Urząd Gminy Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5057736588465524852336120427454081647592451483890700
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
433704115841595351613780333394352903589234517492035494055421
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
251762391227378278233363029618343503901748886449853748441512
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00284652213323950218592204223686260842972726391
 1. Urząd Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 74780
 2. Przetargi /Zamówienia publiczne / zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 55250
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 32339
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 25555
 5. Plany, Programy i zamierzenia
  Wyświetleń: 22702
 6. Rekrutacja pracowników
  Wyświetleń: 20815
 7. DRUKI
  Wyświetleń: 16716
 8. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2015r
  Wyświetleń: 12887
 9. Referat Spraw Obywatelskiech i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 12876
 10. Konkursy ofert - 2015r
  Wyświetleń: 12049
 11. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 11461
 12. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 10455
 13. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 10342
 14. Kontakt
  Wyświetleń: 10155
 15. Referat Gospodarki Terenowj i Inwestycji
  Wyświetleń: 9882
 16. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 9841
 17. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2017r
  Wyświetleń: 9483
 18. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 9455
 19. Internetowa wyszukiwarka Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 9229
 20. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r
  Wyświetleń: 9080
 21. Konkursy ofert - 2016r
  Wyświetleń: 8669
 22. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Wyświetleń: 8273
 23. Wybory samorządowe 16.11.2014r
  Wyświetleń: 7609
 24. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2016r
  Wyświetleń: 7469
 25. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7423
 26. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 7408
 27. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 6699
 28. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 6624
 29. Konkursy ofert - 2017r
  Wyświetleń: 6615
 30. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6441
 31. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 6339
 32. Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 6048
 33. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 5807
 34. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 5660
 35. Referat Zamówień Publicznych i Promocji
  Wyświetleń: 5617
 36. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 5524
 37. Nabór 2017r
  Wyświetleń: 5162
 38. Referat Finansowo - Budżetowy
  Wyświetleń: 4999
 39. Sołtysi i Rada Sołecka
  Wyświetleń: 4954
 40. Jednostki pomocnicze SOŁECTWA
  Wyświetleń: 4718
 41. Nabór 2015r
  Wyświetleń: 4652
 42. Rada Gminy
  Wyświetleń: 4645
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4613
 44. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 4472
 45. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4442
 46. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4392
 47. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4352
 48. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 4303
 49. Nabór 2014r
  Wyświetleń: 4247
 50. Nieruchomości
  Wyświetleń: 4203
 51. GMINA TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 4199
 52. Nabór 2016r
  Wyświetleń: 4102
 53. Harmonogram wywozu odpadów w 2017r
  Wyświetleń: 4095
 54. Ogłoszenia - 2017r
  Wyświetleń: 4076
 55. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4025
 56. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017r
  Wyświetleń: 3908
 57. Kierownictwo urzędu
  Wyświetleń: 3881
 58. Ochotnicza Straż Pożarna
  Wyświetleń: 3857
 59. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3806
 60. Ogłoszenia - 2016r
  Wyświetleń: 3672
 61. Nieruchomości -2016r
  Wyświetleń: 3610
 62. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2017r
  Wyświetleń: 3574
 63. Decyzje środowiskowe - 2017r
  Wyświetleń: 3572
 64. Pracownicy młodociani
  Wyświetleń: 3487
 65. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3477
 66. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015r
  Wyświetleń: 3456
 67. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3393
 68. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku
  Wyświetleń: 3371
 69. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3365
 70. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 3289
 71. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 3277
 72. Dziennik Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 3266
 73. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: REFERENT termin składania 09 wrzesień 2013r.
  Wyświetleń: 3243
 74. Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5.05.2014 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów
  Wyświetleń: 3243
 75. Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
  Wyświetleń: 3237
 76. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 3203
 77. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3096
 78. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 2983
 79. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2960
 80. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 2949
 81. Kompetencje
  Wyświetleń: 2912
 82. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 2904
 83. TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 2889
 84. Informacja PKW o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich
  Wyświetleń: 2885
 85. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
  Wyświetleń: 2884
 86. Uchwały VII kadencji - od 28 listopada 2014r
  Wyświetleń: 2868
 87. Sprawozdania z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 2866
 88. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2843
 89. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2809
 90. Zarządzenia Wójta Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 2806
 91. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności oraz obronności
  Wyświetleń: 2771
 92. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2746
 93. Przetarg -Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu
  Wyświetleń: 2662
 94. Nieruchomości - 2015r
  Wyświetleń: 2627
 95. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2627
 96. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 2605
 97. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 2575
 98. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2011 rok
  Wyświetleń: 2550
 99. Uchwały VI kadencji - od 2 grudnia 2010r - do 20 pażdziernika 2014r
  Wyświetleń: 2529
 100. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2521
 101. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2500
 102. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 2495
 103. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2489
 104. Informacje - 2017r.
  Wyświetleń: 2464
 105. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 2446
 106. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2441
 107. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 2389
 108. Referat Budżetowo - Finansowy
  Wyświetleń: 2386
 109. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 2366
 110. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds.księgowości podatkowej i składników majątkowych w Referacie Budżetowo-Finansowym
  Wyświetleń: 2336
 111. Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 2336
 112. Projekty uchwał VII kadencji - 2017 rok
  Wyświetleń: 2324
 113. Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2265
 114. Statut Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2264
 115. Nieruchomości - 2013r
  Wyświetleń: 2263
 116. Wybory samorządowe 2010r
  Wyświetleń: 2263
 117. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2244
 118. Ogłoszenia - 2015r
  Wyświetleń: 2208
 119. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2207
 120. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2206
 121. Budżet Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 2172
 122. Uchwały V kadencji - od 24 listopada 2006r do 8 listopada 2010r
  Wyświetleń: 2159
 123. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2014r
  Wyświetleń: 2156
 124. Obwieszczenia - 2016r
  Wyświetleń: 2135
 125. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 2112
 126. Nieruchomości
  Wyświetleń: 2089
 127. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2081
 128. Wybory Samorządowe 2006r
  Wyświetleń: 2059
 129. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2015 rok
  Wyświetleń: 2053
 130. Rejestry w poszczególnych Referatach Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2044
 131. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2016
 132. Zarządzenia Wójta Gminy - 2014r
  Wyświetleń: 1991
 133. KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1963
 134. Rejest placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1949
 135. Decyzje środowiskowe - 2014r
  Wyświetleń: 1943
 136. Ogłoszenie z dnia 17.03.2015r o zamiarze zawarcia umowy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1921
 137. Termin składania ofert 30.04.2015 - Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjnych istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 1901
 138. PRZYWORY
  Wyświetleń: 1899
 139. Budżet Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 1889
 140. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2013r
  Wyświetleń: 1889
 141. Zarządzenia Wójta Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 1889
 142. 002. Dowody osobiste - wymiana
  Wyświetleń: 1874
 143. NAKŁO, RASZOWA, WALIDROGI
  Wyświetleń: 1864
 144. Projekty uchwał VII kadencji - 2015 rok
  Wyświetleń: 1853
 145. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym -termin składania 04.08.06r.
