1701. Harmonogram Zebrań Wiejskich w Gminie Tarnów Opolski w 2020 r.
  Wyświetleń: 58
 1702. Koło Łowieckie 3 Lis ZO Opole - informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych na 2019/2020
  Wyświetleń: 58
 1703. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.08.2018 r. w sprawie podziału Gm. Tarnów Opolski na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 58
 1704. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21.12.2018 w sprawie wyniku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Tarnów Opolski na okres od 1 stycznia
  Wyświetleń: 58
 1705. Projekty uchwał na VII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 58
 1706. Protokół z dnia 31.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 58
 1707. Protokół z dnia 5.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 58
 1708. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przywory za 2013 r.
  Wyświetleń: 58
 1709. Zarządzenie Nr OR.0050.112.2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kątach Opolskich oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 58
 1710. Zarządzenie Nr OR.0050.122.20129 z dnia 22 października 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 58
 1711. Zarządzenie Nr OR.0050.21.2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
  Wyświetleń: 58
 1712. Zarządzenie Nr OR.0050.36.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 stycznia 2019r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
  Wyświetleń: 58
 1713. Zarządzenie Nr OR.0050.41.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 58
 1714. Zarządzenie Nr OR.0050.45.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium na sprzedaż nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 58
 1715. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 57
 1716. Projekty uchwał na V Sesję Rady Gminy w dniu 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 57
 1717. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 57
 1718. Uchwała.XIII.105.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 57
 1719. Zarządzenie Nr OR.0050.129.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 57
 1720. Zarządzenie Nr OR.0050.50.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 57
 1721. Zarządzenie Nr OR.0050.81.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 57
 1722. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej nr 1712 O ul. Opolska w m. Kosorowice
  Wyświetleń: 57
 1723. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 57
 1724. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 56
 1725. Koło Łowieckie "OSTOJA" Krapkowice - informacja na temat dodatkowych polowań zbiorowych
  Wyświetleń: 56
 1726. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.12.2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło
  Wyświetleń: 56
 1727. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Opolu IX Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt IX Ns 276 19 z wniosku dłużnika Gminy Tarnów Opolski z udziałem wierzycieli, o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu
  Wyświetleń: 56
 1728. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 08.01.2019 r. o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle.
  Wyświetleń: 56
 1729. Sesja Nr VI z dnia 23 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 56
 1730. Uchwała nr 579-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12.12.2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 56
 1731. Zarządzenie Nr OR.0050.29.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie pomocy społecznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 56
 1732. Zarządzenie Nr OR.0050.65.2019 z dnia 28.03.2019r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolskiza 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultu
  Wyświetleń: 56
 1733. Zarządzenie Nr OR.0050.87.2019 z dnia 30.05.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 56
 1734. Zarządzenie Nr OR.0050.94.2019 z dnia 21.06.2019 r. w przedmiocie zmiany zarządzenia nr OR.0050.18.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 56
 1735. Debata nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 55
 1736. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.12.2018 r
  Wyświetleń: 55
 1737. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2015 roku
  Wyświetleń: 55
 1738. Kontrole - rok 2006
  Wyświetleń: 55
 1739. Kontrole - rok 2011
  Wyświetleń: 55
 1740. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 20 lutego 2020
  Wyświetleń: 55
 1741. Protokół z dnia 10.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 55
 1742. Protokół z dnia 12.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursy Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 55
 1743. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 55
 1744. Sesja Nr IX z dnia 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 55
 1745. Sesja Nr XX z dnia 17 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 55
 1746. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2016
  Wyświetleń: 55
 1747. Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
  Wyświetleń: 55
 1748. Zarządzenie Nr OR.0050.103.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 55
 1749. Zarządzenie Nr OR.0050.111.2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 55
 1750. Zarządzenie Nr OR.0050.116.2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 55
 1751. Zarządzenie Nr OR.0050.117.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 55
 1752. Zarządzenie Nr OR.0050.119.2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 55
 1753. Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawieo głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2019 r.
