Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5699400000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
623805429467727556235701252389467186392856450600045146956167
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
505773658846552485253612042749408164759545148729947682065644
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
433704115841595351613780333394352903589234517492035494055421
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
251762391227378278233363029618343503901748886449853748441512
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00284682213323950218592204223686260842972726391
 1. Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 109750
 2. Przetargi /Zamówienia publiczne / zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 64940
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 54295
 4. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 39163
 5. Plany, Programy i zamierzenia
  Wyświetleń: 37224
 6. Rekrutacja pracowników
  Wyświetleń: 28177
 7. Referat Spraw Obywatelskiech i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 21440
 8. DRUKI
  Wyświetleń: 21344
 9. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 20028
 10. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2017r
  Wyświetleń: 17024
 11. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 16628
 12. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2018r
  Wyświetleń: 16191
 13. Referat Gospodarki Terenowj i Inwestycji
  Wyświetleń: 15732
 14. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 14426
 15. Wybory samorządowe 16.11.2014r
  Wyświetleń: 14174
 16. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2015r
  Wyświetleń: 13981
 17. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Wyświetleń: 13944
 18. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 13650
 19. Konkursy ofert - 2015r
  Wyświetleń: 13583
 20. Konkursy ofert - 2016r
  Wyświetleń: 12690
 21. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r
  Wyświetleń: 12657
 22. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 12573
 23. Kontakt
  Wyświetleń: 12533
 24. Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 12131
 25. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 12052
 26. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 11413
 27. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 11299
 28. Konkursy ofert - 2018r
  Wyświetleń: 11246
 29. Harmonogram wywozu odpadów w 2019 r.
  Wyświetleń: 11035
 30. Konkursy ofert - 2017r
  Wyświetleń: 10494
 31. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2016r
  Wyświetleń: 10277
 32. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 10174
 33. Internetowa wyszukiwarka Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 10081
 34. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 9647
 35. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 9589
 36. Nabór 2017r
  Wyświetleń: 8725
 37. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 8359
 38. Referat Zamówień Publicznych i Promocji
  Wyświetleń: 8127
 39. Nieruchomości -2016r
  Wyświetleń: 7815
 40. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 7753
 41. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 7408
 42. Nieruchomości
  Wyświetleń: 7280
 43. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 6969
 44. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 6823
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6694
 46. Referat Finansowo - Budżetowy
  Wyświetleń: 6681
 47. Sołtysi i Rada Sołecka
  Wyświetleń: 6634
 48. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6536
 49. Jednostki pomocnicze SOŁECTWA
  Wyświetleń: 6334
 50. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 6301
 51. Skład Rady Gminy Tarnów Opolski - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6027
 52. Ogłoszenia - 2017r
  Wyświetleń: 5938
 53. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5905
 54. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 5817
 55. GMINA TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 5681
 56. Ochotnicza Straż Pożarna
  Wyświetleń: 5624
 57. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015r
  Wyświetleń: 5580
 58. Kierownictwo urzędu
  Wyświetleń: 5381
 59. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 5259
 60. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 5254
 61. Nabór 2015r
  Wyświetleń: 5106
 62. Decyzje środowiskowe - 2017r
  Wyświetleń: 5102
 63. Ogłoszenia - 2016r
  Wyświetleń: 4998
 64. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4924
 65. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 4865
 66. Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
  Wyświetleń: 4820
 67. Nabór 2014r
  Wyświetleń: 4819
 68. Nabór 2016r
  Wyświetleń: 4806
 69. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2017r
  Wyświetleń: 4713
 70. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4661
 71. Nabór 2018r
  Wyświetleń: 4660
 72. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 4603
 73. Uchwały VI kadencji - od 2 grudnia 2010r - do 20 pażdziernika 2014r
  Wyświetleń: 4600
 74. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4585
 75. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017r
  Wyświetleń: 4578
 76. Budżet Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 4571
 77. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4569
 78. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 4485
 79. Sprawozdania z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 4446
 80. Wybory samorządowe 2010r
  Wyświetleń: 4440
 81. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
  Wyświetleń: 4291
 82. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 4236
 83. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4232
 84. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018
  Wyświetleń: 4230
 85. Uchwały VII kadencji - od 28 listopada 2014 r. do 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 4205
 86. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4150
 87. TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 4120
 88. Dziennik Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 4100
 89. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 4091
 90. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku
  Wyświetleń: 4087
 91. Pracownicy młodociani
  Wyświetleń: 4080
 92. Kompetencje
  Wyświetleń: 4047
 93. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4027
 94. Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 4009
 95. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 3964
 96. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: REFERENT termin składania 09 wrzesień 2013r.
  Wyświetleń: 3926
 97. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3925
 98. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 3895
 99. Wybory Samorządowe 2006r
  Wyświetleń: 3853
 100. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3825
 101. Nieruchomości - 2015r
  Wyświetleń: 3813
 102. Referat Budżetowo - Finansowy
  Wyświetleń: 3786
 103. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności oraz obronności
  Wyświetleń: 3744
 104. Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5.05.2014 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów
  Wyświetleń: 3718
 105. Nieruchomości - 2013r
  Wyświetleń: 3646
 106. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 3638
 107. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3600
 108. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3590
 109. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 3530
 110. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2014r
  Wyświetleń: 3443
 111. Zarządzenia Wójta Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 3405
 112. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3365
 113. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3361
 114. Przetarg -Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu
  Wyświetleń: 3355
 115. Statut Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3354
 116. Informacja PKW o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich
  Wyświetleń: 3337
 117. Rejest placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3300
 118. Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3297
 119. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2011 rok
  Wyświetleń: 3292
 120. Obwieszczenia - 2016r
  Wyświetleń: 3249
 121. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds.księgowości podatkowej i składników majątkowych w Referacie Budżetowo-Finansowym
  Wyświetleń: 3227
 122. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3217
 123. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3210
 124. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 3191
 125. Ogłoszenia - 2015r
  Wyświetleń: 3180
 126. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2018r
  Wyświetleń: 3166
 127. Azbest
  Wyświetleń: 3164
 128. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 3162
 129. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3162
 130. Informacje - 2017r.
  Wyświetleń: 3134
 131. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 3086
 132. Projekty uchwał VII kadencji - 2017 rok
  Wyświetleń: 3085
 133. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3059
 134. PRZYWORY
  Wyświetleń: 3024
 135. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 3006
 136. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2013r
  Wyświetleń: 3001
 137. Budżet Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 2993
 138. Uchwały V kadencji - od 24 listopada 2006r do 8 listopada 2010r
  Wyświetleń: 2952
 139. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 2942
 140. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2928
 141. Rejestry w poszczególnych Referatach Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2910
 142. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 2908
 143. Ogłoszenie z dnia 17.03.2015r o zamiarze zawarcia umowy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2845
 144. Konkursy ofert - 2014r
  Wyświetleń: 2839
 145. Termin składania ofert 30.04.2015 - Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjnych istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 2835
 146. Wybory do Sejmu i Senatu 25.10.2015r
  Wyświetleń: 2816
 147. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - BUDOWA HALI SPORTOWEJ W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 2789
 148. Zarządzenia Wójta Gminy - 2014r
  Wyświetleń: 2781
 149. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2015 rok
  Wyświetleń: 2751
 150. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2731
 151. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2730
 152. Kontakt z Sołtysami
  Wyświetleń: 2719
 153. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 2699
 154. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do obsugi świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrdoku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2689
 155. Uchwała Nr 3/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 4 października 2006r.
  Wyświetleń: 2670
 156. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 2658
 157. Wykaz nieruchomości z dnia 01.06.2016 przeznaczonych do dzierżawy w Nakle
  Wyświetleń: 2618
 158. System Informacji Przestrzennej - GEO SYSTEM
  Wyświetleń: 2604
 159. Nieruchomości - 2014r
  Wyświetleń: 2600
 160. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 2007r
  Wyświetleń: 2599
 161. KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2580
 162. Nieruchomości
  Wyświetleń: 2575
 163. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2575
 164. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2571
 165. Decyzje środowiskowe - 2014r
  Wyświetleń: 2561
 166. Konkursy ofert - 2013r
  Wyświetleń: 2521
 167. NAKŁO, RASZOWA, WALIDROGI
  Wyświetleń: 2515
 168. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle ul. Strzelecka 49 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 2512
 169. Projekty uchwał VII kadencji - 2015 rok
  Wyświetleń: 2506
 170. Walidrogi, Nakło, Raszowa
  Wyświetleń: 2495
 171. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2482
 172. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)
