Urząd Gminy Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
624545436344503000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
505773658846552485233612042745408164759245148729927682065644
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
433704115841595351613780333394352903589234517492035494055421
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
251762391227378278233363029618343503901748886449853748441512
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00284652213323950218592204223686260842972726391
 1. Urząd Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 86281
 2. Przetargi /Zamówienia publiczne / zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 58874
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 34812
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 33290
 5. Plany, Programy i zamierzenia
  Wyświetleń: 28034
 6. Rekrutacja pracowników
  Wyświetleń: 23638
 7. DRUKI
  Wyświetleń: 18394
 8. Referat Spraw Obywatelskiech i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 15927
 9. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 15219
 10. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2017r
  Wyświetleń: 14423
 11. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2015r
  Wyświetleń: 13431
 12. Konkursy ofert - 2015r
  Wyświetleń: 12690
 13. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 12560
 14. Referat Gospodarki Terenowj i Inwestycji
  Wyświetleń: 12003
 15. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 11585
 16. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 11250
 17. Kontakt
  Wyświetleń: 10869
 18. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 10600
 19. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Wyświetleń: 10430
 20. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r
  Wyświetleń: 10237
 21. Konkursy ofert - 2016r
  Wyświetleń: 10140
 22. Konkursy ofert - 2017r
  Wyświetleń: 10033
 23. Internetowa wyszukiwarka Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 9530
 24. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 9049
 25. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 8966
 26. Wybory samorządowe 16.11.2014r
  Wyświetleń: 8858
 27. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2016r
  Wyświetleń: 8535
 28. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8197
 29. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7770
 30. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 7763
 31. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7555
 32. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 7508
 33. Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 7225
 34. Nabór 2017r
  Wyświetleń: 6901
 35. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 6712
 36. Harmonogram wywozu odpadów w 2018 r.
  Wyświetleń: 6555
 37. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 6444
 38. Referat Zamówień Publicznych i Promocji
  Wyświetleń: 6373
 39. Sołtysi i Rada Sołecka
  Wyświetleń: 5625
 40. Referat Finansowo - Budżetowy
  Wyświetleń: 5622
 41. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5513
 42. Jednostki pomocnicze SOŁECTWA
  Wyświetleń: 5426
 43. Nieruchomości
  Wyświetleń: 5320
 44. Ogłoszenia - 2017r
  Wyświetleń: 5314
 45. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 5272
 46. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5182
 47. Rada Gminy
  Wyświetleń: 5102
 48. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5055
 49. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4993
 50. Nieruchomości -2016r
  Wyświetleń: 4931
 51. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 4842
 52. Nabór 2015r
  Wyświetleń: 4820
 53. GMINA TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 4763
 54. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4554
 55. Ochotnicza Straż Pożarna
  Wyświetleń: 4521
 56. Nabór 2014r
  Wyświetleń: 4464
 57. Nabór 2016r
  Wyświetleń: 4388
 58. Decyzje środowiskowe - 2017r
  Wyświetleń: 4382
 59. Ogłoszenia - 2016r
  Wyświetleń: 4379
 60. Kierownictwo urzędu
  Wyświetleń: 4367
 61. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 4324
 62. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4282
 63. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017r
  Wyświetleń: 4213
 64. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2017r
  Wyświetleń: 4176
 65. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4039
 66. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015r
  Wyświetleń: 3979
 67. Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
  Wyświetleń: 3943
 68. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3822
 69. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3805
 70. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 3762
 71. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 3747
 72. Pracownicy młodociani
  Wyświetleń: 3729
 73. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku
  Wyświetleń: 3699
 74. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 3608
 75. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: REFERENT termin składania 09 wrzesień 2013r.
  Wyświetleń: 3596
 76. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 3582
 77. Dziennik Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 3566
 78. Sprawozdania z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 3493
 79. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3492
 80. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3463
 81. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
  Wyświetleń: 3449
 82. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3426
 83. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3414
 84. TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 3405
 85. Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5.05.2014 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów
  Wyświetleń: 3385
 86. Uchwały VII kadencji - od 28 listopada 2014r
  Wyświetleń: 3325
 87. Kompetencje
  Wyświetleń: 3312
 88. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 3272
 89. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności oraz obronności
  Wyświetleń: 3256
 90. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3245
 91. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3199
 92. Nieruchomości - 2015r
  Wyświetleń: 3182
 93. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 3180
 94. Zarządzenia Wójta Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 3074
 95. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3044
 96. Informacja PKW o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich
  Wyświetleń: 3016
 97. Przetarg -Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu
  Wyświetleń: 2977
 98. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2924
 99. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2011 rok
  Wyświetleń: 2909
 100. Nieruchomości - 2013r
  Wyświetleń: 2906
 101. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 2904
 102. Uchwały VI kadencji - od 2 grudnia 2010r - do 20 pażdziernika 2014r
  Wyświetleń: 2871
 103. Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 2853
 104. Wybory samorządowe 2010r
  Wyświetleń: 2852
 105. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2845
 106. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 2841
 107. Referat Budżetowo - Finansowy
  Wyświetleń: 2838
 108. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2809
 109. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2808
 110. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds.księgowości podatkowej i składników majątkowych w Referacie Budżetowo-Finansowym
  Wyświetleń: 2778
 111. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2770
 112. Budżet Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 2763
 113. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 2746
 114. Wybory Samorządowe 2006r
  Wyświetleń: 2743
 115. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2014r
  Wyświetleń: 2740
 116. Informacje - 2017r.
  Wyświetleń: 2712
 117. Projekty uchwał VII kadencji - 2017 rok
  Wyświetleń: 2702
 118. Obwieszczenia - 2016r
  Wyświetleń: 2687
 119. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2680
 120. Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2675
 121. Statut Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2666
 122. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 2656
 123. Ogłoszenia - 2015r
  Wyświetleń: 2653
 124. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2639
 125. Budżet Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 2495
 126. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2013r
  Wyświetleń: 2493
 127. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2488
 128. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 2488
 129. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2481
 130. Rejest placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2481
 131. Uchwała Nr 3/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 4 października 2006r.
  Wyświetleń: 2478
 132. Uchwały V kadencji - od 24 listopada 2006r do 8 listopada 2010r
  Wyświetleń: 2461
 133. Ogłoszenie z dnia 17.03.2015r o zamiarze zawarcia umowy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2400
 134. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2015 rok
  Wyświetleń: 2378
 135. Termin składania ofert 30.04.2015 - Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjnych istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 2374
 136. Rejestry w poszczególnych Referatach Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2338
 137. Zarządzenia Wójta Gminy - 2014r
  Wyświetleń: 2338
 138. Nieruchomości
  Wyświetleń: 2316
 139. PRZYWORY
  Wyświetleń: 2307
 140. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 2273
 141. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do obsugi świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrdoku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2244
 142. KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2232
 143. Decyzje środowiskowe - 2014r
  Wyświetleń: 2225
 144. Projekty uchwał VII kadencji - 2015 rok
  Wyświetleń: 2182
 145. Wybory do Sejmu i Senatu 25.10.2015r
  Wyświetleń: 2177
 146. Konkursy ofert - 2014r
  Wyświetleń: 2161
 147. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 2007r
  Wyświetleń: 2159
 148. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2153
 149. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2143
 150. NAKŁO, RASZOWA, WALIDROGI
  Wyświetleń: 2138
 151. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - BUDOWA HALI SPORTOWEJ W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 2107
 152. 002. Dowody osobiste - wymiana
  Wyświetleń: 2104
 153. Zarządzenia Wójta Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 2097
 154. Azbest
  Wyświetleń: 2094
 155. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2068
 156. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 2066
 157. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2061
 158. Nieruchomości - 2014r
  Wyświetleń: 2055
 159. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2035
 160. Konkursy ofert - 2013r
  Wyświetleń: 2024
 161. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe 2010r - 2011
  Wyświetleń: 2023
 162. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2004
 163. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku
  Wyświetleń: 2001
 164. Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (2. edycji) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1992
 165. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1988
 166. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - sekretarz gminy
  Wyświetleń: 1987
 167. Na temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 1985
 168. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2012r
  Wyświetleń: 1967
 169. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2016 rok
  Wyświetleń: 1964
 170. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1961
 171. System Informacji Przestrzennej - GEO SYSTEM
  Wyświetleń: 1957
 172. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2013 rok
  Wyświetleń: 1954
 173. Udostępnienie Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 1943
 174. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym -termin składania 04.08.06r.