  Wyświetleń: 1839
 146. Na temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 1793
 147. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1781
 148. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do obsugi świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrdoku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1780
 149. Wybory do Sejmu i Senatu 25.10.2015r
  Wyświetleń: 1751
 150. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - BUDOWA HALI SPORTOWEJ W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 1741
 151. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 1735
 152. Budowa kanalizacji i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1729
 153. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1719
 154. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku
  Wyświetleń: 1718
 155. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1702
 156. Konkursy ofert - 2014r
  Wyświetleń: 1662
 157. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - sekretarz gminy
  Wyświetleń: 1652
 158. Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (2. edycji) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1650
 159. Konkursy ofert - 2013r
  Wyświetleń: 1638
 160. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1638
 161. Decyzje środowiskowe - 2016r
  Wyświetleń: 1634
 162. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1627
 163. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 1622
 164. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1616
 165. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015
  Wyświetleń: 1615
 166. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 1614
 167. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 1613
 168. Wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1612
 169. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2013 rok
  Wyświetleń: 1611
 170. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1603
 171. Ogłoszenie o naborze - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op
  Wyświetleń: 1581
 172. Opłaty Skarbowe w USC
  Wyświetleń: 1581
 173. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 1578
 174. Budżet Gminy - 2014r.
  Wyświetleń: 1576
 175. Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości stałych odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1573
 176. Udostępnienie Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 1562
 177. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 1557
 178. Nieruchomości - 2014r
  Wyświetleń: 1551
 179. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1551
 180. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe 2010r - 2011
  Wyświetleń: 1549
 181. System Informacji Przestrzennej - GEO SYSTEM
  Wyświetleń: 1549
 182. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2016 rok
  Wyświetleń: 1547
 183. Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2015r na zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 3 sztuk na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1540
 184. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 1535
 185. Walidrogi, Nakło, Raszowa
  Wyświetleń: 1532
 186. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2012 rok
  Wyświetleń: 1530
 187. Nabór 2013r
  Wyświetleń: 1525
 188. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2012r
  Wyświetleń: 1523
 189. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1494
 190. Informacje - 2013r
  Wyświetleń: 1477
 191. KOSOROWICE
  Wyświetleń: 1477
 192. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1475
 193. Obwieszczenia - 2013r
  Wyświetleń: 1475
 194. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 1475
 195. Obwieszczenia - 2014r
  Wyświetleń: 1447
 196. Przyjmowanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1429
 197. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 1426
 198. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)
  Wyświetleń: 1425
 199. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1421
 200. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 1420
 201. Zamówienie publiczne z dnia 16.06.2015r: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1416
 202. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.11.2014r o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1414
 203. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 1413
 204. Komitety wyborcze,kandydaci - wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1409
 205. Budowa kanalizacji
  Wyświetleń: 1400
 206. Obwieszczenia - 2015r
  Wyświetleń: 1397
 207. Informacje - 2014r
  Wyświetleń: 1390
 208. Zarządzenia Wójta Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 1381
 209. Nieruchomości 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 1376
 210. 2014r - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1375
 211. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1375
 212. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds.remontów i inwestycji w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1367
 213. Kulturotwórcza rola biblioteki w małych środowiskach na przykładzie biblioteki w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1359
 214. Miedziana
  Wyświetleń: 1350
 215. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 1349
 216. Konkursy ofert - 2012r
  Wyświetleń: 1344
 217. 2014r - Wstawianie i dzierżawa pojemników
  Wyświetleń: 1319
 218. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1311
 219. Wykaz nieruchomości z dnia 22.04.2015r przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1307
 220. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1306
 221. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.12.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu górniczego Tarnów Opolski - Wschód
  Wyświetleń: 1305
 222. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 1303
 223. Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1285
 224. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 1285
 225. 2011-Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup wyposażenia
  Wyświetleń: 1284
 226. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 29.06.2015r
  Wyświetleń: 1283
 227. Obwieszczenie z dnia 12.10.2012 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1278
 228. Ogłoszenie z dnia 01.06.2015r o naborze kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 1278
 229. Zapytanie ofertowe - wykonanie kotłowni zasilane gazem ziemnym oraz wewnętrznej instalacji C.O.i elektryczne w budynku byłej stacji PKP w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1277
 230. Obwieszczenie z dnia 28.10.2012r- budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1266
 231. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 1262
 232. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1258
 233. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach -termin 17.04.2015
  Wyświetleń: 1254
 234. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
  Wyświetleń: 1239
 235. Informacja - dodatek enegretyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 1231
 236. MIEDZIANA
  Wyświetleń: 1231
 237. Projekty uchwał VI kadencji - 2013 rok
  Wyświetleń: 1231
 238. Ogłoszenia 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 1230
 239. Wydanie zezwolenia na usuwania drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1226
 240. Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1212
 241. Informacje - 2012r
  Wyświetleń: 1211
 242. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18.12.2013ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagopsodarowania przestrzennego województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1209
 243. Rejstracja zgonu
  Wyświetleń: 1209
 244. 2013: Ogłoszenie o przetargu - Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Wyświetleń: 1206
 245. Informacja o sposobie głosowania oraz ważności głosu
  Wyświetleń: 1205
 246. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 1205
 247. 2011-Przetarg-utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących tej operacji
  Wyświetleń: 1204
 248. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1204
 249. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2009 rok
  Wyświetleń: 1203
 250. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1200
 251. Informacje - 2011r
  Wyświetleń: 1199
 252. Ustalanie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1199
 253. Przetarg nieograniczony z dnia 19.08.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1191
 254. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1188
 255. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1182
 256. Nabór z dnia 25.01.2017 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1178
 257. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1175
 258. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1175
 259. Projekty uchwał VII kadencji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1175
 260. Obwieszczenia - 2017r
  Wyświetleń: 1173
 261. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przyworach
  Wyświetleń: 1171
 262. TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 1171
 263. Azbest
  Wyświetleń: 1169
 264. 2014: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1166
 265. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 1165
 266. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 1163
 267. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1158
 268. Nabór z dnia 01.02.2017 na wolne stanowisko urzędnicze na podinspektora w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 1157
 269. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 roku
  Wyświetleń: 1151
 270. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2007 rok
  Wyświetleń: 1149
 271. 2014r: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1144
 272. OGŁOSZENIE: Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy - termin składania ofert do 16 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1144
 273. Informacja o składzie,siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1141
 274. Program współpracy Gminy i z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
  Wyświetleń: 1141
 275. Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego koparko-ładowarki dla Zakładu Gopspodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Tranowie Opolskim
  Wyświetleń: 1141
 276. Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych w 2011r
  Wyświetleń: 1140
 277. 2014r. - Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanej w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1136
 278. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 1136
 279. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach losowania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1135
 280. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.06.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1131
 281. Ogłoszenie z dnia 21.05.2015r o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1131
 282. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1128
 283. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 1124
 284. Informacje - 2010r
  Wyświetleń: 1123
 285. Kontakt z Sołtysami
  Wyświetleń: 1118
 286. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 1117
 287. Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
  Wyświetleń: 1116
 288. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do plakatowania
  Wyświetleń: 1116
 289. Kosorowice
  Wyświetleń: 1112
 290. Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu nawierzchni ścieralnej drogi ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim - termin składania ofert 30.07.2015r
  Wyświetleń: 1111
 291. Projekty uchwał VI kadencji - 2012 rok
  Wyświetleń: 1106
 292. Budżet Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 1102
 293. Informacja PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015 r.
  Wyświetleń: 1101
 294. Ogłoszenie z dnia 22.06.2015r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1101
 295. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia 2015r
  Wyświetleń: 1099
 296. Tereny górnicze
  Wyświetleń: 1097
 297. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1093
 298. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 24.10.2012r - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1090
 299. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (listopad-grudzień)
  Wyświetleń: 1085
 300. Nabór na wolne stanowisko pracy -Główny Księgowy ZGKiM
  Wyświetleń: 1081
 301. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1081
 302. Powtórne obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2.06.2011ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 1076
 303. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 1073
 304. Ogłoszenie: Wójt Gminy Tarnów Opolski poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 1072
 305. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2008 rok
  Wyświetleń: 1069
 306. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2017 rok
  Wyświetleń: 1068
 307. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.2015r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1067
 308. Przywory
  Wyświetleń: 1061
 309. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 1061
 310. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Miedziana
  Wyświetleń: 1060
 311. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 1057
 312. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Spraw Obywatelskich i USC - składanie ofert do 28.07.2010
  Wyświetleń: 1054
 313. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1054
 314. Nabór na wolne stanowisko pracy-Aspirant pracy socjalnej
  Wyświetleń: 1053
 315. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1053
 316. Ogłoszenie z dnia 08.10.2015 o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”"
  Wyświetleń: 1053
 317. Wybory Prezydenckie - 2015r
  Wyświetleń: 1051
 318. Konkursy ofert - 2011r
  Wyświetleń: 1050
 319. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1050
 320. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Opolskim -termin 20.04.2015