  Wyświetleń: 2480
 173. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2016 rok
  Wyświetleń: 2474
 174. Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2464
 175. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe 2010r - 2011
  Wyświetleń: 2463
 176. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - sekretarz gminy
  Wyświetleń: 2460
 177. Wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2452
 178. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2447
 179. Obwieszczenia - 2014r
  Wyświetleń: 2445
 180. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2440
 181. Zarządzenia Wójta Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 2421
 182. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 2420
 183. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku
  Wyświetleń: 2415
 184. 002. Dowody osobiste - wymiana
  Wyświetleń: 2412
 185. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2012r
  Wyświetleń: 2410
 186. Opłaty Skarbowe w USC
  Wyświetleń: 2395
 187. Informacje - 2018r.
  Wyświetleń: 2393
 188. Projekty uchwał VII kadencji - 2018 rok
  Wyświetleń: 2388
 189. Nieruchomości 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 2373
 190. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2357
 191. Informacje - 2013r
  Wyświetleń: 2350
 192. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2013 rok
  Wyświetleń: 2346
 193. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 2336
 194. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 2326
 195. Udostępnienie Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 2325
 196. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2315
 197. Park Technologiczno-Innowacyjny Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 2311
 198. Obwieszczenia - 2013r
  Wyświetleń: 2295
 199. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2291
 200. Informacje - 2014r
  Wyświetleń: 2281
 201. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2017 rok
  Wyświetleń: 2278
 202. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2275
 203. Nieruchomości - 2017r
  Wyświetleń: 2272
 204. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015
  Wyświetleń: 2270
 205. Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (2. edycji) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2267
 206. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2266
 207. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 2266
 208. Na temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2261
 209. Ogłoszenia - 2018r
  Wyświetleń: 2261
 210. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2259
 211. Decyzje środowiskowe - 2016r
  Wyświetleń: 2239
 212. Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2015r na zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 3 sztuk na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2237
 213. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2228
 214. Budżet Gminy - 2014r.
  Wyświetleń: 2224
 215. Ogłoszenia 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 2215
 216. Konkursy ofert - 2019r
  Wyświetleń: 2166
 217. Ogłoszenie o naborze - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op
  Wyświetleń: 2162
 218. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 2156
 219. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 2156
 220. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2012 rok
  Wyświetleń: 2139
 221. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2124
 222. Budowa kanalizacji i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2119
 223. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 2099
 224. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2097
 225. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2096
 226. Przyjmowanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2086
 227. Konkursy ofert - 2012r
  Wyświetleń: 2080
 228. Obwieszczenia - 2017r
  Wyświetleń: 2073
 229. Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości stałych odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2073
 230. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym -termin składania 04.08.06r.
  Wyświetleń: 2071
 231. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 2068
 232. KOSOROWICE
  Wyświetleń: 2060
 233. Nabór z dnia 25.01.2017 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2052
 234. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 2052
 235. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2040
 236. Obwieszczenia - 2015r
  Wyświetleń: 2037
 237. Miedziana
  Wyświetleń: 2024
 238. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2009
 239. Budowa kanalizacji
  Wyświetleń: 2006
 240. Nabór 2013r
  Wyświetleń: 2004
 241. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2002
 242. MIEDZIANA
  Wyświetleń: 2001
 243. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przyworach
  Wyświetleń: 1998
 244. Zamówienie publiczne z dnia 16.06.2015r: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1992
 245. Nieruchomości - 2018r
  Wyświetleń: 1989
 246. Wydanie zezwolenia na usuwania drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1987
 247. Kulturotwórcza rola biblioteki w małych środowiskach na przykładzie biblioteki w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1986
 248. Zarządzenia Wójta Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 1983
 249. Zarządzenia Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1977
 250. Informacje - 2011r
  Wyświetleń: 1976
 251. 2014r - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1974
 252. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 1968
 253. 2014r - Wstawianie i dzierżawa pojemników
  Wyświetleń: 1965
 254. Informacje - 2012r
  Wyświetleń: 1961
 255. 2011-Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup wyposażenia
  Wyświetleń: 1953
 256. Projekty uchwał VI kadencji - 2013 rok
  Wyświetleń: 1952
 257. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds.remontów i inwestycji w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1932
 258. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 1931
 259. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1930
 260. Konkursy ofert - 2011r
  Wyświetleń: 1909
 261. Rejstracja zgonu
  Wyświetleń: 1907
 262. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 1907
 263. Budżet Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 1901
 264. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 1899
 265. 2011-Przetarg-utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących tej operacji
  Wyświetleń: 1894
 266. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1877
 267. Obwieszczenia - 2018r
  Wyświetleń: 1874
 268. 2014r: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1870
 269. Nabór z dnia 01.02.2017 na wolne stanowisko urzędnicze na podinspektora w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 1869
 270. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2009 rok
  Wyświetleń: 1867
 271. Informacja - dodatek enegretyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 1857
 272. Ustalanie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1856
 273. Projekty uchwał VII kadencji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1850
 274. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1847
 275. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 1836
 276. Komitety wyborcze,kandydaci - wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1833
 277. Zapytanie ofertowe - wykonanie kotłowni zasilane gazem ziemnym oraz wewnętrznej instalacji C.O.i elektryczne w budynku byłej stacji PKP w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1833
 278. Oświata
  Wyświetleń: 1832
 279. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1829
 280. Informacje - 2010r
  Wyświetleń: 1814
 281. Kosorowice
  Wyświetleń: 1814
 282. OGŁOSZENIE: Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy - termin składania ofert do 16 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1812
 283. Skład Rady Gminy Tarnów Opolski - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1810
 284. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 1809
 285. Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego koparko-ładowarki dla Zakładu Gopspodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Tranowie Opolskim
  Wyświetleń: 1806
 286. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 1798
 287. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2007 rok
  Wyświetleń: 1797
 288. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 31.10.2018
  Wyświetleń: 1790
 289. Program współpracy Gminy i z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
  Wyświetleń: 1788
 290. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.11.2014r o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1787
 291. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 29.06.2015r
  Wyświetleń: 1786
 292. Informacje - 2015r
  Wyświetleń: 1780
 293. System Informacji Przestrzennej - GISON
  Wyświetleń: 1771
 294. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Spraw Obywatelskich i USC - składanie ofert do 28.07.2010
  Wyświetleń: 1770
 295. Przetarg nieograniczony z dnia 19.08.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1769
 296. Wykaz nieruchomości z dnia 22.04.2015r przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1763
 297. Przywory
  Wyświetleń: 1759
 298. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 roku
  Wyświetleń: 1757
 299. Obwieszczenie z dnia 28.10.2012r- budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1756
 300. Informacja o sposobie głosowania oraz ważności głosu
  Wyświetleń: 1750
 301. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18.12.2013ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagopsodarowania przestrzennego województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1746
 302. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1745
 303. Obwieszczenie z dnia 12.10.2012 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1733
 304. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1728
 305. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1727
 306. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.12.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu górniczego Tarnów Opolski - Wschód
  Wyświetleń: 1723
 307. 2013: Ogłoszenie o przetargu - Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Wyświetleń: 1717
 308. Decyzje środowiskowe - 2015r
  Wyświetleń: 1713
 309. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 1711
 310. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1708
 311. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 1704
 312. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (listopad-grudzień)
  Wyświetleń: 1703
 313. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2008 rok
  Wyświetleń: 1699
 314. Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych w 2011r
  Wyświetleń: 1698
 315. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 1698
 316. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 1698
 317. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
  Wyświetleń: 1691
 318. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1688
 319. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 1687
 320. OGŁOSZENIE-Wójt Gminy poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w referacie Gospodarka Terenowa i Inwestycje
  Wyświetleń: 1685
 321. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 1683
 322. Decyzje środowiskowe - 2012r
  Wyświetleń: 1681
 323. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 1679
 324. Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1676
 325. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1671
 326. Ogłoszenie: Wójt Gminy Tarnów Opolski poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 1668
 327. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1664
 328. Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu nawierzchni ścieralnej drogi ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim - termin składania ofert 30.07.2015r
  Wyświetleń: 1663
 329. Konsultacje społeczne - 2013r
  Wyświetleń: 1661
 330. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach -termin 17.04.2015
  Wyświetleń: 1659
 331. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1656
 332. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1653
 333. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1650
 334. 2014r. - Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanej w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1649
 335. Ogłoszenie z dnia 01.06.2015r o naborze kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 1648
 336. Budżet Gminy - 2013r.
  Wyświetleń: 1647
 337. Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach Tarnowie Op i Miedzianej
  Wyświetleń: 1644
 338. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2013r
  Wyświetleń: 1643
 339. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 1642
 340. Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
  Wyświetleń: 1633
 341. Wybory Prezydenckie - 2015r
  Wyświetleń: 1633
 342. Zarządzenia Wójta Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 1630
 343. Nabór na wolne stanowisko pracy -Główny Księgowy ZGKiM
  Wyświetleń: 1626
 344. Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1625
 345. TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 1624
 346. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1618
 347. Decyzje środowiskowe - 2013r
  Wyświetleń: 1617
 348. Informacja PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015 r.
  Wyświetleń: 1614
 349. Nabór na wolne stanowisko pracy-Aspirant pracy socjalnej
  Wyświetleń: 1608
 350. 2011- Przetarg Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1607
 351. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1607
 352. Ogłoszenie z dnia 08.10.2015 o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”"
  Wyświetleń: 1604
 353. Informacja o składzie,siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1603
 354. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1603
 355. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2013r
  Wyświetleń: 1597
 356. Projekty uchwał VI kadencji - 2012 rok
  Wyświetleń: 1594
 357. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr. 500043155-N-2018 z dnia 27.02.2018
  Wyświetleń: 1591
 358. Decyzje środowiskowe - 2011r
  Wyświetleń: 1589
 359. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1588
 360. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1582
 361. Tereny górnicze
  Wyświetleń: 1581
 362. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do plakatowania
  Wyświetleń: 1579
 363. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.2015r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1576
 364. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1576
 365. 2014: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1573
 366. Przebudowa oraz rozbudowa GOK w Przyworach z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1573
 367. OGŁOSZENIE z dnia 15.06.2013: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1566
 368. 2012:Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym a zbycie nieruchomości w Tarnowie Op i Walidrogach
  Wyświetleń: 1564
 369. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 24.10.2012r - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1564
 370. Ogłoszenie o naborze - Kierownik Referatu Hala Sportowa -termin składania do 15 grudnia 2010r
  Wyświetleń: 1564
 371. OGŁOSZENIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zapłotnej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1564
 372. 2014r -Modernizacja drogi gminnej ul. Łącznej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1562
 373. 2010r: Ogłoszenie o przetargu-Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1561
 374. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1559
 375. Budżet Gminy - 2012r.
  Wyświetleń: 1553
 376. Obwieszczenie z dnia 26.08.2013r do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1541
 377. Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016.
