Urząd Gminy Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
62454543636780255671489910000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
505773658846552485233612042745408164759245148729927682065644
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
433704115841595351613780333394352903589234517492035494055421
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
251762391227378278233363029618343503901748886449853748441512
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00284652213323950218592204223686260842972726391
 1. Urząd Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 90215
 2. Przetargi /Zamówienia publiczne / zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 60440
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 36727
 4. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 35722
 5. Plany, Programy i zamierzenia
  Wyświetleń: 30231
 6. Rekrutacja pracowników
  Wyświetleń: 24731
 7. DRUKI
  Wyświetleń: 18963
 8. Referat Spraw Obywatelskiech i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 17201
 9. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 16222
 10. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2017r
  Wyświetleń: 15026
 11. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2015r
  Wyświetleń: 13573
 12. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 13420
 13. Konkursy ofert - 2015r
  Wyświetleń: 12932
 14. Referat Gospodarki Terenowj i Inwestycji
  Wyświetleń: 12801
 15. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 12089
 16. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 12000
 17. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Wyświetleń: 11214
 18. Kontakt
  Wyświetleń: 11135
 19. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 10946
 20. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r
  Wyświetleń: 10784
 21. Konkursy ofert - 2016r
  Wyświetleń: 10746
 22. Konkursy ofert - 2017r
  Wyświetleń: 10143
 23. Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 9823
 24. Internetowa wyszukiwarka Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 9656
 25. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 9629
 26. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 9621
 27. Wybory samorządowe 16.11.2014r
  Wyświetleń: 9451
 28. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9219
 29. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2016r
  Wyświetleń: 8934
 30. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 8218
 31. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 8040
 32. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 8016
 33. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7900
 34. Nabór 2017r
  Wyświetleń: 7354
 35. Harmonogram wywozu odpadów w 2018 r.
  Wyświetleń: 7190
 36. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 6864
 37. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 6830
 38. Referat Zamówień Publicznych i Promocji
  Wyświetleń: 6657
 39. Referat Finansowo - Budżetowy
  Wyświetleń: 5857
 40. Sołtysi i Rada Sołecka
  Wyświetleń: 5844
 41. Nieruchomości
  Wyświetleń: 5764
 42. Jednostki pomocnicze SOŁECTWA
  Wyświetleń: 5664
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5659
 44. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 5566
 45. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5526
 46. Ogłoszenia - 2017r
  Wyświetleń: 5522
 47. Nieruchomości -2016r
  Wyświetleń: 5437
 48. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5353
 49. Rada Gminy
  Wyświetleń: 5279
 50. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5223
 51. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 5063
 52. GMINA TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 4932
 53. Nabór 2015r
  Wyświetleń: 4885
 54. Ochotnicza Straż Pożarna
  Wyświetleń: 4765
 55. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4743
 56. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4707
 57. Kierownictwo urzędu
  Wyświetleń: 4573
 58. Decyzje środowiskowe - 2017r
  Wyświetleń: 4563
 59. Ogłoszenia - 2016r
  Wyświetleń: 4562
 60. Nabór 2014r
  Wyświetleń: 4546
 61. Nabór 2016r
  Wyświetleń: 4498
 62. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 4474
 63. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2018r
  Wyświetleń: 4385
 64. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2017r
  Wyświetleń: 4354
 65. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017r
  Wyświetleń: 4297
 66. Uchwały VI kadencji - od 2 grudnia 2010r - do 20 pażdziernika 2014r
  Wyświetleń: 4291
 67. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4248
 68. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015r
  Wyświetleń: 4191
 69. Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
  Wyświetleń: 4145
 70. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 3999
 71. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3995
 72. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3949
 73. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 3903
 74. Pracownicy młodociani
  Wyświetleń: 3825
 75. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku
  Wyświetleń: 3788
 76. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 3707
 77. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: REFERENT termin składania 09 wrzesień 2013r.
  Wyświetleń: 3705
 78. Dziennik Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 3693
 79. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 3688
 80. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3660
 81. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3657
 82. Sprawozdania z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 3653
 83. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
  Wyświetleń: 3629
 84. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3616
 85. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3588
 86. TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 3580
 87. Konkursy ofert - 2018r
  Wyświetleń: 3515
 88. Uchwały VII kadencji - od 28 listopada 2014r
  Wyświetleń: 3515
 89. Kompetencje
  Wyświetleń: 3467
 90. Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5.05.2014 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów
  Wyświetleń: 3437
 91. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 3424
 92. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3419
 93. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności oraz obronności
  Wyświetleń: 3391
 94. Nieruchomości - 2015r
  Wyświetleń: 3333
 95. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3303
 96. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3291
 97. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 3260
 98. Zarządzenia Wójta Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 3150
 99. Budżet Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 3146
 100. Wybory samorządowe 2010r
  Wyświetleń: 3132
 101. Nieruchomości - 2013r
  Wyświetleń: 3101
 102. Informacja PKW o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich
  Wyświetleń: 3076
 103. Referat Budżetowo - Finansowy
  Wyświetleń: 3073
 104. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3072
 105. Przetarg -Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu
  Wyświetleń: 3058
 106. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3055
 107. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2011 rok
  Wyświetleń: 3022
 108. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3021
 109. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 3012
 110. Wybory Samorządowe 2006r
  Wyświetleń: 3003
 111. Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 2976
 112. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 2945
 113. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2920
 114. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds.księgowości podatkowej i składników majątkowych w Referacie Budżetowo-Finansowym
  Wyświetleń: 2907
 115. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2892
 116. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2014r
  Wyświetleń: 2890
 117. Obwieszczenia - 2016r
  Wyświetleń: 2861
 118. Informacje - 2017r.
  Wyświetleń: 2832
 119. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2828
 120. Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2821
 121. Statut Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2816
 122. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 2803
 123. Rejest placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2790
 124. Ogłoszenia - 2015r
  Wyświetleń: 2780
 125. Projekty uchwał VII kadencji - 2017 rok
  Wyświetleń: 2780
 126. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2772
 127. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 2717
 128. Uchwały V kadencji - od 24 listopada 2006r do 8 listopada 2010r
  Wyświetleń: 2646
 129. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2632
 130. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2013r
  Wyświetleń: 2627
 131. Budżet Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 2606
 132. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 2593
 133. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2590
 134. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 2574
 135. Ogłoszenie z dnia 17.03.2015r o zamiarze zawarcia umowy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2542
 136. Uchwała Nr 3/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 4 października 2006r.
  Wyświetleń: 2524
 137. Termin składania ofert 30.04.2015 - Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjnych istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 2512
 138. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2015 rok
  Wyświetleń: 2472
 139. Rejestry w poszczególnych Referatach Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2458
 140. PRZYWORY
  Wyświetleń: 2450
 141. Zarządzenia Wójta Gminy - 2014r
  Wyświetleń: 2444
 142. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018
  Wyświetleń: 2391
 143. Nieruchomości
  Wyświetleń: 2389
 144. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do obsugi świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrdoku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2370
 145. Wybory do Sejmu i Senatu 25.10.2015r
  Wyświetleń: 2358
 146. Konkursy ofert - 2014r
  Wyświetleń: 2350
 147. Azbest
  Wyświetleń: 2337
 148. KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2333
 149. Decyzje środowiskowe - 2014r
  Wyświetleń: 2306
 150. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2297
 151. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2289
 152. Projekty uchwał VII kadencji - 2015 rok
  Wyświetleń: 2271
 153. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 2007r
  Wyświetleń: 2246
 154. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2225
 155. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2218
 156. NAKŁO, RASZOWA, WALIDROGI
  Wyświetleń: 2212
 157. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - BUDOWA HALI SPORTOWEJ W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 2210
 158. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2202
 159. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2190
 160. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 2186
 161. Nieruchomości - 2014r
  Wyświetleń: 2186
 162. 002. Dowody osobiste - wymiana
  Wyświetleń: 2171
 163. Zarządzenia Wójta Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 2165
 164. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe 2010r - 2011
  Wyświetleń: 2147
 165. Konkursy ofert - 2013r
  Wyświetleń: 2143
 166. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2016 rok
  Wyświetleń: 2111
 167. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - sekretarz gminy
  Wyświetleń: 2105
 168. Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (2. edycji) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2099
 169. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku
  Wyświetleń: 2099
 170. System Informacji Przestrzennej - GEO SYSTEM
  Wyświetleń: 2096
 171. Obwieszczenia - 2014r
  Wyświetleń: 2081
 172. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 2073
 173. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2012r
  Wyświetleń: 2071
 174. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2066
 175. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2065
 176. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2013 rok
  Wyświetleń: 2062
 177. Udostępnienie Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 2058
 178. Informacje - 2013r
  Wyświetleń: 2051
 179. Wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2046
 180. Na temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2038
 181. Walidrogi, Nakło, Raszowa
  Wyświetleń: 2022
 182. Nieruchomości 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 2005
 183. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1997
 184. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)
  Wyświetleń: 1993
 185. Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2015r na zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 3 sztuk na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1991
 186. Informacje - 2014r
  Wyświetleń: 1990
 187. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1990
 188. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 1988
 189. Obwieszczenia - 2013r
  Wyświetleń: 1987
 190. Decyzje środowiskowe - 2016r
  Wyświetleń: 1975
 191. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym -termin składania 04.08.06r.