  Wyświetleń: 1050
 321. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1047
 322. 2011- Przetarg Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1041
 323. Decyzje środowiskowe - 2015r
  Wyświetleń: 1040
 324. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 2012r
  Wyświetleń: 1038
 325. 2013:Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1037
 326. Obwieszczenie z dnia 26.08.2013r do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1035
 327. Budżet Gminy - 2013r.
  Wyświetleń: 1030
 328. OGŁOSZENIE-Wójt Gminy poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w referacie Gospodarka Terenowa i Inwestycje
  Wyświetleń: 1028
 329. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 1027
 330. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 1027
 331. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 1026
 332. OGŁOSZENIE z dnia 08.01.2013: w sprawie rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1019
 333. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1019
 334. Informacje - 2015r
  Wyświetleń: 1014
 335. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 1014
 336. 2014r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Przyworach
  Wyświetleń: 1009
 337. 2014 r.- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 1008
 338. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1008
 339. 2014r -Modernizacja drogi gminnej ul. Łącznej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1007
 340. Decyzje środowiskowe - 2013r
  Wyświetleń: 1006
 341. Konsultacje społeczne - 2013r
  Wyświetleń: 1002
 342. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015r
  Wyświetleń: 1002
 343. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4.07.2013r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwesycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  Wyświetleń: 1001
 344. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 1001
 345. Decyzje środowiskowe - 2012r
  Wyświetleń: 998
 346. NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 997
 347. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Tarnów Opolski bez głosowania w okręgach wyborczych nr 4, 5, 6, 12, 14
  Wyświetleń: 997
 348. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013r
  Wyświetleń: 996
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 993
 350. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 992
 351. Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2015
  Wyświetleń: 992
 352. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 990
 353. Wykaz nieruchomości z dnia niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscwości Walidrogi z dnia 28.01.2015r
  Wyświetleń: 985
 354. Budżet Gminy - 2012r.
  Wyświetleń: 983
 355. Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 980
 356. 2012:Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym a zbycie nieruchomości w Tarnowie Op i Walidrogach
  Wyświetleń: 979
 357. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 977
 358. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 974
 359. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 970
 360. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 967
 361. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 967
 362. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.10.2015ro wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 964
 363. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi ,Tarnów Opolski i Miedziana z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 964
 364. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 962
 365. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2013r
  Wyświetleń: 962
 366. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 09.11.2012r -rokowania odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Walidrogach
  Wyświetleń: 960
 367. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego do głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 960
 368. OGŁOSZENIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zapłotnej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 958
 369. OGŁOSZENIE z dnia 15.06.2013: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 956
 370. 2010r: Ogłoszenie o przetargu-Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach
  Wyświetleń: 955
 371. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014r o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 948
 372. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 947
 373. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 2013r
  Wyświetleń: 947
 374. Decyzje środowiskowe - 2011r
  Wyświetleń: 945
 375. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2013r
  Wyświetleń: 944
 376. Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu Z nauką za pan brat! projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 944
 377. OGŁOSZENIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.
  Wyświetleń: 938
 378. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku.
  Wyświetleń: 937
 379. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 20.08.2015r :Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 935
 380. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014
  Wyświetleń: 929
 381. Przetarg ZGKiM: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3-etap II
  Wyświetleń: 928
 382. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 925
 383. Informacja 2009r.
  Wyświetleń: 924
 384. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 922
 385. Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego
  Wyświetleń: 920
 386. 2014r - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 919
 387. 2012:Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 915
 388. GMINNA KOMISJA WYBORCZA
  Wyświetleń: 915
 389. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 915
 390. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 914
 391. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 913
 392. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych 2013r
  Wyświetleń: 912
 393. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 911
 394. OGŁOSZENIE z dnia 11.04.2013: o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 910
 395. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 904
 396. Ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
  Wyświetleń: 903
 397. 2011 -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów Opolski ul. Norwida i ul. Nowej oraz w miejscowości Walidrogi ul. Konwalii
  Wyświetleń: 902
 398. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 kwietnia 2014 w sprawie numerów i obwodów głosowania
  Wyświetleń: 901
 399. Obwieszczenia - 2011r
  Wyświetleń: 900
 400. Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 900
 401. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 897
 402. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 2007r
  Wyświetleń: 896
 403. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 895
 404. Nabór 2012r
  Wyświetleń: 894
 405. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 893
 406. 2011- ogłoszenie o przetargu- Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 890
 407. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011r
  Wyświetleń: 888
 408. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 887
 409. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 886
 410. Prognoza oddziaływania na środowisko - Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 885
 411. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 885
 412. 2012:Stworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy na rok 2012
  Wyświetleń: 882
 413. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 881
 414. OGŁOSZENIE: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 880
 415. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach
  Wyświetleń: 879
 416. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach z dnia 19.04.2016
  Wyświetleń: 879
 417. Projekty uchwał VI kadencji - 2011 rok
  Wyświetleń: 879
 418. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski V kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 878
 419. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012r
  Wyświetleń: 878
 420. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Borowej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 877
 421. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 877
 422. Ogłoszenie o naborze - Kierownik Referatu Hala Sportowa -termin składania do 15 grudnia 2010r
  Wyświetleń: 876
 423. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 876
 424. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 872
 425. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22.10.2014 - kandydaci do Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 872
 426. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Kosorowicach
  Wyświetleń: 872
 427. 2011:Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porzytku publicznegona rok 2012
  Wyświetleń: 871
 428. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości pod zabudowę w Tarnowie Op oraz niezabudowanych pod usługi w Walidrogach
  Wyświetleń: 870
 429. 2012:Ogłoszenie o przetargu-ubezpieczenie dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 870
 430. 2013:Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 870
 431. Budżet Gminy - 2011r.
  Wyświetleń: 869
 432. Decyzje środowiskowe - 2010r
  Wyświetleń: 867
 433. Druki do pobrania dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 866
 434. 2013: Ogłoszenie o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 863
 435. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 862
 436. Decyzje środowiskowe - 2009r
  Wyświetleń: 860
 437. Obwieszczenia - 2012r
  Wyświetleń: 860
 438. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 860
 439. Zarządzenie Nr OR 0050.58.2015 z dnia 19.05.2015 zmiany zarządzenia dot powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 859
 440. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 858
 441. Zarządzenia Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 858
 442. Ogłoszenie o przetargu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - ZGKiM
  Wyświetleń: 857
 443. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 857
 444. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015.
  Wyświetleń: 856
 445. Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2015
  Wyświetleń: 856
 446. Dane teleadresowe Sołtysów
  Wyświetleń: 852
 447. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 852
 448. 1.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dzierżawa gruntu w Walidrogach ul.Opolska
  Wyświetleń: 849
 449. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 848
 450. 2014: Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 845
 451. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 845
 452. Uchwała Nr IV-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 844
 453. 2012:Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!
  Wyświetleń: 841
 454. Nieruchomości - 2017r
  Wyświetleń: 841
 455. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Nakło
  Wyświetleń: 840
 456. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 17.10.2011r
  Wyświetleń: 837
 457. 2012: Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 836
 458. Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 836
 459. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 836
 460. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 835
 461. Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę oswietlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 833
 462. Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016.
  Wyświetleń: 831
 463. TERENY GÓRNICZE
  Wyświetleń: 830
 464. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015
  Wyświetleń: 829
 465. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 829
 466. 2012:Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II
  Wyświetleń: 826
 467. Zasady korzystania z wypożyczlni GBP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 826
 468. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 825
 469. Ogłoszenie z dnia 30.06.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 825
 470. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 825
 471. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
  Wyświetleń: 825
 472. Wizualizacja wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 824
 473. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 823
 474. Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na działce nr 249/155 w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 823
 475. 2012: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 821
 476. OGŁOSZENIA 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 821
 477. Ogłoszenie w sprawie wyników Otwrtych Konkursów Ofert na realizacje zadań w 2011r
  Wyświetleń: 821
 478. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 821
 479. OGŁOSZENIE 2013:Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 818
 480. Nabór na stanowisko pracy - inspektor Biura Obsługi Klienta w Referacie Organizacyjnym w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 817
 481. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Tarnów Op -Wschód
  Wyświetleń: 817
 482. Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 17.04.2012r
  Wyświetleń: 816
 483. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 815
 484. Program Odnowy Wsi
  Wyświetleń: 815
 485. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 814
 486. Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów
  Wyświetleń: 813
 487. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 810
 488. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Nałkowskiej w Kątach Op
  Wyświetleń: 808
 489. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 802
 490. Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 22.04.2016
  Wyświetleń: 802
 491. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 802
 492. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego 2014r o wszczęciu postępowania w spr. zmiany decyzji dot. przebudowy wału Metalchem miasta Opola- Etap II
  Wyświetleń: 798
 493. OGŁOSZENIA: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 798
 494. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 797
 495. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 792
 496. Apel Państwowej Komisji Wyborczej dot. spisu wyborców
  Wyświetleń: 791
 497. 2010r: Ogłoszenie o remoncie drogi gminnej ul. Krośnickiej w Raszowej
  Wyświetleń: 790
 498. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 790
 499. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 790
 500. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnów Opolski na lata 2007 - 2009 z perspektywą do 2016 roku
  Wyświetleń: 790
 501. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski IV kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 788
 502. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 787
 503. OGŁOSZENIE 2012: o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 787
 504. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 785
 505. 2011:Podanie do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej
  Wyświetleń: 783
 506. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały o przystąpieniu do sporzadzania MPZP obejmujacego obszar wsi Przywory
  Wyświetleń: 783
 507. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 782
 508. 2011- Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnzjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu
  Wyświetleń: 781
 509. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 780
 510. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.10.2015r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Eurosystem Polska Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 779
 511. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 778
 512. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r
  Wyświetleń: 777
 513. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich z dnia 09.03.2017r.