  Wyświetleń: 1537
 378. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 1533
 379. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013r
  Wyświetleń: 1532
 380. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 1530
 381. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 1529
 382. OGŁOSZENIE z dnia 08.01.2013: w sprawie rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1527
 383. Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2015
  Wyświetleń: 1526
 384. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych 2013r
  Wyświetleń: 1525
 385. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.10.2015ro wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1524
 386. Informacja 2009r.
  Wyświetleń: 1521
 387. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia 2015r
  Wyświetleń: 1516
 388. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach losowania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1511
 389. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 1505
 390. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Tarnów Opolski bez głosowania w okręgach wyborczych nr 4, 5, 6, 12, 14
  Wyświetleń: 1501
 391. Przetarg ZGKiM: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3-etap II
  Wyświetleń: 1501
 392. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1500
 393. 2014 r.- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 1499
 394. Petycje
  Wyświetleń: 1496
 395. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.06.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1495
 396. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 09.11.2012r -rokowania odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Walidrogach
  Wyświetleń: 1493
 397. TERENY GÓRNICZE
  Wyświetleń: 1482
 398. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 2013r
  Wyświetleń: 1480
 399. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 2012r
  Wyświetleń: 1479
 400. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 1478
 401. Ogłoszenie z dnia 21.05.2015r o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1472
 402. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1472
 403. Decyzje środowiskowe - 2010r
  Wyświetleń: 1469
 404. GMINNA KOMISJA WYBORCZA
  Wyświetleń: 1469
 405. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi ,Tarnów Opolski i Miedziana z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1469
 406. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1465
 407. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1463
 408. 2012:Ogłoszenie o przetargu-ubezpieczenie dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1459
 409. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 1455
 410. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1454
 411. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1454
 412. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego do głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1454
 413. Nabór 2012r
  Wyświetleń: 1452
 414. 2014r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Przyworach
  Wyświetleń: 1451
 415. NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 1450
 416. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1450
 417. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1448
 418. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Miedziana
  Wyświetleń: 1446
 419. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 1443
 420. Ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
  Wyświetleń: 1442
 421. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 1435
 422. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnów Opolski na lata 2007 - 2009 z perspektywą do 2016 roku
  Wyświetleń: 1429
 423. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 1429
 424. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1425
 425. Dotacje
  Wyświetleń: 1422
 426. OGŁOSZENIE: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1422
 427. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011r
  Wyświetleń: 1418
 428. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 1416
 429. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1407
 430. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1405
 431. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach z dnia 19.04.2016
  Wyświetleń: 1402
 432. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015r
  Wyświetleń: 1402
 433. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 1402
 434. Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego
  Wyświetleń: 1401
 435. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1400
 436. 2013:Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1395
 437. Wykaz nieruchomości z dnia niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscwości Walidrogi z dnia 28.01.2015r
  Wyświetleń: 1392
 438. Powtórne obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2.06.2011ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 1391
 439. 2014r - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 1390
 440. Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1389
 441. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1387
 442. OGŁOSZENIE z dnia 11.04.2013: o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1387
 443. 2011 -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów Opolski ul. Norwida i ul. Nowej oraz w miejscowości Walidrogi ul. Konwalii
  Wyświetleń: 1386
 444. Ogłoszenie z dnia 22.06.2015r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1384
 445. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich z dnia 09.03.2017r.
  Wyświetleń: 1383
 446. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1382
 447. Dane teleadresowe Sołtysów
  Wyświetleń: 1381
 448. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014r o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 1378
 449. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1378
 450. Projekty uchwał VI kadencji - 2011 rok
  Wyświetleń: 1378
 451. 2012:Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1376
 452. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1375
 453. Obwieszczenia - 2011r
  Wyświetleń: 1375
 454. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski V kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 1375
 455. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014
  Wyświetleń: 1374
 456. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4.07.2013r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwesycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  Wyświetleń: 1373
 457. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 20.08.2015r :Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 1372
 458. Zarządzenie Nr OR 0050.58.2015 z dnia 19.05.2015 zmiany zarządzenia dot powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1369
 459. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 1363
 460. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1361
 461. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Borowej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1356
 462. Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu Z nauką za pan brat! projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 1353
 463. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Op z dnia 25.11.2015
  Wyświetleń: 1348
 464. Program Odnowy Wsi
  Wyświetleń: 1348
 465. Obwieszczenia - 2012r
  Wyświetleń: 1347
 466. 2012:Stworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy na rok 2012
  Wyświetleń: 1346
 467. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Opolskim -termin 20.04.2015
  Wyświetleń: 1346
 468. 2013:Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1341
 469. 2010r: Ogłoszenie o remoncie drogi gminnej ul. Krośnickiej w Raszowej
  Wyświetleń: 1340
 470. Decyzje środowiskowe - 2009r
  Wyświetleń: 1338
 471. 1.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dzierżawa gruntu w Walidrogach ul.Opolska
  Wyświetleń: 1337
 472. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Nałkowskiej w Kątach Op
  Wyświetleń: 1336
 473. Przebudowa ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim z dnia 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1336
 474. 2012:Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!
  Wyświetleń: 1335
 475. 2011:Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porzytku publicznegona rok 2012
  Wyświetleń: 1335
 476. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1335
 477. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Tarnów Op -Wschód
  Wyświetleń: 1335
 478. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1333
 479. OGŁOSZENIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.
  Wyświetleń: 1320
 480. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1319
 481. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1316
 482. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012r
  Wyświetleń: 1314
 483. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
  Wyświetleń: 1312
 484. Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1307
 485. Druki do pobrania dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 1303
 486. 2013: Ogłoszenie o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1299
 487. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1292
 488. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1292
 489. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1288
 490. OGŁOSZENIE 2012: o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1284
 491. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 1284
 492. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 1281
 493. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych oraz innych - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 1278