  Wyświetleń: 55
 1754. Zarządzenie Nr OR.0050.52.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 55
 1755. Zarządzenie Nr OR.0050.63.2019 z dnia 25.03.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 55
 1756. Zarządzenie Nr OR.0050.98.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 55
 1757. Zarządzenie Nr OR.0050.99.2019 z dnia 29 lipca 2019 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 55
 1758. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 55
 1759. Koło Łowieckie 3 Lis ZO Opole - informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych na 2019/2020
  Wyświetleń: 54
 1760. Koło Łowieckie Nr 1 "JELEŃ" Strzelce Opolskie - kalendarzyk polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 54
 1761. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 54
 1762. Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w 2020 r.
  Wyświetleń: 54
 1763. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 54
 1764. Postanowienie Nr 283.2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
  Wyświetleń: 54
 1765. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 54
 1766. Protokół z dnia 11.01.2017 z zawodów Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 54
 1767. Sesja Nr VI z dnia 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 54
 1768. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nakło za rok 2014
  Wyświetleń: 54
 1769. Uchwała nr 577-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12.12.2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok
  Wyświetleń: 54
 1770. Uchwała nr 578-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12.12.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok
  Wyświetleń: 54
 1771. Uchwała Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocników w gminach
  Wyświetleń: 54
 1772. Zarządzenie Nr OR.0050.113.2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
  Wyświetleń: 54
 1773. Zarządzenie Nr OR.0050.121.2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wskazania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 54
 1774. Zarządzenie Nr OR.0050.131.2019 r. z dnia 12 listopada 2019 r.w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości przystąpienia do opracowania projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 54
 1775. Zarządzenie Nr OR.0050.34.2019 z dnia 24.01.2019r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych
  Wyświetleń: 54
 1776. Zarządzenie Nr OR.0050.497.2018 z dnia 14.11.2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Tarnów Opolski projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 54
 1777. Zarządzenie Nr OR.0050.78.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium na sprzedaż nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 54
 1778. Zarządzenie Nr OR.0050.97.2019 z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 54
 1779. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 25.02.2019 r
  Wyświetleń: 53
 1780. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej ?
  Wyświetleń: 53
 1781. Kontrole - rok 2007
  Wyświetleń: 53
 1782. Kontrole - rok 2008
  Wyświetleń: 53
 1783. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 53
 1784. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 53
 1785. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 53
 1786. Protokół nr VI-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 53
 1787. Protokół z dnia 13.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 53
 1788. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 53
 1789. Sesja Nr XLIII z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 53
 1790. Sesja Nr XXI z dnia 13 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 53
 1791. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2017
  Wyświetleń: 53
 1792. Wybory do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych w Opolu
  Wyświetleń: 53
 1793. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2012 rok
  Wyświetleń: 53
 1794. Zarządzenie Nr OR.0050.100.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 53
 1795. Zarządzenie Nr OR.0050.107.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III 15 2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 53
 1796. Zarządzenie Nr OR.0050.23.2019 z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 53
 1797. Zarządzenie Nr OR.0050.33.2019 z dnia 24.01.2019r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szko
  Wyświetleń: 53
 1798. Zarządzenie Nr OR.0050.56.2019 z dnia 28.02.2019r w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 53
 1799. Zarządzenie Nr OR.0050.72.2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie planu dofinansowania zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019
  Wyświetleń: 53
 1800. Zarządzenie Nr OR.0050.73.2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gm.
  Wyświetleń: 53
 1801. Zarządzenie Nr OR.0050.85.2019 z dnia 17.05.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 53
 1802. Zarządzenie Nr OR.0050.86.2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III 15 2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 53
 1803. Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do utworzenia bazy konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim w roku 2019
  Wyświetleń: 53
 1804. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 1805. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2019 r. o obwodach głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
  Wyświetleń: 52
 1806. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 28.01.2019 r.