  Wyświetleń: 776
 514. OGŁOSZENIE 2013: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 776
 515. Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 25.05.2012r
  Wyświetleń: 776
 516. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 771
 517. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 770
 518. Wieloletni Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
  Wyświetleń: 770
 519. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 769
 520. 2012: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy
  Wyświetleń: 768
 521. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 768
 522. 2012: ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości pod zabudowę ul. Różana w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 767
 523. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie wynajęcia lokalu w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 767
 524. Przebudowa sieci wodociągowej na działkach 1766/270, 2018/270, 2177/271, 2182/273, 2184/273, 2009/276 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 767
 525. Projekty uchwał V kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 766
 526. Budżet Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 764
 527. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich istniejących rowów melioracyjnych w Raszowej - termin składania ofert do 22.05.2015
  Wyświetleń: 764
 528. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 763
 529. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 763
 530. Zaproszenie osób do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach 2014r
  Wyświetleń: 763
 531. 2010r: Ogłoszenie - budowa punktów oświetleniowych - termin składania ofert 3.08.2010
  Wyświetleń: 762
 532. 2011-Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego w Nakle
  Wyświetleń: 762
 533. OGŁOSZENIE 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op .
  Wyświetleń: 759
 534. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 759
 535. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 756
 536. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 755
 537. OGŁOSZENIE 2012: o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 754
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 753
 539. Obwieszczenie - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 752
 540. 2011- Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna
  Wyświetleń: 751
 541. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007
  Wyświetleń: 751
 542. 2011:Ogłoszenie - Nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu 9.5
  Wyświetleń: 749
 543. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 748
 544. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 747
 545. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 747
 546. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 745
 547. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8.10.2014r dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
  Wyświetleń: 743
 548. OGŁOSZENIA z dnia 23.01.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 740
 549. Informacja Prezydenta Miasta Opola z dnia 22.12.2015 o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na korzystanie z wód
  Wyświetleń: 739
 550. Konsultacje społeczne - 2015r
  Wyświetleń: 739
 551. Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic z dnia 10.09.2015r dot. Wydobycia kruszywa naturalnego spod lustra wody rzeki Odry
  Wyświetleń: 738
 552. OGŁOSZENIE 2013: o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 737
 553. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 736
 554. Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 736
 555. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 20.07.2015r
  Wyświetleń: 735
 556. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2014
  Wyświetleń: 735
 557. 2012: Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 734
 558. Budżet Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 734
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.07.2013r w sprawie odstąpienia od oceny przeprowadzenia oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 734
 560. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 734
 561. 2011- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
  Wyświetleń: 732
 562. 2012: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do szkół i placówek oświatowych w Opolu
  Wyświetleń: 732
 563. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 732
 564. 2014r: Zatwierdzenie regulaminu do I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Przyworach z dnia 19.08.2014r
  Wyświetleń: 731
 565. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 731
 566. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 729
 567. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku
  Wyświetleń: 729
 568. Ogłasza się konsultacje społeczne w zwiazku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 728
 569. Zapytanie ofertowe na nabór moderatora, który przeprowadzi warsztaty mające na celu opracowanie modelu/strategii organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 726
 570. Ogłoszenie o przetargu - dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla placówek ZGKiM
  Wyświetleń: 725
 571. Zarządzenia Wójta Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 725
 572. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 724
 573. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 724
 574. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 14
  Wyświetleń: 723
 575. Przetargi - 2010r
  Wyświetleń: 723
 576. 2011 - ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru na terenie Gminy Tarnów Opolski: przepompownia ścieków p4 ul. Zielona, Tarnów Opolski oraz zbiornik wody -przepompownia wody pitnej ul. Wiejska, Miedziana - termin 04.02.2011
  Wyświetleń: 722
 577. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 721
 578. Ogłoszenie - Zapytania ofertowe do projektu - Kompetentny Urzędnik = Sprawny Urząd = Zadowolony Obywatel
  Wyświetleń: 721
 579. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 721
 580. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 721
 581. Zarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.346.2014 z dnia 28.08.2014rw sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 721
 582. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 720
 583. 2011:Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu-termin składania ofert 11.08.2011
  Wyświetleń: 718
 584. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie opracowywania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 718
 585. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 717
 586. Ogłoszenie o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej
  Wyświetleń: 715
 587. OGŁOSZENIE 2013: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 713
 588. OGŁOSZENIE z dnia 10.07.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 713
 589. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 712
 590. Zawarcie wyznaniowego związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 712
 591. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.08.2014r o w wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie przebudowy wału Metalchem
  Wyświetleń: 709
 592. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Op z dnia 25.11.2015
  Wyświetleń: 705
 593. Budżet Gminy - 2006r.
  Wyświetleń: 704
 594. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.10.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 703
 595. Uzbrojenie działek gminnych przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 703
 596. 2010- Ogłoszenie o dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 702
 597. Obwieszczenie o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych II
  Wyświetleń: 702
 598. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 698
 599. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 697
 600. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 694
 601. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 693
 602. Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową-24.06.2011 godzina 10:00
  Wyświetleń: 693
 603. Ogłoszenie o przetargu - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów gminy Tarnów Opolski- składanie ofert do 12.12.2011r
  Wyświetleń: 692
 604. Budżet Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 691
 605. System Informacji Przestrzennej - GISON
  Wyświetleń: 690
 606. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych oraz innych - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 690
 607. 2012: Ogłoszenie - nadania nazw ulic SOSNOWA i GAJOWA w Walidrogach
  Wyświetleń: 689
 608. Projekty uchwał V kadencji- 2009r
  Wyświetleń: 689
 609. Zarządzenie Nr OR.0050.48.2015 z dnia 20.04.2015 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 689
 610. Wykaz terminów i ulic, na których będą prowadzone prace związane z budową i wymianą sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 687
 611. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 686
 612. OGŁOSZENIE:Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 685
 613. Wydawanie paszportów
  Wyświetleń: 684
 614. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną - Zadanie C
  Wyświetleń: 683
 615. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 683
 616. Ogłoszenie o naborze -Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Gminy -termin składania ofert do 17.10.2011
  Wyświetleń: 682
 617. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 11.09.2015r dot. całodobowej obsługi kotłowni w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 681
 618. OGŁOSZENIE z dnia 29.07.2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi.
  Wyświetleń: 680
 619. Petycje
  Wyświetleń: 678
 620. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 678
 621. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 677
 622. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Hala Sportowa w wymiarze 1/2 etatu -termin składania do 7 marca 2011
  Wyświetleń: 676
 623. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 672
 624. 2010: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ulicy Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ulicy Konwalii i Stokrotek - 15.11.2010r.
  Wyświetleń: 671
 625. Budżet Gminy - 2007r
  Wyświetleń: 671
 626. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulica Dzierżonia w Raszowej.