  Wyświetleń: 1937
 175. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2018r
  Wyświetleń: 1935
 176. Informacje - 2013r
  Wyświetleń: 1927
 177. Obwieszczenia - 2014r
  Wyświetleń: 1923
 178. Wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1912
 179. Walidrogi, Nakło, Raszowa
  Wyświetleń: 1900
 180. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1895
 181. Decyzje środowiskowe - 2016r
  Wyświetleń: 1893
 182. Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2015r na zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 3 sztuk na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1892
 183. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 1891
 184. Nieruchomości 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 1883
 185. Obwieszczenia - 2013r
  Wyświetleń: 1880
 186. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 1879
 187. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 1874
 188. Ogłoszenie o naborze - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op
  Wyświetleń: 1873
 189. Budowa kanalizacji i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1872
 190. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1871
 191. Informacje - 2014r
  Wyświetleń: 1859
 192. Budżet Gminy - 2014r.
  Wyświetleń: 1854
 193. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)
  Wyświetleń: 1846
 194. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 1838
 195. Opłaty Skarbowe w USC
  Wyświetleń: 1830
 196. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015
  Wyświetleń: 1816
 197. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2012 rok
  Wyświetleń: 1813
 198. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1808
 199. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1796
 200. Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości stałych odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1792
 201. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 1783
 202. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1774
 203. Zamówienie publiczne z dnia 16.06.2015r: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1735
 204. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 1732
 205. Kontakt z Sołtysami
  Wyświetleń: 1714
 206. Ogłoszenia 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 1711
 207. Przyjmowanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1699
 208. Nabór 2013r
  Wyświetleń: 1691
 209. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1679
 210. KOSOROWICE
  Wyświetleń: 1678
 211. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 1670
 212. Obwieszczenia - 2017r
  Wyświetleń: 1668
 213. Zarządzenia Wójta Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 1667
 214. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1662
 215. 2014r - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1656
 216. Budowa kanalizacji
  Wyświetleń: 1645
 217. Obwieszczenia - 2015r
  Wyświetleń: 1645
 218. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds.remontów i inwestycji w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1638
 219. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 1635
 220. 2011-Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup wyposażenia
  Wyświetleń: 1630
 221. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1630
 222. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1622
 223. 2014r - Wstawianie i dzierżawa pojemników
  Wyświetleń: 1618
 224. Miedziana
  Wyświetleń: 1615
 225. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2017 rok
  Wyświetleń: 1606
 226. Kulturotwórcza rola biblioteki w małych środowiskach na przykładzie biblioteki w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1604
 227. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przyworach
  Wyświetleń: 1604
 228. Konkursy ofert - 2012r
  Wyświetleń: 1596
 229. Projekty uchwał VI kadencji - 2013 rok
  Wyświetleń: 1596
 230. Informacje - 2012r
  Wyświetleń: 1593
 231. Informacje - 2011r
  Wyświetleń: 1590
 232. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.11.2014r o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1590
 233. Konkursy ofert - 2018r
  Wyświetleń: 1581
 234. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1580
 235. Nabór z dnia 25.01.2017 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1578
 236. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 1566
 237. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1565
 238. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 1560
 239. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 1550
 240. Komitety wyborcze,kandydaci - wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1549
 241. Wydanie zezwolenia na usuwania drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1547
 242. MIEDZIANA
  Wyświetleń: 1544
 243. Obwieszczenie z dnia 28.10.2012r- budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1525
 244. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1516
 245. Nabór z dnia 01.02.2017 na wolne stanowisko urzędnicze na podinspektora w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 1515
 246. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2009 rok
  Wyświetleń: 1511
 247. Rejstracja zgonu
  Wyświetleń: 1510
 248. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1509
 249. Ogłoszenie z dnia 01.06.2015r o naborze kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 1507
 250. Informacje - 2010r
  Wyświetleń: 1504
 251. 2011-Przetarg-utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących tej operacji
  Wyświetleń: 1503
 252. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 29.06.2015r
  Wyświetleń: 1503
 253. Zapytanie ofertowe - wykonanie kotłowni zasilane gazem ziemnym oraz wewnętrznej instalacji C.O.i elektryczne w budynku byłej stacji PKP w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1503
 254. 2014r: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1500
 255. Przetarg nieograniczony z dnia 19.08.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1496
 256. Informacja - dodatek enegretyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 1494
 257. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
  Wyświetleń: 1484
 258. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1482
 259. Obwieszczenie z dnia 12.10.2012 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1479
 260. OGŁOSZENIE: Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy - termin składania ofert do 16 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1477
 261. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.12.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu górniczego Tarnów Opolski - Wschód
  Wyświetleń: 1469
 262. Projekty uchwał VII kadencji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1468
 263. Wykaz nieruchomości z dnia 22.04.2015r przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1468
 264. Ustalanie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1466
 265. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18.12.2013ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagopsodarowania przestrzennego województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1462
 266. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 1457
 267. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2007 rok
  Wyświetleń: 1452
 268. Konkursy ofert - 2011r
  Wyświetleń: 1450
 269. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach -termin 17.04.2015
  Wyświetleń: 1450
 270. Budżet Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 1443
 271. 2013: Ogłoszenie o przetargu - Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Wyświetleń: 1441
 272. Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych w 2011r
  Wyświetleń: 1438
 273. Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego koparko-ładowarki dla Zakładu Gopspodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Tranowie Opolskim
  Wyświetleń: 1435
 274. Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1431
 275. Program współpracy Gminy i z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
  Wyświetleń: 1431
 276. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 1430
 277. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Spraw Obywatelskich i USC - składanie ofert do 28.07.2010
  Wyświetleń: 1425
 278. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 1424
 279. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 1422
 280. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1414
 281. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 1413
 282. Informacja o sposobie głosowania oraz ważności głosu
  Wyświetleń: 1412
 283. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 1410
 284. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1407
 285. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1400
 286. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1398
 287. Nieruchomości - 2017r
  Wyświetleń: 1393
 288. TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 1392
 289. Ogłoszenie: Wójt Gminy Tarnów Opolski poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 1385
 290. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 roku
  Wyświetleń: 1383
 291. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (listopad-grudzień)
  Wyświetleń: 1383
 292. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1377
 293. OGŁOSZENIE-Wójt Gminy poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w referacie Gospodarka Terenowa i Inwestycje
  Wyświetleń: 1377
 294. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2008 rok
  Wyświetleń: 1376
 295. Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu nawierzchni ścieralnej drogi ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim - termin składania ofert 30.07.2015r
  Wyświetleń: 1374
 296. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 1366
 297. Informacje - 2015r
  Wyświetleń: 1365
 298. Kosorowice
  Wyświetleń: 1363
 299. 2014: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1357
 300. Ogłoszenie z dnia 08.10.2015 o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”"
  Wyświetleń: 1355
 301. Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1355
 302. Decyzje środowiskowe - 2015r
  Wyświetleń: 1353
 303. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1349
 304. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 1341
 305. Projekty uchwał VI kadencji - 2012 rok
  Wyświetleń: 1340
 306. Decyzje środowiskowe - 2013r
  Wyświetleń: 1336
 307. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.2015r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1334
 308. Decyzje środowiskowe - 2012r
  Wyświetleń: 1333
 309. Konsultacje społeczne - 2013r
  Wyświetleń: 1332
 310. Informacja o składzie,siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1331
 311. Tereny górnicze
  Wyświetleń: 1329
 312. Przywory
  Wyświetleń: 1328
 313. 2014r. - Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanej w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1324