  Wyświetleń: 52
 1807. Protokół z dnia 17.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Gimnazjalnych r roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 52
 1808. Protokół z dnia 4.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 52
 1809. Sesja Nr VII z dnia 27 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 52
 1810. Sesja Nr XXXIII z dnia 24 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 52
 1811. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2015
  Wyświetleń: 52
 1812. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu kwietniu 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 1813. Zarządzenie Nr OR.0050.105.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 52
 1814. Zarządzenie Nr OR.0050.142.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 52
 1815. Zarządzenie Nr OR.0050.31.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 1816. Zarządzenie Nr OR.0050.32.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 1817. Zarządzenie Nr OR.0050.59.2019 z dnia 06.03.2019r w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europe
  Wyświetleń: 52
 1818. Zarządzenie Nr OR.0050.71.2019 z dnia 11.04.2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego
  Wyświetleń: 52
 1819. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 28.01.2019 r
  Wyświetleń: 51
 1820. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28.04.2019 o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze
  Wyświetleń: 51
 1821. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 51
 1822. Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu z dnia 17 kwietnia 2019 r. o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 51
 1823. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 51
 1824. Kontrole - rok 2014
  Wyświetleń: 51
 1825. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 51
 1826. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2020 r.
  Wyświetleń: 51
 1827. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 51
 1828. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 51
 1829. Protokół nr III-2018 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 51
 1830. Protokół z dnia 14.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 51
 1831. Sesja Nr IV z dnia 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 51
 1832. Sesja Nr VIII z dnia 29 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 51
 1833. Sesja Nr XLIV z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 51
 1834. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2016
  Wyświetleń: 51
 1835. Uchwała nr 23-2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15.01.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok
  Wyświetleń: 51
 1836. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze. późn. zm.)
  Wyświetleń: 51
 1837. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2013 rok
  Wyświetleń: 51
 1838. Zarządzenie Nr OR.0050.101.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu
  Wyświetleń: 51
 1839. Zarządzenie Nr OR.0050.104.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
  Wyświetleń: 51
 1840. Zarządzenie Nr OR.0050.110.2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego w m. Nakło
  Wyświetleń: 51
 1841. Zarządzenie Nr OR.0050.130.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 51
 1842. Zarządzenie Nr OR.0050.53.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 51
 1843. Zarządzenie Nr OR.0050.58.2019 z dnia 04.03.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 51
 1844. Zarządzenie Nr OR.0050.61.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 51
 1845. Zarządzenie Nr OR.0050.68.2019 z dnia 05.04.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 51
 1846. Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady Gminy odbytej w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 50
 1847. Konsultacje społeczne - 2020 r.
  Wyświetleń: 50
 1848. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 15 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 50
 1849. Protokół nr II-2018 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 23 listopada2018 r.
  Wyświetleń: 50
 1850. Protokół z dnia 3.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 50
 1851. Sesja Nr XVIII z dnia 13 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 50
 1852. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miedziana za 2013 r.
  Wyświetleń: 50
 1853. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2017
  Wyświetleń: 50
 1854. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2018
  Wyświetleń: 50
 1855. Zarządzenie Nr OR.0050.102.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 50
 1856. Zarządzenie Nr OR.0050.48.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 50
 1857. Zarządzenie Nr OR.0050.64.2019 z dnia 25.03.2019r w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 50
 1858. Zarządzenie Nr OR.0050.66.2019 z dnia 03.04.2019r w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2018
  Wyświetleń: 50
 1859. Zarządzenie Nr OR.0050.76.2019 z dnia 09.05.2019r w sprawie odwołania Pani Kariny Cebula- Gajowy z funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 50
 1860. Zarządzenie Nr OR.0050.79.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 50
 1861. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 50
 1862. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17.12.2019 r. o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. „ Budowa elektrowni wodnej Kąty Opolskie” w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 49
 1863. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.02.2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 49
 1864. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 18.07.2019 r.