  Wyświetleń: 671
 627. Zameldowanie cudzoziemca
  Wyświetleń: 671
 628. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 670
 629. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 670
 630. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:pomocy społecznej
  Wyświetleń: 670
 631. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 670
 632. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 670
 633. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 669
 634. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 669
 635. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2014 rok
  Wyświetleń: 667
 636. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Remont drogi gminnej ulicy Słowackiego w Tarnowie Op-termin składania ofert 29.10.2010
  Wyświetleń: 665
 637. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 665
 638. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 665
 639. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje o ocenie bieżącej jakości wody z dnia 14.01.2016
  Wyświetleń: 665
 640. Zapytanie ofertowe - dosatwa i montaż wyposażenia ogrodu przyrodniczo - edukacyjnego
  Wyświetleń: 665
 641. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 664
 642. Obwieszczenie - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 661
 643. Konkurs na stanowiska Dyrektorów
  Wyświetleń: 657
 644. Konsultacje społeczne - 2016r
  Wyświetleń: 657
 645. INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 656
 646. Konsultacje społeczne - 2012r
  Wyświetleń: 656
 647. Ogłoszenie 2012:W związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- na wniosek organizacji- uruchamia się proces konsultacyjny.
  Wyświetleń: 656
 648. Ogłoszenie o naborze - Kierownik referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 22.02.2010r
  Wyświetleń: 651
 649. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015
  Wyświetleń: 648
 650. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 647
 651. Park Technologiczno-Innowacyjny Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 646
 652. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  Wyświetleń: 645
 653. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 644
 654. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 644
 655. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011
  Wyświetleń: 643
 656. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op. i Walidrogach - 20 wrzesnia 2011r.
  Wyświetleń: 643
 657. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 641
 658. 2011:Informacja w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
  Wyświetleń: 637
 659. Konsultacje społeczne - 2014r
  Wyświetleń: 637
 660. Ogłoszenie dot. stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach
  Wyświetleń: 637
 661. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 637
 662. 2009r - Ogłoszenie o przetargu -Remont;modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3 - termin składania ofert 28.05.2009r
  Wyświetleń: 636
 663. 2010- ogłoszenie oprzetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości.
  Wyświetleń: 636
 664. Zapytanie ofertowe o cenę dowozu ucznia niepełnosprawnego z ul. Strzeleckiej 62 do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ul. Kościelna 10 w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r.
  Wyświetleń: 633
 665. 2012: Informacja dla organizacji pozarządowych o wynikach konkursu otwartych ofert na realizację zadań na rok 2012r
  Wyświetleń: 632
 666. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 631
 667. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 631
 668. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 627
 669. Ustawa o opłacie skarbowej która obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 626
 670. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3.10.2014r w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 625
 671. Ogłoszenia - 2014r
  Wyświetleń: 624
 672. 2011-ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Tarnowie Op i zabudowaną w Walidrogach
  Wyświetleń: 622
 673. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 622
 674. 5.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -wykonanie kotłowni na paliwa stałe w GOK-u
  Wyświetleń: 619
 675. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 618
 676. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Wyświetleń: 617
 677. Informacja - skład osobowy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 615
 678. Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 615
 679. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w Przyworach ETAP I
  Wyświetleń: 614
 680. 2010r: Ogłoszenie-Dostawa opału na sezon grzewczy 2010-2011
  Wyświetleń: 614
 681. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 611
 682. 2011:Zaproszenie na spotkanie w sprawie organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 610
 683. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2005.
  Wyświetleń: 610
 684. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach
  Wyświetleń: 610
 685. Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
  Wyświetleń: 610
 686. 2013: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie zbycia nieruchomości w Tranowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 604
 687. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 604
 688. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 603
 689. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 602
 690. Projekty uchwał VI kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 602
 691. Obwieszczenie - w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 600
 692. Informacja o udziale w pracach komisji wyborczych
  Wyświetleń: 599
 693. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 599
 694. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.08.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 597
 695. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości - 5 września 2011r.
  Wyświetleń: 597
 696. OGŁOSZENIE 2013: ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy w drodze I ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 596
 697. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa
  Wyświetleń: 595
 698. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników z dnia 22.12.2015
  Wyświetleń: 594
 699. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 594
 700. 2012: OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot.Programu opieki nad zwierzętami
  Wyświetleń: 593
 701. Obwieszczenie - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 593
 702. Ogłoszenia - 2013r
  Wyświetleń: 593
 703. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 12.01.2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  Wyświetleń: 593
 704. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowy pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 591
 705. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia 2013r
  Wyświetleń: 591
 706. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia funkcji koordynatora projektu pn Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 590
 707. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 590
 708. Program Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r
  Wyświetleń: 590
 709. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r
  Wyświetleń: 590
 710. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 590
 711. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 wg stanu 30 dni od dnia ślubowania
  Wyświetleń: 589
 712. 2012: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013
  Wyświetleń: 588
 713. Obwieszczenie - termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 588
 714. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w m-cu kwietniu 2016
  Wyświetleń: 588
 715. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie ds. Obywatelskich i USC- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 584
 716. Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 582
 717. Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
  Wyświetleń: 581
 718. Zaproszenie osób z reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na ro
  Wyświetleń: 581
 719. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 573
 720. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 572
 721. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Inspektor Kultury w Filii GOK w Raszowej- termin składania do 21 lutego 2011r
  Wyświetleń: 571
 722. Uchwała Nr 3/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 4 października 2006r.
  Wyświetleń: 571
 723. Obwieszczenie o okręgach wyborczych ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 570
 724. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie kotłowni na gaz w PSP Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 569
 725. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku
  Wyświetleń: 568
 726. Bibliomaj 2010
  Wyświetleń: 567
 727. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza od dnia 13.11.2015 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Nakle
  Wyświetleń: 566
 728. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 566
 729. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 566
 730. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 565
 731. Konsultacje społeczne - 2011r
  Wyświetleń: 565
 732. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2017 - wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 564
 733. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2016 na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski".
  Wyświetleń: 563
 734. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu 21.10.2015r ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej
  Wyświetleń: 562
 735. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 562
 736. Budowa drogi gminnej - ul. Wyzwolenia w m. Kąty Op.
  Wyświetleń: 560
 737. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 4.09.2015 w sali budynku straży pożarnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 560
 738. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r
  Wyświetleń: 559
 739. Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych Tarnów Op-termin składania ofert do 20.02.2008
  Wyświetleń: 558
 740. OGŁOSZENIE2013: o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie przyjęcia Programu z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 558
 741. Referaty i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 557
 742. Decyzje środowiskowe -2014
  Wyświetleń: 556
 743. 2011:Ogłoszenie o opracowaywaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ALICJI i JULII ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 553
 744. Budowa stacji pomiarowej Q=15 000 Nm3/h w m. Przywory
  Wyświetleń: 551
 745. Budżet Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 550
 746. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 548
 747. Nabór kandydatów na stanowisko: Monter konserwator sieci wod.- kan. - składanie ofert do 20.03.2014r
  Wyświetleń: 547
 748. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 547
 749. 2010r: Ogłoszenie -utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesjiOgłoszenie o zamówienie - roboty drogowe
  Wyświetleń: 543
 750. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnychw wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 542
 751. Projekt Rocznego Programu Współpracy
  Wyświetleń: 542
 752. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tarnów Opolski 25 września 2011r
  Wyświetleń: 540
 753. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu pn. zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 539
 754. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 539
 755. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory w km. 11+415,18-11+726,76
  Wyświetleń: 538
 756. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 537
 757. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2011r.
  Wyświetleń: 534
 758. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 533
 759. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 533
 760. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 rok.
  Wyświetleń: 532
 761. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnów Opolski w roku 2015r
  Wyświetleń: 531
 762. 2010r: Ogłoszenie o remoncie ulicy Kościuszki w Nakle -termin składania ofert 11.10.2010r
  Wyświetleń: 530
 763. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do sporządzenia zmiany MPZP terenu górniczego Górażdże II
  Wyświetleń: 530
 764. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 529
 765. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi na 2012r
  Wyświetleń: 529
 766. OGŁOSZENIE 2013: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim posiada środki sprzętowe do sprzedaży
  Wyświetleń: 528
 767. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor
  Wyświetleń: 527
 768. Dotacje
  Wyświetleń: 526
 769. Ogłoszenie o rokowaniach po trzcim przetargu
  Wyświetleń: 526
 770. 006. Opłata skarbowa za czynności wykonane w Ewidencji Ludności
  Wyświetleń: 525
 771. Wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku.
  Wyświetleń: 525
 772. 7.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach
  Wyświetleń: 524
 773. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 524
 774. Sprawozdanie Kwartelne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31marca 2015r
  Wyświetleń: 523
 775. 4.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -sprzedaż gruntu pod zabudowę ul.Zielona Tarnów Op.