  Wyświetleń: 1973
 192. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 1973
 193. Budżet Gminy - 2014r.
  Wyświetleń: 1960
 194. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 1957
 195. Ogłoszenie o naborze - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op
  Wyświetleń: 1951
 196. Opłaty Skarbowe w USC
  Wyświetleń: 1939
 197. Budowa kanalizacji i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1925
 198. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1921
 199. Kontakt z Sołtysami
  Wyświetleń: 1913
 200. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2012 rok
  Wyświetleń: 1898
 201. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015
  Wyświetleń: 1894
 202. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1884
 203. Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości stałych odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1882
 204. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1879
 205. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1854
 206. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 1850
 207. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 1832
 208. Ogłoszenia 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 1830
 209. Zamówienie publiczne z dnia 16.06.2015r: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1828
 210. Przyjmowanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1817
 211. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1788
 212. Obwieszczenia - 2017r
  Wyświetleń: 1764
 213. Nabór 2013r
  Wyświetleń: 1761
 214. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2017 rok
  Wyświetleń: 1759
 215. Obwieszczenia - 2015r
  Wyświetleń: 1756
 216. KOSOROWICE
  Wyświetleń: 1755
 217. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1755
 218. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przyworach
  Wyświetleń: 1751
 219. 2014r - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1749
 220. Zarządzenia Wójta Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 1747
 221. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 1744
 222. Budowa kanalizacji
  Wyświetleń: 1738
 223. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1736
 224. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1729
 225. 2011-Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup wyposażenia
  Wyświetleń: 1727
 226. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds.remontów i inwestycji w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1720
 227. Konkursy ofert - 2012r
  Wyświetleń: 1707
 228. Informacje - 2012r
  Wyświetleń: 1706
 229. Projekty uchwał VI kadencji - 2013 rok
  Wyświetleń: 1706
 230. Miedziana
  Wyświetleń: 1704
 231. Kulturotwórcza rola biblioteki w małych środowiskach na przykładzie biblioteki w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1702
 232. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 1702
 233. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1701
 234. 2014r - Wstawianie i dzierżawa pojemników
  Wyświetleń: 1700
 235. Nabór z dnia 25.01.2017 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1695
 236. Informacje - 2011r
  Wyświetleń: 1694
 237. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1661
 238. Wydanie zezwolenia na usuwania drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1661
 239. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 1649
 240. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.11.2014r o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1639
 241. MIEDZIANA
  Wyświetleń: 1638
 242. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1636
 243. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1625
 244. Komitety wyborcze,kandydaci - wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1623
 245. Nieruchomości - 2017r
  Wyświetleń: 1622
 246. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1621
 247. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 1618
 248. Nabór 2018r
  Wyświetleń: 1615
 249. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2009 rok
  Wyświetleń: 1609
 250. 2014r: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1604
 251. Rejstracja zgonu
  Wyświetleń: 1600
 252. Informacja - dodatek enegretyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 1598
 253. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 29.06.2015r
  Wyświetleń: 1597
 254. Nabór z dnia 01.02.2017 na wolne stanowisko urzędnicze na podinspektora w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 1596
 255. Informacje - 2010r
  Wyświetleń: 1595
 256. Obwieszczenie z dnia 28.10.2012r- budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1594
 257. 2011-Przetarg-utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących tej operacji
  Wyświetleń: 1590
 258. Zapytanie ofertowe - wykonanie kotłowni zasilane gazem ziemnym oraz wewnętrznej instalacji C.O.i elektryczne w budynku byłej stacji PKP w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1589
 259. Przetarg nieograniczony z dnia 19.08.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1584
 260. OGŁOSZENIE: Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy - termin składania ofert do 16 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1579
 261. Projekty uchwał VII kadencji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1577
 262. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 1576
 263. Ustalanie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1566
 264. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
  Wyświetleń: 1564
 265. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1562
 266. Budżet Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 1554
 267. Program współpracy Gminy i z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
  Wyświetleń: 1553
 268. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2007 rok
  Wyświetleń: 1552
 269. Obwieszczenie z dnia 12.10.2012 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1548
 270. Konkursy ofert - 2011r
  Wyświetleń: 1547
 271. Ogłoszenie z dnia 01.06.2015r o naborze kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 1547
 272. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 1540
 273. Wykaz nieruchomości z dnia 22.04.2015r przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1536
 274. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18.12.2013ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagopsodarowania przestrzennego województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1534
 275. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Spraw Obywatelskich i USC - składanie ofert do 28.07.2010
  Wyświetleń: 1522
 276. Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych w 2011r
  Wyświetleń: 1521
 277. Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego koparko-ładowarki dla Zakładu Gopspodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Tranowie Opolskim
  Wyświetleń: 1521
 278. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 1520
 279. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.12.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu górniczego Tarnów Opolski - Wschód
  Wyświetleń: 1516
 280. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 1514
 281. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 1511
 282. 2013: Ogłoszenie o przetargu - Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Wyświetleń: 1506
 283. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 1501
 284. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach -termin 17.04.2015
  Wyświetleń: 1498
 285. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 1494
 286. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1492
 287. Informacja o sposobie głosowania oraz ważności głosu
  Wyświetleń: 1491
 288. Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1484
 289. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1480
 290. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1479
 291. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1472
 292. Ogłoszenie: Wójt Gminy Tarnów Opolski poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 1471
 293. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 roku
  Wyświetleń: 1471
 294. OGŁOSZENIE-Wójt Gminy poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w referacie Gospodarka Terenowa i Inwestycje
  Wyświetleń: 1470
 295. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 1470
 296. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2008 rok
  Wyświetleń: 1470
 297. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (listopad-grudzień)
  Wyświetleń: 1469
 298. Informacje - 2015r
  Wyświetleń: 1467
 299. Kosorowice
  Wyświetleń: 1457
 300. TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 1457
 301. Zarządzenia Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1453
 302. Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu nawierzchni ścieralnej drogi ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim - termin składania ofert 30.07.2015r
  Wyświetleń: 1447
 303. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1445
 304. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1441
 305. Decyzje środowiskowe - 2015r
  Wyświetleń: 1436
 306. Ogłoszenie z dnia 08.10.2015 o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”"
  Wyświetleń: 1424
 307. Decyzje środowiskowe - 2012r
  Wyświetleń: 1423
 308. Park Technologiczno-Innowacyjny Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 1423
 309. Decyzje środowiskowe - 2013r
  Wyświetleń: 1421
 310. Konsultacje społeczne - 2013r
  Wyświetleń: 1421
 311. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2013r
  Wyświetleń: 1418
 312. Przywory
  Wyświetleń: 1416
 313. 2014: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1414
 314. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 1413
 315. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 1408
 316. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.2015r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1404
 317. Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1404
 318. Projekty uchwał VI kadencji - 2012 rok
  Wyświetleń: 1403
 319. Budżet Gminy - 2013r.
  Wyświetleń: 1400
 320. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1398
 321. Informacja o składzie,siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1397
 322. Nabór na wolne stanowisko pracy -Główny Księgowy ZGKiM
  Wyświetleń: 1397
 323. 2014r. - Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanej w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1396