  Wyświetleń: 49
 1865. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.02.2018 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 49
 1866. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 49
 1867. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 29 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 49
 1868. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 49
 1869. Protokół z dnia 04.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 49
 1870. Protokół z dnia 10,01,2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 49
 1871. Protokół z dnia 10.01.2017 zawodów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 49
 1872. Protokół z dnia 11.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 49
 1873. Protokół z dnia 12.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 49
 1874. Protokół z dnia 8.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 49
 1875. Protokół z dnia 9.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursy Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 49
 1876. Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok
  Wyświetleń: 49
 1877. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 49
 1878. Zarządzenie Nr OR.0050.140.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 49
 1879. Zarządzenie Nr OR.0050.143.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 49
 1880. Zarządzenie Nr OR.0050.3.2018 z dnia 22.11.2018 w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2019
  Wyświetleń: 49
 1881. Zarządzenie Nr OR.0050.31.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r
  Wyświetleń: 49
 1882. Zarządzenie Nr OR.0050.37.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019r.
  Wyświetleń: 49
 1883. Zarządzenie Nr OR.0050.44.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 49
 1884. Zarządzenie Nr OR.0050.51.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty
  Wyświetleń: 49
 1885. Zarządzenie Nr OR.0050.55.2019 z dnia 28.02.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 49
 1886. Zarządzenie Nr OR.0050.67.2019 z dnia 03.04.2019r w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 49
 1887. Zarządzenie Nr OR.0050.77.2019 z dnia 10.05.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 49
 1888. Zarządzenie Nr OR.0050.83.2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika 10
  Wyświetleń: 49
 1889. Zarządzenie Nr OR.0050.84.2019 z dnia 17.05.2019 w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 49
 1890. Zarządzenie Nr OR.0050.96.2019 z dnia 21.06.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 49
 1891. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 08.02.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 49
 1892. Kontrole - rok 2005
  Wyświetleń: 48
 1893. Kontrole - rok 2012
  Wyświetleń: 48
 1894. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 48
 1895. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.02.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji środowiskowej na realizację- Rozbiórka istniejącej stacji oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej
  Wyświetleń: 48
 1896. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 13 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 48
 1897. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 15 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 48
 1898. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 13 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 48
 1899. Protokół z dnia 03.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 48
 1900. Protokół z dnia 29.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 48
 1901. Protokół z dnia 5.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 48
 1902. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kąty Op za 2013 r.
  Wyświetleń: 48
 1903. Uchwała.XIV.112.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 48
 1904. Zarządzenie Nr OR.0050.115.2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku dotyczącego powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 48
 1905. Zarządzenie Nr OR.0050.137.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 48
 1906. Zarządzenie Nr OR.0050.30.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 48
 1907. Zarządzenie Nr OR.0050.54.2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowie Opolskim i Miedzianej oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 48
 1908. Zarządzenie Nr OR.0050.82.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 48
 1909. Zarządzenie Nr OR.0050.91.2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kątach Opolskich oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 48
 1910. Zarządzenie Nr OR.0050.92.2019 z dnia 17.06.2019 r. w przedmiocie zmiany zarządzenia nr OR.0050.89.2019 z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
  Wyświetleń: 48
 1911. Zarządzenie Nr OR.0050.95.2019 z dnia 21.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 48
 1912. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 23.11.2018 r.
  Wyświetleń: 47
 1913. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 16.08.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 47
 1914. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.04.2018 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana, Tarnów Opolski i Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 47
 1915. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  Wyświetleń: 47
 1916. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 47
 1917. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 47
 1918. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Walidrogi za 2013 r.
  Wyświetleń: 47
 1919. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2016
  Wyświetleń: 47
 1920. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu styczniu 2019 r.
  Wyświetleń: 47
 1921. Uchwała.XIV.115.2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 47
 1922. Zarządzenie Nr OR.0050.108.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu wyboru najlepszej klasy oraz najlepszych uczniów w Gminie Tarnów Opolski w roku szkolnym 2018 2019
  Wyświetleń: 47
 1923. Zarządzenie Nr OR.0050.109.2019 z dnia 04 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 47
 1924. Zarządzenie Nr OR.0050.118.2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 47
 1925. Zarządzenie Nr OR.0050.138.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 47
 1926. Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawieo głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2019