  Wyświetleń: 521
 776. Ogłoszenie - spotkanie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 519
 777. 2.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-budowa kotłowni w GOK
  Wyświetleń: 517
 778. Nabór na wolne stanowisko pracy- samodzielny księgowy/Aspirant pracy socjalnej- do 23.06.2006r.
  Wyświetleń: 517
 779. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 516
 780. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TARNÓW OP. WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU.
  Wyświetleń: 514
 781. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 514
 782. 6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tarnów Op.
  Wyświetleń: 513
 783. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dot. przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z prespektywą na lata 2017-2012
  Wyświetleń: 512
 784. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 512
 785. 3.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-transport
  Wyświetleń: 510
 786. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 509
 787. 9.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż nieruchomości w Kątach Op.
  Wyświetleń: 507
 788. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 506
 789. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski za rok 2014
  Wyświetleń: 506
 790. Konkursy
  Wyświetleń: 506
 791. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94
  Wyświetleń: 504
 792. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 - 2023
  Wyświetleń: 504
 793. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r wykaz nieruchomości do sprzedaży w Nakle
  Wyświetleń: 503
 794. Obwieszczenie - kanalizacja sanitarna w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 502
 795. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 502
 796. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 502
 797. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 501
 798. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 500
 799. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie pomocy społecznej -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 500
 800. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 31.10.2011r
  Wyświetleń: 498
 801. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r
  Wyświetleń: 497
 802. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - sortownia kruszywa naturalnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 497
 803. Ogłoszenie - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -termin składania do 24.01.2008r
  Wyświetleń: 495
 804. Wybory do Sejmu i Senatu 2007r
  Wyświetleń: 495
 805. Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej jej nazwie i siedzibie
  Wyświetleń: 494
 806. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ubezpieczenia
  Wyświetleń: 494
 807. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle oraz Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 493
 808. Ogłoszenie o przetargu Remont drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie - 17.03.2009
  Wyświetleń: 493
 809. Informacja o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 491
 810. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr 21
  Wyświetleń: 491
 811. Ogłoszenie o naborze: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i melioracji - termin składania ofert do 26 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 491
 812. Ogłoszenie z dnia 20.09.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 490
 813. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 489
 814. 8.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach i Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 488
 815. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 487
 816. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowej
  Wyświetleń: 487
 817. Informacje - 2016r.
  Wyświetleń: 486
 818. Obwieszczenie - o wynikach wyborów uzupełniających do Rad Gminy w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 486
 819. g
  Wyświetleń: 485
 820. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 481
 821. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r
  Wyświetleń: 481
 822. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 480
 823. 05. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY
  Wyświetleń: 479
 824. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły i Przedszkola - termin składania do 11 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 477
 825. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2003 rok
  Wyświetleń: 475
 826. Obwieszczenie - Kanalizacja sanitarna w m. Miedziana
  Wyświetleń: 474
 827. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  Wyświetleń: 474
 828. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 473
 829. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 473
 830. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.04.2016
  Wyświetleń: 471
 831. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 471
 832. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 471
 833. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2005 rok
  Wyświetleń: 471
 834. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 470
 835. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 469
 836. Wójt Gminy i Sekretarz
  Wyświetleń: 469
 837. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 469
 838. Ogłoszenie o naborze - referent ds.funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/2 etatu - termin składania ofert 28.11.2011r
  Wyświetleń: 468
 839. Konkurs na stanowiska Dyrektorów Szkół i Gimnazjów- termin składania do 27 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 467
 840. Wyniki II tury Wyborów Wójta Gminy Tarnów Oolski przeprowadzonych 5 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 467
 841. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Op. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r
  Wyświetleń: 465
 842. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Miedziana-2
  Wyświetleń: 462
 843. Ogłoszenie o naborze -Referent świadczeń alimentacyjnych -składanie ofert do 15.05.2009
  Wyświetleń: 462
 844. 003. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 461
 845. Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia sprzętu
  Wyświetleń: 461
 846. Budżet Gminy - 2004r
  Wyświetleń: 460
 847. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Zakładowa Przywory
  Wyświetleń: 460
 848. Biuletyn Gminnej Biblioteczki Publicznej
  Wyświetleń: 459
 849. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania...
  Wyświetleń: 459
 850. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 459
 851. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory
  Wyświetleń: 459
 852. Uchawała nr 158/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 459
 853. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kopalnia Miedziana II
  Wyświetleń: 459
 854. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni dróg w Tarnowie Opolskim i Przyworach
  Wyświetleń: 458
 855. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 458
 856. Plan pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2010 rok
  Wyświetleń: 458
 857. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 457
 858. Budżet Gminy - 2003r.
  Wyświetleń: 456
 859. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 455
 860. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 455
 861. Budżet Gminy - 2004r.
  Wyświetleń: 454
 862. Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 454
 863. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 453
 864. 2009r: Ogłoszenie o przetargu-Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski-termin składania ofert do 21.12.2009r
  Wyświetleń: 452
 865. Ogłoszenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 452
 866. Czytelnicy zarejestrowani w latach 2007 - 2008
  Wyświetleń: 451
 867. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 451
 868. Lokal wyborczy w Kosorowicach
  Wyświetleń: 450
 869. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 450
 870. Nowości wydawnicze - październik 2008r
  Wyświetleń: 449
 871. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Kąty Op-2
  Wyświetleń: 449
 872. Nabór na wolne stanowisko pracy-Podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy- do 19.02.2007r.
  Wyświetleń: 448
 873. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim - termin do 30.05.2008r
  Wyświetleń: 448
 874. NIEAKTUALNE: W zakładce OGŁOSZENIA umieszczone jest ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na umowę na czas określony - na zastępstwo, na stanowisko ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 448
 875. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 447
 876. Sprawozdanie Rb-NDS dnia 20.10.2015 za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
  Wyświetleń: 446
 877. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006
  Wyświetleń: 446
 878. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2004
  Wyświetleń: 445
 879. Opłaty skarbowe w USC
  Wyświetleń: 445
 880. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2002 rok
  Wyświetleń: 445
 881. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 444
 882. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy
  Wyświetleń: 443
 883. Uchawała nr 157/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2011 rok
  Wyświetleń: 443
 884. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 13
  Wyświetleń: 442
 885. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Przywory-2
  Wyświetleń: 442
 886. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 442
 887. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont kotłowni w Przedszkolu Tarnów Opolski - termin do 10.07.2006r.
  Wyświetleń: 441
 888. Budżet Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 440
 889. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wymiana stolarki okiennej i drzwi w GOKu
  Wyświetleń: 440
 890. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 439
 891. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 439
 892. Oświadczenia majątkowe 2002r.
  Wyświetleń: 438
 893. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r nieruchomość do sprzedaży w Przyworach
  Wyświetleń: 437
 894. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005 rok
  Wyświetleń: 437
 895. Ogłoszenie - o wynajęciu lokalu użytkowego w Przyworach
  Wyświetleń: 436
 896. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-Przywory obszar górniczy nr 5
  Wyświetleń: 435
 897. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -przebudowę lini napowietrznej -termin składania 16.04.2007r.