 324. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2013r
  Wyświetleń: 1392
 325. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 1391
 326. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1390
 327. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1388
 328. Tereny górnicze
  Wyświetleń: 1387
 329. OGŁOSZENIE z dnia 08.01.2013: w sprawie rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1382
 330. Wybory Prezydenckie - 2015r
  Wyświetleń: 1379
 331. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do plakatowania
  Wyświetleń: 1379
 332. Informacja PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015 r.
  Wyświetleń: 1376
 333. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1373
 334. Nabór na wolne stanowisko pracy-Aspirant pracy socjalnej
  Wyświetleń: 1373
 335. Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
  Wyświetleń: 1371
 336. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia 2015r
  Wyświetleń: 1368
 337. 2012:Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym a zbycie nieruchomości w Tarnowie Op i Walidrogach
  Wyświetleń: 1360
 338. Ogłoszenie z dnia 21.05.2015r o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1359
 339. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 24.10.2012r - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1358
 340. 2011- Przetarg Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1357
 341. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1352
 342. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 1350
 343. 2014r -Modernizacja drogi gminnej ul. Łącznej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1347
 344. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013r
  Wyświetleń: 1347
 345. OGŁOSZENIE z dnia 15.06.2013: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1341
 346. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1340
 347. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Tarnów Opolski bez głosowania w okręgach wyborczych nr 4, 5, 6, 12, 14
  Wyświetleń: 1339
 348. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach losowania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1334
 349. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych 2013r
  Wyświetleń: 1328
 350. Decyzje środowiskowe - 2011r
  Wyświetleń: 1323
 351. OGŁOSZENIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zapłotnej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1322
 352. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.06.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1321
 353. Budżet Gminy - 2012r.
  Wyświetleń: 1320
 354. Obwieszczenie z dnia 26.08.2013r do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1317
 355. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1316
 356. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.10.2015ro wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1315
 357. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 2013r
  Wyświetleń: 1311
 358. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1309
 359. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 09.11.2012r -rokowania odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Walidrogach
  Wyświetleń: 1308
 360. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1307
 361. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1306
 362. 2010r: Ogłoszenie o przetargu-Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1305
 363. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 1300
 364. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 1296
 365. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 1286
 366. Ogłoszenie o naborze - Kierownik Referatu Hala Sportowa -termin składania do 15 grudnia 2010r
  Wyświetleń: 1285
 367. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1283
 368. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Miedziana
  Wyświetleń: 1277
 369. Informacja 2009r.
  Wyświetleń: 1275
 370. Ogłoszenie z dnia 22.06.2015r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1275
 371. Powtórne obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2.06.2011ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 1275
 372. 2014 r.- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 1273
 373. Ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
  Wyświetleń: 1272
 374. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 2012r
  Wyświetleń: 1271
 375. Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2015
  Wyświetleń: 1270
 376. 2013:Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1261
 377. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi ,Tarnów Opolski i Miedziana z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1260
 378. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1258
 379. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 1252
 380. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1252
 381. Przetarg ZGKiM: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3-etap II
  Wyświetleń: 1252
 382. 2014r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Przyworach
  Wyświetleń: 1250
 383. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1248
 384. Decyzje środowiskowe - 2010r
  Wyświetleń: 1241
 385. OGŁOSZENIE z dnia 11.04.2013: o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1241
 386. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego do głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1239
 387. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1238
 388. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1233
 389. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Opolskim -termin 20.04.2015
  Wyświetleń: 1230
 390. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 1229
 391. NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 1228
 392. OGŁOSZENIE: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1228
 393. Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016.
  Wyświetleń: 1224
 394. Obwieszczenia - 2011r
  Wyświetleń: 1222
 395. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1222
 396. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 1220
 397. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1220
 398. Nabór 2012r
  Wyświetleń: 1215
 399. 2012:Ogłoszenie o przetargu-ubezpieczenie dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1214
 400. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1214
 401. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 1214
 402. Wykaz nieruchomości z dnia niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscwości Walidrogi z dnia 28.01.2015r
  Wyświetleń: 1212
 403. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015r
  Wyświetleń: 1211
 404. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1210
 405. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1210
 406. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1210
 407. System Informacji Przestrzennej - GISON
  Wyświetleń: 1208
 408. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1207
 409. 2014r - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 1205
 410. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 1205
 411. Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu Z nauką za pan brat! projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 1204
 412. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014
  Wyświetleń: 1202
 413. TERENY GÓRNICZE
  Wyświetleń: 1202
 414. 2012:Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1201
 415. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 20.08.2015r :Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 1200
 416. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Tarnów Op -Wschód
  Wyświetleń: 1199
 417. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1198
 418. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1196
 419. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011r
  Wyświetleń: 1191
 420. 2011 -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów Opolski ul. Norwida i ul. Nowej oraz w miejscowości Walidrogi ul. Konwalii
  Wyświetleń: 1190
 421. Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego
  Wyświetleń: 1189
 422. GMINNA KOMISJA WYBORCZA
  Wyświetleń: 1182
 423. Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1181
 424. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4.07.2013r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwesycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  Wyświetleń: 1175
 425. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski V kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 1175
 426. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 1172
 427. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1169
 428. 2012:Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!
  Wyświetleń: 1167
 429. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1165
 430. 2012:Stworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy na rok 2012
  Wyświetleń: 1164
 431. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 1162
 432. 2013:Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1161
 433. OGŁOSZENIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.
  Wyświetleń: 1158
 434. Petycje
  Wyświetleń: 1157
 435. Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1155
 436. Decyzje środowiskowe - 2009r
  Wyświetleń: 1153
 437. Zarządzenie Nr OR 0050.58.2015 z dnia 19.05.2015 zmiany zarządzenia dot powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1153
 438. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich z dnia 09.03.2017r.
  Wyświetleń: 1150
 439. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014r o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 1148
 440. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach z dnia 19.04.2016
  Wyświetleń: 1147
 441. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Borowej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1146
 442. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 17.10.2011r
  Wyświetleń: 1146
 443. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnów Opolski na lata 2007 - 2009 z perspektywą do 2016 roku
  Wyświetleń: 1144
 444. Obwieszczenia - 2012r
  Wyświetleń: 1139
 445. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012r
  Wyświetleń: 1139
 446. 2011:Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porzytku publicznegona rok 2012
  Wyświetleń: 1138
 447. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1137
 448. Dane teleadresowe Sołtysów
  Wyświetleń: 1134
 449. Projekty uchwał VI kadencji - 2011 rok
  Wyświetleń: 1132
 450. 2013: Ogłoszenie o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1131
 451. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1129
 452. 2011- ogłoszenie o przetargu- Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1125
 453. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1125
 454. Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 17.04.2012r
  Wyświetleń: 1122
 455. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 1118
 456. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1118
 457. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach
  Wyświetleń: 1117
 458. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości pod zabudowę w Tarnowie Op oraz niezabudowanych pod usługi w Walidrogach
  Wyświetleń: 1117
 459. Zasady korzystania z wypożyczlni GBP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1117
 460. Druki do pobrania dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 1116
 461. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1116
 462. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 1115
 463. 2010r: Ogłoszenie o remoncie drogi gminnej ul. Krośnickiej w Raszowej
  Wyświetleń: 1112
 464. 1.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dzierżawa gruntu w Walidrogach ul.Opolska
  Wyświetleń: 1109
 465. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1106
 466. Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 22.04.2016
  Wyświetleń: 1104
 467. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Nałkowskiej w Kątach Op
  Wyświetleń: 1101
 468. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1100
 469. OGŁOSZENIA: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 1100
 470. OGŁOSZENIE 2012: o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1100
 471. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1098
 472. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1096
 473. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
  Wyświetleń: 1095
 474. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1094
 475. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1092
 476. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Nakło
  Wyświetleń: 1091
 477. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 1091
 478. Nabór na stanowisko pracy - inspektor Biura Obsługi Klienta w Referacie Organizacyjnym w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 1090
 479. Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 25.05.2012r
  Wyświetleń: 1083
 480. 2014: Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1081
 481. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1078
 482. 2010r: Ogłoszenie - budowa punktów oświetleniowych - termin składania ofert 3.08.2010
  Wyświetleń: 1077
 483. Budżet Gminy - 2011r.
  Wyświetleń: 1077
 484. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22.10.2014 - kandydaci do Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1077
 485. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1076
 486. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 kwietnia 2014 w sprawie numerów i obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1076
 487. 2012:Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II
  Wyświetleń: 1074
 488. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 1074
 489. 2012: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1073
 490. Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na działce nr 249/155 w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1073
 491. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 1065
 492. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Op z dnia 25.11.2015
  Wyświetleń: 1064
 493. Projekty uchwał V kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 1062
 494. Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę oswietlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1061
 495. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1060
 496. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 1058
 497. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015.