 494. Zasady korzystania z wypożyczlni GBP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1278
 495. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1277
 496. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 17.10.2011r
  Wyświetleń: 1275
 497. Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 17.04.2012r
  Wyświetleń: 1274
 498. Budżet Gminy - 2011r.
  Wyświetleń: 1273
 499. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1273
 500. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22.10.2014 - kandydaci do Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1272
 501. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 1272
 502. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 kwietnia 2014 w sprawie numerów i obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1271
 503. 2010r: Ogłoszenie - budowa punktów oświetleniowych - termin składania ofert 3.08.2010
  Wyświetleń: 1270
 504. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości pod zabudowę w Tarnowie Op oraz niezabudowanych pod usługi w Walidrogach
  Wyświetleń: 1268
 505. OGŁOSZENIA: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 1264
 506. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1262
 507. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  Wyświetleń: 1260
 508. Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 22.04.2016
  Wyświetleń: 1259
 509. 2014: Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1257
 510. Nabór na stanowisko pracy - inspektor Biura Obsługi Klienta w Referacie Organizacyjnym w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 1253
 511. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1251
 512. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Nakło
  Wyświetleń: 1250
 513. Budżet Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 1249
 514. 2011- ogłoszenie o przetargu- Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1248
 515. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 1248
 516. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.08.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1244
 517. Ogłoszenie o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1241
 518. Projekty uchwał V kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 1241
 519. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 1237
 520. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1236
 521. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1235
 522. Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na działce nr 249/155 w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1235
 523. 2012:Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II
  Wyświetleń: 1232
 524. Konsultacje społeczne - 2015r
  Wyświetleń: 1230
 525. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1229
 526. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1229
 527. Ogłoszenia - 2014r
  Wyświetleń: 1228
 528. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach
  Wyświetleń: 1227
 529. Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1227
 530. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 1227
 531. Uchwała Nr IV-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1227
 532. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1226
 533. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1225
 534. 2012: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1224
 535. Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2015
  Wyświetleń: 1224
 536. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1223
 537. Ogłoszenie o naborze - Kierownik referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 22.02.2010r
  Wyświetleń: 1218
 538. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1216
 539. Konsultacje społeczne - 2014r
  Wyświetleń: 1215
 540. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie wynajęcia lokalu w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1214
 541. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1209
 542. Przetargi - 2010r
  Wyświetleń: 1209
 543. 2011- Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnzjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu
  Wyświetleń: 1208
 544. Prognoza oddziaływania na środowisko - Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1206
 545. Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 25.05.2012r
  Wyświetleń: 1205
 546. Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę oswietlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1205
 547. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1205
 548. 2011:Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu-termin składania ofert 11.08.2011
  Wyświetleń: 1204
 549. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1203
 550. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.10.2015r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Eurosystem Polska Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 1203
 551. Ogłoszenie w sprawie wyników Otwrtych Konkursów Ofert na realizacje zadań w 2011r
  Wyświetleń: 1203
 552. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski IV kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 1203
 553. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 1203
 554. OGŁOSZENIA 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1201
 555. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 1199
 556. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 1194
 557. 2011:Podanie do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej
  Wyświetleń: 1193
 558. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1190
 559. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie opracowywania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1190
 560. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1189
 561. Ogłoszenie o przetargu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - ZGKiM
  Wyświetleń: 1189
 562. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Hala Sportowa w wymiarze 1/2 etatu -termin składania do 7 marca 2011
  Wyświetleń: 1187
 563. Przebudowa sieci wodociągowej na działkach 1766/270, 2018/270, 2177/271, 2182/273, 2184/273, 2009/276 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1186
 564. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 1186
 565. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1184
 566. OGŁOSZENIE 2013:Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1184
 567. 2012: Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1183
 568. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015.
  Wyświetleń: 1183
 569. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 1182
 570. 2010: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ulicy Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ulicy Konwalii i Stokrotek - 15.11.2010r.
  Wyświetleń: 1181
 571. 2011- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
  Wyświetleń: 1180
 572. 2012: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do szkół i placówek oświatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1180
 573. Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic z dnia 10.09.2015r dot. Wydobycia kruszywa naturalnego spod lustra wody rzeki Odry
  Wyświetleń: 1174
 574. Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów
  Wyświetleń: 1172
 575. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007
  Wyświetleń: 1172
 576. Zarządzenia Wójta Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 1165
 577. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1159
 578. Wieloletni Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
  Wyświetleń: 1156
 579. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 1154
 580. 2011:Ogłoszenie - Nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu 9.5
  Wyświetleń: 1152
 581. Obwieszczenie - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1152
 582. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały o przystąpieniu do sporzadzania MPZP obejmujacego obszar wsi Przywory
  Wyświetleń: 1151
 583. OGŁOSZENIE 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op .
  Wyświetleń: 1147
 584. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1146
 585. Ogłasza się konsultacje społeczne w zwiazku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1143
 586. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1143
 587. Wizualizacja wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1140
 588. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 1138
 589. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1137
 590. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnychw wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 1136
 591. Wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku.
  Wyświetleń: 1136
 592. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r
  Wyświetleń: 1134
 593. Zaproszenie osób do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach 2014r
  Wyświetleń: 1134
 594. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1133
 595. Ogłoszenie z dnia 30.06.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 1132
 596. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1132
 597. Wydawanie paszportów
  Wyświetleń: 1131
 598. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1130
 599. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2018 rok
  Wyświetleń: 1130
 600. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1130
 601. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1128
 602. Ogłoszenie - Zapytania ofertowe do projektu - Kompetentny Urzędnik = Sprawny Urząd = Zadowolony Obywatel
  Wyświetleń: 1128
 603. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1123
 604. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015
  Wyświetleń: 1122
 605. Apel Państwowej Komisji Wyborczej dot. spisu wyborców
  Wyświetleń: 1121
 606. Zameldowanie cudzoziemca
  Wyświetleń: 1120
 607. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1119
 608. OGŁOSZENIE 2013: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1119
 609. Ogłoszenia - 2013r
  Wyświetleń: 1117
 610. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 1116
 611. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1114
 612. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 01.02.2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1114
 613. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 13.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1111
 614. Zapytanie ofertowe o cenę dowozu ucznia niepełnosprawnego z ul. Strzeleckiej 62 do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ul. Kościelna 10 w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r.
  Wyświetleń: 1108
 615. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 1107
 616. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1106
 617. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 11.09.2015r dot. całodobowej obsługi kotłowni w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 1102
 618. Zawarcie wyznaniowego związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 1101
 619. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.10.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1100
 620. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 28.02.2017
  Wyświetleń: 1099
 621. 2011- Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna
  Wyświetleń: 1098
 622. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1097
 623. Budżet Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 1096
 624. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników z dnia 22.12.2015
  Wyświetleń: 1096
 625. OGŁOSZENIE:Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1096
 626. Informacje - 2016r.
  Wyświetleń: 1092
 627. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1092
 628. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Remont drogi gminnej ulicy Słowackiego w Tarnowie Op-termin składania ofert 29.10.2010
  Wyświetleń: 1089
 629. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 1088
 630. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 1086
 631. Ustawa o opłacie skarbowej która obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 1086
 632. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1085
 633. Uzbrojenie działek gminnych przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1085
 634. 2014r: Zatwierdzenie regulaminu do I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Przyworach z dnia 19.08.2014r
  Wyświetleń: 1084
 635. Ogłoszenie o przetargu - dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla placówek ZGKiM
  Wyświetleń: 1083
 636. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 1082
 637. 2010r: Ogłoszenie-Dostawa opału na sezon grzewczy 2010-2011
  Wyświetleń: 1081
 638. Zapytanie ofertowe na nabór moderatora, który przeprowadzi warsztaty mające na celu opracowanie modelu/strategii organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1081
 639. 2011-Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego w Nakle
  Wyświetleń: 1080
 640. OGŁOSZENIE 2013: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1080
 641. Konsultacje społeczne - 2016r
  Wyświetleń: 1079
 642. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1076
 643. OGŁOSZENIE 2013: o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1075
 644. Wykaz nieruchomości z dnia 21 lipca 2016 r. przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 1074
 645. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1073
 646. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1072
 647. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2014 rok
  Wyświetleń: 1071
 648. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 1071
 649. Zarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.346.2014 z dnia 28.08.2014rw sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 1070
 650. Informacja Prezydenta Miasta Opola z dnia 22.12.2015 o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1066
 651. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku
  Wyświetleń: 1066
 652. Konkurs na stanowiska Dyrektorów
  Wyświetleń: 1065
 653. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego 2014r o wszczęciu postępowania w spr. zmiany decyzji dot. przebudowy wału Metalchem miasta Opola- Etap II
  Wyświetleń: 1065
 654. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
  Wyświetleń: 1064
 655. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.08.2014r o w wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie przebudowy wału Metalchem
  Wyświetleń: 1063
 656. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 12.01.2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  Wyświetleń: 1063
 657. Zarządzenie Nr OR.0050.48.2015 z dnia 20.04.2015 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1060
 658. Budżet Gminy - 2006r.
  Wyświetleń: 1059
 659. Informacja o udziale w pracach komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1057
 660. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1057
 661. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3.10.2014r w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 1056
 662. OGŁOSZENIE 2012: o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1056
 663. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 1053
 664. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8.10.2014r dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1053
 665. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. obsługi informatycznej i sekretariatu
  Wyświetleń: 1053
 666. 2012: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy
  Wyświetleń: 1046
 667. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1046
 668. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza od dnia 13.11.2015 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Nakle
  Wyświetleń: 1045
 669. Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową-24.06.2011 godzina 10:00
  Wyświetleń: 1045
 670. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1044
 671. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 1044
 672. 2012: Informacja dla organizacji pozarządowych o wynikach konkursu otwartych ofert na realizację zadań na rok 2012r
  Wyświetleń: 1043
 673. Obwieszczenie - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1042
 674. 2012: Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1041
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.07.2013r w sprawie odstąpienia od oceny przeprowadzenia oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1040
 676. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 1040
 677. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op. i Walidrogach - 20 wrzesnia 2011r.
  Wyświetleń: 1039
 678. Projekty uchwał V kadencji- 2009r
  Wyświetleń: 1038
 679. Ogłoszenie dot. stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach
  Wyświetleń: 1036
 680. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje o ocenie bieżącej jakości wody z dnia 14.01.2016
  Wyświetleń: 1036
 681. Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
  Wyświetleń: 1035
 682. OGŁOSZENIE z dnia 10.07.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1035
 683. Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 1029
 684. Zaproszenie osób z reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na ro
  Wyświetleń: 1026
 685. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowy pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1025
 686. Wykaz terminów i ulic, na których będą prowadzone prace związane z budową i wymianą sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1025
 687. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1024
 688. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 1024
 689. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1023
 690. OGŁOSZENIE z dnia 29.07.2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi.
  Wyświetleń: 1023
 691. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulica Dzierżonia w Raszowej.