  Wyświetleń: 435
 898. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 02.11.2006r
  Wyświetleń: 433
 899. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej ulica Ligonia w m. Nakło - termin składania do 09.06.2008
  Wyświetleń: 433
 900. Wybory uzupełniające 25.09.2011r
  Wyświetleń: 433
 901. Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim z dnia 09.06.2016
  Wyświetleń: 432
 902. 004. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - ponad 2 miesiące
  Wyświetleń: 429
 903. INFORMACJA o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 429
 904. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym-lokal w Nakle
  Wyświetleń: 428
 905. Konkurs na kandydata - stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach - 02.10.2006r.
  Wyświetleń: 426
 906. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej w Przyworach
  Wyświetleń: 426
 907. Ogłoszenie o przetargu - przebudowa nawierzchni ulicy Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania do 05.11.2007r
  Wyświetleń: 426
 908. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2004 rok
  Wyświetleń: 425
 909. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op ul.Zielona i Przywory ul.Miodowa
  Wyświetleń: 424
 910. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 424
 911. Do zadań referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy
  Wyświetleń: 423
 912. Obwieszczenie o terminie sesji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów
  Wyświetleń: 423
 913. Obwieszczenie Wójta Gminy o terminie sesji Rady Gminy w sprawie uchwalenia MPZP dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 423
 914. Wydanie informacji o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 423
 915. Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko oraz planu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 422
 916. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Dzierżonia Raszowa
  Wyświetleń: 422
 917. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej - składanie ofert do 14.07.2009r
  Wyświetleń: 420
 918. Obwieszczenie - budowa studni awaryjnej 1A w ramach rozbudowy ujęcia wody w Grotowicach
  Wyświetleń: 419
 919. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunami - termin składania do 18.05.2007r.
  Wyświetleń: 418
 920. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005
  Wyświetleń: 418
 921. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 416
 922. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 415
 923. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - termin składania ofert do 6.02.2009r
  Wyświetleń: 414
 924. Budżet Gminy - 2006r
  Wyświetleń: 413
 925. Obwieszczenie Wójta Gminy -lokalizacja i montaż sortowni kruszywa naturalnego na części działki nr 339 k.m. 2 obręb Miedziana.
  Wyświetleń: 413
 926. Ogłoszenie o zamowieniu Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm.Tarnów Opolski - termin składani 19.11.2007
  Wyświetleń: 413
 927. Ogłoszenie - II Otwarty konkurs ofert na realizację w 2008r zadania publicznego - kultura fizyczna i sport
  Wyświetleń: 413
 928. Protokoły wyników wyborów do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 413
 929. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 413
 930. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 412
 931. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 412
 932. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 412
 933. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 411
 934. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej - ulica Damrota w m. Tarnów Opolski - termin składania do 06.06.2008
  Wyświetleń: 411
 935. Budżet Gminy - 2005r
  Wyświetleń: 409
 936. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-pracownik socjalny- termin składania ofert do 17.08.2007r.
  Wyświetleń: 409
 937. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 409
 938. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-wyrobisko Miedziana
  Wyświetleń: 409
 939. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w gminie Tarnów Opolski - termin do 17.07.06r.
  Wyświetleń: 409
 940. Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 409
 941. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 408
 942. Obwieszczenie - w sprawie informacji i numerach i granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 407
 943. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie klutury fizycznej i sportu -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 407
 944. Oświata
  Wyświetleń: 407
 945. Ogłoszenie - o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
  Wyświetleń: 405
 946. Ogłoszenie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim przeznacza do sprzedaży....w dniach od 5 do 16 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 405
 947. Ogłoszenie o naborze - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności - składanie ofert do 15.06.2009
  Wyświetleń: 405
 948. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok
  Wyświetleń: 405
 949. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2015
  Wyświetleń: 404
 950. Informacja PKW o udziale obywateli UE
  Wyświetleń: 403
 951. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach.
  Wyświetleń: 403
 952. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr 52
  Wyświetleń: 402
 953. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 16.01.2008r
  Wyświetleń: 402
 954. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 402
 955. Terminarz Komisji stałych
  Wyświetleń: 402
 956. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 401
 957. Budżet Gminy - 2005r.
  Wyświetleń: 400
 958. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 400
 959. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 400
 960. Obwieszczenie - złoże Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 399
 961. Komunikat Wójta Gminy z dnia 2 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 398
 962. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulicy Zakładowej w m. Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki z materiału kamiennego, podbudowy z kamienia łamanego, warstwy odsącz
  Wyświetleń: 398
 963. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 397
 964. Wykaz nieruchomości z dnia 21 lipca 2016 r. przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 397
 965. Wykreślenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 397
 966. ogłoszenie o przetargu na wykonanie zjazdu z drogi krajowej wWalidrogach
  Wyświetleń: 396
 967. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 396
 968. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Celna Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 395
 969. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 391
 970. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- na świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz gminy - termin do 29.11.08r.
  Wyświetleń: 390
 971. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 390
 972. Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “GÓRAŻDŻE II” .
  Wyświetleń: 389
 973. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 389
 974. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do dnia 22.06.2007
  Wyświetleń: 388
 975. Ogłoszenie o naborze - Referent świadczeń socjalnych - składanie ofert do 15.05.2009r
  Wyświetleń: 388
 976. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Chopina w miejscowości Nakło- składanie ofert do 20.05.2009
  Wyświetleń: 388
 977. Wykaz nieruchomości z dnia 07.04.2016 przeznaczonych do sprzedaży w drodze pezprzetargowej
  Wyświetleń: 388
 978. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 387
 979. Ogłoszenie przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015
  Wyświetleń: 387
 980. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 385
 981. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 385
 982. Konkurs ofert na realizację w 2006r. zadania publicznego w zakresie Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 383
 983. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2005r
  Wyświetleń: 383
 984. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - Polskiej Telefonii Cyfrowej
  Wyświetleń: 383
 985. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 382
 986. Zarządzenie Nr 68/04 Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 382
 987. Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach część II - termin składania ofert 26.02.2008
  Wyświetleń: 381
 988. Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-13.07.2007
  Wyświetleń: 379
 989. Ogłoszenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 378
 990. Otwarty konkurs ofert - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - termin składania ofert 5.03.2008
  Wyświetleń: 378
 991. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu MPZP terenów ekspolatacji kruszywa w Przyworach
  Wyświetleń: 377
 992. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski- termin składania ofert do 24.09.2009r
  Wyświetleń: 377
 993. Konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 376
 994. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 376
 995. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa opału dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 376
 996. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 376
 997. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 376
 998. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- do 06.06.2006r.
  Wyświetleń: 375
 999. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 10.08.06r.
  Wyświetleń: 374
 1000. Ogłoszenie o przetargu ustnym
  Wyświetleń: 374
 1001. Ogłoszenie w sprawie konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 374
 1002. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w październiku 2016
  Wyświetleń: 373
 1003. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła z dnia 16.06.2017
  Wyświetleń: 372
 1004. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2003
  Wyświetleń: 372
 1005. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu cz.II - termin składania do 30.09.2007r.
  Wyświetleń: 372
 1006. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 372
 1007. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 372
 1008. Obwieszczenie Wójta Gminy- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 371
 1009. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 371
 1010. Oświadczenia majątkowe za rok 2002
  Wyświetleń: 371
 1011. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 371
 1012. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sieć tranzytowa wodociągowa - unieważniony
  Wyświetleń: 370
 1013. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2006r
  Wyświetleń: 368
 1014. Ogłoszenie - otwarty II konkurs ofert na realizacje w 2009 roku zadań publicznych w zakresie: kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury...
  Wyświetleń: 368
 1015. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 368
 1016. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 368
 1017. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wykonanie chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 368
 1018. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 16.10.2006r
  Wyświetleń: 367
 1019. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Poniatowskiego i ul.Prusa w Kosorowicach- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 367
 1020. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 367
 1021. Zawiadomienie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 367
 1022. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o II ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 366
 1023. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 366
 1024. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 365
 1025. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 16.10.2007r
  Wyświetleń: 365
 1026. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- do 25.11.2005r.
  Wyświetleń: 365
 1027. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej - termin składania ofert 09.10.2006 r.
  Wyświetleń: 365
 1028. 2010r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-handlową w Walidrogach
  Wyświetleń: 363
 1029. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 363
 1030. Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 o rokowaniach po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 363
 1031. Wykaz na dzierżawę gruntu w Walidrogach w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 362
 1032. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa nieruchomości w Walidrogach- termin składania 5.02.2009r
  Wyświetleń: 361
 1033. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont nawierzchni na ul.Św.Jacka Tarnów Opolski - termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 360
 1034. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 360
 1035. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury,kultury fizycznej
  Wyświetleń: 360
 1036. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 15.11.2016
  Wyświetleń: 359
 1037. Konkurs na stanowiska dyrektorów w terminie do 10 marca 2008r.
  Wyświetleń: 359
 1038. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługowo-przemysłową- 26.03.2007
  Wyświetleń: 359
 1039. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- termin 30.03.06r.