 314. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do plakatowania
  Wyświetleń: 1324
 315. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1319
 316. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2013r
  Wyświetleń: 1316
 317. Budżet Gminy - 2013r.
  Wyświetleń: 1313
 318. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia 2015r
  Wyświetleń: 1312
 319. Nabór na wolne stanowisko pracy -Główny Księgowy ZGKiM
  Wyświetleń: 1311
 320. Ogłoszenie z dnia 21.05.2015r o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1309
 321. Informacja PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015 r.
  Wyświetleń: 1307
 322. OGŁOSZENIE z dnia 08.01.2013: w sprawie rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1306
 323. Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
  Wyświetleń: 1306
 324. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 1305
 325. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1305
 326. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 1303
 327. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1302
 328. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2013r
  Wyświetleń: 1298
 329. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 24.10.2012r - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1295
 330. Wybory Prezydenckie - 2015r
  Wyświetleń: 1292
 331. 2011- Przetarg Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1285
 332. Nabór na wolne stanowisko pracy-Aspirant pracy socjalnej
  Wyświetleń: 1285
 333. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach losowania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1281
 334. 2012:Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym a zbycie nieruchomości w Tarnowie Op i Walidrogach
  Wyświetleń: 1278
 335. 2014r -Modernizacja drogi gminnej ul. Łącznej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1270
 336. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013r
  Wyświetleń: 1270
 337. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Tarnów Opolski bez głosowania w okręgach wyborczych nr 4, 5, 6, 12, 14
  Wyświetleń: 1267
 338. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.06.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1264
 339. Zarządzenia Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1262
 340. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1258
 341. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 1255
 342. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1254
 343. Obwieszczenie z dnia 26.08.2013r do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1251
 344. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1251
 345. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1250
 346. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1247
 347. Decyzje środowiskowe - 2011r
  Wyświetleń: 1246
 348. Budżet Gminy - 2012r.
  Wyświetleń: 1240
 349. OGŁOSZENIE z dnia 15.06.2013: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1239
 350. Ogłoszenie z dnia 22.06.2015r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1238
 351. Powtórne obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2.06.2011ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 1237
 352. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 1232
 353. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1232
 354. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 1232
 355. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 2013r
  Wyświetleń: 1228
 356. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.10.2015ro wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1225
 357. 2010r: Ogłoszenie o przetargu-Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1224
 358. OGŁOSZENIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zapłotnej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1222
 359. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1221
 360. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych 2013r
  Wyświetleń: 1220
 361. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Miedziana
  Wyświetleń: 1218
 362. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 2012r
  Wyświetleń: 1213
 363. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 09.11.2012r -rokowania odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Walidrogach
  Wyświetleń: 1212
 364. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 1212
 365. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1210
 366. Park Technologiczno-Innowacyjny Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 1210
 367. 2013:Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1207
 368. Informacja 2009r.
  Wyświetleń: 1200
 369. 2014 r.- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 1199
 370. Ogłoszenie o naborze - Kierownik Referatu Hala Sportowa -termin składania do 15 grudnia 2010r
  Wyświetleń: 1197
 371. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1197
 372. Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2015
  Wyświetleń: 1193
 373. Ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
  Wyświetleń: 1192
 374. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Opolskim -termin 20.04.2015
  Wyświetleń: 1186
 375. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego do głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1185
 376. 2014r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Przyworach
  Wyświetleń: 1183
 377. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1182
 378. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1181
 379. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi ,Tarnów Opolski i Miedziana z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1181
 380. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1176
 381. OGŁOSZENIE z dnia 11.04.2013: o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1174
 382. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 1173
 383. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1170
 384. NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 1169
 385. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1165
 386. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 1164
 387. OGŁOSZENIE: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1163
 388. Decyzje środowiskowe - 2010r
  Wyświetleń: 1162
 389. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1162
 390. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 1162
 391. Przetarg ZGKiM: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3-etap II
  Wyświetleń: 1160
 392. Obwieszczenia - 2011r
  Wyświetleń: 1157
 393. Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu Z nauką za pan brat! projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 1150
 394. Wykaz nieruchomości z dnia niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscwości Walidrogi z dnia 28.01.2015r
  Wyświetleń: 1149
 395. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015r
  Wyświetleń: 1148
 396. Nabór 2012r
  Wyświetleń: 1144
 397. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 1141
 398. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1141
 399. 2014r - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 1140
 400. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1139
 401. 2012:Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1138
 402. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4.07.2013r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwesycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  Wyświetleń: 1137
 403. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 1137
 404. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014
  Wyświetleń: 1135
 405. 2011 -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów Opolski ul. Norwida i ul. Nowej oraz w miejscowości Walidrogi ul. Konwalii
  Wyświetleń: 1134
 406. 2012:Ogłoszenie o przetargu-ubezpieczenie dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1134
 407. Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016.
  Wyświetleń: 1134
 408. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1131
 409. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1130
 410. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 20.08.2015r :Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 1126
 411. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Tarnów Op -Wschód
  Wyświetleń: 1123
 412. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1122
 413. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1121
 414. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011r
  Wyświetleń: 1120
 415. OGŁOSZENIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.
  Wyświetleń: 1112
 416. Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1111
 417. GMINNA KOMISJA WYBORCZA
  Wyświetleń: 1109
 418. Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1109
 419. TERENY GÓRNICZE
  Wyświetleń: 1105
 420. Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego
  Wyświetleń: 1103
 421. 2012:Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!
  Wyświetleń: 1102
 422. 2012:Stworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy na rok 2012
  Wyświetleń: 1100
 423. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1100
 424. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1099
 425. 2013:Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1097
 426. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski V kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 1097
 427. Decyzje środowiskowe - 2009r
  Wyświetleń: 1089
 428. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014r o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 1088
 429. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 1087
 430. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1086
 431. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1082
 432. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 17.10.2011r
  Wyświetleń: 1081
 433. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Borowej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1080
 434. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 1080
 435. Zarządzenie Nr OR 0050.58.2015 z dnia 19.05.2015 zmiany zarządzenia dot powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1078
 436. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012r
  Wyświetleń: 1077
 437. 2011- ogłoszenie o przetargu- Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1075
 438. Obwieszczenia - 2012r
  Wyświetleń: 1073
 439. Projekty uchwał VI kadencji - 2011 rok
  Wyświetleń: 1072
 440. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1071
 441. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach
  Wyświetleń: 1069
 442. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 1069
 443. 2011:Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porzytku publicznegona rok 2012
  Wyświetleń: 1067
 444. 2013: Ogłoszenie o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1063
 445. Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 17.04.2012r
  Wyświetleń: 1063
 446. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnów Opolski na lata 2007 - 2009 z perspektywą do 2016 roku
  Wyświetleń: 1063
 447. Druki do pobrania dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 1062
 448. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości pod zabudowę w Tarnowie Op oraz niezabudowanych pod usługi w Walidrogach
  Wyświetleń: 1060
 449. Dane teleadresowe Sołtysów
  Wyświetleń: 1057
 450. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich z dnia 09.03.2017r.
  Wyświetleń: 1056
 451. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach z dnia 19.04.2016
  Wyświetleń: 1056
 452. System Informacji Przestrzennej - GISON
  Wyświetleń: 1049
 453. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1045
 454. Petycje
  Wyświetleń: 1045
 455. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1045
 456. 1.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dzierżawa gruntu w Walidrogach ul.Opolska
  Wyświetleń: 1041
 457. 2010r: Ogłoszenie o remoncie drogi gminnej ul. Krośnickiej w Raszowej
  Wyświetleń: 1041
 458. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1041
 459. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Nakło
  Wyświetleń: 1041
 460. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1041
 461. Zasady korzystania z wypożyczlni GBP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1039
 462. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 1038
 463. Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 22.04.2016
  Wyświetleń: 1036
 464. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 kwietnia 2014 w sprawie numerów i obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1034
 465. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1030
 466. Nabór na stanowisko pracy - inspektor Biura Obsługi Klienta w Referacie Organizacyjnym w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 1028
 467. OGŁOSZENIE 2012: o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1028
 468. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Nałkowskiej w Kątach Op
  Wyświetleń: 1027
 469. OGŁOSZENIA: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 1026
 470. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 1026
 471. 2014: Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1025
 472. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1025
 473. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1025
 474. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22.10.2014 - kandydaci do Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1024
 475. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1023
 476. 2012:Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II
  Wyświetleń: 1018
 477. Budżet Gminy - 2011r.
  Wyświetleń: 1018
 478. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
  Wyświetleń: 1016
 479. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015.