  Wyświetleń: 1057
 498. Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2015
  Wyświetleń: 1056
 499. Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1055
 500. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1052
 501. Budżet Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 1052
 502. Program Odnowy Wsi
  Wyświetleń: 1050
 503. Prognoza oddziaływania na środowisko - Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1048
 504. Uchwała Nr IV-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1045
 505. 2011- Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnzjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu
  Wyświetleń: 1043
 506. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1042
 507. Przebudowa sieci wodociągowej na działkach 1766/270, 2018/270, 2177/271, 2182/273, 2184/273, 2009/276 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1041
 508. 2011:Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu-termin składania ofert 11.08.2011
  Wyświetleń: 1040
 509. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1039
 510. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 1039
 511. OGŁOSZENIA 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1037
 512. Ogłoszenie w sprawie wyników Otwrtych Konkursów Ofert na realizacje zadań w 2011r
  Wyświetleń: 1037
 513. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych oraz innych - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 1035
 514. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 1033
 515. Ogłoszenie o naborze - Kierownik referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 22.02.2010r
  Wyświetleń: 1032
 516. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 1031
 517. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 1028
 518. Ogłoszenie z dnia 30.06.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 1026
 519. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1024
 520. Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów
  Wyświetleń: 1024
 521. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1024
 522. Konsultacje społeczne - 2015r
  Wyświetleń: 1022
 523. OGŁOSZENIE 2013:Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1022
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.10.2015r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Eurosystem Polska Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 1021
 525. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 1021
 526. Ogłoszenie o przetargu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - ZGKiM
  Wyświetleń: 1019
 527. 2012: Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1018
 528. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnychw wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 1015
 529. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie wynajęcia lokalu w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1015
 530. Przetargi - 2010r
  Wyświetleń: 1014
 531. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie opracowywania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1013
 532. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1013
 533. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1012
 534. Dotacje
  Wyświetleń: 1011
 535. 2011:Ogłoszenie - Nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu 9.5
  Wyświetleń: 1009
 536. Ogłoszenie o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1009
 537. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1006
 538. Zarządzenia Wójta Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 1006
 539. 2011- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
  Wyświetleń: 1005
 540. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały o przystąpieniu do sporzadzania MPZP obejmujacego obszar wsi Przywory
  Wyświetleń: 1003
 541. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski IV kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 1002
 542. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 1000
 543. Wizualizacja wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 999
 544. Ogłoszenia - 2014r
  Wyświetleń: 997
 545. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015
  Wyświetleń: 995
 546. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 995
 547. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 994
 548. 2011- Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna
  Wyświetleń: 993
 549. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 993
 550. Oświata
  Wyświetleń: 991
 551. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 991
 552. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 990
 553. OGŁOSZENIE 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op .
  Wyświetleń: 989
 554. 2011:Podanie do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej
  Wyświetleń: 988
 555. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007
  Wyświetleń: 987
 556. Obwieszczenie - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 986
 557. 2010: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ulicy Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ulicy Konwalii i Stokrotek - 15.11.2010r.
  Wyświetleń: 985
 558. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 984
 559. 2012: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do szkół i placówek oświatowych w Opolu
  Wyświetleń: 982
 560. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 982
 561. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Hala Sportowa w wymiarze 1/2 etatu -termin składania do 7 marca 2011
  Wyświetleń: 981
 562. Apel Państwowej Komisji Wyborczej dot. spisu wyborców
  Wyświetleń: 980
 563. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 980
 564. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r
  Wyświetleń: 977
 565. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 977
 566. Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic z dnia 10.09.2015r dot. Wydobycia kruszywa naturalnego spod lustra wody rzeki Odry
  Wyświetleń: 976
 567. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 976
 568. Konsultacje społeczne - 2014r
  Wyświetleń: 975
 569. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 974
 570. OGŁOSZENIE 2013: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 971
 571. Zaproszenie osób do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach 2014r
  Wyświetleń: 970
 572. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 969
 573. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 969
 574. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.08.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 969
 575. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 968
 576. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 968
 577. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 965
 578. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 11.09.2015r dot. całodobowej obsługi kotłowni w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 961
 579. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 961
 580. Zapytanie ofertowe na nabór moderatora, który przeprowadzi warsztaty mające na celu opracowanie modelu/strategii organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 961
 581. Wieloletni Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
  Wyświetleń: 959
 582. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 955
 583. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 954
 584. Zawarcie wyznaniowego związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 952
 585. Uzbrojenie działek gminnych przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 950
 586. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 947
 587. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 946
 588. Budżet Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 945
 589. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 945
 590. OGŁOSZENIE 2013: o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 944
 591. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 944
 592. Ogłasza się konsultacje społeczne w zwiazku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 943
 593. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  Wyświetleń: 943
 594. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 942
 595. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 942
 596. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 942
 597. Ogłoszenie - Zapytania ofertowe do projektu - Kompetentny Urzędnik = Sprawny Urząd = Zadowolony Obywatel
  Wyświetleń: 941
 598. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 940
 599. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego 2014r o wszczęciu postępowania w spr. zmiany decyzji dot. przebudowy wału Metalchem miasta Opola- Etap II
  Wyświetleń: 939
 600. 2012: Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 934
 601. OGŁOSZENIE:Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 933
 602. Wydawanie paszportów
  Wyświetleń: 933
 603. Zameldowanie cudzoziemca
  Wyświetleń: 931
 604. 2012: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy
  Wyświetleń: 928
 605. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Remont drogi gminnej ulicy Słowackiego w Tarnowie Op-termin składania ofert 29.10.2010
  Wyświetleń: 927
 606. OGŁOSZENIE 2012: o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 927
 607. Zarządzenie Nr OR.0050.48.2015 z dnia 20.04.2015 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 926
 608. 2011-Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego w Nakle
  Wyświetleń: 924
 609. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 924
 610. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 922
 611. OGŁOSZENIE z dnia 29.07.2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi.
  Wyświetleń: 921
 612. 2014r: Zatwierdzenie regulaminu do I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Przyworach z dnia 19.08.2014r
  Wyświetleń: 920
 613. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8.10.2014r dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
  Wyświetleń: 920
 614. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku
  Wyświetleń: 919
 615. Ustawa o opłacie skarbowej która obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 918
 616. Zarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.346.2014 z dnia 28.08.2014rw sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 917
 617. OGŁOSZENIE 2013: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 916
 618. Wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku.
  Wyświetleń: 916
 619. 2011 - ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru na terenie Gminy Tarnów Opolski: przepompownia ścieków p4 ul. Zielona, Tarnów Opolski oraz zbiornik wody -przepompownia wody pitnej ul. Wiejska, Miedziana - termin 04.02.2011
  Wyświetleń: 914
 620. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.10.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 912
 621. Zapytanie ofertowe o cenę dowozu ucznia niepełnosprawnego z ul. Strzeleckiej 62 do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ul. Kościelna 10 w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r.
  Wyświetleń: 912
 622. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników z dnia 22.12.2015
  Wyświetleń: 910
 623. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 910
 624. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 20.07.2015r
  Wyświetleń: 908
 625. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 907
 626. Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową-24.06.2011 godzina 10:00
  Wyświetleń: 907
 627. Ogłoszenia - 2013r
  Wyświetleń: 906
 628. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 906
 629. Ogłoszenie o przetargu - dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla placówek ZGKiM
  Wyświetleń: 905
 630. Projekty uchwał V kadencji- 2009r
  Wyświetleń: 903
 631. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 902
 632. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich istniejących rowów melioracyjnych w Raszowej - termin składania ofert do 22.05.2015
  Wyświetleń: 902
 633. 2010r: Ogłoszenie-Dostawa opału na sezon grzewczy 2010-2011
  Wyświetleń: 901
 634. Informacja Prezydenta Miasta Opola z dnia 22.12.2015 o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na korzystanie z wód
  Wyświetleń: 901
 635. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 899
 636. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 898
 637. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.08.2014r o w wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie przebudowy wału Metalchem
  Wyświetleń: 897
 638. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 897
 639. 2010- Ogłoszenie o dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 893
 640. Budżet Gminy - 2006r.
  Wyświetleń: 892
 641. Ogłoszenie o przetargu - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów gminy Tarnów Opolski- składanie ofert do 12.12.2011r
  Wyświetleń: 892
 642. Ogłoszenie dot. stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach
  Wyświetleń: 888
 643. Konsultacje społeczne - 2012r
  Wyświetleń: 887
 644. OGŁOSZENIA z dnia 23.01.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 887
 645. Konsultacje społeczne - 2016r
  Wyświetleń: 884
 646. OGŁOSZENIE z dnia 10.07.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 883
 647. 2012: Informacja dla organizacji pozarządowych o wynikach konkursu otwartych ofert na realizację zadań na rok 2012r
  Wyświetleń: 882
 648. 2012: ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości pod zabudowę ul. Różana w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 882
 649. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 881
 650. Konkurs na stanowiska Dyrektorów
  Wyświetleń: 881
 651. Ogłoszenie o naborze -Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Gminy -termin składania ofert do 17.10.2011
  Wyświetleń: 881
 652. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje o ocenie bieżącej jakości wody z dnia 14.01.2016
  Wyświetleń: 880
 653. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 878
 654. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulica Dzierżonia w Raszowej.