  Wyświetleń: 1019
 692. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1016
 693. Ogłoszenie o przetargu - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów gminy Tarnów Opolski- składanie ofert do 12.12.2011r
  Wyświetleń: 1016
 694. Projekty uchwał VI kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 1015
 695. 2011 - ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru na terenie Gminy Tarnów Opolski: przepompownia ścieków p4 ul. Zielona, Tarnów Opolski oraz zbiornik wody -przepompownia wody pitnej ul. Wiejska, Miedziana - termin 04.02.2011
  Wyświetleń: 1014
 696. Konsultacje społeczne - 2012r
  Wyświetleń: 1011
 697. Referaty i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1009
 698. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1008
 699. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 20.07.2015r
  Wyświetleń: 1006
 700. Budżet Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 1004
 701. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2019r
  Wyświetleń: 1002
 702. 2010- Ogłoszenie o dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1000
 703. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 999
 704. Ogłoszenie o naborze -Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Gminy -termin składania ofert do 17.10.2011
  Wyświetleń: 999
 705. Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 996
 706. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 995
 707. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich istniejących rowów melioracyjnych w Raszowej - termin składania ofert do 22.05.2015
  Wyświetleń: 991
 708. Program Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r
  Wyświetleń: 990
 709. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  Wyświetleń: 990
 710. Zapytanie ofertowe - dosatwa i montaż wyposażenia ogrodu przyrodniczo - edukacyjnego
  Wyświetleń: 990
 711. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 14
  Wyświetleń: 988
 712. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną - Zadanie C
  Wyświetleń: 984
 713. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2014
  Wyświetleń: 983
 714. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 982
 715. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015
  Wyświetleń: 982
 716. OGŁOSZENIE2013: o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie przyjęcia Programu z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 981
 717. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 981
 718. 2012: ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości pod zabudowę ul. Różana w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 980
 719. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 980
 720. Obwieszczenie o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych II
  Wyświetleń: 979
 721. Konsultacje społeczne - 2011r
  Wyświetleń: 978
 722. OGŁOSZENIA z dnia 23.01.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 978
 723. Budżet Gminy - 2007r
  Wyświetleń: 977
 724. Informacja - skład osobowy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 976
 725. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 975
 726. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 974
 727. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 973
 728. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w Przyworach ETAP I
  Wyświetleń: 971
 729. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 970
 730. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa
  Wyświetleń: 969
 731. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu 21.10.2015r ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej
  Wyświetleń: 968
 732. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 966
 733. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2016 na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski".
  Wyświetleń: 965
 734. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.03.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 964
 735. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 963
 736. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 962
 737. Plan pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2010 rok
  Wyświetleń: 962
 738. Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
  Wyświetleń: 962
 739. Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej jej nazwie i siedzibie
  Wyświetleń: 961
 740. Ogłoszenie o naborze - referent ds.funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/2 etatu - termin składania ofert 28.11.2011r
  Wyświetleń: 956
 741. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r wykaz nieruchomości do sprzedaży w Nakle
  Wyświetleń: 955
 742. 2011:Zaproszenie na spotkanie w sprawie organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 951
 743. 2009r - Ogłoszenie o przetargu -Remont;modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3 - termin składania ofert 28.05.2009r
  Wyświetleń: 950
 744. 2011:Informacja w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
  Wyświetleń: 949
 745. Budowa stacji pomiarowej Q=15 000 Nm3/h w m. Przywory
  Wyświetleń: 947
 746. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 947
 747. Obwieszczenie o okręgach wyborczych ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 945
 748. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w m-cu kwietniu 2016
  Wyświetleń: 945
 749. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2005.
  Wyświetleń: 943
 750. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 wg stanu 30 dni od dnia ślubowania
  Wyświetleń: 942
 751. Obwieszczenie - w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 941
 752. Projekt Rocznego Programu Współpracy
  Wyświetleń: 940
 753. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory w km. 11+415,18-11+726,76
  Wyświetleń: 940
 754. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 939
 755. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie ds. Obywatelskich i USC- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 936
 756. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TARNÓW OP. WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU.
  Wyświetleń: 935
 757. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia 2013r
  Wyświetleń: 935
 758. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r
  Wyświetleń: 934
 759. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 934
 760. Budżet Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 931
 761. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia funkcji koordynatora projektu pn Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 930
 762. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:pomocy społecznej
  Wyświetleń: 928
 763. Budżet Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 924
 764. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 924
 765. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości - 5 września 2011r.
  Wyświetleń: 923
 766. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 923
 767. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r
  Wyświetleń: 920
 768. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2011r.
  Wyświetleń: 920
 769. 2011-ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Tarnowie Op i zabudowaną w Walidrogach
  Wyświetleń: 918
 770. 2012: Ogłoszenie - nadania nazw ulic SOSNOWA i GAJOWA w Walidrogach
  Wyświetleń: 917
 771. Ogłoszenie o rokowaniach po trzcim przetargu
  Wyświetleń: 917
 772. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 916
 773. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 rok.
  Wyświetleń: 913
 774. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.04.2016
  Wyświetleń: 912
 775. Obwieszczenie - termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 911
 776. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku
  Wyświetleń: 908
 777. 5.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -wykonanie kotłowni na paliwa stałe w GOK-u
  Wyświetleń: 907
 778. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 907
 779. 2012: OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot.Programu opieki nad zwierzętami
  Wyświetleń: 906
 780. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Op. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r
  Wyświetleń: 906
 781. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 905
 782. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 905
 783. INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 897
 784. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 896
 785. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 896
 786. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 895
 787. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011
  Wyświetleń: 893
 788. Dotacje - 2016r
  Wyświetleń: 892
 789. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 892
 790. Decyzje środowiskowe -2014
  Wyświetleń: 890
 791. 2010- ogłoszenie oprzetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości.
  Wyświetleń: 888
 792. 2013: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie zbycia nieruchomości w Tranowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 887
 793. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94
  Wyświetleń: 887
 794. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi na 2012r
  Wyświetleń: 884
 795. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tarnów Opolski 25 września 2011r
  Wyświetleń: 884
 796. Ogłoszenie z dnia 20.09.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 881
 797. 6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tarnów Op.
  Wyświetleń: 879
 798. Wykaz nieruchomości z dnia 05.05.2016 przeznaczony do dzierżawy w miejscowości Nakło w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 878
 799. 006. Opłata skarbowa za czynności wykonane w Ewidencji Ludności
  Wyświetleń: 877
 800. 2010r: Ogłoszenie -utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesjiOgłoszenie o zamówienie - roboty drogowe
  Wyświetleń: 877
 801. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Wyświetleń: 873
 802. Konsultacje społeczne - 2017r
  Wyświetleń: 871
 803. Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych Tarnów Op-termin składania ofert do 20.02.2008
  Wyświetleń: 869
 804. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 4.09.2015 w sali budynku straży pożarnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 866
 805. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnów Opolski w roku 2015r
  Wyświetleń: 866
 806. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent - biuro obsługi klienta
  Wyświetleń: 864
 807. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 863
 808. Ogłoszenie 2012:W związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- na wniosek organizacji- uruchamia się proces konsultacyjny.
  Wyświetleń: 862
 809. Konkursy
  Wyświetleń: 861
 810. Obwieszczenie - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 860
 811. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 857
 812. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Inspektor Kultury w Filii GOK w Raszowej- termin składania do 21 lutego 2011r
  Wyświetleń: 856
 813. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 855
 814. Sprawozdanie Kwartelne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31marca 2015r
  Wyświetleń: 854
 815. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 853
 816. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 850
 817. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 848
 818. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 845
 819. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr 21
  Wyświetleń: 841
 820. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 840
 821. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o II ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 839
 822. Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim z dnia 09.06.2016
  Wyświetleń: 838
 823. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 838
 824. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2017 - wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 838
 825. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 836
 826. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 835
 827. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006
  Wyświetleń: 831
 828. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach
  Wyświetleń: 830
 829. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r nieruchomość do sprzedaży w Przyworach
  Wyświetleń: 829
 830. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 31.10.2011r
  Wyświetleń: 828
 831. Bibliomaj 2010
  Wyświetleń: 826
 832. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 826
 833. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 825
 834. Obwieszczenie - o wynikach wyborów uzupełniających do Rad Gminy w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 824
 835. Ogłoszenie o naborze: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i melioracji - termin składania ofert do 26 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 824
 836. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 823
 837. Oświadczenia majątkowe 2002r.
  Wyświetleń: 822
 838. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 820
 839. Wybory do Sejmu i Senatu 2007r
  Wyświetleń: 820
 840. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kopalnia Miedziana II
  Wyświetleń: 820
 841. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 819
 842. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 818
 843. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie kotłowni na gaz w PSP Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 816
 844. g
  Wyświetleń: 813
 845. Wykaz nieruchomości z dnia 05.08.2016 przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 813
 846. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 812
 847. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany z dnia 14.09.2016
  Wyświetleń: 812
 848. Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 811
 849. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 808
 850. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 808
 851. Budowa drogi gminnej - ul. Wyzwolenia w m. Kąty Op.
  Wyświetleń: 807
 852. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 807
 853. 2012: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013
  Wyświetleń: 806
 854. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2015
  Wyświetleń: 806
 855. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy
  Wyświetleń: 805
 856. 7.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach
  Wyświetleń: 804
 857. Ogłoszenie o przetargu Remont drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie - 17.03.2009
  Wyświetleń: 804
 858. Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 o rokowaniach po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 801
 859. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu pn. zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 800
 860. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 800
 861. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni dróg w Tarnowie Opolskim i Przyworach
  Wyświetleń: 800
 862. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do sporządzenia zmiany MPZP terenu górniczego Górażdże II
  Wyświetleń: 797
 863. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2003 rok
  Wyświetleń: 796
 864. 9.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż nieruchomości w Kątach Op.