  Wyświetleń: 1015
 480. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1014
 481. Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 25.05.2012r
  Wyświetleń: 1013
 482. 2012: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1009
 483. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1007
 484. Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na działce nr 249/155 w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1006
 485. Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1002
 486. Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę oswietlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1002
 487. Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2015
  Wyświetleń: 1002
 488. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1002
 489. Prognoza oddziaływania na środowisko - Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1001
 490. 2010r: Ogłoszenie - budowa punktów oświetleniowych - termin składania ofert 3.08.2010
  Wyświetleń: 999
 491. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 999
 492. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 998
 493. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 994
 494. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 992
 495. OGŁOSZENIA 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 992
 496. Ogłoszenie w sprawie wyników Otwrtych Konkursów Ofert na realizacje zadań w 2011r
  Wyświetleń: 991
 497. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 989
 498. Projekty uchwał V kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 988
 499. Program Odnowy Wsi
  Wyświetleń: 985
 500. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 985
 501. Uchwała Nr IV-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 984
 502. 2011- Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnzjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu
  Wyświetleń: 981
 503. Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów
  Wyświetleń: 980
 504. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnychw wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 979
 505. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 979
 506. Ogłoszenie o przetargu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - ZGKiM
  Wyświetleń: 979
 507. Przebudowa sieci wodociągowej na działkach 1766/270, 2018/270, 2177/271, 2182/273, 2184/273, 2009/276 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 977
 508. Ogłoszenie z dnia 30.06.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 976
 509. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 975
 510. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 975
 511. 2012: Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 973
 512. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 973
 513. Budżet Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 973
 514. OGŁOSZENIE 2013:Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 971
 515. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Op z dnia 25.11.2015
  Wyświetleń: 967
 516. 2011:Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu-termin składania ofert 11.08.2011
  Wyświetleń: 966
 517. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.10.2015r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Eurosystem Polska Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 966
 518. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 964
 519. Wizualizacja wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 959
 520. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 959
 521. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały o przystąpieniu do sporzadzania MPZP obejmujacego obszar wsi Przywory
  Wyświetleń: 958
 522. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie wynajęcia lokalu w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 957
 523. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015
  Wyświetleń: 955
 524. Konsultacje społeczne - 2015r
  Wyświetleń: 954
 525. 2011:Ogłoszenie - Nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu 9.5
  Wyświetleń: 953
 526. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 953
 527. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 953
 528. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 951
 529. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski IV kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 951
 530. Przetargi - 2010r
  Wyświetleń: 950
 531. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 950
 532. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 949
 533. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych oraz innych - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 949
 534. Ogłoszenie o naborze - Kierownik referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 22.02.2010r
  Wyświetleń: 948
 535. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 948
 536. 2011- Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna
  Wyświetleń: 946
 537. 2011- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
  Wyświetleń: 945
 538. Zarządzenia Wójta Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 944
 539. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 943
 540. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie opracowywania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 942
 541. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 940
 542. Ogłoszenie o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej
  Wyświetleń: 940
 543. Obwieszczenie - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 932
 544. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 931
 545. 2011:Podanie do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej
  Wyświetleń: 930
 546. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r
  Wyświetleń: 930
 547. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 930
 548. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 929
 549. Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic z dnia 10.09.2015r dot. Wydobycia kruszywa naturalnego spod lustra wody rzeki Odry
  Wyświetleń: 926
 550. Apel Państwowej Komisji Wyborczej dot. spisu wyborców
  Wyświetleń: 925
 551. OGŁOSZENIE 2013: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 925
 552. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 924
 553. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 920
 554. OGŁOSZENIE 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op .
  Wyświetleń: 918
 555. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 918
 556. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 918
 557. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007
  Wyświetleń: 918
 558. 2010: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ulicy Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ulicy Konwalii i Stokrotek - 15.11.2010r.
  Wyświetleń: 917
 559. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 917
 560. 2012: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do szkół i placówek oświatowych w Opolu
  Wyświetleń: 916
 561. Ogłoszenia - 2014r
  Wyświetleń: 913
 562. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 912
 563. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 909
 564. Zapytanie ofertowe na nabór moderatora, który przeprowadzi warsztaty mające na celu opracowanie modelu/strategii organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 909
 565. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 908
 566. Wieloletni Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
  Wyświetleń: 908
 567. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 906
 568. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego 2014r o wszczęciu postępowania w spr. zmiany decyzji dot. przebudowy wału Metalchem miasta Opola- Etap II
  Wyświetleń: 906
 569. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 905
 570. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 905
 571. Zaproszenie osób do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach 2014r
  Wyświetleń: 905
 572. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 904
 573. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 903
 574. Nabór 2018r
  Wyświetleń: 901
 575. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018
  Wyświetleń: 900
 576. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 898
 577. OGŁOSZENIE 2013: o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 898
 578. Uzbrojenie działek gminnych przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 898
 579. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 896
 580. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.08.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 896
 581. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Hala Sportowa w wymiarze 1/2 etatu -termin składania do 7 marca 2011
  Wyświetleń: 895
 582. Zawarcie wyznaniowego związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 894
 583. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 892
 584. OGŁOSZENIE 2012: o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 891
 585. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 890
 586. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 11.09.2015r dot. całodobowej obsługi kotłowni w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 890
 587. 2011-Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego w Nakle
  Wyświetleń: 889
 588. Budżet Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 888
 589. 2012: Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 887
 590. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 886
 591. Ogłasza się konsultacje społeczne w zwiazku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 882
 592. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 882
 593. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 879
 594. Ogłoszenie - Zapytania ofertowe do projektu - Kompetentny Urzędnik = Sprawny Urząd = Zadowolony Obywatel
  Wyświetleń: 878
 595. OGŁOSZENIE z dnia 29.07.2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi.
  Wyświetleń: 878
 596. 2012: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy
  Wyświetleń: 877
 597. 2011 - ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru na terenie Gminy Tarnów Opolski: przepompownia ścieków p4 ul. Zielona, Tarnów Opolski oraz zbiornik wody -przepompownia wody pitnej ul. Wiejska, Miedziana - termin 04.02.2011
  Wyświetleń: 874
 598. Konsultacje społeczne - 2014r
  Wyświetleń: 874
 599. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku
  Wyświetleń: 873
 600. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 872
 601. Dotacje
  Wyświetleń: 871
 602. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 871
 603. Zarządzenie Nr OR.0050.48.2015 z dnia 20.04.2015 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 870
 604. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8.10.2014r dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
  Wyświetleń: 869
 605. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 20.07.2015r
  Wyświetleń: 869
 606. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 869
 607. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Remont drogi gminnej ulicy Słowackiego w Tarnowie Op-termin składania ofert 29.10.2010
  Wyświetleń: 868
 608. OGŁOSZENIE:Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 868
 609. Wydawanie paszportów
  Wyświetleń: 868
 610. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich istniejących rowów melioracyjnych w Raszowej - termin składania ofert do 22.05.2015
  Wyświetleń: 868
 611. Zameldowanie cudzoziemca
  Wyświetleń: 867
 612. 2014r: Zatwierdzenie regulaminu do I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Przyworach z dnia 19.08.2014r
  Wyświetleń: 865
 613. Wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku.
  Wyświetleń: 865
 614. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 860
 615. OGŁOSZENIE 2013: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 860
 616. Ustawa o opłacie skarbowej która obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 860
 617. Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową-24.06.2011 godzina 10:00
  Wyświetleń: 858
 618. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 856
 619. Ogłoszenie o przetargu - dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla placówek ZGKiM
  Wyświetleń: 853
 620. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 853
 621. 2010- Ogłoszenie o dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 851
 622. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 850
 623. 2012: ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości pod zabudowę ul. Różana w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 849
 624. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.10.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 849
 625. OGŁOSZENIA z dnia 23.01.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 849
 626. Ogłoszenie o przetargu - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów gminy Tarnów Opolski- składanie ofert do 12.12.2011r
  Wyświetleń: 849
 627. Zapytanie ofertowe o cenę dowozu ucznia niepełnosprawnego z ul. Strzeleckiej 62 do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ul. Kościelna 10 w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r.
  Wyświetleń: 848
 628. Projekty uchwał V kadencji- 2009r
  Wyświetleń: 846
 629. Budżet Gminy - 2006r.
  Wyświetleń: 845
 630. Informacja Prezydenta Miasta Opola z dnia 22.12.2015 o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na korzystanie z wód
  Wyświetleń: 845
 631. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  Wyświetleń: 845
 632. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 845
 633. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 840
 634. Zarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.346.2014 z dnia 28.08.2014rw sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 839
 635. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.08.2014r o w wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie przebudowy wału Metalchem
  Wyświetleń: 838
 636. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.07.2013r w sprawie odstąpienia od oceny przeprowadzenia oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 838
 637. Ogłoszenia - 2013r
  Wyświetleń: 836
 638. Ogłoszenie o naborze -Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Gminy -termin składania ofert do 17.10.2011
  Wyświetleń: 836
 639. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 835
 640. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 835
 641. Ogłoszenie dot. stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach
  Wyświetleń: 834
 642. 2010r: Ogłoszenie-Dostawa opału na sezon grzewczy 2010-2011
  Wyświetleń: 833
 643. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 832
 644. OGŁOSZENIE z dnia 10.07.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 832
 645. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną - Zadanie C
  Wyświetleń: 831
 646. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulica Dzierżonia w Raszowej.