  Wyświetleń: 359
 1040. Sprawozdanie z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 358
 1041. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- stacja pomp - termin do 30.10.06r.
  Wyświetleń: 357
 1042. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 357
 1043. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 355
 1044. Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 355
 1045. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
  Wyświetleń: 355
 1046. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 354
 1047. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy do Zakładu Gospodareki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do 03.04.2006r.
  Wyświetleń: 351
 1048. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 351
 1049. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 350
 1050. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych w miejscowości Nakło - 20.05.2009
  Wyświetleń: 349
 1051. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 349
 1052. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 349
 1053. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 348
 1054. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 348
 1055. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 348
 1056. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Działkowej i ul. Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 347
 1057. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim - termin składania 24.07.06r.
  Wyświetleń: 346
 1058. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- sieć tranzytowa wodociagowa z Miedzianej do Kątów Op.-termin do 30.11.06r.
  Wyświetleń: 345
 1059. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach - przetarg 7.10.2009r
  Wyświetleń: 343
 1060. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2007r.
  Wyświetleń: 343
 1061. Praca z dziećmi - 2009r
  Wyświetleń: 342
 1062. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 341
 1063. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Walidrogach
  Wyświetleń: 339
 1064. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17 z dnia 30.09.2016r.
  Wyświetleń: 338
 1065. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - chodnik w Miedzianej
  Wyświetleń: 338
 1066. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006
  Wyświetleń: 338
 1067. wniosek i szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiaka atmosferycznego
  Wyświetleń: 338
 1068. Zezwolenie na utrzyamnia psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 337
 1069. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach
  Wyświetleń: 336
 1070. Program ochrony Środowiska 2004-2006
  Wyświetleń: 336
 1071. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -złoza Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 336
 1072. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2009 rok
  Wyświetleń: 335
 1073. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 335
 1074. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 334
 1075. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 334
 1076. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową -25.09.2006
  Wyświetleń: 333
 1077. Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 333
 1078. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 333
 1079. zawiadomienie- budowa chodnika Kosorowice-Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 333
 1080. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015 rok
  Wyświetleń: 332
 1081. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 330
 1082. Otwarty konkurs ofert 2008r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 329
 1083. Wykaz nieruchomości z dnia 29.07.2016 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Przyworach
  Wyświetleń: 329
 1084. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 30.05.2017
  Wyświetleń: 328
 1085. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-przemysłową w Walidrogach- 14 listopada 2008r
  Wyświetleń: 328
 1086. Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy 2007-2009
  Wyświetleń: 327
 1087. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zakup ciągnika
  Wyświetleń: 326
 1088. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont chodnika na ul.Św.Marcina Tarnów Opolski - termin do 05.04.06r.
  Wyświetleń: 326
 1089. Zarządzenie Nr OR 120.5.2015 z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 326
 1090. Ogłoszenie o przetargu - Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 - termin składania ofert 05.06.2009r
  Wyświetleń: 325
 1091. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 13.12.2006
  Wyświetleń: 325
 1092. Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 324
 1093. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Tarnowie Op i Przyworach - przetarg 14.09.09r
  Wyświetleń: 323
 1094. Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach Tarnowie Op i Miedzianej
  Wyświetleń: 323
 1095. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 322
 1096. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 322
 1097. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 05.05.2008r
  Wyświetleń: 321
 1098. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 321
 1099. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 321
 1100. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach-termin składania ofert 19.03.2008r.
  Wyświetleń: 320
 1101. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach- przetarg 7.09.2009r
  Wyświetleń: 320
 1102. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 320
 1103. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok I i II półrocze.doc
  Wyświetleń: 320
 1104. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- wynajem lokalu-klubo kawiarnię w Miedzianej - 6 pażdziernik 2008r
  Wyświetleń: 319
 1105. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 319
 1106. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługowo-przemysłową-25.11.2009
  Wyświetleń: 318
 1107. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 318
 1108. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za 2003 rok.
  Wyświetleń: 318
 1109. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
  Wyświetleń: 316
 1110. Otwarty konkurs ofert 2008r -w zakresie pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 316
 1111. Plan Gospodarki Odpadami 2004-2006
  Wyświetleń: 316
 1112. Konsultacje społeczne - 2017r
  Wyświetleń: 314
 1113. Ramowy plan współpracy na rok 2008 - Nakło
  Wyświetleń: 314
 1114. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.
  Wyświetleń: 314
 1115. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 313
 1116. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 311
 1117. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-utwardzenie placu przy ul. Św. Marcina z budową miejsc postojowych w Tarnowie Opolskim -termin do 06.03.06r.
  Wyświetleń: 310
 1118. Informacja Starosty Opolskiego z dnia 20.06.2016 o rozpoczęciu prac geodezyjnych dot.modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 308
 1119. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach - termin składania 27.07.2006r.
  Wyświetleń: 308
 1120. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych - 2003r
  Wyświetleń: 308
 1121. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 304
 1122. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 303
 1123. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2008 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 301
 1124. POSTANOWIENIE Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta
  Wyświetleń: 301
 1125. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową i studzienkami na ul.Młyńskiej w Raszowej -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 300
 1126. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 299
 1127. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 01.09.06r.
  Wyświetleń: 298
 1128. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27.04.2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015r
  Wyświetleń: 298
 1129. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 297
 1130. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 297
 1131. Wykaz nieruchomości z dnia 05.08.2016 przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 297
 1132. Sprawozdanie z wykonania planu finasowego za rok 2006
  Wyświetleń: 292
 1133. Wykaz nieruchomości z dnia 05.05.2016 przeznaczony do dzierżawy w miejscowości Nakło w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 291
 1134. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 290
 1135. Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2016 na dostawę tabletów na potrzeby Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 287
 1136. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany z dnia 14.09.2016
  Wyświetleń: 285
 1137. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r
  Wyświetleń: 285
 1138. Zajęcia dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2007r
  Wyświetleń: 284
 1139. wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 278
 1140. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 277
 1141. Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016 dotyczące remontu drogi gminnej ul.Pasiecznej i Sosnowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 274
 1142. Dotacje - 2016r
  Wyświetleń: 272
 1143. Program zajęć na czas ferii zimowych 2007r
  Wyświetleń: 272
 1144. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Tarnów Opolski w zakresie Pomocy Społecznej lub Kultury Fizycznej i Sportu
  Wyświetleń: 267
 1145. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 267
 1146. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonych do sprzedaży w m. Walidrogi i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 267
 1147. Wykaz nieruchomości z dnia 01.06.2016 przeznaczonych do dzierżawy w Nakle
  Wyświetleń: 265
 1148. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 260
 1149. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 24.07.2017
  Wyświetleń: 257
 1150. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 256
 1151. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 07 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 243
 1152. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem rzek
  Wyświetleń: 226
 1153. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 224
 1154. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 28.12.2016
  Wyświetleń: 220
 1155. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja
  Wyświetleń: 210
 1156. Zaproszenie z dnia 01.12.2016 osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 205
 1157. Zapytania ofertowe z dnia 26.05.2017 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 205
 1158. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 28 listopada 2016r
  Wyświetleń: 202
 1159. Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Modernizacji energetycznej szkoły w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 185
 1160. Petycje
  Wyświetleń: 174
 1161. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 06.10.2016 o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych (...)
  Wyświetleń: 159
 1162. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 07.10.2016 o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu.
  Wyświetleń: 159
 1163. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26.09.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 155
 1164. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.09.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odra
  Wyświetleń: 141
 1165. Koserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 21.04.2017
  Wyświetleń: 113
 1166. Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski do szkół/przedszkoli/ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 79
 1167. Zapraszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.08.2017 r.
  Wyświetleń: 67
 1168. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 35
 1169. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 26
 1170. Zaproszenie z dnia 09.08.2017 do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów
  Wyświetleń: 17
Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2014
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  20-03-2014 08:09
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  GminaTarnów Opolski
  odwiedzin: 3477
Dane jednostki:

Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×