  Wyświetleń: 878
 655. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną - Zadanie C
  Wyświetleń: 877
 656. Wykaz terminów i ulic, na których będą prowadzone prace związane z budową i wymianą sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 877
 657. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.07.2013r w sprawie odstąpienia od oceny przeprowadzenia oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 876
 658. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 875
 659. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 873
 660. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2014
  Wyświetleń: 871
 661. Budżet Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 870
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3.10.2014r w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 870
 663. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 869
 664. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 869
 665. Ogłoszenia - 2018r
  Wyświetleń: 868
 666. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2014 rok
  Wyświetleń: 868
 667. Projekty uchwał VI kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 865
 668. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 14
  Wyświetleń: 864
 669. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op. i Walidrogach - 20 wrzesnia 2011r.
  Wyświetleń: 863
 670. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 12.01.2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  Wyświetleń: 862
 671. Informacje - 2016r.
  Wyświetleń: 861
 672. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowy pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 856
 673. Obwieszczenie - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 855
 674. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 853
 675. Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 853
 676. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 852
 677. Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
  Wyświetleń: 851
 678. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 850
 679. 2009r - Ogłoszenie o przetargu -Remont;modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3 - termin składania ofert 28.05.2009r
  Wyświetleń: 846
 680. Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 845
 681. Obwieszczenie o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych II
  Wyświetleń: 844
 682. Zaproszenie osób z reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na ro
  Wyświetleń: 839
 683. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2016 na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski".
  Wyświetleń: 839
 684. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015
  Wyświetleń: 834
 685. Budżet Gminy - 2007r
  Wyświetleń: 832
 686. Informacja o udziale w pracach komisji wyborczych
  Wyświetleń: 831
 687. Zapytanie ofertowe - dosatwa i montaż wyposażenia ogrodu przyrodniczo - edukacyjnego
  Wyświetleń: 829
 688. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w Przyworach ETAP I
  Wyświetleń: 827
 689. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 824
 690. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 823
 691. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 823
 692. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  Wyświetleń: 822
 693. Obwieszczenia - 2018r
  Wyświetleń: 820
 694. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza od dnia 13.11.2015 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Nakle
  Wyświetleń: 818
 695. 2011-ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Tarnowie Op i zabudowaną w Walidrogach
  Wyświetleń: 817
 696. Informacja - skład osobowy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 817
 697. Konsultacje społeczne - 2011r
  Wyświetleń: 817
 698. 2011:Informacja w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
  Wyświetleń: 813
 699. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 810
 700. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa
  Wyświetleń: 809
 701. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 809
 702. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 807
 703. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 807
 704. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 805
 705. 2012: Ogłoszenie - nadania nazw ulic SOSNOWA i GAJOWA w Walidrogach
  Wyświetleń: 804
 706. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 804
 707. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 802
 708. Program Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r
  Wyświetleń: 802
 709. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:pomocy społecznej
  Wyświetleń: 800
 710. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 800
 711. Budowa stacji pomiarowej Q=15 000 Nm3/h w m. Przywory
  Wyświetleń: 799
 712. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 wg stanu 30 dni od dnia ślubowania
  Wyświetleń: 799
 713. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie ds. Obywatelskich i USC- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 792
 714. Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
  Wyświetleń: 792
 715. 2010- ogłoszenie oprzetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości.
  Wyświetleń: 789
 716. Obwieszczenie - w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 789
 717. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 789
 718. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w m-cu kwietniu 2016
  Wyświetleń: 788
 719. 2012: OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot.Programu opieki nad zwierzętami
  Wyświetleń: 787
 720. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2005.
  Wyświetleń: 787
 721. 2011:Zaproszenie na spotkanie w sprawie organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 784
 722. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory w km. 11+415,18-11+726,76
  Wyświetleń: 784
 723. Budżet Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 783
 724. Ogłoszenie o naborze - referent ds.funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/2 etatu - termin składania ofert 28.11.2011r
  Wyświetleń: 783
 725. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku
  Wyświetleń: 782
 726. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011
  Wyświetleń: 780
 727. INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 778
 728. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 777
 729. Obwieszczenie o okręgach wyborczych ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 776
 730. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r
  Wyświetleń: 776
 731. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu 21.10.2015r ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej
  Wyświetleń: 775
 732. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 28.02.2017
  Wyświetleń: 775
 733. Ogłoszenie 2012:W związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- na wniosek organizacji- uruchamia się proces konsultacyjny.
  Wyświetleń: 774
 734. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia 2013r
  Wyświetleń: 774
 735. Ogłoszenie o rokowaniach po trzcim przetargu
  Wyświetleń: 773
 736. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 771
 737. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 770
 738. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia funkcji koordynatora projektu pn Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 770
 739. OGŁOSZENIE2013: o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie przyjęcia Programu z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 770
 740. Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej jej nazwie i siedzibie
  Wyświetleń: 769
 741. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 769
 742. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r
  Wyświetleń: 768
 743. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tarnów Opolski 25 września 2011r
  Wyświetleń: 768
 744. Obwieszczenie - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 767
 745. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości - 5 września 2011r.
  Wyświetleń: 767
 746. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 766
 747. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Wyświetleń: 766
 748. Projekt Rocznego Programu Współpracy
  Wyświetleń: 765
 749. Wykaz nieruchomości z dnia 21 lipca 2016 r. przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 762
 750. 5.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -wykonanie kotłowni na paliwa stałe w GOK-u
  Wyświetleń: 761
 751. Ogłoszenie z dnia 20.09.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 761
 752. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2011r.
  Wyświetleń: 760
 753. 2013: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie zbycia nieruchomości w Tranowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 759
 754. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r wykaz nieruchomości do sprzedaży w Nakle
  Wyświetleń: 759
 755. Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych Tarnów Op-termin składania ofert do 20.02.2008
  Wyświetleń: 759
 756. Decyzje środowiskowe -2014
  Wyświetleń: 757
 757. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Inspektor Kultury w Filii GOK w Raszowej- termin składania do 21 lutego 2011r
  Wyświetleń: 754
 758. Referaty i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 752
 759. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 752
 760. Obwieszczenie - termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 751
 761. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TARNÓW OP. WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU.
  Wyświetleń: 747
 762. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 746
 763. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 746
 764. Plan pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2010 rok
  Wyświetleń: 743
 765. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.04.2016
  Wyświetleń: 736
 766. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 736
 767. 2010r: Ogłoszenie -utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesjiOgłoszenie o zamówienie - roboty drogowe
  Wyświetleń: 735
 768. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 735
 769. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94
  Wyświetleń: 734
 770. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 733
 771. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach
  Wyświetleń: 731
 772. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 rok.
  Wyświetleń: 725
 773. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi na 2012r
  Wyświetleń: 724
 774. Sprawozdanie Kwartelne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31marca 2015r
  Wyświetleń: 723
 775. 6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tarnów Op.
  Wyświetleń: 722
 776. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 717
 777. Budowa drogi gminnej - ul. Wyzwolenia w m. Kąty Op.
  Wyświetleń: 716
 778. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 4.09.2015 w sali budynku straży pożarnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 716
 779. 006. Opłata skarbowa za czynności wykonane w Ewidencji Ludności
  Wyświetleń: 713
 780. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 713
 781. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnów Opolski w roku 2015r
  Wyświetleń: 713
 782. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 31.10.2011r
  Wyświetleń: 711
 783. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu pn. zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 708
 784. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 707
 785. 2012: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013
  Wyświetleń: 706
 786. Bibliomaj 2010
  Wyświetleń: 699
 787. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 698
 788. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 698
 789. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Op. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r
  Wyświetleń: 697
 790. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie kotłowni na gaz w PSP Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 697
 791. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ubezpieczenia
  Wyświetleń: 696
 792. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr 21
  Wyświetleń: 695
 793. OGŁOSZENIE 2013: ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy w drodze I ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 691
 794. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 691
 795. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 690
 796. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. obsługi informatycznej i sekretariatu
  Wyświetleń: 689
 797. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 686
 798. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 686
 799. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 684
 800. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2017 - wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 683
 801. Wybory do Sejmu i Senatu 2007r
  Wyświetleń: 678
 802. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 677
 803. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 676
 804. Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 675
 805. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006
  Wyświetleń: 674
 806. Konkursy
  Wyświetleń: 673
 807. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 673
 808. Ogłoszenie o przetargu Remont drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie - 17.03.2009
  Wyświetleń: 671
 809. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kopalnia Miedziana II
  Wyświetleń: 671
 810. Obwieszczenie - o wynikach wyborów uzupełniających do Rad Gminy w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 670
 811. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do sporządzenia zmiany MPZP terenu górniczego Górażdże II
  Wyświetleń: 668
 812. Ogłoszenie o naborze: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i melioracji - termin składania ofert do 26 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 666
 813. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 665
 814. 7.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach
  Wyświetleń: 663
 815. 8.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach i Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 663
 816. Nabór kandydatów na stanowisko: Monter konserwator sieci wod.- kan. - składanie ofert do 20.03.2014r
  Wyświetleń: 663
 817. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 663
 818. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 662
 819. OGŁOSZENIE 2013: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim posiada środki sprzętowe do sprzedaży
  Wyświetleń: 661
 820. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2003 rok
  Wyświetleń: 661
 821. g
  Wyświetleń: 660
 822. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy
  Wyświetleń: 659
 823. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni dróg w Tarnowie Opolskim i Przyworach
  Wyświetleń: 658
 824. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 - 2023
  Wyświetleń: 658
 825. Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 658
 826. 4.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -sprzedaż gruntu pod zabudowę ul.Zielona Tarnów Op.