  Wyświetleń: 794
 865. Konkurs na stanowiska Dyrektorów Szkół i Gimnazjów- termin składania do 27 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 794
 866. Wójt Gminy i Sekretarz
  Wyświetleń: 794
 867. Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia sprzętu
  Wyświetleń: 794
 868. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 793
 869. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 793
 870. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ubezpieczenia
  Wyświetleń: 792
 871. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Celna Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 790
 872. 8.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach i Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 789
 873. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17 z dnia 30.09.2016r.
  Wyświetleń: 789
 874. 05. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY
  Wyświetleń: 783
 875. 4.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -sprzedaż gruntu pod zabudowę ul.Zielona Tarnów Op.
  Wyświetleń: 783
 876. Budżet Gminy - 2004r
  Wyświetleń: 781
 877. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 24.07.2017
  Wyświetleń: 781
 878. Wykaz nieruchomości z dnia 07.04.2016 przeznaczonych do sprzedaży w drodze pezprzetargowej
  Wyświetleń: 780
 879. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 15.11.2016
  Wyświetleń: 779
 880. OGŁOSZENIE 2013: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim posiada środki sprzętowe do sprzedaży
  Wyświetleń: 779
 881. Obwieszczenie - budowa studni awaryjnej 1A w ramach rozbudowy ujęcia wody w Grotowicach
  Wyświetleń: 778
 882. OGŁOSZENIE 2013: ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy w drodze I ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 778
 883. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 778
 884. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 776
 885. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 772
 886. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła z dnia 16.06.2017
  Wyświetleń: 770
 887. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 768
 888. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor
  Wyświetleń: 768
 889. Wydanie informacji o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 768
 890. 2010r: Ogłoszenie o remoncie ulicy Kościuszki w Nakle -termin składania ofert 11.10.2010r
  Wyświetleń: 767
 891. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 765
 892. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 764
 893. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 - 2023
  Wyświetleń: 764
 894. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 30.05.2017
  Wyświetleń: 763
 895. Ogłoszenie - o wynajęciu lokalu użytkowego w Przyworach
  Wyświetleń: 763
 896. Obwieszczenie - w sprawie informacji i numerach i granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 762
 897. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 761
 898. Ogłoszenie o naborze -Referent świadczeń alimentacyjnych -składanie ofert do 15.05.2009
  Wyświetleń: 757
 899. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 757
 900. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w październiku 2016
  Wyświetleń: 757
 901. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 756
 902. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - sortownia kruszywa naturalnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 755
 903. Ogłoszenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 755
 904. Nabór kandydatów na stanowisko: Monter konserwator sieci wod.- kan. - składanie ofert do 20.03.2014r
  Wyświetleń: 753
 905. Uchawała nr 158/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 753
 906. Wyniki II tury Wyborów Wójta Gminy Tarnów Oolski przeprowadzonych 5 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 752
 907. Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 751
 908. Do zadań referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy
  Wyświetleń: 748
 909. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Dzierżonia Raszowa
  Wyświetleń: 748
 910. Sprawozdanie Rb-NDS dnia 20.10.2015 za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
  Wyświetleń: 748
 911. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie pomocy społecznej -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 747
 912. Wykaz nieruchomości z dnia 29.07.2016 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Przyworach
  Wyświetleń: 746
 913. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 745
 914. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 745
 915. Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016 dotyczące remontu drogi gminnej ul.Pasiecznej i Sosnowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 744
 916. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-Przywory obszar górniczy nr 5
  Wyświetleń: 739
 917. 3.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-transport
  Wyświetleń: 738
 918. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 738
 919. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej w Przyworach
  Wyświetleń: 736
 920. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym-lokal w Nakle
  Wyświetleń: 736
 921. Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 736
 922. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 735
 923. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 735
 924. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 735
 925. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Kąty Op-2
  Wyświetleń: 733
 926. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej ulica Ligonia w m. Nakło - termin składania do 09.06.2008
  Wyświetleń: 733
 927. Obwieszczenie o terminie sesji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów
  Wyświetleń: 728
 928. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Zakładowa Przywory
  Wyświetleń: 726
 929. Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 726
 930. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski za rok 2014
  Wyświetleń: 725
 931. Lokal wyborczy w Kosorowicach
  Wyświetleń: 725
 932. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 722
 933. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 722
 934. Obwieszczenie Wójta Gminy o terminie sesji Rady Gminy w sprawie uchwalenia MPZP dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 721
 935. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 721
 936. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r
  Wyświetleń: 720
 937. 2011:Ogłoszenie o opracowaywaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ALICJI i JULII ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 718
 938. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowej
  Wyświetleń: 717
 939. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 716
 940. Ogłoszenie - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -termin składania do 24.01.2008r
  Wyświetleń: 716
 941. Sprawozdanie z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 714
 942. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- stacja pomp - termin do 30.10.06r.
  Wyświetleń: 713
 943. 2009r: Ogłoszenie o przetargu-Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski-termin składania ofert do 21.12.2009r
  Wyświetleń: 712
 944. Budżet Gminy - 2003r.
  Wyświetleń: 710
 945. Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Modernizacji energetycznej szkoły w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 710
 946. Czytelnicy zarejestrowani w latach 2007 - 2008
  Wyświetleń: 709
 947. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 708
 948. Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2016 na dostawę tabletów na potrzeby Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 708
 949. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005 rok
  Wyświetleń: 708
 950. Decyzje środowiskowe - 2018r
  Wyświetleń: 706
 951. Obwieszczenie - kanalizacja sanitarna w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 706
 952. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2005 rok
  Wyświetleń: 706
 953. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim - termin do 30.05.2008r
  Wyświetleń: 704
 954. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunami - termin składania do 18.05.2007r.
  Wyświetleń: 703
 955. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 703
 956. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 702
 957. Informacja o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 701
 958. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie klutury fizycznej i sportu -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 701
 959. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 701
 960. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 699
 961. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 698
 962. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory
  Wyświetleń: 698
 963. Obwieszczenie - Kanalizacja sanitarna w m. Miedziana
  Wyświetleń: 697
 964. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 697
 965. Ogłoszenie o przetargu - przebudowa nawierzchni ulicy Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania do 05.11.2007r
  Wyświetleń: 697
 966. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 696
 967. Wybory uzupełniające 25.09.2011r
  Wyświetleń: 696
 968. 2.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-budowa kotłowni w GOK
  Wyświetleń: 695
 969. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Przywory-2
  Wyświetleń: 695
 970. Ogłoszenie o zamowieniu Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm.Tarnów Opolski - termin składani 19.11.2007
  Wyświetleń: 694
 971. Nabór na wolne stanowisko pracy-Podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy- do 19.02.2007r.
  Wyświetleń: 692
 972. Informacja PKW o udziale obywateli UE
  Wyświetleń: 691
 973. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 690
 974. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 28.12.2016
  Wyświetleń: 690
 975. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa opału dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 688
 976. Terminarz Komisji stałych
  Wyświetleń: 688
 977. Ogłoszenie - spotkanie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 687
 978. Budżet Gminy - 2004r.
  Wyświetleń: 686
 979. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 686
 980. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 02.11.2006r
  Wyświetleń: 685
 981. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 685
 982. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do dnia 22.06.2007
  Wyświetleń: 684
 983. Ogłoszenie o naborze - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności - składanie ofert do 15.06.2009
  Wyświetleń: 683
 984. Biuletyn Gminnej Biblioteczki Publicznej
  Wyświetleń: 682
 985. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 681
 986. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r
  Wyświetleń: 680
 987. Komunikat Wójta Gminy z dnia 2 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 679
 988. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku
  Wyświetleń: 678
 989. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27.04.2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015r
  Wyświetleń: 678
 990. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 677
 991. Wykaz na dzierżawę gruntu w Walidrogach w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 675
 992. 003. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 672
 993. Budżet Gminy - 2005r.
  Wyświetleń: 672
 994. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 672
 995. Opłaty skarbowe w USC
  Wyświetleń: 671
 996. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-wyrobisko Miedziana
  Wyświetleń: 670
 997. Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach część II - termin składania ofert 26.02.2008
  Wyświetleń: 670
 998. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle oraz Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 668
 999. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dot. przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z prespektywą na lata 2017-2012
  Wyświetleń: 668
 1000. Nabór na wolne stanowisko pracy- samodzielny księgowy/Aspirant pracy socjalnej- do 23.06.2006r.
  Wyświetleń: 667
 1001. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - Polskiej Telefonii Cyfrowej
  Wyświetleń: 667
 1002. Budżet Gminy - 2005r
  Wyświetleń: 666
 1003. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2004 rok
  Wyświetleń: 666
 1004. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły i Przedszkola - termin składania do 11 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 663
 1005. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont kotłowni w Przedszkolu Tarnów Opolski - termin do 10.07.2006r.