  Wyświetleń: 831
 647. Oświata
  Wyświetleń: 831
 648. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2014
  Wyświetleń: 830
 649. Konsultacje społeczne - 2012r
  Wyświetleń: 829
 650. Budżet Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 827
 651. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników z dnia 22.12.2015
  Wyświetleń: 826
 652. Konkurs na stanowiska Dyrektorów
  Wyświetleń: 826
 653. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 14
  Wyświetleń: 824
 654. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje o ocenie bieżącej jakości wody z dnia 14.01.2016
  Wyświetleń: 824
 655. Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 822
 656. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 820
 657. 2012: Informacja dla organizacji pozarządowych o wynikach konkursu otwartych ofert na realizację zadań na rok 2012r
  Wyświetleń: 819
 658. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 816
 659. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3.10.2014r w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 814
 660. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2014 rok
  Wyświetleń: 813
 661. Wykaz terminów i ulic, na których będą prowadzone prace związane z budową i wymianą sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 813
 662. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 812
 663. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 809
 664. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 809
 665. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op. i Walidrogach - 20 wrzesnia 2011r.
  Wyświetleń: 805
 666. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 803
 667. Konsultacje społeczne - 2016r
  Wyświetleń: 803
 668. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 803
 669. Obwieszczenie o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych II
  Wyświetleń: 803
 670. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 802
 671. 2009r - Ogłoszenie o przetargu -Remont;modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3 - termin składania ofert 28.05.2009r
  Wyświetleń: 800
 672. Projekty uchwał VI kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 799
 673. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015
  Wyświetleń: 794
 674. Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
  Wyświetleń: 791
 675. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowy pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 789
 676. Zapytanie ofertowe - dosatwa i montaż wyposażenia ogrodu przyrodniczo - edukacyjnego
  Wyświetleń: 788
 677. 2011:Informacja w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
  Wyświetleń: 783
 678. Budżet Gminy - 2007r
  Wyświetleń: 783
 679. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 780
 680. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2016 na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski".
  Wyświetleń: 777
 681. Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 776
 682. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 776
 683. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 12.01.2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  Wyświetleń: 776
 684. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w Przyworach ETAP I
  Wyświetleń: 775
 685. Informacje - 2016r.
  Wyświetleń: 775
 686. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 774
 687. 2011-ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Tarnowie Op i zabudowaną w Walidrogach
  Wyświetleń: 772
 688. 2012: Ogłoszenie - nadania nazw ulic SOSNOWA i GAJOWA w Walidrogach
  Wyświetleń: 772
 689. Obwieszczenie - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 772
 690. Informacja - skład osobowy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 770
 691. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  Wyświetleń: 770
 692. Zaproszenie osób z reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na ro
  Wyświetleń: 767
 693. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 765
 694. Informacja o udziale w pracach komisji wyborczych
  Wyświetleń: 762
 695. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 762
 696. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 760
 697. 2010- ogłoszenie oprzetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości.
  Wyświetleń: 759
 698. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:pomocy społecznej
  Wyświetleń: 758
 699. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 757
 700. Konsultacje społeczne - 2011r
  Wyświetleń: 757
 701. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa
  Wyświetleń: 756
 702. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 755
 703. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza od dnia 13.11.2015 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Nakle
  Wyświetleń: 752
 704. Program Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r
  Wyświetleń: 752
 705. INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 750
 706. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 750
 707. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 746
 708. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 742
 709. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011
  Wyświetleń: 742
 710. Obwieszczenie - w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 740
 711. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 wg stanu 30 dni od dnia ślubowania
  Wyświetleń: 740
 712. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 740
 713. Budowa stacji pomiarowej Q=15 000 Nm3/h w m. Przywory
  Wyświetleń: 739
 714. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie ds. Obywatelskich i USC- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 737
 715. Obwieszczenie - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 737
 716. Ogłoszenie 2012:W związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- na wniosek organizacji- uruchamia się proces konsultacyjny.
  Wyświetleń: 737
 717. 2011:Zaproszenie na spotkanie w sprawie organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 736
 718. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 735
 719. 2012: OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot.Programu opieki nad zwierzętami
  Wyświetleń: 734
 720. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2005.
  Wyświetleń: 732
 721. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Wyświetleń: 731
 722. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 729
 723. Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
  Wyświetleń: 729
 724. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r
  Wyświetleń: 728
 725. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 727
 726. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w m-cu kwietniu 2016
  Wyświetleń: 725
 727. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku
  Wyświetleń: 724
 728. Budżet Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 723
 729. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu 21.10.2015r ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej
  Wyświetleń: 721
 730. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia 2013r
  Wyświetleń: 720
 731. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 720
 732. 5.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -wykonanie kotłowni na paliwa stałe w GOK-u
  Wyświetleń: 719
 733. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia funkcji koordynatora projektu pn Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 719
 734. Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych Tarnów Op-termin składania ofert do 20.02.2008
  Wyświetleń: 717
 735. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości - 5 września 2011r.
  Wyświetleń: 716
 736. Obwieszczenie o okręgach wyborczych ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 715
 737. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Inspektor Kultury w Filii GOK w Raszowej- termin składania do 21 lutego 2011r
  Wyświetleń: 715
 738. OGŁOSZENIE2013: o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie przyjęcia Programu z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 715
 739. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory w km. 11+415,18-11+726,76
  Wyświetleń: 713
 740. 2013: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie zbycia nieruchomości w Tranowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 712
 741. Ogłoszenie o rokowaniach po trzcim przetargu
  Wyświetleń: 710
 742. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 710
 743. Projekt Rocznego Programu Współpracy
  Wyświetleń: 708
 744. Referaty i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 708
 745. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 708
 746. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r
  Wyświetleń: 707
 747. Decyzje środowiskowe -2014
  Wyświetleń: 706
 748. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tarnów Opolski 25 września 2011r
  Wyświetleń: 706
 749. Ogłoszenie o naborze - referent ds.funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/2 etatu - termin składania ofert 28.11.2011r
  Wyświetleń: 704
 750. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2011r.
  Wyświetleń: 704
 751. Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej jej nazwie i siedzibie
  Wyświetleń: 700
 752. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach
  Wyświetleń: 698
 753. Obwieszczenie - termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 696
 754. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 695
 755. Ogłoszenie z dnia 20.09.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 694
 756. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TARNÓW OP. WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU.
  Wyświetleń: 691
 757. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 690
 758. 2010r: Ogłoszenie -utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesjiOgłoszenie o zamówienie - roboty drogowe
  Wyświetleń: 689
 759. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 689
 760. Budowa drogi gminnej - ul. Wyzwolenia w m. Kąty Op.
  Wyświetleń: 683
 761. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r wykaz nieruchomości do sprzedaży w Nakle
  Wyświetleń: 681
 762. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 681
 763. 6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tarnów Op.
  Wyświetleń: 680
 764. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94
  Wyświetleń: 680
 765. 2012: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013
  Wyświetleń: 678
 766. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 675
 767. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi na 2012r
  Wyświetleń: 674
 768. Sprawozdanie Kwartelne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31marca 2015r
  Wyświetleń: 673
 769. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu pn. zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 672
 770. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 4.09.2015 w sali budynku straży pożarnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 671
 771. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.04.2016
  Wyświetleń: 670
 772. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 668
 773. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie kotłowni na gaz w PSP Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 668
 774. 006. Opłata skarbowa za czynności wykonane w Ewidencji Ludności
  Wyświetleń: 667
 775. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 667
 776. OGŁOSZENIE 2013: ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy w drodze I ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 666
 777. Plan pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2010 rok
  Wyświetleń: 666
 778. Bibliomaj 2010
  Wyświetleń: 665
 779. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 663
 780. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 rok.
  Wyświetleń: 663
 781. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ubezpieczenia
  Wyświetleń: 661
 782. Wykaz nieruchomości z dnia 21 lipca 2016 r. przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 660
 783. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2017 - wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 658
 784. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 31.10.2011r
  Wyświetleń: 657
 785. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnów Opolski w roku 2015r
  Wyświetleń: 657
 786. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 651
 787. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 650
 788. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr 21
  Wyświetleń: 643
 789. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 640
 790. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 28.02.2017
  Wyświetleń: 640
 791. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 638
 792. Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 638
 793. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 637
 794. Nabór kandydatów na stanowisko: Monter konserwator sieci wod.- kan. - składanie ofert do 20.03.2014r
  Wyświetleń: 635
 795. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Op. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r
  Wyświetleń: 634
 796. Konkursy
  Wyświetleń: 634
 797. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 634
 798. OGŁOSZENIE 2013: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim posiada środki sprzętowe do sprzedaży
  Wyświetleń: 633
 799. Wybory do Sejmu i Senatu 2007r
  Wyświetleń: 633
 800. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 632
 801. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 631
 802. Ogłoszenie o przetargu Remont drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie - 17.03.2009
  Wyświetleń: 630
 803. 7.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach
  Wyświetleń: 624
 804. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do sporządzenia zmiany MPZP terenu górniczego Górażdże II
  Wyświetleń: 624
 805. 2010r: Ogłoszenie o remoncie ulicy Kościuszki w Nakle -termin składania ofert 11.10.2010r
  Wyświetleń: 621
 806. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 - 2023
  Wyświetleń: 621
 807. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 620
 808. Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 620
 809. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2003 rok
  Wyświetleń: 618
 810. 4.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -sprzedaż gruntu pod zabudowę ul.Zielona Tarnów Op.