  Wyświetleń: 657
 827. Konsultacje społeczne - 2017r
  Wyświetleń: 656
 828. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2015
  Wyświetleń: 656
 829. 9.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż nieruchomości w Kątach Op.
  Wyświetleń: 655
 830. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 655
 831. 2010r: Ogłoszenie o remoncie ulicy Kościuszki w Nakle -termin składania ofert 11.10.2010r
  Wyświetleń: 653
 832. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r nieruchomość do sprzedaży w Przyworach
  Wyświetleń: 651
 833. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 651
 834. 05. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY
  Wyświetleń: 650
 835. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie pomocy społecznej -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 650
 836. Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim z dnia 09.06.2016
  Wyświetleń: 649
 837. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 648
 838. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 648
 839. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 647
 840. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 645
 841. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 645
 842. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor
  Wyświetleń: 641
 843. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 640
 844. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 639
 845. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski za rok 2014
  Wyświetleń: 635
 846. 2011:Ogłoszenie o opracowaywaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ALICJI i JULII ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 634
 847. Konkurs na stanowiska Dyrektorów Szkół i Gimnazjów- termin składania do 27 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 634
 848. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 632
 849. Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia sprzętu
  Wyświetleń: 632
 850. Obwieszczenie - kanalizacja sanitarna w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 631
 851. 3.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-transport
  Wyświetleń: 630
 852. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Celna Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 627
 853. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 627
 854. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 626
 855. Ogłoszenie o naborze -Referent świadczeń alimentacyjnych -składanie ofert do 15.05.2009
  Wyświetleń: 625
 856. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r
  Wyświetleń: 625
 857. Budżet Gminy - 2004r
  Wyświetleń: 624
 858. Ogłoszenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 623
 859. Oświadczenia majątkowe 2002r.
  Wyświetleń: 621
 860. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - sortownia kruszywa naturalnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 619
 861. Uchawała nr 158/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 619
 862. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowej
  Wyświetleń: 618
 863. Wójt Gminy i Sekretarz
  Wyświetleń: 618
 864. Do zadań referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy
  Wyświetleń: 617
 865. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent - biuro obsługi klienta
  Wyświetleń: 617
 866. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 616
 867. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 616
 868. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 616
 869. Obwieszczenie - Kanalizacja sanitarna w m. Miedziana
  Wyświetleń: 614
 870. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej ulica Ligonia w m. Nakło - termin składania do 09.06.2008
  Wyświetleń: 614
 871. 2.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-budowa kotłowni w GOK
  Wyświetleń: 612
 872. 2009r: Ogłoszenie o przetargu-Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski-termin składania ofert do 21.12.2009r
  Wyświetleń: 611
 873. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 610
 874. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dot. przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z prespektywą na lata 2017-2012
  Wyświetleń: 610
 875. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Zakładowa Przywory
  Wyświetleń: 610
 876. Ogłoszenie - o wynajęciu lokalu użytkowego w Przyworach
  Wyświetleń: 610
 877. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 609
 878. Ogłoszenie - spotkanie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 609
 879. Obwieszczenie - w sprawie informacji i numerach i granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 608
 880. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 608
 881. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2005 rok
  Wyświetleń: 608
 882. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 608
 883. Informacja o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 607
 884. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Dzierżonia Raszowa
  Wyświetleń: 607
 885. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w październiku 2016
  Wyświetleń: 607
 886. Obwieszczenie - budowa studni awaryjnej 1A w ramach rozbudowy ujęcia wody w Grotowicach
  Wyświetleń: 606
 887. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 606
 888. Wykaz nieruchomości z dnia 07.04.2016 przeznaczonych do sprzedaży w drodze pezprzetargowej
  Wyświetleń: 606
 889. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005 rok
  Wyświetleń: 606
 890. Obwieszczenie Wójta Gminy o terminie sesji Rady Gminy w sprawie uchwalenia MPZP dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 605
 891. Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 o rokowaniach po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 604
 892. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 603
 893. Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 603
 894. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Kąty Op-2
  Wyświetleń: 602
 895. Wydanie informacji o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 602
 896. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim - termin do 30.05.2008r
  Wyświetleń: 600
 897. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 600
 898. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory
  Wyświetleń: 600
 899. Sprawozdanie Rb-NDS dnia 20.10.2015 za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
  Wyświetleń: 600
 900. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17 z dnia 30.09.2016r.
  Wyświetleń: 599
 901. Czytelnicy zarejestrowani w latach 2007 - 2008
  Wyświetleń: 597
 902. Lokal wyborczy w Kosorowicach
  Wyświetleń: 597
 903. Dotacje - 2016r
  Wyświetleń: 596
 904. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym-lokal w Nakle
  Wyświetleń: 596
 905. Obwieszczenie o terminie sesji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów
  Wyświetleń: 595
 906. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunami - termin składania do 18.05.2007r.
  Wyświetleń: 595
 907. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r
  Wyświetleń: 593
 908. Ogłoszenie - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -termin składania do 24.01.2008r
  Wyświetleń: 593
 909. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły i Przedszkola - termin składania do 11 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 592
 910. Nabór na wolne stanowisko pracy- samodzielny księgowy/Aspirant pracy socjalnej- do 23.06.2006r.
  Wyświetleń: 592
 911. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie klutury fizycznej i sportu -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 592
 912. Wyniki II tury Wyborów Wójta Gminy Tarnów Oolski przeprowadzonych 5 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 592
 913. Budżet Gminy - 2003r.
  Wyświetleń: 591
 914. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 590
 915. Ogłoszenie o przetargu - przebudowa nawierzchni ulicy Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania do 05.11.2007r
  Wyświetleń: 590
 916. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle oraz Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 589
 917. 003. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 583
 918. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła z dnia 16.06.2017
  Wyświetleń: 583
 919. Nabór na wolne stanowisko pracy-Podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy- do 19.02.2007r.
  Wyświetleń: 583
 920. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 583
 921. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 580
 922. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-Przywory obszar górniczy nr 5
  Wyświetleń: 580
 923. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 580
 924. Biuletyn Gminnej Biblioteczki Publicznej
  Wyświetleń: 579
 925. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej w Przyworach
  Wyświetleń: 578
 926. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 15.11.2016
  Wyświetleń: 577
 927. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont kotłowni w Przedszkolu Tarnów Opolski - termin do 10.07.2006r.
  Wyświetleń: 577
 928. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 576
 929. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 575
 930. Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 574
 931. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2004 rok
  Wyświetleń: 574
 932. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 02.11.2006r
  Wyświetleń: 573
 933. Opłaty skarbowe w USC
  Wyświetleń: 573
 934. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- na świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz gminy - termin do 29.11.08r.
  Wyświetleń: 572
 935. Terminarz Komisji stałych
  Wyświetleń: 572
 936. Budżet Gminy - 2004r.
  Wyświetleń: 570
 937. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 570
 938. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa opału dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 570
 939. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 24.07.2017
  Wyświetleń: 570
 940. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Przywory-2
  Wyświetleń: 569
 941. Ogłoszenie o zamowieniu Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm.Tarnów Opolski - termin składani 19.11.2007
  Wyświetleń: 568
 942. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -przebudowę lini napowietrznej -termin składania 16.04.2007r.
  Wyświetleń: 568
 943. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 567
 944. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Miedziana-2
  Wyświetleń: 566
 945. Wybory uzupełniające 25.09.2011r
  Wyświetleń: 566
 946. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do dnia 22.06.2007
  Wyświetleń: 563
 947. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany z dnia 14.09.2016
  Wyświetleń: 563
 948. Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach Tarnowie Op i Miedzianej
  Wyświetleń: 563
 949. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 562
 950. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2002 rok
  Wyświetleń: 562
 951. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 30.05.2017
  Wyświetleń: 561
 952. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- stacja pomp - termin do 30.10.06r.