  Wyświetleń: 663
 1006. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Poniatowskiego i ul.Prusa w Kosorowicach- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 663
 1007. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
  Wyświetleń: 659
 1008. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Miedziana-2
  Wyświetleń: 658
 1009. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- termin 30.03.06r.
  Wyświetleń: 658
 1010. Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy 2007-2009
  Wyświetleń: 657
 1011. Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko oraz planu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 656
 1012. Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 655
 1013. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- na świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz gminy - termin do 29.11.08r.
  Wyświetleń: 654
 1014. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wymiana stolarki okiennej i drzwi w GOKu
  Wyświetleń: 654
 1015. Konkurs na kandydata - stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach - 02.10.2006r.
  Wyświetleń: 653
 1016. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2002 rok
  Wyświetleń: 653
 1017. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 651
 1018. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania...
  Wyświetleń: 650
 1019. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 16.10.2007r
  Wyświetleń: 649
 1020. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 649
 1021. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego
  Wyświetleń: 647
 1022. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 645
 1023. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - termin składania ofert do 6.02.2009r
  Wyświetleń: 645
 1024. Ogłoszenie - o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
  Wyświetleń: 645
 1025. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 645
 1026. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 28 listopada 2016r
  Wyświetleń: 644
 1027. Konkurs ofert na realizację w 2006r. zadania publicznego w zakresie Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 643
 1028. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 643
 1029. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -przebudowę lini napowietrznej -termin składania 16.04.2007r.
  Wyświetleń: 642
 1030. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont nawierzchni na ul.Św.Jacka Tarnów Opolski - termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 641
 1031. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach
  Wyświetleń: 640
 1032. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
  Wyświetleń: 638
 1033. INFORMACJA o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 638
 1034. Nowości wydawnicze - październik 2008r
  Wyświetleń: 638
 1035. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 638
 1036. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015 rok
  Wyświetleń: 638
 1037. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 637
 1038. Wykreślenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 637
 1039. 004. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - ponad 2 miesiące
  Wyświetleń: 636
 1040. Zezwolenie na utrzyamnia psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 636
 1041. Ogłoszenie - II Otwarty konkurs ofert na realizację w 2008r zadania publicznego - kultura fizyczna i sport
  Wyświetleń: 635
 1042. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 635
 1043. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za 2003 rok.
  Wyświetleń: 635
 1044. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 635
 1045. Zaproszenie z dnia 01.12.2016 osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 634
 1046. Sprawozdanie z wykonania planu finasowego za rok 2006
  Wyświetleń: 633
 1047. Obwieszczenie Wójta Gminy -lokalizacja i montaż sortowni kruszywa naturalnego na części działki nr 339 k.m. 2 obręb Miedziana.
  Wyświetleń: 632
 1048. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 629
 1049. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 628
 1050. Dzierżawa nowych lub używanych pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane wraz z ich wstawieniem na posesje mieszkańców Gminy Tarnów Opolski z dnia 24.11.2017 r.
  Wyświetleń: 627
 1051. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005
  Wyświetleń: 627
 1052. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 626
 1053. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 626
 1054. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op ul.Zielona i Przywory ul.Miodowa
  Wyświetleń: 624
 1055. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 624
 1056. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim - termin składania 24.07.06r.
  Wyświetleń: 623
 1057. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Działkowej i ul. Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 621
 1058. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok
  Wyświetleń: 621
 1059. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 619
 1060. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w gminie Tarnów Opolski - termin do 17.07.06r.
  Wyświetleń: 618
 1061. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej - ulica Damrota w m. Tarnów Opolski - termin składania do 06.06.2008
  Wyświetleń: 617
 1062. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 617
 1063. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulicy Zakładowej w m. Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki z materiału kamiennego, podbudowy z kamienia łamanego, warstwy odsącz
  Wyświetleń: 616
 1064. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 16.01.2008r
  Wyświetleń: 615
 1065. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Tarnowie Op i Przyworach - przetarg 14.09.09r
  Wyświetleń: 614
 1066. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 612
 1067. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 611
 1068. Otwarty konkurs ofert - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - termin składania ofert 5.03.2008
  Wyświetleń: 611
 1069. POSTANOWIENIE Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta
  Wyświetleń: 610
 1070. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 13.11.2017
  Wyświetleń: 609
 1071. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 606
 1072. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 605
 1073. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 604
 1074. Protokoły wyników wyborów do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 601
 1075. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr 52
  Wyświetleń: 600
 1076. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 600
 1077. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - chodnik w Miedzianej
  Wyświetleń: 596
 1078. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 596
 1079. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 596
 1080. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -złoza Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 595
 1081. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2005r
  Wyświetleń: 594
 1082. Uchawała nr 157/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2011 rok
  Wyświetleń: 594
 1083. Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 594
 1084. Ogłoszenie - otwarty II konkurs ofert na realizacje w 2009 roku zadań publicznych w zakresie: kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury...
  Wyświetleń: 593
 1085. Ogłoszenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 592
 1086. Oświadczenia majątkowe za rok 2002
  Wyświetleń: 592
 1087. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 592
 1088. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Chopina w miejscowości Nakło- składanie ofert do 20.05.2009
  Wyświetleń: 590
 1089. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 586
 1090. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 585
 1091. NIEAKTUALNE: W zakładce OGŁOSZENIA umieszczone jest ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na umowę na czas określony - na zastępstwo, na stanowisko ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 584
 1092. Ogłoszenie o naborze - Referent świadczeń socjalnych - składanie ofert do 15.05.2009r
  Wyświetleń: 584
 1093. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach - termin składania 27.07.2006r.
  Wyświetleń: 583
 1094. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury,kultury fizycznej
  Wyświetleń: 583
 1095. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-pracownik socjalny- termin składania ofert do 17.08.2007r.
  Wyświetleń: 582
 1096. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej - termin składania ofert 09.10.2006 r.
  Wyświetleń: 582
 1097. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 13
  Wyświetleń: 581
 1098. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 581
 1099. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 579
 1100. Informacja Starosty Opolskiego z dnia 20.06.2016 o rozpoczęciu prac geodezyjnych dot.modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 578
 1101. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatkowego i egzekucji
  Wyświetleń: 576
 1102. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu cz.II - termin składania do 30.09.2007r.
  Wyświetleń: 575
 1103. Budżet Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 572
 1104. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont chodnika na ul.Św.Marcina Tarnów Opolski - termin do 05.04.06r.
  Wyświetleń: 572
 1105. Program ochrony Środowiska 2004-2006
  Wyświetleń: 572
 1106. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 572
 1107. Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski do szkół/przedszkoli/ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 571
 1108. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 571
 1109. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 571
 1110. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2004
  Wyświetleń: 569
 1111. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 10.08.06r.
  Wyświetleń: 568
 1112. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 568
 1113. Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “GÓRAŻDŻE II” .
  Wyświetleń: 564
 1114. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej - składanie ofert do 14.07.2009r
  Wyświetleń: 564
 1115. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- do 25.11.2005r.
  Wyświetleń: 562
 1116. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługowo-przemysłową- 26.03.2007
  Wyświetleń: 560
 1117. Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-13.07.2007
  Wyświetleń: 558
 1118. Ogłoszenie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim przeznacza do sprzedaży....w dniach od 5 do 16 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 557
 1119. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach - przetarg 7.10.2009r
  Wyświetleń: 557
 1120. Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017 na obsługę bankową budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 556
 1121. Zarządzenie Nr 68/04 Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 556
 1122. 2010r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-handlową w Walidrogach
  Wyświetleń: 555
 1123. Obwieszczenie - złoże Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 555
 1124. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.12.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy
  Wyświetleń: 555
 1125. Nabór 2019r
  Wyświetleń: 553
 1126. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 16.10.2006r
  Wyświetleń: 553
 1127. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach.
  Wyświetleń: 553
 1128. Ogłoszenie przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015
  Wyświetleń: 553
 1129. Konkurs na stanowiska dyrektorów w terminie do 10 marca 2008r.
  Wyświetleń: 552
 1130. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 552
 1131. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 550
 1132. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wykonanie chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 550
 1133. Rada Gminy
  Wyświetleń: 549
 1134. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2009 rok
  Wyświetleń: 548
 1135. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 547
 1136. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych w miejscowości Nakło - 20.05.2009
  Wyświetleń: 542
 1137. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 542
 1138. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 541
 1139. wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 541
 1140. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 539
 1141. Zajęcia dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2007r
  Wyświetleń: 539
 1142. Konsultacje społeczne - 2018r
  Wyświetleń: 538
 1143. ogłoszenie o przetargu na wykonanie zjazdu z drogi krajowej wWalidrogach
  Wyświetleń: 538
 1144. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2007r.