  Wyświetleń: 47
 1927. Zarządzenie Nr OR.0050.35.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 47
 1928. Zarządzenie Nr OR.0050.43.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 47
 1929. Zarządzenie Nr OR.0050.46.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 47
 1930. Zarządzenie Nr OR.0050.49.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 47
 1931. Zarządzenie Nr OR.0050.59.2019 z dnia 06.03.2019r w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 47
 1932. Zarządzenie Nr OR.0050.60.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 47
 1933. Zarządzenie Nr OR.0050.80.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 47
 1934. Zarządzenie Nr OR.0050.93.2019 z dnia 21.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetar.
  Wyświetleń: 47
 1935. Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 46
 1936. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 46
 1937. Kontrole - rok 2010
  Wyświetleń: 46
 1938. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 03.07.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 46
 1939. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 08.04.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 46
 1940. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.02.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana, Tarnów Opolski i Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 46
 1941. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.03.2018 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 46
 1942. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 46
 1943. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 46
 1944. Protokół z dnia 05.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 46
 1945. Sesja Nr XIX z dnia 25 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 46
 1946. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosorowice za 2013 r.
  Wyświetleń: 46
 1947. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tarnów Op. za 2013 r.
  Wyświetleń: 46
 1948. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tarnów Opolski za rok 2014
  Wyświetleń: 46
 1949. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2016
  Wyświetleń: 46
 1950. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2015
  Wyświetleń: 46
 1951. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu lutym 2019 r.
  Wyświetleń: 46
 1952. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze. późn. zm.).
  Wyświetleń: 46
 1953. Zarządzenie Nr OR.0050.29.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie pomocy społecznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 46
 1954. Zarządzenie Nr OR.0050.32.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 r
  Wyświetleń: 46
 1955. Zarządzenie Nr OR.0050.42.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 46
 1956. Zarządzenie Nr OR.0050.47.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 46
 1957. Zarządzenie Nr OR.0050.75.2019 z dnia 29.04.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 46
 1958. Zarządzenie Nr OR.0050.88.2019 z dnia 30.05.2019r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 46
 1959. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 7 października 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Wyświetleń: 45
 1960. Ogłoszenie - w dniu 25 lutego 2019 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 45
 1961. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 04.01.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 45
 1962. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 29.05.2018 o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 45
 1963. Plany pracy Komisji na 2020 rok
  Wyświetleń: 45
 1964. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 45
 1965. Rejestr petycji - 2017 r.
  Wyświetleń: 45
 1966. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu wrześniu 2019 r.
  Wyświetleń: 45
 1967. Zarządzenie Nr OR.0050.69.2019 z dnia 08.04.2019r w sprawie zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kątach Opolskich oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
  Wyświetleń: 45
 1968. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 44
 1969. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2017
  Wyświetleń: 44
 1970. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu październiku 2019 r.
  Wyświetleń: 44
 1971. Zarządzenie Nr OR.0050.27.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 roku
  Wyświetleń: 44
 1972. Zarządzenie Nr OR.0050.90.2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 44
 1973. Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do utworzenia bazy konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim w roku 2019
  Wyświetleń: 44
 1974. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 1975. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 11.04.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 43
 1976. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 09.04.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 43
 1977. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 43
 1978. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 43
 1979. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 17 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 43
 1980. Uchwała.XIV.113.2019 w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 43
 1981. Zarządzenie Nr OR.0050.89.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 43
 1982. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych w ujęcia wody Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 43
 1983. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 29.04.2019 r.
  Wyświetleń: 42
 1984. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 12.03.2018 w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej , tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 42
 1985. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej w Przyworach
  Wyświetleń: 42
 1986. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 17 maja 2019 r. godz. 15.00
  Wyświetleń: 42
 1987. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 23.04.2018 o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 42
 1988. Plany pracy Rady Gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 42
 1989. Postanowienie Nr 286.2019 Komisarza Wyborczego w Opolu Iz dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwh komisji wyborczych w wyborach do PE
  Wyświetleń: 42
 1990. Zarządzenie Nr OR.0050.35.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 42
 1991. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 21.06.2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 136 na odcinku Kiędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 41
 1992. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 41
 1993. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu marcu 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 1994. Zarządzenie Nr OR.0050.70.2019 z dnia 11.04.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 41
 1995. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 06.06.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Leszczynowej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 40
 1996. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12.07.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory -2
  Wyświetleń: 40
 1997. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 40
 1998. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Raszowa za 2013 r.