  Wyświetleń: 561
 953. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 16.10.2007r
  Wyświetleń: 558
 954. Nowości wydawnicze - październik 2008r
  Wyświetleń: 558
 955. Wykaz nieruchomości z dnia 05.08.2016 przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 558
 956. Informacja PKW o udziale obywateli UE
  Wyświetleń: 555
 957. Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2016 na dostawę tabletów na potrzeby Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 555
 958. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 554
 959. Sprawozdanie z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 554
 960. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wymiana stolarki okiennej i drzwi w GOKu
  Wyświetleń: 553
 961. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 553
 962. Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach część II - termin składania ofert 26.02.2008
  Wyświetleń: 553
 963. Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko oraz planu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 552
 964. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 552
 965. Ogłoszenie o naborze - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności - składanie ofert do 15.06.2009
  Wyświetleń: 549
 966. Konkurs na kandydata - stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach - 02.10.2006r.
  Wyświetleń: 548
 967. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania...
  Wyświetleń: 548
 968. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 548
 969. 004. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - ponad 2 miesiące
  Wyświetleń: 547
 970. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-wyrobisko Miedziana
  Wyświetleń: 546
 971. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o II ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 546
 972. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 545
 973. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 545
 974. Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016 dotyczące remontu drogi gminnej ul.Pasiecznej i Sosnowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 545
 975. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 543
 976. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005
  Wyświetleń: 542
 977. Budżet Gminy - 2005r
  Wyświetleń: 540
 978. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Poniatowskiego i ul.Prusa w Kosorowicach- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 540
 979. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulicy Zakładowej w m. Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki z materiału kamiennego, podbudowy z kamienia łamanego, warstwy odsącz
  Wyświetleń: 540
 980. Obwieszczenie Wójta Gminy -lokalizacja i montaż sortowni kruszywa naturalnego na części działki nr 339 k.m. 2 obręb Miedziana.
  Wyświetleń: 539
 981. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.03.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 539
 982. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w gminie Tarnów Opolski - termin do 17.07.06r.
  Wyświetleń: 539
 983. Komunikat Wójta Gminy z dnia 2 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 538
 984. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 538
 985. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok
  Wyświetleń: 537
 986. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 536
 987. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - termin składania ofert do 6.02.2009r
  Wyświetleń: 535
 988. Budżet Gminy - 2005r.
  Wyświetleń: 533
 989. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op ul.Zielona i Przywory ul.Miodowa
  Wyświetleń: 532
 990. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - Polskiej Telefonii Cyfrowej
  Wyświetleń: 532
 991. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont nawierzchni na ul.Św.Jacka Tarnów Opolski - termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 531
 992. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 530
 993. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 529
 994. Wykaz nieruchomości z dnia 29.07.2016 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Przyworach
  Wyświetleń: 529
 995. Wykaz na dzierżawę gruntu w Walidrogach w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 528
 996. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 527
 997. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 527
 998. INFORMACJA o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 526
 999. NIEAKTUALNE: W zakładce OGŁOSZENIA umieszczone jest ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na umowę na czas określony - na zastępstwo, na stanowisko ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 525
 1000. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej - ulica Damrota w m. Tarnów Opolski - termin składania do 06.06.2008
  Wyświetleń: 524
 1001. Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 524
 1002. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- termin 30.03.06r.
  Wyświetleń: 523
 1003. Wykreślenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 523
 1004. Konkurs ofert na realizację w 2006r. zadania publicznego w zakresie Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 521
 1005. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 520
 1006. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 520
 1007. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 16.01.2008r
  Wyświetleń: 519
 1008. Ogłoszenie - o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
  Wyświetleń: 518
 1009. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 518
 1010. Uchawała nr 157/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2011 rok
  Wyświetleń: 518
 1011. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 518
 1012. Protokoły wyników wyborów do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 516
 1013. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 516
 1014. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 515
 1015. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 13
  Wyświetleń: 514
 1016. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 514
 1017. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 513
 1018. Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy 2007-2009
  Wyświetleń: 513
 1019. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2018 rok
  Wyświetleń: 511
 1020. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 511
 1021. Ogłoszenie - II Otwarty konkurs ofert na realizację w 2008r zadania publicznego - kultura fizyczna i sport
  Wyświetleń: 510
 1022. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Działkowej i ul. Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 510
 1023. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach
  Wyświetleń: 510
 1024. Ogłoszenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 508
 1025. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
  Wyświetleń: 508
 1026. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 507
 1027. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 506
 1028. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2004
  Wyświetleń: 505
 1029. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 505
 1030. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 505
 1031. Budżet Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 504
 1032. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 504
 1033. Ogłoszenie o naborze - Referent świadczeń socjalnych - składanie ofert do 15.05.2009r
  Wyświetleń: 503
 1034. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 28.12.2016
  Wyświetleń: 502
 1035. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-pracownik socjalny- termin składania ofert do 17.08.2007r.
  Wyświetleń: 501
 1036. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr 52
  Wyświetleń: 501
 1037. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Chopina w miejscowości Nakło- składanie ofert do 20.05.2009
  Wyświetleń: 501
 1038. Wykaz nieruchomości z dnia 05.05.2016 przeznaczony do dzierżawy w miejscowości Nakło w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 501
 1039. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2005r
  Wyświetleń: 499
 1040. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim - termin składania 24.07.06r.
  Wyświetleń: 499
 1041. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za 2003 rok.
  Wyświetleń: 499
 1042. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 497
 1043. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 497
 1044. Konkurs na stanowiska dyrektorów w terminie do 10 marca 2008r.
  Wyświetleń: 493
 1045. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej - składanie ofert do 14.07.2009r
  Wyświetleń: 493
 1046. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 493
 1047. Zezwolenie na utrzyamnia psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 493
 1048. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 492
 1049. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015 rok
  Wyświetleń: 491
 1050. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 490
 1051. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 490
 1052. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27.04.2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015r
  Wyświetleń: 490
 1053. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury,kultury fizycznej
  Wyświetleń: 489
 1054. Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “GÓRAŻDŻE II” .
  Wyświetleń: 488
 1055. Ogłoszenie - otwarty II konkurs ofert na realizacje w 2009 roku zadań publicznych w zakresie: kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury...
  Wyświetleń: 488
 1056. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 487
 1057. Otwarty konkurs ofert - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - termin składania ofert 5.03.2008
  Wyświetleń: 486
 1058. Zarządzenie Nr 68/04 Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 486
 1059. Informacja Starosty Opolskiego z dnia 20.06.2016 o rozpoczęciu prac geodezyjnych dot.modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 484
 1060. Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-13.07.2007
  Wyświetleń: 484
 1061. Obwieszczenie - złoże Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 483
 1062. Oświadczenia majątkowe za rok 2002
  Wyświetleń: 483
 1063. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej - termin składania ofert 09.10.2006 r.
  Wyświetleń: 482
 1064. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
  Wyświetleń: 480
 1065. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 480
 1066. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach.
  Wyświetleń: 480
 1067. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Tarnowie Op i Przyworach - przetarg 14.09.09r
  Wyświetleń: 480
 1068. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu cz.II - termin składania do 30.09.2007r.
  Wyświetleń: 480
 1069. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 16.10.2006r
  Wyświetleń: 479
 1070. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - chodnik w Miedzianej
  Wyświetleń: 476
 1071. Ogłoszenie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim przeznacza do sprzedaży....w dniach od 5 do 16 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 476
 1072. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 10.08.06r.
  Wyświetleń: 476
 1073. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wykonanie chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 476
 1074. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 476
 1075. ogłoszenie o przetargu na wykonanie zjazdu z drogi krajowej wWalidrogach
  Wyświetleń: 475
 1076. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 473
 1077. Sprawozdanie z wykonania planu finasowego za rok 2006
  Wyświetleń: 472
 1078. Budżet Gminy - 2006r
  Wyświetleń: 471
 1079. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach - termin składania 27.07.2006r.
  Wyświetleń: 471
 1080. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 470
 1081. Ogłoszenie przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015
  Wyświetleń: 469
 1082. POSTANOWIENIE Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta
  Wyświetleń: 469
 1083. 2010r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-handlową w Walidrogach
  Wyświetleń: 468
 1084. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa nieruchomości w Walidrogach- termin składania 5.02.2009r
  Wyświetleń: 468
 1085. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 468
 1086. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 467
 1087. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -złoza Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 466
 1088. Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 465
 1089. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 464
 1090. Zaproszenie z dnia 01.12.2016 osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 464
 1091. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługowo-przemysłową- 26.03.2007
  Wyświetleń: 463
 1092. Wykaz nieruchomości z dnia 01.06.2016 przeznaczonych do dzierżawy w Nakle
  Wyświetleń: 463
 1093. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- do 25.11.2005r.