  Wyświetleń: 617
 811. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 617
 812. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 616
 813. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie pomocy społecznej -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 615
 814. Ogłoszenie o naborze: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i melioracji - termin składania ofert do 26 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 615
 815. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 614
 816. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 614
 817. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kopalnia Miedziana II
  Wyświetleń: 614
 818. 9.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż nieruchomości w Kątach Op.
  Wyświetleń: 613
 819. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006
  Wyświetleń: 613
 820. 8.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach i Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 612
 821. g
  Wyświetleń: 612
 822. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy
  Wyświetleń: 611
 823. Obwieszczenie - o wynikach wyborów uzupełniających do Rad Gminy w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 611
 824. 2011:Ogłoszenie o opracowaywaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ALICJI i JULII ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 610
 825. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 610
 826. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni dróg w Tarnowie Opolskim i Przyworach
  Wyświetleń: 609
 827. Obwieszczenie - kanalizacja sanitarna w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 606
 828. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor
  Wyświetleń: 605
 829. 05. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY
  Wyświetleń: 602
 830. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 601
 831. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski za rok 2014
  Wyświetleń: 598
 832. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 598
 833. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2015
  Wyświetleń: 597
 834. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 595
 835. 3.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-transport
  Wyświetleń: 594
 836. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 593
 837. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 592
 838. 2.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-budowa kotłowni w GOK
  Wyświetleń: 591
 839. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dot. przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z prespektywą na lata 2017-2012
  Wyświetleń: 591
 840. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 591
 841. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r nieruchomość do sprzedaży w Przyworach
  Wyświetleń: 589
 842. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 589
 843. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r
  Wyświetleń: 589
 844. Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim z dnia 09.06.2016
  Wyświetleń: 587
 845. Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia sprzętu
  Wyświetleń: 587
 846. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 586
 847. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 586
 848. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 583
 849. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 583
 850. Obwieszczenie - Kanalizacja sanitarna w m. Miedziana
  Wyświetleń: 582
 851. Informacja o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 581
 852. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - sortownia kruszywa naturalnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 581
 853. Ogłoszenie - spotkanie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 581
 854. Ogłoszenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 580
 855. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2005 rok
  Wyświetleń: 580
 856. 2009r: Ogłoszenie o przetargu-Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski-termin składania ofert do 21.12.2009r
  Wyświetleń: 579
 857. Ogłoszenie o naborze -Referent świadczeń alimentacyjnych -składanie ofert do 15.05.2009
  Wyświetleń: 578
 858. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej ulica Ligonia w m. Nakło - termin składania do 09.06.2008
  Wyświetleń: 578
 859. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 578
 860. Wójt Gminy i Sekretarz
  Wyświetleń: 578
 861. Konkurs na stanowiska Dyrektorów Szkół i Gimnazjów- termin składania do 27 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 577
 862. Oświadczenia majątkowe 2002r.
  Wyświetleń: 577
 863. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowej
  Wyświetleń: 576
 864. Budżet Gminy - 2004r
  Wyświetleń: 574
 865. Nabór na wolne stanowisko pracy- samodzielny księgowy/Aspirant pracy socjalnej- do 23.06.2006r.
  Wyświetleń: 572
 866. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Kąty Op-2
  Wyświetleń: 571
 867. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory
  Wyświetleń: 571
 868. Uchawała nr 158/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 570
 869. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 570
 870. Konsultacje społeczne - 2017r
  Wyświetleń: 569
 871. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Celna Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 569
 872. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 567
 873. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły i Przedszkola - termin składania do 11 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 566
 874. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r
  Wyświetleń: 564
 875. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 564
 876. Wyniki II tury Wyborów Wójta Gminy Tarnów Oolski przeprowadzonych 5 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 564
 877. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Zakładowa Przywory
  Wyświetleń: 563
 878. Ogłoszenie - o wynajęciu lokalu użytkowego w Przyworach
  Wyświetleń: 563
 879. Sprawozdanie Rb-NDS dnia 20.10.2015 za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
  Wyświetleń: 563
 880. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 562
 881. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005 rok
  Wyświetleń: 562
 882. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle oraz Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 561
 883. Ogłoszenie - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -termin składania do 24.01.2008r
  Wyświetleń: 561
 884. Do zadań referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy
  Wyświetleń: 560
 885. Lokal wyborczy w Kosorowicach
  Wyświetleń: 559
 886. Wydanie informacji o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 559
 887. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim - termin do 30.05.2008r
  Wyświetleń: 558
 888. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunami - termin składania do 18.05.2007r.
  Wyświetleń: 558
 889. 003. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 556
 890. Budżet Gminy - 2003r.
  Wyświetleń: 555
 891. Czytelnicy zarejestrowani w latach 2007 - 2008
  Wyświetleń: 555
 892. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 555
 893. Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 555
 894. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 555
 895. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 554
 896. Obwieszczenie Wójta Gminy o terminie sesji Rady Gminy w sprawie uchwalenia MPZP dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 554
 897. Ogłoszenie o przetargu - przebudowa nawierzchni ulicy Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania do 05.11.2007r
  Wyświetleń: 554
 898. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 554
 899. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 553
 900. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Dzierżonia Raszowa
  Wyświetleń: 552
 901. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym-lokal w Nakle
  Wyświetleń: 551
 902. Biuletyn Gminnej Biblioteczki Publicznej
  Wyświetleń: 549
 903. Obwieszczenie - w sprawie informacji i numerach i granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 548
 904. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie klutury fizycznej i sportu -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 548
 905. Obwieszczenie - budowa studni awaryjnej 1A w ramach rozbudowy ujęcia wody w Grotowicach
  Wyświetleń: 547
 906. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont kotłowni w Przedszkolu Tarnów Opolski - termin do 10.07.2006r.
  Wyświetleń: 547
 907. Wykaz nieruchomości z dnia 07.04.2016 przeznaczonych do sprzedaży w drodze pezprzetargowej
  Wyświetleń: 547
 908. Obwieszczenie o terminie sesji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów
  Wyświetleń: 546
 909. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent - biuro obsługi klienta
  Wyświetleń: 546
 910. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2004 rok
  Wyświetleń: 545
 911. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w październiku 2016
  Wyświetleń: 544
 912. Budżet Gminy - 2004r.
  Wyświetleń: 542
 913. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 541
 914. Opłaty skarbowe w USC
  Wyświetleń: 541
 915. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -przebudowę lini napowietrznej -termin składania 16.04.2007r.
  Wyświetleń: 540
 916. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-Przywory obszar górniczy nr 5
  Wyświetleń: 539
 917. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Miedziana-2
  Wyświetleń: 539
 918. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 539
 919. Nabór na wolne stanowisko pracy-Podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy- do 19.02.2007r.
  Wyświetleń: 538
 920. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej w Przyworach
  Wyświetleń: 537
 921. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 02.11.2006r
  Wyświetleń: 536
 922. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Przywory-2
  Wyświetleń: 535
 923. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 533
 924. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 533
 925. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2002 rok
  Wyświetleń: 533
 926. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła z dnia 16.06.2017
  Wyświetleń: 531
 927. Ogłoszenie o zamowieniu Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm.Tarnów Opolski - termin składani 19.11.2007
  Wyświetleń: 531
 928. Nowości wydawnicze - październik 2008r
  Wyświetleń: 529
 929. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 528
 930. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- na świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz gminy - termin do 29.11.08r.
  Wyświetleń: 528
 931. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17 z dnia 30.09.2016r.
  Wyświetleń: 527
 932. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 527
 933. Terminarz Komisji stałych
  Wyświetleń: 527
 934. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do dnia 22.06.2007
  Wyświetleń: 526
 935. Wybory uzupełniające 25.09.2011r
  Wyświetleń: 526
 936. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wymiana stolarki okiennej i drzwi w GOKu
  Wyświetleń: 525
 937. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 523
 938. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 523
 939. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa opału dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 522
 940. Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 o rokowaniach po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 522
 941. Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach część II - termin składania ofert 26.02.2008
  Wyświetleń: 522
 942. 004. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - ponad 2 miesiące
  Wyświetleń: 521
 943. Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 520
 944. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 15.11.2016
  Wyświetleń: 517
 945. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 516
 946. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 16.10.2007r
  Wyświetleń: 515
 947. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania...
  Wyświetleń: 515
 948. Informacja PKW o udziale obywateli UE
  Wyświetleń: 513
 949. Ogłoszenia - 2018r
  Wyświetleń: 513
 950. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005
  Wyświetleń: 513
 951. Dotacje - 2016r
  Wyświetleń: 512
 952. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 512
 953. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-wyrobisko Miedziana
  Wyświetleń: 511
 954. Ogłoszenie o naborze - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności - składanie ofert do 15.06.2009
  Wyświetleń: 511
 955. Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko oraz planu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 510
 956. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w gminie Tarnów Opolski - termin do 17.07.06r.
  Wyświetleń: 510
 957. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Poniatowskiego i ul.Prusa w Kosorowicach- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 509
 958. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulicy Zakładowej w m. Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki z materiału kamiennego, podbudowy z kamienia łamanego, warstwy odsącz
  Wyświetleń: 509
 959. Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach Tarnowie Op i Miedzianej
  Wyświetleń: 509
 960. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 509
 961. Konkurs na kandydata - stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach - 02.10.2006r.
  Wyświetleń: 508
 962. Obwieszczenia - 2018r
  Wyświetleń: 508
 963. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - termin składania ofert do 6.02.2009r
  Wyświetleń: 507
 964. Sprawozdanie z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 507
 965. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- stacja pomp - termin do 30.10.06r.
  Wyświetleń: 506
 966. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok
  Wyświetleń: 506
 967. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 505
 968. Obwieszczenie Wójta Gminy -lokalizacja i montaż sortowni kruszywa naturalnego na części działki nr 339 k.m. 2 obręb Miedziana.
  Wyświetleń: 504
 969. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 504
 970. Budżet Gminy - 2005r
  Wyświetleń: 502
 971. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 502
 972. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op ul.Zielona i Przywory ul.Miodowa
  Wyświetleń: 501
 973. Komunikat Wójta Gminy z dnia 2 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 501
 974. NIEAKTUALNE: W zakładce OGŁOSZENIA umieszczone jest ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na umowę na czas określony - na zastępstwo, na stanowisko ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 501
 975. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 501
 976. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 24.07.2017
  Wyświetleń: 501
 977. INFORMACJA o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 500
 978. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 500
 979. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 500
 980. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 500
 981. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont nawierzchni na ul.Św.Jacka Tarnów Opolski - termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 499
 982. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 13
  Wyświetleń: 498
 983. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o II ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 497
 984. Uchawała nr 157/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2011 rok
  Wyświetleń: 497
 985. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej - ulica Damrota w m. Tarnów Opolski - termin składania do 06.06.2008
  Wyświetleń: 496
 986. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 491
 987. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 491
 988. Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2016 na dostawę tabletów na potrzeby Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 490
 989. Budżet Gminy - 2005r.
  Wyświetleń: 489
 990. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2004
  Wyświetleń: 489
 991. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 30.05.2017
  Wyświetleń: 489
 992. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 16.01.2008r
  Wyświetleń: 489
 993. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 488
 994. Budżet Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 487
 995. Ogłoszenie - II Otwarty konkurs ofert na realizację w 2008r zadania publicznego - kultura fizyczna i sport
  Wyświetleń: 486
 996. Konkurs ofert na realizację w 2006r. zadania publicznego w zakresie Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 485
 997. Ogłoszenie - o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
  Wyświetleń: 485
 998. Protokoły wyników wyborów do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 484
 999. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 484
 1000. Wykreślenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 484
 1001. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany z dnia 14.09.2016
  Wyświetleń: 483
 1002. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 483
 1003. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - Polskiej Telefonii Cyfrowej
  Wyświetleń: 482
 1004. Ogłoszenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 482
 1005. Wykaz na dzierżawę gruntu w Walidrogach w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 481
 1006. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 480
 1007. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-pracownik socjalny- termin składania ofert do 17.08.2007r.
  Wyświetleń: 477
 1008. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 477
 1009. Wykaz nieruchomości z dnia 29.07.2016 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Przyworach
  Wyświetleń: 477
 1010. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- termin 30.03.06r.
  Wyświetleń: 476
 1011. Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 476
 1012. Wykaz nieruchomości z dnia 05.08.2016 przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 476
 1013. Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016 dotyczące remontu drogi gminnej ul.Pasiecznej i Sosnowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 476
 1014. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Działkowej i ul. Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 473
 1015. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr 52
  Wyświetleń: 472
 1016. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 472
 1017. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 472
 1018. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2005r
  Wyświetleń: 471
 1019. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej - składanie ofert do 14.07.2009r
  Wyświetleń: 471
 1020. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Chopina w miejscowości Nakło- składanie ofert do 20.05.2009
  Wyświetleń: 471
 1021. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 469
 1022. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach
  Wyświetleń: 468
 1023. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 466
 1024. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 466
 1025. Ogłoszenie o naborze - Referent świadczeń socjalnych - składanie ofert do 15.05.2009r
  Wyświetleń: 465
 1026. Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “GÓRAŻDŻE II” .
  Wyświetleń: 464
 1027. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 464
 1028. Konkurs na stanowiska dyrektorów w terminie do 10 marca 2008r.
  Wyświetleń: 463
 1029. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 463
 1030. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim - termin składania 24.07.06r.
  Wyświetleń: 461
 1031. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury,kultury fizycznej
  Wyświetleń: 461
 1032. Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy 2007-2009
  Wyświetleń: 461
 1033. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 461
 1034. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 460
 1035. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 460
 1036. Ogłoszenie - otwarty II konkurs ofert na realizacje w 2009 roku zadań publicznych w zakresie: kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury...
  Wyświetleń: 459
 1037. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach.
  Wyświetleń: 459
 1038. Otwarty konkurs ofert - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - termin składania ofert 5.03.2008
  Wyświetleń: 459
 1039. ogłoszenie o przetargu na wykonanie zjazdu z drogi krajowej wWalidrogach
  Wyświetleń: 458
 1040. Zarządzenie Nr 68/04 Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 457
 1041. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 456
 1042. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 456
 1043. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
  Wyświetleń: 456
 1044. Budżet Gminy - 2006r
  Wyświetleń: 455
 1045. Obwieszczenie - złoże Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 455
 1046. Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-13.07.2007
  Wyświetleń: 455
 1047. Oświadczenia majątkowe za rok 2002
  Wyświetleń: 455
 1048. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
  Wyświetleń: 454
 1049. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 16.10.2006r
  Wyświetleń: 454
 1050. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 454
 1051. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wykonanie chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 452
 1052. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015 rok
  Wyświetleń: 451
 1053. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 450
 1054. Ogłoszenie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim przeznacza do sprzedaży....w dniach od 5 do 16 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 450
 1055. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 450
 1056. Ogłoszenie przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015
  Wyświetleń: 450
 1057. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za 2003 rok.
  Wyświetleń: 450
 1058. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 449
 1059. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu cz.II - termin składania do 30.09.2007r.
  Wyświetleń: 448
 1060. Zezwolenie na utrzyamnia psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 448
 1061. Informacja Starosty Opolskiego z dnia 20.06.2016 o rozpoczęciu prac geodezyjnych dot.modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 447
 1062. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej - termin składania ofert 09.10.2006 r.
  Wyświetleń: 447
 1063. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 447
 1064. Wykaz nieruchomości z dnia 05.05.2016 przeznaczony do dzierżawy w miejscowości Nakło w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 447
 1065. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 446
 1066. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27.04.2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015r
  Wyświetleń: 444
 1067. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 10.08.06r.
  Wyświetleń: 443
 1068. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 443
 1069. Konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 440
 1070. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 440
 1071. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach - termin składania 27.07.2006r.
  Wyświetleń: 439
 1072. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 439
 1073. 2010r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-handlową w Walidrogach
  Wyświetleń: 437
 1074. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa nieruchomości w Walidrogach- termin składania 5.02.2009r
  Wyświetleń: 437
 1075. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 437
 1076. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu MPZP terenów ekspolatacji kruszywa w Przyworach
  Wyświetleń: 435
 1077. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługowo-przemysłową- 26.03.2007
  Wyświetleń: 435
 1078. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach - przetarg 7.10.2009r
  Wyświetleń: 434
 1079. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Tarnowie Op i Przyworach - przetarg 14.09.09r
  Wyświetleń: 434
 1080. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 433
 1081. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 433
 1082. Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 432
 1083. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- do 25.11.2005r.
  Wyświetleń: 431
 1084. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 28.12.2016
  Wyświetleń: 430
 1085. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2006r
  Wyświetleń: 429
 1086. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski- termin składania ofert do 24.09.2009r
  Wyświetleń: 429
 1087. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 429
 1088. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - chodnik w Miedzianej
  Wyświetleń: 428
 1089. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 428
 1090. Sprawozdanie z wykonania planu finasowego za rok 2006
  Wyświetleń: 428
 1091. wniosek i szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiaka atmosferycznego
  Wyświetleń: 428
 1092. Ogłoszenie o przetargu ustnym
  Wyświetleń: 427
 1093. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 427
 1094. Program ochrony Środowiska 2004-2006
  Wyświetleń: 426
 1095. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- do 06.06.2006r.
  Wyświetleń: 425
 1096. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową -25.09.2006
  Wyświetleń: 425
 1097. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 424
 1098. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sieć tranzytowa wodociągowa - unieważniony
  Wyświetleń: 424
 1099. Ogłoszenie w sprawie konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 423
 1100. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 05.05.2008r
  Wyświetleń: 421
 1101. POSTANOWIENIE Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta
  Wyświetleń: 421
 1102. Obwieszczenie Wójta Gminy- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 419
 1103. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2009 rok
  Wyświetleń: 419
 1104. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -złoza Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 419
 1105. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 419
 1106. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2003
  Wyświetleń: 418
 1107. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont chodnika na ul.Św.Marcina Tarnów Opolski - termin do 05.04.06r.
  Wyświetleń: 418
 1108. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 418
 1109. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 418
 1110. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2007r.
  Wyświetleń: 417
 1111. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 416
 1112. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych w miejscowości Nakło - 20.05.2009
  Wyświetleń: 416
 1113. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 414
 1114. Zawiadomienie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 414
 1115. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-przemysłową w Walidrogach- 14 listopada 2008r
  Wyświetleń: 412
 1116. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługowo-przemysłową-25.11.2009
  Wyświetleń: 412
 1117. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 411
 1118. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- wynajem lokalu-klubo kawiarnię w Miedzianej - 6 pażdziernik 2008r
  Wyświetleń: 411
 1119. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 411
 1120. Wykaz nieruchomości z dnia 01.06.2016 przeznaczonych do dzierżawy w Nakle
  Wyświetleń: 410
 1121. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 407
 1122. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy do Zakładu Gospodareki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do 03.04.2006r.
  Wyświetleń: 406
 1123. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 13.12.2006
  Wyświetleń: 402
 1124. Praca z dziećmi - 2009r
  Wyświetleń: 402
 1125. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.
  Wyświetleń: 402
 1126. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Walidrogach
  Wyświetleń: 401
 1127. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- sieć tranzytowa wodociagowa z Miedzianej do Kątów Op.-termin do 30.11.06r.
  Wyświetleń: 400
 1128. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 400
 1129. Zaproszenie z dnia 01.12.2016 osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 400
 1130. zawiadomienie- budowa chodnika Kosorowice-Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 396
 1131. Plan Gospodarki Odpadami 2004-2006
  Wyświetleń: 394
 1132. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 394
 1133. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok I i II półrocze.doc
  Wyświetleń: 394
 1134. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006
  Wyświetleń: 391
 1135. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 390
 1136. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach-termin składania ofert 19.03.2008r.
  Wyświetleń: 390
 1137. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 01.09.06r.
  Wyświetleń: 390
 1138. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-utwardzenie placu przy ul. Św. Marcina z budową miejsc postojowych w Tarnowie Opolskim -termin do 06.03.06r.
  Wyświetleń: 390
 1139. Zarządzenie Nr OR 120.5.2015 z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 390
 1140. Zajęcia dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2007r
  Wyświetleń: 389
 1141. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 386
 1142. Otwarty konkurs ofert 2008r -w zakresie pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 384
 1143. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 28 listopada 2016r
  Wyświetleń: 382
 1144. wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 382
 1145. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową i studzienkami na ul.Młyńskiej w Raszowej -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 380
 1146. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych - 2003r
  Wyświetleń: 378
 1147. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zakup ciągnika
  Wyświetleń: 377
 1148. Ogłoszenie o przetargu - Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 - termin składania ofert 05.06.2009r
  Wyświetleń: 374
 1149. Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Modernizacji energetycznej szkoły w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 374
 1150. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego
  Wyświetleń: 373
 1151. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 372
 1152. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 371
 1153. Otwarty konkurs ofert 2008r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 370
 1154. Program zajęć na czas ferii zimowych 2007r
  Wyświetleń: 367
 1155. Ramowy plan współpracy na rok 2008 - Nakło
  Wyświetleń: 366
 1156. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach- przetarg 7.09.2009r
  Wyświetleń: 363
 1157. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
  Wyświetleń: 359
 1158. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2008 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 359
 1159. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem rzek
  Wyświetleń: 358
 1160. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2018 rok
  Wyświetleń: 358
 1161. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonych do sprzedaży w m. Walidrogi i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 358
 1162. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 357
 1163. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 353
 1164. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 348
 1165. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 07 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 344
 1166. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 336
 1167. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r
  Wyświetleń: 334
 1168. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatkowego i egzekucji
  Wyświetleń: 329
 1169. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Tarnów Opolski w zakresie Pomocy Społecznej lub Kultury Fizycznej i Sportu
  Wyświetleń: 326
 1170. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 323
 1171. Budżet Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 302
 1172. Przebudowa oraz rozbudowa GOK w Przyworach z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 296
 1173. Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski do szkół/przedszkoli/ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 289
 1174. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 06.10.2016 o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych (...)
  Wyświetleń: 288
 1175. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 13.11.2017
  Wyświetleń: 281
 1176. Zapytania ofertowe z dnia 26.05.2017 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 268
 1177. Petycje
  Wyświetleń: 267
 1178. Dzierżawa nowych lub używanych pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane wraz z ich wstawieniem na posesje mieszkańców Gminy Tarnów Opolski z dnia 24.11.2017 r.
  Wyświetleń: 265
 1179. Nieruchomości - 2018r
  Wyświetleń: 260
 1180. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 259
 1181. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 07.10.2016 o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu.
  Wyświetleń: 252
 1182. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 245
 1183. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26.09.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 243
 1184. Koserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 21.04.2017
  Wyświetleń: 241
 1185. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.09.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odra
  Wyświetleń: 235
 1186. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.12.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy
  Wyświetleń: 231
 1187. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 226
 1188. Zarządzenia Wójta Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 219
 1189. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 218
 1190. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku
  Wyświetleń: 215
 1191. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 205
 1192. Zapraszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.08.2017 r.
  Wyświetleń: 180
 1193. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2018r
  Wyświetleń: 177
 1194. Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017 na obsługę bankową budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 176
 1195. Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej wolnostojącej - „Modernizacja Energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”
  Wyświetleń: 165
 1196. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr. 500043155-N-2018 z dnia 27.02.2018
  Wyświetleń: 159
 1197. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 149
 1198. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 145
 1199. Konsultacje społeczne - 2018r
  Wyświetleń: 142
 1200. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2017
  Wyświetleń: 125
 1201. Projekty uchwał VII kadencji - 2018 rok
  Wyświetleń: 119
 1202. Informacje - 2018r.
  Wyświetleń: 102
 1203. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.10.2017
  Wyświetleń: 99
 1204. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 15 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 87
 1205. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle ul. Strzelecka 49 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 85
 1206. Zaproszenie z dnia 09.08.2017 do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów
  Wyświetleń: 68
 1207. Przebudowa ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim z dnia 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 64
 1208. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 01.02.2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 58
 1209. Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2018 w sprawie świadczenia usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami UODO
  Wyświetleń: 57
 1210. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 4
Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2014
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  20-03-2014 08:09
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  GminaTarnów Opolski
  odwiedzin: 4039
Dane jednostki:

Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×