  Wyświetleń: 40
 1999. Uchwała.XIII.98.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowe
  Wyświetleń: 40
 2000. Zarządzenie Nr OR.0050.74.2019 z dnia 19.04.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 40
 2001. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.12.2019 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej
  Wyświetleń: 39
 2002. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na 2020 r.
  Wyświetleń: 39
 2003. Uchwała nr 726-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15.01.2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 39
 2004. Zarządzenie Nr OR.0050.144.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku dotyczącego powołania członków Zespołu Integracyjnego
  Wyświetleń: 38
 2005. Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r. z dnia 22.01.2020 r.
  Wyświetleń: 37
 2006. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 21.05.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej
  Wyświetleń: 36
 2007. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 24.05.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowe
  Wyświetleń: 36
 2008. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
  Wyświetleń: 36
 2009. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 36
 2010. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 36
 2011. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 36
 2012. Protokół nr XIV-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 36
 2013. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.04.2018 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 35
 2014. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 03.07.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 35
 2015. Plan pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej na rok 2020
  Wyświetleń: 35
 2016. Projek uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 35
 2017. Uchwała.XIV.111.2019 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 35
 2018. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomości przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory
  Wyświetleń: 34
 2019. Plany pracy Rady Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 34
 2020. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 34
 2021. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nakło za 2013 r.
  Wyświetleń: 34
 2022. Uchwała.XV.120.2020 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  Wyświetleń: 33
 2023. Plan Pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej na rok 2019
  Wyświetleń: 32
 2024. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
  Wyświetleń: 32
 2025. Plany pracy Komisji na 2019 rok
  Wyświetleń: 30
 2026. Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 10 maja 2020 r. wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 30
 2027. Zarządzenie Nr OR.0050.160.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020
  Wyświetleń: 30
 2028. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 27.01.2020 r.
  Wyświetleń: 29
 2029. Plan Pracy Komisji Oświaty na rok 2019
  Wyświetleń: 29
 2030. Projekty uchwał na I Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 29
 2031. Protokół z dnia 9.01.2020 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 29
 2032. Uchwała.XIV.109.2019 w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków
  Wyświetleń: 29
 2033. Protokół z dnia 8.01.2020 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 28
 2034. Uchwała.XIV.107.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 28
 2035. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 27
 2036. Zarządzenie Nr OR.0050.146.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargo ustnego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 27
 2037. Zarządzenie Nr OR.0050.148.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargo ustnego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 27
 2038. Plan Pracy Komisji Rolnictwa na rok 2019
  Wyświetleń: 26
 2039. Zarządzenie Nr OR.0050.157.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020
  Wyświetleń: 26
 2040. Protokół z dnia 10.01.2020 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 25
 2041. Zarządzenie Nr OR.0050.159.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawieo głoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego w 2020 r.
  Wyświetleń: 25
 2042. Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 24
 2043. Uchwała.XIV.110.2019 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 24
 2044. Zarządzenie Nr OR.0050.145.2020 z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 24
 2045. Zarządzenie Nr OR.0050.147.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 24
 2046. Zarządzenie Nr OR.0050.149.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 24
 2047. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 23
 2048. Uchwała.XV.122.2020 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 23
 2049. Zarządzenie Nr OR.0050.158.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 23
 2050. Zarządzenie Nr OR.0050.163.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.
  Wyświetleń: 23
 2051. Zarządzenie Nr OR.0050.161.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 r.
  Wyświetleń: 21
 2052. Zarządzenie Nr OR.0050.150.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020 2021 do klas pierwszych publicznych szkół pod.
  Wyświetleń: 20
 2053. Zarządzenie Nr OR.0050.161.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 r.
  Wyświetleń: 20
 2054. Zarządzenie Nr OR.0050.163.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.
  Wyświetleń: 20
 2055. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 19
 2056. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Wyświetleń: 19
 2057. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR.1510.2.2019 na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 19
 2058. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej
  Wyświetleń: 18
 2059. Uchwała.XV.121.2020 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 18
 2060. Zapytanie radnej Anny Gebauer z dnia 13 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 18
 2061. Zarządzenie Nr OR.0050.151.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020 2021 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów
  Wyświetleń: 18
 2062. Zarządzenie Nr OR.0050.162.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.
  Wyświetleń: 18
 2063. Uchwała.XV.124.2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
  Wyświetleń: 17
 2064. Wykaz jednostek posiadajacych zezwolenie na wywożenie nieczystości ciekłych na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 17
 2065. Zarządzenie Nr OR.0050.158.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 17
 2066. Informacje
  Wyświetleń: 16
 2067. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap III
  Wyświetleń: 16
 2068. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu lutym 2020 r.