  Wyświetleń: 462
 1094. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 462
 1095. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 462
 1096. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 461
 1097. Konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 460
 1098. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach - przetarg 7.10.2009r
  Wyświetleń: 460
 1099. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 458
 1100. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 458
 1101. Program ochrony Środowiska 2004-2006
  Wyświetleń: 457
 1102. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 457
 1103. wniosek i szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiaka atmosferycznego
  Wyświetleń: 457
 1104. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu MPZP terenów ekspolatacji kruszywa w Przyworach
  Wyświetleń: 456
 1105. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont chodnika na ul.Św.Marcina Tarnów Opolski - termin do 05.04.06r.
  Wyświetleń: 456
 1106. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2006r
  Wyświetleń: 454
 1107. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski- termin składania ofert do 24.09.2009r
  Wyświetleń: 451
 1108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 05.05.2008r
  Wyświetleń: 450
 1109. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową -25.09.2006
  Wyświetleń: 450
 1110. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 28 listopada 2016r
  Wyświetleń: 448
 1111. Budżet Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 447
 1112. Ogłoszenie o przetargu ustnym
  Wyświetleń: 446
 1113. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- wynajem lokalu-klubo kawiarnię w Miedzianej - 6 pażdziernik 2008r
  Wyświetleń: 446
 1114. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2007r.
  Wyświetleń: 446
 1115. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 444
 1116. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego
  Wyświetleń: 444
 1117. Ogłoszenie w sprawie konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 444
 1118. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- do 06.06.2006r.
  Wyświetleń: 443
 1119. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych w miejscowości Nakło - 20.05.2009
  Wyświetleń: 443
 1120. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2009 rok
  Wyświetleń: 443
 1121. Obwieszczenie Wójta Gminy- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 441
 1122. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sieć tranzytowa wodociągowa - unieważniony
  Wyświetleń: 440
 1123. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługowo-przemysłową-25.11.2009
  Wyświetleń: 440
 1124. Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Modernizacji energetycznej szkoły w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 439
 1125. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 438
 1126. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2003
  Wyświetleń: 437
 1127. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-przemysłową w Walidrogach- 14 listopada 2008r
  Wyświetleń: 437
 1128. Zawiadomienie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 435
 1129. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 434
 1130. Nieruchomości - 2018r
  Wyświetleń: 432
 1131. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 13.12.2006
  Wyświetleń: 432
 1132. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 430
 1133. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 429
 1134. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 428
 1135. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.
  Wyświetleń: 428
 1136. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy do Zakładu Gospodareki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do 03.04.2006r.
  Wyświetleń: 427
 1137. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 425
 1138. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach-termin składania ofert 19.03.2008r.
  Wyświetleń: 424
 1139. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- sieć tranzytowa wodociagowa z Miedzianej do Kątów Op.-termin do 30.11.06r.
  Wyświetleń: 423
 1140. Plan Gospodarki Odpadami 2004-2006
  Wyświetleń: 423
 1141. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 423
 1142. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok I i II półrocze.doc
  Wyświetleń: 423
 1143. Zajęcia dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2007r
  Wyświetleń: 422
 1144. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006
  Wyświetleń: 421
 1145. wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 421
 1146. Praca z dziećmi - 2009r
  Wyświetleń: 420
 1147. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 01.09.06r.
  Wyświetleń: 419
 1148. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-utwardzenie placu przy ul. Św. Marcina z budową miejsc postojowych w Tarnowie Opolskim -termin do 06.03.06r.
  Wyświetleń: 419
 1149. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Walidrogach
  Wyświetleń: 419
 1150. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 419
 1151. zawiadomienie- budowa chodnika Kosorowice-Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 416
 1152. Zarządzenie Nr OR 120.5.2015 z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 413
 1153. Otwarty konkurs ofert 2008r -w zakresie pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 410
 1154. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych - 2003r
  Wyświetleń: 406
 1155. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową i studzienkami na ul.Młyńskiej w Raszowej -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 405
 1156. Program zajęć na czas ferii zimowych 2007r
  Wyświetleń: 404
 1157. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 404
 1158. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem rzek
  Wyświetleń: 395
 1159. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zakup ciągnika
  Wyświetleń: 395
 1160. Zarządzenia Wójta Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 395
 1161. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonych do sprzedaży w m. Walidrogi i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 392
 1162. Ogłoszenie o przetargu - Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 - termin składania ofert 05.06.2009r
  Wyświetleń: 391
 1163. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 390
 1164. Otwarty konkurs ofert 2008r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 388
 1165. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatkowego i egzekucji
  Wyświetleń: 385
 1166. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 385
 1167. Ramowy plan współpracy na rok 2008 - Nakło
  Wyświetleń: 384
 1168. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 380
 1169. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2008 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 379
 1170. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
  Wyświetleń: 378
 1171. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach- przetarg 7.09.2009r
  Wyświetleń: 378
 1172. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 13.11.2017
  Wyświetleń: 377
 1173. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 07 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 377
 1174. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 366
 1175. Przebudowa oraz rozbudowa GOK w Przyworach z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 362
 1176. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 362
 1177. Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski do szkół/przedszkoli/ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 354
 1178. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 353
 1179. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r
  Wyświetleń: 351
 1180. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Tarnów Opolski w zakresie Pomocy Społecznej lub Kultury Fizycznej i Sportu
  Wyświetleń: 346
 1181. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 339
 1182. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 06.10.2016 o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych (...)
  Wyświetleń: 338
 1183. Dzierżawa nowych lub używanych pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane wraz z ich wstawieniem na posesje mieszkańców Gminy Tarnów Opolski z dnia 24.11.2017 r.
  Wyświetleń: 330
 1184. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 319
 1185. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 315
 1186. Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”) z dnia 5.04.2018
  Wyświetleń: 314
 1187. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku
  Wyświetleń: 304
 1188. Petycje
  Wyświetleń: 303
 1189. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2018r
  Wyświetleń: 303
 1190. Koserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 21.04.2017
  Wyświetleń: 300
 1191. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 299
 1192. Zapytania ofertowe z dnia 26.05.2017 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 297
 1193. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 286
 1194. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 07.10.2016 o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu.
  Wyświetleń: 284
 1195. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.12.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy
  Wyświetleń: 282
 1196. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26.09.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 273
 1197. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.09.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odra
  Wyświetleń: 269
 1198. Projekty uchwał VII kadencji - 2018 rok
  Wyświetleń: 251
 1199. Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017 na obsługę bankową budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 249
 1200. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 243
 1201. Zapraszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.08.2017 r.
  Wyświetleń: 233
 1202. Przebudowa ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim z dnia 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 218
 1203. Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej wolnostojącej - „Modernizacja Energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”
  Wyświetleń: 214
 1204. Konsultacje społeczne - 2018r
  Wyświetleń: 212
 1205. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 212
 1206. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 15 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 204
 1207. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle ul. Strzelecka 49 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 190
 1208. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 9.04.2018 r.
  Wyświetleń: 181
 1209. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2017
  Wyświetleń: 181
 1210. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr. 500043155-N-2018 z dnia 27.02.2018
  Wyświetleń: 179
 1211. Informacje - 2018r.
  Wyświetleń: 178
 1212. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.10.2017
  Wyświetleń: 160
 1213. Dotacje - 2018r
  Wyświetleń: 151
 1214. Dotacje - 2017r
  Wyświetleń: 136
 1215. Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2018 w sprawie świadczenia usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami UODO
  Wyświetleń: 131
 1216. Decyzje środowiskowe - 2018r
  Wyświetleń: 127
 1217. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 01.02.2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 107
 1218. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 20.04.2018
  Wyświetleń: 105
 1219. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum przy ul. Kopernika 10 w Tarnowie Opolskim z dnia 23 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 98
 1220. Zaproszenie z dnia 09.08.2017 do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów
  Wyświetleń: 94
 1221. Remont budynku GOK w Przyworach z dnia 10.05.2018 r.
  Wyświetleń: 84
 1222. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 45
 1223. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 16 maja 2018r.
  Wyświetleń: 40
 1224. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 31.03.2018
  Wyświetleń: 40
 1225. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.04.2018
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2014
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  20-03-2014 08:09
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  GminaTarnów Opolski
  odwiedzin: 4248
Dane jednostki:

Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×