  Wyświetleń: 538
 1145. Budżet Gminy - 2006r
  Wyświetleń: 537
 1146. wniosek i szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiaka atmosferycznego
  Wyświetleń: 537
 1147. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-przemysłową w Walidrogach- 14 listopada 2008r
  Wyświetleń: 536
 1148. Program zajęć na czas ferii zimowych 2007r
  Wyświetleń: 536
 1149. Ogłoszenie o przetargu ustnym
  Wyświetleń: 535
 1150. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa nieruchomości w Walidrogach- termin składania 5.02.2009r
  Wyświetleń: 534
 1151. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 533
 1152. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- wynajem lokalu-klubo kawiarnię w Miedzianej - 6 pażdziernik 2008r
  Wyświetleń: 531
 1153. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową -25.09.2006
  Wyświetleń: 530
 1154. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.
  Wyświetleń: 530
 1155. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski- termin składania ofert do 24.09.2009r
  Wyświetleń: 529
 1156. Konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 525
 1157. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2006r
  Wyświetleń: 524
 1158. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 524
 1159. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 523
 1160. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sieć tranzytowa wodociągowa - unieważniony
  Wyświetleń: 523
 1161. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu MPZP terenów ekspolatacji kruszywa w Przyworach
  Wyświetleń: 522
 1162. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługowo-przemysłową-25.11.2009
  Wyświetleń: 521
 1163. Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”) z dnia 5.04.2018
  Wyświetleń: 520
 1164. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 520
 1165. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 518
 1166. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonych do sprzedaży w m. Walidrogi i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 517
 1167. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- do 06.06.2006r.
  Wyświetleń: 516
 1168. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 05.05.2008r
  Wyświetleń: 515
 1169. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok I i II półrocze.doc
  Wyświetleń: 515
 1170. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-utwardzenie placu przy ul. Św. Marcina z budową miejsc postojowych w Tarnowie Opolskim -termin do 06.03.06r.
  Wyświetleń: 513
 1171. Plan Gospodarki Odpadami 2004-2006
  Wyświetleń: 513
 1172. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 513
 1173. Zawiadomienie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 510
 1174. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 508
 1175. Ogłoszenie w sprawie konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 508
 1176. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 506
 1177. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- sieć tranzytowa wodociagowa z Miedzianej do Kątów Op.-termin do 30.11.06r.
  Wyświetleń: 505
 1178. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach-termin składania ofert 19.03.2008r.
  Wyświetleń: 504
 1179. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2003
  Wyświetleń: 501
 1180. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy do Zakładu Gospodareki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do 03.04.2006r.
  Wyświetleń: 501
 1181. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 499
 1182. Praca z dziećmi - 2009r
  Wyświetleń: 499
 1183. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 13.12.2006
  Wyświetleń: 497
 1184. Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”) z dnia 9.08.2018
  Wyświetleń: 496
 1185. Koserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 21.04.2017
  Wyświetleń: 496
 1186. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem rzek
  Wyświetleń: 496
 1187. Zarządzenie Nr OR 120.5.2015 z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 495
 1188. Obwieszczenie Wójta Gminy- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 494
 1189. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 07 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 494
 1190. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 492
 1191. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006
  Wyświetleń: 492
 1192. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Walidrogach
  Wyświetleń: 489
 1193. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową i studzienkami na ul.Młyńskiej w Raszowej -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 487
 1194. Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej wolnostojącej - „Modernizacja Energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”
  Wyświetleń: 487
 1195. zawiadomienie- budowa chodnika Kosorowice-Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 487
 1196. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 485
 1197. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 01.09.06r.
  Wyświetleń: 482
 1198. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych - 2003r
  Wyświetleń: 481
 1199. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 475
 1200. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 06.10.2016 o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych (...)
  Wyświetleń: 475
 1201. Otwarty konkurs ofert 2008r -w zakresie pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 471
 1202. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zakup ciągnika
  Wyświetleń: 467
 1203. Ogłoszenie o przetargu - Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 - termin składania ofert 05.06.2009r
  Wyświetleń: 466
 1204. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 465
 1205. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 15 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 461
 1206. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach- przetarg 7.09.2009r
  Wyświetleń: 458
 1207. Ramowy plan współpracy na rok 2008 - Nakło
  Wyświetleń: 456
 1208. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
  Wyświetleń: 454
 1209. Otwarty konkurs ofert 2008r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 452
 1210. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2008 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 446
 1211. Petycje
  Wyświetleń: 444
 1212. Konsultacje społeczne - 2019r
  Wyświetleń: 443
 1213. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 439
 1214. Zapytania ofertowe z dnia 26.05.2017 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 438
 1215. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 9.04.2018 r.
  Wyświetleń: 429
 1216. Zapraszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.08.2017 r.
  Wyświetleń: 429
 1217. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r
  Wyświetleń: 427
 1218. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Tarnów Opolski w zakresie Pomocy Społecznej lub Kultury Fizycznej i Sportu
  Wyświetleń: 422
 1219. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 416
 1220. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 16 maja 2018r.
  Wyświetleń: 408
 1221. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 404
 1222. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2017
  Wyświetleń: 397
 1223. Nieruchomości - 2019r
  Wyświetleń: 390
 1224. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 07.10.2016 o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu.
  Wyświetleń: 387
 1225. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.10.2017
  Wyświetleń: 380
 1226. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.12.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor -stanowisko ds.remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 377
 1227. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 366
 1228. Komisje Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 365
 1229. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.09.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odra
  Wyświetleń: 365
 1230. Dotacje - 2018r
  Wyświetleń: 364
 1231. Transmisja obrad
  Wyświetleń: 357
 1232. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26.09.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 347
 1233. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum przy ul. Kopernika 10 w Tarnowie Opolskim z dnia 23 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 346
 1234. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 346
 1235. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 18.07.2018
  Wyświetleń: 331
 1236. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 320
 1237. Dotacje - 2017r
  Wyświetleń: 319
 1238. Roboty wykończeniowe w klasach oraz korytarzach w budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 311
 1239. Obwieszczenia - 2019r
  Wyświetleń: 308
 1240. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 11 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 294
 1241. Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2018 w sprawie świadczenia usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami UODO
  Wyświetleń: 290
 1242. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 283
 1243. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 29.08.2018 r.
  Wyświetleń: 279
 1244. Remont budynku GOK w Przyworach z dnia 10.05.2018 r.
  Wyświetleń: 276
 1245. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 20.04.2018
  Wyświetleń: 264
 1246. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach z dnia 6 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 263
 1247. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.04.2018
  Wyświetleń: 254
 1248. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 r.
  Wyświetleń: 241
 1249. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.11.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor -stanowisko ds.remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 234
 1250. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 233
 1251. Imienny wykaz głosowań radnych 2018-2023
  Wyświetleń: 232
 1252. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 31.03.2018
  Wyświetleń: 231
 1253. Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2018 na wykonanie zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 229
 1254. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 27 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 223
 1255. Interpelacje, zapytania
  Wyświetleń: 220
 1256. Ogłoszenia - 2019r
  Wyświetleń: 218
 1257. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 209
 1258. Uchwały VIII kadencji - od 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 206
 1259. Skład komisji Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 199
 1260. Zaproszenie z dnia 09.08.2017 do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów
  Wyświetleń: 196
 1261. Zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2018 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 186
 1262. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 177
 1263. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2018 roku o konsultacjach społecznych z mieszkańcmi Gminy Tarnów Opolski dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 173
 1264. Harmonogram polowań zbiorowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 169
 1265. Budżet Gminy - 2019r
  Wyświetleń: 165
 1266. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 159
 1267. Projekty uchwał VIII kadencji - 2018 rok
  Wyświetleń: 148
 1268. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 134
 1269. Zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2018 r. w sprawie usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2019 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 104
 1270. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 102
 1271. Zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2018 r. w sprawie usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2019 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 93
 1272. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku
  Wyświetleń: 88
 1273. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 31.10.2018
  Wyświetleń: 87
 1274. Zarządzenia Wójta Gminy - 2019r
  Wyświetleń: 87
 1275. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2019r
  Wyświetleń: 65
 1276. Decyzje środowiskowe - 2019r
  Wyświetleń: 58
 1277. Informacje - 2019r.
  Wyświetleń: 50
 1278. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności
  Wyświetleń: 44
 1279. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych
  Wyświetleń: 43
 1280. Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 42
 1281. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 42
 1282. Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 40
 1283. Projekty uchwał VIII kadencji - 2019 rok
  Wyświetleń: 40
 1284. Druki deklaracji śmieciowych
  Wyświetleń: 4
Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2014
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  20-03-2014 08:09
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  GminaTarnów Opolski
  odwiedzin: 4924
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×