  Wyświetleń: 16
 2069. Uchwała.XV.116.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 16
 2070. Uchwała.XV.123.2020 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
  Wyświetleń: 16
 2071. Zarządzenie Nr OR.0050.154.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 16
 2072. Zarządzenie Nr OR.0050.160.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020
  Wyświetleń: 16
 2073. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 15
 2074. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
  Wyświetleń: 15
 2075. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 15
 2076. Uchwała.XV.118.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 15
 2077. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 15
 2078. Zarządzenie Nr OR.0050.152.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego położo
  Wyświetleń: 15
 2079. Zarządzenie Nr OR.0050.162.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.
  Wyświetleń: 15
 2080. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Przywory
  Wyświetleń: 14
 2081. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 14
 2082. Uchwała.XV.117.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 14
 2083. Zarządzenie Nr OR.0050.159.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawieo głoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego w 2020 r.
  Wyświetleń: 14
 2084. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.
  Wyświetleń: 13
 2085. Uchwała.XV.119.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 12
 2086. Zarządzenie Nr OR.0050.153.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 11
 2087. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2019-2020
  Wyświetleń: 10
 2088. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 10
 2089. Lista wszystkich uczniów z dnia 22.01.2020 r. po weryfikacji prac po etapie gminnym Wojewódzkiego Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego
  Wyświetleń: 7
 2090. Protokół z dnia 14.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 7
 2091. Protokół z dnia 16.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Geografinczego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 7
 2092. Protokół z dnia 17.01.2020 r. z zawodów gminnych Konkursu Biologicznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 7
 2093. Protokół z dnia 20.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 6
 2094. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 24.02.2020 r.
  Wyświetleń: 5
 2095. Protokół z dnia 21.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 5
 2096. Projekt uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4
 2097. Protokół z dnia 09.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 4
 2098. Protokół z dnia 15.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 4
 2099. Zarządzenie Nr OR.0050.166.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 4
 2100. Zarządzenie Nr OR.0050.167.2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 4
 2101. Protokół z dnia 08.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 3
 2102. Protokół z dnia 10.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 3
 2103. Zarządzenie Nr OR.0050.166.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 3
 2104. Zarządzenie Nr OR.0050.167.2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 3
 2105. Zarządznie Nr 0050.165.2020 w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 3
 2106. Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 2
 2107. Protokół Nr XV/2020 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 2
 2108. Uchwała.XVI.125.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Przywory
  Wyświetleń: 2
 2109. Uchwała.XVI.128.2020 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 2
 2110. Sesja Nr XVI z dnia 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 1
 2111. Uchwała.XVI.126.2020 sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim -etap III
  Wyświetleń: 1
 2112. Uchwała.XVI.127.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1
 2113. Uchwała.XVI.129.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.
  Wyświetleń: 1
 2114. Uchwała.XVI.130.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawek tej opłaty
  Wyświetleń: 1
 2115. Uchwała.XVI.131.2020. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Wyświetleń: 1
 2116. Uchwała.XVI.132.2020 sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1
 2117. Uchwała.XVI.133.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w gmine Tarnów Opolski na rok szkolny 2019-2020
  Wyświetleń: 1
 2118. Uchwała.XVI.134.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 1
 2119. Uchwała.XVI.135.2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR.1510.2.2019 na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1
 2120. Zarządzenie Nr OR.0050.164.2020 z dnia 31.01.2020 w sprwie ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza
  Wyświetleń: 1
 2121. Zarządzenie Nr OR.0050.165.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2014
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  20-03-2014 08:09
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  GminaTarnów Opolski
  odwiedzin: 6307
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: