Urząd Gminy Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
50577365884655248523361204274540816475924514872992497430
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
433704115841595351613780333394352903589234517492035494055421
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
251762391227378278233363029618343503901748886449853748441512
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00284652213323950218592204223686260842972726391
 1. Urząd Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 77048
 2. Przetargi /Zamówienia publiczne / zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 56146
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 32870
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 26863
 5. Plany, Programy i zamierzenia
  Wyświetleń: 24041
 6. Rekrutacja pracowników
  Wyświetleń: 21414
 7. DRUKI
  Wyświetleń: 17098
 8. Referat Spraw Obywatelskiech i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 13608
 9. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2015r
  Wyświetleń: 13064
 10. Konkursy ofert - 2015r
  Wyświetleń: 12193
 11. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 11988
 12. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 10917
 13. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2017r
  Wyświetleń: 10878
 14. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 10608
 15. Referat Gospodarki Terenowj i Inwestycji
  Wyświetleń: 10402
 16. Kontakt
  Wyświetleń: 10311
 17. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 9990
 18. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 9947
 19. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r
  Wyświetleń: 9296
 20. Internetowa wyszukiwarka Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 9295
 21. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Wyświetleń: 9065
 22. Konkursy ofert - 2016r
  Wyświetleń: 9025
 23. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 8183
 24. Wybory samorządowe 16.11.2014r
  Wyświetleń: 7946
 25. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2016r
  Wyświetleń: 7737
 26. Konkursy ofert - 2017r
  Wyświetleń: 7720
 27. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 7717
 28. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7517
 29. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7028
 30. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 6885
 31. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6716
 32. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 6436
 33. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 6286
 34. Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 6264
 35. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 5919
 36. Referat Zamówień Publicznych i Promocji
  Wyświetleń: 5769
 37. Nabór 2017r
  Wyświetleń: 5560
 38. Sołtysi i Rada Sołecka
  Wyświetleń: 5114
 39. Referat Finansowo - Budżetowy
  Wyświetleń: 5108
 40. Jednostki pomocnicze SOŁECTWA
  Wyświetleń: 4891
 41. Rada Gminy
  Wyświetleń: 4733
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4699
 43. Nabór 2015r
  Wyświetleń: 4693
 44. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 4674
 45. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4567
 46. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4563
 47. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4513
 48. Harmonogram wywozu odpadów w 2017r
  Wyświetleń: 4486
 49. Nieruchomości
  Wyświetleń: 4422
 50. Ogłoszenia - 2017r
  Wyświetleń: 4417
 51. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 4397
 52. GMINA TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 4320
 53. Nabór 2014r
  Wyświetleń: 4287
 54. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4172
 55. Nabór 2016r
  Wyświetleń: 4159
 56. Ochotnicza Straż Pożarna
  Wyświetleń: 4045
 57. Kierownictwo urzędu
  Wyświetleń: 3985
 58. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017r
  Wyświetleń: 3967
 59. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3948
 60. Nieruchomości -2016r
  Wyświetleń: 3933
 61. Ogłoszenia - 2016r
  Wyświetleń: 3899
 62. Decyzje środowiskowe - 2017r
  Wyświetleń: 3779
 63. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2017r
  Wyświetleń: 3768
 64. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3609
 65. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015r
  Wyświetleń: 3598
 66. Pracownicy młodociani
  Wyświetleń: 3532
 67. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3478
 68. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku
  Wyświetleń: 3462
 69. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3449
 70. Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
  Wyświetleń: 3421
 71. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 3391
 72. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 3374
 73. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: REFERENT termin składania 09 wrzesień 2013r.
  Wyświetleń: 3358
 74. Dziennik Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 3338
 75. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 3316
 76. Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5.05.2014 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów
  Wyświetleń: 3289
 77. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3147
 78. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3113
 79. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3095
 80. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 3021
 81. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 3015
 82. Kompetencje
  Wyświetleń: 3012
 83. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
  Wyświetleń: 3010
 84. Sprawozdania z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 3007
 85. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3003
 86. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 3002
 87. TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 2993
 88. Uchwały VII kadencji - od 28 listopada 2014r
  Wyświetleń: 2983
 89. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2975
 90. Informacja PKW o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich
  Wyświetleń: 2923
 91. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności oraz obronności
  Wyświetleń: 2911
 92. Zarządzenia Wójta Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 2887
 93. Nieruchomości - 2015r
  Wyświetleń: 2799
 94. Przetarg -Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu
  Wyświetleń: 2737
 95. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 2713
 96. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2670
 97. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 2658
 98. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2011 rok
  Wyświetleń: 2647
 99. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 2641
 100. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2638
 101. Uchwały VI kadencji - od 2 grudnia 2010r - do 20 pażdziernika 2014r
  Wyświetleń: 2625
 102. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2603
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2578
 104. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2530
 105. Referat Budżetowo - Finansowy
  Wyświetleń: 2529
 106. Informacje - 2017r.
  Wyświetleń: 2526
 107. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 2507
 108. Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 2492
 109. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 2468
 110. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds.księgowości podatkowej i składników majątkowych w Referacie Budżetowo-Finansowym
  Wyświetleń: 2449
 111. Projekty uchwał VII kadencji - 2017 rok
  Wyświetleń: 2414
 112. Wybory samorządowe 2010r
  Wyświetleń: 2413
 113. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 2412
 114. Nieruchomości - 2013r
  Wyświetleń: 2410
 115. Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2376
 116. Statut Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2361
 117. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2352
 118. Ogłoszenia - 2015r
  Wyświetleń: 2309
 119. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2014r
  Wyświetleń: 2309
 120. Obwieszczenia - 2016r
  Wyświetleń: 2291
 121. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2279
 122. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2276
 123. Budżet Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 2260
 124. Wybory Samorządowe 2006r
  Wyświetleń: 2242
 125. Uchwały V kadencji - od 24 listopada 2006r do 8 listopada 2010r
  Wyświetleń: 2226
 126. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 2223
 127. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2202
 128. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2165
 129. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2015 rok
  Wyświetleń: 2154
 130. Nieruchomości
  Wyświetleń: 2136
 131. Budżet Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 2120
 132. Rejestry w poszczególnych Referatach Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2117
 133. Rejest placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2104
 134. Ogłoszenie z dnia 17.03.2015r o zamiarze zawarcia umowy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2088
 135. Zarządzenia Wójta Gminy - 2014r
  Wyświetleń: 2078
 136. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2013r
  Wyświetleń: 2067
 137. Termin składania ofert 30.04.2015 - Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjnych istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 2052
 138. Decyzje środowiskowe - 2014r
  Wyświetleń: 2043
 139. KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2038
 140. PRZYWORY
  Wyświetleń: 1975
 141. Projekty uchwał VII kadencji - 2015 rok
  Wyświetleń: 1957
 142. Zarządzenia Wójta Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 1951
 143. 002. Dowody osobiste - wymiana
  Wyświetleń: 1949
 144. NAKŁO, RASZOWA, WALIDROGI
  Wyświetleń: 1941
 145. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do obsugi świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrdoku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1926
 146. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym -termin składania 04.08.06r.
  Wyświetleń: 1873
 147. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1868
 148. Wybory do Sejmu i Senatu 25.10.2015r
  Wyświetleń: 1864
 149. Na temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 1845
 150. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - BUDOWA HALI SPORTOWEJ W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 1817
 151. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1817
 152. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1808
 153. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 1805
 154. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku
  Wyświetleń: 1790
 155. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 1788
 156. Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (2. edycji) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1778
 157. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1767
 158. Budowa kanalizacji i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1752
 159. Konkursy ofert - 2014r
  Wyświetleń: 1751
 160. Konkursy ofert - 2013r
  Wyświetleń: 1731
 161. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - sekretarz gminy
  Wyświetleń: 1730
 162. Decyzje środowiskowe - 2016r
  Wyświetleń: 1719
 163. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 1717
 164. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1704
 165. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2013 rok
  Wyświetleń: 1704
 166. Nieruchomości - 2014r
  Wyświetleń: 1693
 167. Wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1692
 168. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe 2010r - 2011
  Wyświetleń: 1689
 169. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1687
 170. Udostępnienie Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 1682
 171. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 1677
 172. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2016 rok
  Wyświetleń: 1673
 173. System Informacji Przestrzennej - GEO SYSTEM
  Wyświetleń: 1671
 174. Ogłoszenie o naborze - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op
  Wyświetleń: 1667
 175. Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2015r na zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 3 sztuk na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1666
 176. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015
  Wyświetleń: 1664
 177. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 1660
 178. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2012r
  Wyświetleń: 1659
 179. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1655
 180. Budżet Gminy - 2014r.
  Wyświetleń: 1636
 181. Walidrogi, Nakło, Raszowa
  Wyświetleń: 1628
 182. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 1627
 183. Informacje - 2013r
  Wyświetleń: 1626
 184. Opłaty Skarbowe w USC
  Wyświetleń: 1622
 185. Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości stałych odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1622
 186. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 1620
 187. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1619
 188. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2012 rok
  Wyświetleń: 1614
 189. Obwieszczenia - 2013r
  Wyświetleń: 1584
 190. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1573
 191. Obwieszczenia - 2014r
  Wyświetleń: 1556
 192. Informacje - 2014r
  Wyświetleń: 1554
 193. Nabór 2013r
  Wyświetleń: 1554
 194. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1548
 195. Zamówienie publiczne z dnia 16.06.2015r: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1533
 196. KOSOROWICE
  Wyświetleń: 1523
 197. Nieruchomości 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 1521
 198. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 1514
 199. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)
  Wyświetleń: 1512
 200. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 1499
 201. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 1492
 202. Przyjmowanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1488
 203. Azbest
  Wyświetleń: 1487
 204. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1482
 205. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 1471
 206. Budowa kanalizacji
  Wyświetleń: 1470
 207. Zarządzenia Wójta Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 1470
 208. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 1465
 209. 2014r - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1461
 210. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.11.2014r o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1459
 211. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds.remontów i inwestycji w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1454
 212. Komitety wyborcze,kandydaci - wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1452
 213. Obwieszczenia - 2015r
  Wyświetleń: 1447
 214. Kulturotwórcza rola biblioteki w małych środowiskach na przykładzie biblioteki w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1426
 215. Miedziana
  Wyświetleń: 1424
 216. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1422
 217. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 1416
 218. 2014r - Wstawianie i dzierżawa pojemników
  Wyświetleń: 1409
 219. Konkursy ofert - 2012r
  Wyświetleń: 1398
 220. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1394
 221. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1391
 222. 2011-Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup wyposażenia
  Wyświetleń: 1376
 223. Ogłoszenia 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 1362
 224. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 1356
 225. Ogłoszenie z dnia 01.06.2015r o naborze kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 1355
 226. Wykaz nieruchomości z dnia 22.04.2015r przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1345
 227. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.12.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu górniczego Tarnów Opolski - Wschód
  Wyświetleń: 1342
 228. Projekty uchwał VI kadencji - 2013 rok
  Wyświetleń: 1342
 229. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1341
 230. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 29.06.2015r
  Wyświetleń: 1340
 231. Obwieszczenie z dnia 28.10.2012r- budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1335
 232. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 1335
 233. Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1331
 234. Informacje - 2011r
  Wyświetleń: 1330
 235. Zapytanie ofertowe - wykonanie kotłowni zasilane gazem ziemnym oraz wewnętrznej instalacji C.O.i elektryczne w budynku byłej stacji PKP w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1329
 236. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
  Wyświetleń: 1327
 237. Informacje - 2012r
  Wyświetleń: 1325
 238. Obwieszczenia - 2017r
  Wyświetleń: 1321
 239. Obwieszczenie z dnia 12.10.2012 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1320
 240. Wydanie zezwolenia na usuwania drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1317
 241. MIEDZIANA
  Wyświetleń: 1309
 242. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przyworach
  Wyświetleń: 1304
 243. 2011-Przetarg-utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących tej operacji
  Wyświetleń: 1297
 244. Informacja - dodatek enegretyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 1296
 245. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2009 rok
  Wyświetleń: 1296
 246. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18.12.2013ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagopsodarowania przestrzennego województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1292
 247. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1291
 248. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach -termin 17.04.2015
  Wyświetleń: 1290
 249. Rejstracja zgonu
  Wyświetleń: 1284
 250. Przetarg nieograniczony z dnia 19.08.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1283
 251. Nabór z dnia 25.01.2017 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1281
 252. Projekty uchwał VII kadencji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1274
 253. 2013: Ogłoszenie o przetargu - Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Wyświetleń: 1273
 254. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1273
 255. Ustalanie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1271
 256. Informacje - 2010r
  Wyświetleń: 1261
 257. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 1258
 258. Kontakt z Sołtysami
  Wyświetleń: 1256
 259. Nabór z dnia 01.02.2017 na wolne stanowisko urzędnicze na podinspektora w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 1252
 260. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1251
 261. Informacja o sposobie głosowania oraz ważności głosu
  Wyświetleń: 1250
 262. 2014r: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1247
 263. Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych w 2011r
  Wyświetleń: 1245
 264. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2007 rok
  Wyświetleń: 1245
 265. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 1245
 266. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1244
 267. TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 1244
 268. 2014: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1233
 269. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1230
 270. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1230
 271. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1229
 272. Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1229
 273. OGŁOSZENIE: Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy - termin składania ofert do 16 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1227
 274. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1222
 275. Program współpracy Gminy i z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
  Wyświetleń: 1221
 276. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 1218
 277. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 1217
 278. Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego koparko-ładowarki dla Zakładu Gopspodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Tranowie Opolskim
  Wyświetleń: 1217
 279. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 roku
  Wyświetleń: 1209
 280. Budżet Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 1204
 281. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 1195
 282. Informacja o składzie,siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1191
 283. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 1189
 284. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2017 rok
  Wyświetleń: 1189
 285. Ogłoszenie z dnia 21.05.2015r o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1187
 286. Projekty uchwał VI kadencji - 2012 rok
  Wyświetleń: 1186
 287. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do plakatowania
  Wyświetleń: 1185
 288. Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu nawierzchni ścieralnej drogi ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim - termin składania ofert 30.07.2015r
  Wyświetleń: 1184
 289. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (listopad-grudzień)
  Wyświetleń: 1182
 290. Tereny górnicze
  Wyświetleń: 1174
 291. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach losowania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1172
 292. 2014r. - Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanej w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1168
 293. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia 2015r
  Wyświetleń: 1168
 294. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2008 rok
  Wyświetleń: 1166
 295. Kosorowice
  Wyświetleń: 1165
 296. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.06.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1165
 297. Ogłoszenie: Wójt Gminy Tarnów Opolski poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 1160
 298. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 24.10.2012r - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1156
 299. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1155
 300. Informacja PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015 r.
  Wyświetleń: 1154
 301. Konkursy ofert - 2011r
  Wyświetleń: 1153
 302. Ogłoszenie z dnia 22.06.2015r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1150
 303. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 1150
 304. Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
  Wyświetleń: 1150
 305. Ogłoszenie z dnia 08.10.2015 o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”"
  Wyświetleń: 1148
 306. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.2015r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1148
 307. Decyzje środowiskowe - 2015r
  Wyświetleń: 1146
 308. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Spraw Obywatelskich i USC - składanie ofert do 28.07.2010
  Wyświetleń: 1145
 309. Informacje - 2015r
  Wyświetleń: 1136
 310. Przywory
  Wyświetleń: 1136
 311. Nabór na wolne stanowisko pracy -Główny Księgowy ZGKiM
  Wyświetleń: 1132
 312. Decyzje środowiskowe - 2013r
  Wyświetleń: 1131
 313. OGŁOSZENIE-Wójt Gminy poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w referacie Gospodarka Terenowa i Inwestycje
  Wyświetleń: 1130
 314. Powtórne obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2.06.2011ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 1130
 315. OGŁOSZENIE z dnia 08.01.2013: w sprawie rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1129
 316. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1121
 317. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1120
 318. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 1114
 319. 2011- Przetarg Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1108
 320. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 1108
 321. Decyzje środowiskowe - 2012r
  Wyświetleń: 1107
 322. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 1106
 323. Wybory Prezydenckie - 2015r
  Wyświetleń: 1106
 324. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1105
 325. 2013:Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1103
 326. Budżet Gminy - 2013r.
  Wyświetleń: 1100
 327. Konsultacje społeczne - 2013r
  Wyświetleń: 1098
 328. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1093
 329. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1093
 330. Nabór na wolne stanowisko pracy-Aspirant pracy socjalnej
  Wyświetleń: 1092
 331. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Tarnów Opolski bez głosowania w okręgach wyborczych nr 4, 5, 6, 12, 14
  Wyświetleń: 1091
 332. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1091
 333. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Miedziana
  Wyświetleń: 1090
 334. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 1089
 335. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Opolskim -termin 20.04.2015
  Wyświetleń: 1088
 336. Obwieszczenie z dnia 26.08.2013r do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1086
 337. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 2012r
  Wyświetleń: 1080
 338. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013r
  Wyświetleń: 1078
 339. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 1077
 340. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1077
 341. 2014r -Modernizacja drogi gminnej ul. Łącznej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1072
 342. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2013r
  Wyświetleń: 1067
 343. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1066
 344. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1061
 345. 2012:Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym a zbycie nieruchomości w Tarnowie Op i Walidrogach
  Wyświetleń: 1060
 346. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 1057
 347. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 1055
 348. 2014 r.- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 1053
 349. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4.07.2013r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwesycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  Wyświetleń: 1049
 350. Budżet Gminy - 2012r.
  Wyświetleń: 1046
 351. 2014r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Przyworach
  Wyświetleń: 1044
 352. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1044
 353. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 1044
 354. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2013r
  Wyświetleń: 1043
 355. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 2013r
  Wyświetleń: 1041
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1040
 357. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015r
  Wyświetleń: 1037
 358. NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 1032
 359. Wykaz nieruchomości z dnia niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscwości Walidrogi z dnia 28.01.2015r
  Wyświetleń: 1031
 360. OGŁOSZENIE z dnia 15.06.2013: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1030
 361. Decyzje środowiskowe - 2011r
  Wyświetleń: 1029
 362. Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2015
  Wyświetleń: 1029
 363. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi ,Tarnów Opolski i Miedziana z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1028
 364. OGŁOSZENIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zapłotnej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1026
 365. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.10.2015ro wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1025
 366. Informacja 2009r.
  Wyświetleń: 1024
 367. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1024
 368. 2010r: Ogłoszenie o przetargu-Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1019
 369. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 09.11.2012r -rokowania odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Walidrogach
  Wyświetleń: 1019
 370. Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1017
 371. Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu Z nauką za pan brat! projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 1016
 372. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1014
 373. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 2007r
  Wyświetleń: 1014
 374. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1011
 375. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 1008
 376. OGŁOSZENIE z dnia 11.04.2013: o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1007
 377. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1007
 378. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1006
 379. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1006
 380. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych 2013r
  Wyświetleń: 1005
 381. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 1003
 382. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego do głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1001
 383. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 999
 384. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014
  Wyświetleń: 995
 385. Przetarg ZGKiM: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3-etap II
  Wyświetleń: 994
 386. OGŁOSZENIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.
  Wyświetleń: 993
 387. Ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
  Wyświetleń: 993
 388. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 20.08.2015r :Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 991
 389. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014r o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 988
 390. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 987
 391. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 983
 392. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku.
  Wyświetleń: 983
 393. Obwieszczenia - 2011r
  Wyświetleń: 982
 394. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 979
 395. 2012:Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 977
 396. 2014r - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 977
 397. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 972
 398. 2011 -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów Opolski ul. Norwida i ul. Nowej oraz w miejscowości Walidrogi ul. Konwalii
  Wyświetleń: 968
 399. Decyzje środowiskowe - 2010r
  Wyświetleń: 967
 400. Nieruchomości - 2017r
  Wyświetleń: 966
 401. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011r
  Wyświetleń: 966
 402. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 965
 403. Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego
  Wyświetleń: 959
 404. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 kwietnia 2014 w sprawie numerów i obwodów głosowania
  Wyświetleń: 957
 405. Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 957
 406. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 957
 407. 2011- ogłoszenie o przetargu- Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 956
 408. Zarządzenia Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 954
 409. GMINNA KOMISJA WYBORCZA
  Wyświetleń: 952
 410. Nabór 2012r
  Wyświetleń: 951
 411. Ogłoszenie o naborze - Kierownik Referatu Hala Sportowa -termin składania do 15 grudnia 2010r
  Wyświetleń: 949
 412. OGŁOSZENIE: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 948
 413. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 948
 414. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 947
 415. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 947
 416. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski V kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 947
 417. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 945
 418. 2012:Stworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy na rok 2012
  Wyświetleń: 942
 419. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012r
  Wyświetleń: 942
 420. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 941
 421. Decyzje środowiskowe - 2009r
  Wyświetleń: 940
 422. 2013:Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 936
 423. 2012:Ogłoszenie o przetargu-ubezpieczenie dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 933
 424. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 932
 425. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 932
 426. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Tarnów Op -Wschód
  Wyświetleń: 932
 427. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Borowej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 929
 428. Zarządzenie Nr OR 0050.58.2015 z dnia 19.05.2015 zmiany zarządzenia dot powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 929
 429. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Kosorowicach
  Wyświetleń: 927
 430. 2011:Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porzytku publicznegona rok 2012
  Wyświetleń: 926
 431. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach
  Wyświetleń: 926
 432. Projekty uchwał VI kadencji - 2011 rok
  Wyświetleń: 925
 433. Druki do pobrania dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 923
 434. Obwieszczenia - 2012r
  Wyświetleń: 923
 435. 2013: Ogłoszenie o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 922
 436. Prognoza oddziaływania na środowisko - Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 921
 437. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 17.10.2011r
  Wyświetleń: 919
 438. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22.10.2014 - kandydaci do Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 917
 439. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach z dnia 19.04.2016
  Wyświetleń: 916
 440. Budżet Gminy - 2011r.
  Wyświetleń: 913
 441. 2012:Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!
  Wyświetleń: 912
 442. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości pod zabudowę w Tarnowie Op oraz niezabudowanych pod usługi w Walidrogach
  Wyświetleń: 912
 443. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015.
  Wyświetleń: 911
 444. Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 17.04.2012r
  Wyświetleń: 905
 445. Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016.
  Wyświetleń: 904
 446. 2014: Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 901
 447. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 901
 448. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 899
 449. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 899
 450. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 898
 451. TERENY GÓRNICZE
  Wyświetleń: 896
 452. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 895
 453. Dane teleadresowe Sołtysów
  Wyświetleń: 894
 454. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 894
 455. Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę oswietlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 893
 456. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 893
 457. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 893
 458. Ogłoszenie o przetargu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - ZGKiM
  Wyświetleń: 890
 459. 2012:Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II
  Wyświetleń: 889
 460. Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 22.04.2016
  Wyświetleń: 888
 461. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 886
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 885
 463. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Nakło
  Wyświetleń: 884
 464. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 884
 465. Zasady korzystania z wypożyczlni GBP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 884
 466. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 883
 467. Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2015
  Wyświetleń: 882
 468. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 881
 469. 1.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dzierżawa gruntu w Walidrogach ul.Opolska
  Wyświetleń: 878
 470. 2012: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 878
 471. Nabór na stanowisko pracy - inspektor Biura Obsługi Klienta w Referacie Organizacyjnym w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 877
 472. Ogłoszenie w sprawie wyników Otwrtych Konkursów Ofert na realizacje zadań w 2011r
  Wyświetleń: 877
 473. Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 875
 474. Wizualizacja wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 875
 475. Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów
  Wyświetleń: 874
 476. Uchwała Nr IV-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 874
 477. 2012: Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 872
 478. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Nałkowskiej w Kątach Op
  Wyświetleń: 871
 479. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnów Opolski na lata 2007 - 2009 z perspektywą do 2016 roku
  Wyświetleń: 872
 480. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
  Wyświetleń: 869
 481. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 868
 482. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 867
 483. Ogłoszenie z dnia 30.06.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 865
 484. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 863
 485. OGŁOSZENIA 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 863
 486. 2010r: Ogłoszenie o remoncie drogi gminnej ul. Krośnickiej w Raszowej
  Wyświetleń: 862
 487. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015
  Wyświetleń: 859
 488. OGŁOSZENIA: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 859
 489. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 856
 490. Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na działce nr 249/155 w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 856
 491. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich z dnia 09.03.2017r.
  Wyświetleń: 854
 492. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 854
 493. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 853
 494. Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 25.05.2012r
  Wyświetleń: 852
 495. Program Odnowy Wsi
  Wyświetleń: 850
 496. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 849
 497. 2011- Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnzjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu
  Wyświetleń: 848
 498. OGŁOSZENIE 2012: o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 848
 499. OGŁOSZENIE 2013:Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 847
 500. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 847
 501. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 842
 502. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.10.2015r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Eurosystem Polska Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 841
 503. Projekty uchwał V kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 841
 504. Przebudowa sieci wodociągowej na działkach 1766/270, 2018/270, 2177/271, 2182/273, 2184/273, 2009/276 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 839
 505. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 838
 506. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 838
 507. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 837
 508. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski IV kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 837
 509. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego 2014r o wszczęciu postępowania w spr. zmiany decyzji dot. przebudowy wału Metalchem miasta Opola- Etap II
  Wyświetleń: 834
 510. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 834
 511. OGŁOSZENIE 2013: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 830
 512. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały o przystąpieniu do sporzadzania MPZP obejmujacego obszar wsi Przywory
  Wyświetleń: 829
 513. Apel Państwowej Komisji Wyborczej dot. spisu wyborców
  Wyświetleń: 825
 514. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 824
 515. Budżet Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 822
 516. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 821
 517. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 819
 518. 2010r: Ogłoszenie - budowa punktów oświetleniowych - termin składania ofert 3.08.2010
  Wyświetleń: 817
 519. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 817
 520. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 817
 521. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 815
 522. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r
  Wyświetleń: 813
 523. 2011- Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna
  Wyświetleń: 812
 524. Konsultacje społeczne - 2015r
  Wyświetleń: 812
 525. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 811
 526. 2011:Podanie do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej
  Wyświetleń: 810
 527. 2011:Ogłoszenie - Nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu 9.5
  Wyświetleń: 809
 528. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 809
 529. Zaproszenie osób do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach 2014r
  Wyświetleń: 809
 530. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 808
 531. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 808
 532. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 806
 533. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 805
 534. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich istniejących rowów melioracyjnych w Raszowej - termin składania ofert do 22.05.2015
  Wyświetleń: 805
 535. Wieloletni Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
  Wyświetleń: 804
 536. 2012: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy
  Wyświetleń: 803
 537. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 802
 538. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 801
 539. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007
  Wyświetleń: 798
 540. 2011- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
  Wyświetleń: 797
 541. 2011-Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego w Nakle
  Wyświetleń: 797
 542. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie wynajęcia lokalu w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 797
 543. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 20.07.2015r
  Wyświetleń: 795
 544. Ogłoszenie o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej
  Wyświetleń: 795
 545. OGŁOSZENIE 2012: o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 794
 546. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 794
 547. Zarządzenia Wójta Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 794
 548. Zapytanie ofertowe na nabór moderatora, który przeprowadzi warsztaty mające na celu opracowanie modelu/strategii organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 793
 549. OGŁOSZENIE 2013: o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 792
 550. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 790
 551. 2011:Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu-termin składania ofert 11.08.2011
  Wyświetleń: 789
 552. 2012: Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 789
 553. OGŁOSZENIA z dnia 23.01.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 788
 554. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 786
 555. 2012: ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości pod zabudowę ul. Różana w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 785
 556. OGŁOSZENIE 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op .
  Wyświetleń: 785
 557. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 783
 558. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 783
 559. 2012: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do szkół i placówek oświatowych w Opolu
  Wyświetleń: 782
 560. Obwieszczenie - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 782
 561. Przetargi - 2010r
  Wyświetleń: 782
 562. System Informacji Przestrzennej - GISON
  Wyświetleń: 781
 563. 2011 - ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru na terenie Gminy Tarnów Opolski: przepompownia ścieków p4 ul. Zielona, Tarnów Opolski oraz zbiornik wody -przepompownia wody pitnej ul. Wiejska, Miedziana - termin 04.02.2011
  Wyświetleń: 780
 564. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 779
 565. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 779
 566. Budżet Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 778
 567. Park Technologiczno-Innowacyjny Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 778
 568. Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic z dnia 10.09.2015r dot. Wydobycia kruszywa naturalnego spod lustra wody rzeki Odry
  Wyświetleń: 776
 569. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8.10.2014r dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
  Wyświetleń: 771
 570. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 771
 571. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 770
 572. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Op z dnia 25.11.2015
  Wyświetleń: 769
 573. Petycje
  Wyświetleń: 769
 574. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 769
 575. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2014
  Wyświetleń: 767
 576. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie opracowywania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 766
 577. Uzbrojenie działek gminnych przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 766
 578. Zawarcie wyznaniowego związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 766
 579. Budżet Gminy - 2006r.
  Wyświetleń: 765
 580. OGŁOSZENIE 2013: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 765
 581. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 763
 582. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 763
 583. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku
  Wyświetleń: 763
 584. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 763
 585. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.07.2013r w sprawie odstąpienia od oceny przeprowadzenia oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 762
 586. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 762
 587. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 762
 588. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 761
 589. Informacja Prezydenta Miasta Opola z dnia 22.12.2015 o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na korzystanie z wód
  Wyświetleń: 760
 590. Ogłasza się konsultacje społeczne w zwiazku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 760
 591. 2010- Ogłoszenie o dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 758
 592. Ogłoszenie - Zapytania ofertowe do projektu - Kompetentny Urzędnik = Sprawny Urząd = Zadowolony Obywatel
  Wyświetleń: 756
 593. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych oraz innych - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 755
 594. Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 755
 595. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 754
 596. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 753
 597. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 753
 598. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 751
 599. Projekty uchwał V kadencji- 2009r
  Wyświetleń: 751
 600. 2014r: Zatwierdzenie regulaminu do I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Przyworach z dnia 19.08.2014r
  Wyświetleń: 750
 601. Zarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.346.2014 z dnia 28.08.2014rw sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 750
 602. Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową-24.06.2011 godzina 10:00
  Wyświetleń: 747
 603. Zarządzenie Nr OR.0050.48.2015 z dnia 20.04.2015 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 744
 604. Budżet Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 743
 605. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 14
  Wyświetleń: 742
 606. Ogłoszenie o przetargu - dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla placówek ZGKiM
  Wyświetleń: 741
 607. Ogłoszenie o przetargu - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów gminy Tarnów Opolski- składanie ofert do 12.12.2011r
  Wyświetleń: 741
 608. OGŁOSZENIE z dnia 29.07.2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi.
  Wyświetleń: 741
 609. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 740
 610. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 740
 611. Obwieszczenie o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych II
  Wyświetleń: 736
 612. OGŁOSZENIE:Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 736
 613. Ogłoszenie o naborze - Kierownik referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 22.02.2010r
  Wyświetleń: 734
 614. OGŁOSZENIE z dnia 10.07.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 733
 615. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną - Zadanie C
  Wyświetleń: 732
 616. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.10.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 728
 617. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Hala Sportowa w wymiarze 1/2 etatu -termin składania do 7 marca 2011
  Wyświetleń: 726
 618. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.08.2014r o w wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie przebudowy wału Metalchem
  Wyświetleń: 725
 619. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Remont drogi gminnej ulicy Słowackiego w Tarnowie Op-termin składania ofert 29.10.2010
  Wyświetleń: 724
 620. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 724
 621. Wydawanie paszportów
  Wyświetleń: 724
 622. 2010: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ulicy Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ulicy Konwalii i Stokrotek - 15.11.2010r.
  Wyświetleń: 723
 623. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 719
 624. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 11.09.2015r dot. całodobowej obsługi kotłowni w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 719
 625. Ogłoszenie o naborze -Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Gminy -termin składania ofert do 17.10.2011
  Wyświetleń: 716
 626. 2012: Ogłoszenie - nadania nazw ulic SOSNOWA i GAJOWA w Walidrogach
  Wyświetleń: 714
 627. Konkurs na stanowiska Dyrektorów
  Wyświetleń: 710
 628. Konsultacje społeczne - 2012r
  Wyświetleń: 710
 629. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 709
 630. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.08.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 709
 631. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje o ocenie bieżącej jakości wody z dnia 14.01.2016
  Wyświetleń: 709
 632. Wykaz terminów i ulic, na których będą prowadzone prace związane z budową i wymianą sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 709
 633. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 707
 634. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulica Dzierżonia w Raszowej.
  Wyświetleń: 707
 635. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 707
 636. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 706
 637. Ustawa o opłacie skarbowej która obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 706
 638. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 704
 639. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 703
 640. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 702
 641. Budżet Gminy - 2007r
  Wyświetleń: 702
 642. Zameldowanie cudzoziemca
  Wyświetleń: 702
 643. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 702
 644. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 700
 645. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 700
 646. Zapytanie ofertowe o cenę dowozu ucznia niepełnosprawnego z ul. Strzeleckiej 62 do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ul. Kościelna 10 w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r.
  Wyświetleń: 700
 647. Konsultacje społeczne - 2014r
  Wyświetleń: 699
 648. Ogłoszenie dot. stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach
  Wyświetleń: 697
 649. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015
  Wyświetleń: 697
 650. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:pomocy społecznej
  Wyświetleń: 697
 651. 2009r - Ogłoszenie o przetargu -Remont;modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3 - termin składania ofert 28.05.2009r
  Wyświetleń: 694
 652. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 693
 653. Konsultacje społeczne - 2016r
  Wyświetleń: 692
 654. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 692
 655. Zapytanie ofertowe - dosatwa i montaż wyposażenia ogrodu przyrodniczo - edukacyjnego
  Wyświetleń: 692
 656. Ogłoszenie 2012:W związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- na wniosek organizacji- uruchamia się proces konsultacyjny.
  Wyświetleń: 691
 657. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2014 rok
  Wyświetleń: 691
 658. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  Wyświetleń: 691
 659. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 689
 660. Obwieszczenie - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 688
 661. Ogłoszenia - 2014r
  Wyświetleń: 687
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3.10.2014r w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 683
 663. INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 682
 664. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 680
 665. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 680
 666. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 679
 667. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op. i Walidrogach - 20 wrzesnia 2011r.
  Wyświetleń: 678
 668. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 678
 669. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 678
 670. 2011:Informacja w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
  Wyświetleń: 677
 671. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 674
 672. 2010- ogłoszenie oprzetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości.
  Wyświetleń: 672
 673. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 669
 674. 2010r: Ogłoszenie-Dostawa opału na sezon grzewczy 2010-2011
  Wyświetleń: 666
 675. 2011-ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Tarnowie Op i zabudowaną w Walidrogach
  Wyświetleń: 666
 676. 2012: Informacja dla organizacji pozarządowych o wynikach konkursu otwartych ofert na realizację zadań na rok 2012r
  Wyświetleń: 665
 677. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011
  Wyświetleń: 665
 678. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Wyświetleń: 665
 679. Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
  Wyświetleń: 665
 680. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 664
 681. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w Przyworach ETAP I
  Wyświetleń: 661
 682. Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 659
 683. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 658
 684. Projekty uchwał VI kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 658
 685. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników z dnia 22.12.2015
  Wyświetleń: 652
 686. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 12.01.2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  Wyświetleń: 649
 687. Informacja - skład osobowy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 647
 688. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 646
 689. 5.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -wykonanie kotłowni na paliwa stałe w GOK-u
  Wyświetleń: 644
 690. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  Wyświetleń: 644
 691. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 643
 692. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2016 na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski".
  Wyświetleń: 638
 693. 2011:Zaproszenie na spotkanie w sprawie organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 637
 694. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 637
 695. Ogłoszenia - 2013r
  Wyświetleń: 637
 696. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa
  Wyświetleń: 637
 697. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 637
 698. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2005.
  Wyświetleń: 635
 699. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowy pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 635
 700. Informacja o udziale w pracach komisji wyborczych
  Wyświetleń: 634
 701. Obwieszczenie - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 633
 702. Zaproszenie osób z reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na ro
  Wyświetleń: 632
 703. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia 2013r
  Wyświetleń: 631
 704. 2012: OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot.Programu opieki nad zwierzętami
  Wyświetleń: 630
 705. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 630
 706. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 630
 707. Obwieszczenie - w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 629
 708. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach
  Wyświetleń: 629
 709. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r
  Wyświetleń: 627
 710. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie ds. Obywatelskich i USC- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 626
 711. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w m-cu kwietniu 2016
  Wyświetleń: 626
 712. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 wg stanu 30 dni od dnia ślubowania
  Wyświetleń: 625
 713. OGŁOSZENIE 2013: ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy w drodze I ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 623
 714. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 622
 715. Konsultacje społeczne - 2011r
  Wyświetleń: 621
 716. Program Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r
  Wyświetleń: 620
 717. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku
  Wyświetleń: 619
 718. Dotacje
  Wyświetleń: 618
 719. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia funkcji koordynatora projektu pn Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 617
 720. Uchwała Nr 3/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 4 października 2006r.
  Wyświetleń: 617
 721. 2012: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013
  Wyświetleń: 616
 722. 2013: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie zbycia nieruchomości w Tranowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 616
 723. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza od dnia 13.11.2015 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Nakle
  Wyświetleń: 615
 724. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu 21.10.2015r ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej
  Wyświetleń: 613
 725. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości - 5 września 2011r.
  Wyświetleń: 612
 726. Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
  Wyświetleń: 612
 727. Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych Tarnów Op-termin składania ofert do 20.02.2008
  Wyświetleń: 608
 728. Obwieszczenie - termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 607
 729. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 607
 730. Referaty i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 607
 731. OGŁOSZENIE2013: o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie przyjęcia Programu z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 606
 732. Budowa drogi gminnej - ul. Wyzwolenia w m. Kąty Op.
  Wyświetleń: 602
 733. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Inspektor Kultury w Filii GOK w Raszowej- termin składania do 21 lutego 2011r
  Wyświetleń: 602
 734. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 4.09.2015 w sali budynku straży pożarnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 601
 735. Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 600
 736. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie kotłowni na gaz w PSP Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 599
 737. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 599
 738. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 596
 739. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 596
 740. Obwieszczenie o okręgach wyborczych ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 595
 741. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 593
 742. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tarnów Opolski 25 września 2011r
  Wyświetleń: 591
 743. Budowa stacji pomiarowej Q=15 000 Nm3/h w m. Przywory
  Wyświetleń: 590
 744. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 590
 745. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu pn. zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 589
 746. Bibliomaj 2010
  Wyświetleń: 588
 747. Budżet Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 588
 748. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r
  Wyświetleń: 588
 749. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2011r.
  Wyświetleń: 588
 750. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2017 - wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 588
 751. Decyzje środowiskowe -2014
  Wyświetleń: 586
 752. 2010r: Ogłoszenie -utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesjiOgłoszenie o zamówienie - roboty drogowe
  Wyświetleń: 584
 753. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory w km. 11+415,18-11+726,76
  Wyświetleń: 579
 754. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 578
 755. Informacje - 2016r.
  Wyświetleń: 577
 756. Nabór kandydatów na stanowisko: Monter konserwator sieci wod.- kan. - składanie ofert do 20.03.2014r
  Wyświetleń: 577
 757. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 577
 758. 2011:Ogłoszenie o opracowaywaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ALICJI i JULII ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 572
 759. Projekt Rocznego Programu Współpracy
  Wyświetleń: 572
 760. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 571
 761. Ogłoszenie o rokowaniach po trzcim przetargu
  Wyświetleń: 567
 762. Sprawozdanie Kwartelne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31marca 2015r
  Wyświetleń: 564
 763. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 562
 764. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnów Opolski w roku 2015r
  Wyświetleń: 562
 765. 2010r: Ogłoszenie o remoncie ulicy Kościuszki w Nakle -termin składania ofert 11.10.2010r
  Wyświetleń: 561
 766. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 560
 767. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 560
 768. 6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tarnów Op.
  Wyświetleń: 559
 769. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnychw wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 559
 770. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TARNÓW OP. WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU.
  Wyświetleń: 558
 771. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ubezpieczenia
  Wyświetleń: 557
 772. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 555
 773. 006. Opłata skarbowa za czynności wykonane w Ewidencji Ludności
  Wyświetleń: 554
 774. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi na 2012r
  Wyświetleń: 554
 775. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 rok.
  Wyświetleń: 554
 776. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 553
 777. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 552
 778. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94
  Wyświetleń: 552
 779. Wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku.
  Wyświetleń: 550
 780. OGŁOSZENIE 2013: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim posiada środki sprzętowe do sprzedaży
  Wyświetleń: 549
 781. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 549
 782. Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej jej nazwie i siedzibie
  Wyświetleń: 548
 783. 2.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-budowa kotłowni w GOK
  Wyświetleń: 547
 784. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 547
 785. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 547
 786. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor
  Wyświetleń: 546
 787. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 546
 788. Ogłoszenie z dnia 20.09.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 544
 789. Obwieszczenie - kanalizacja sanitarna w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 543
 790. Ogłoszenie - spotkanie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 543
 791. 4.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -sprzedaż gruntu pod zabudowę ul.Zielona Tarnów Op.
  Wyświetleń: 542
 792. 7.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach
  Wyświetleń: 541
 793. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dot. przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z prespektywą na lata 2017-2012
  Wyświetleń: 541
 794. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do sporządzenia zmiany MPZP terenu górniczego Górażdże II
  Wyświetleń: 540
 795. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie pomocy społecznej -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 539
 796. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r wykaz nieruchomości do sprzedaży w Nakle
  Wyświetleń: 537
 797. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 31.10.2011r
  Wyświetleń: 537
 798. Nabór na wolne stanowisko pracy- samodzielny księgowy/Aspirant pracy socjalnej- do 23.06.2006r.
  Wyświetleń: 536
 799. Ogłoszenie o przetargu Remont drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie - 17.03.2009
  Wyświetleń: 536
 800. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski za rok 2014
  Wyświetleń: 535
 801. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.04.2016
  Wyświetleń: 534
 802. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 532
 803. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 - 2023
  Wyświetleń: 531
 804. 3.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-transport
  Wyświetleń: 530
 805. 9.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż nieruchomości w Kątach Op.
  Wyświetleń: 525
 806. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 523
 807. Konkursy
  Wyświetleń: 523
 808. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr 21
  Wyświetleń: 522
 809. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle oraz Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 521
 810. Ogłoszenie o naborze - referent ds.funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/2 etatu - termin składania ofert 28.11.2011r
  Wyświetleń: 521
 811. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 520
 812. 8.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach i Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 519
 813. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 519
 814. Informacja o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 518
 815. Ogłoszenie o naborze: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i melioracji - termin składania ofert do 26 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 518
 816. Ogłoszenie - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -termin składania do 24.01.2008r
  Wyświetleń: 517
 817. Obwieszczenie - Kanalizacja sanitarna w m. Miedziana
  Wyświetleń: 516
 818. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r
  Wyświetleń: 515
 819. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2003 rok
  Wyświetleń: 515
 820. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r
  Wyświetleń: 514
 821. Wybory do Sejmu i Senatu 2007r
  Wyświetleń: 514
 822. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowej
  Wyświetleń: 513
 823. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 512
 824. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły i Przedszkola - termin składania do 11 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 511
 825. g
  Wyświetleń: 510
 826. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - sortownia kruszywa naturalnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 510
 827. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2005 rok
  Wyświetleń: 508
 828. Oświata
  Wyświetleń: 507
 829. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 507
 830. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 506
 831. Obwieszczenie - o wynikach wyborów uzupełniających do Rad Gminy w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 505
 832. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni dróg w Tarnowie Opolskim i Przyworach
  Wyświetleń: 501
 833. Konkurs na stanowiska Dyrektorów Szkół i Gimnazjów- termin składania do 27 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 500
 834. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 500
 835. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 500
 836. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 499
 837. 05. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY
  Wyświetleń: 498
 838. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 498
 839. Ogłoszenie o naborze -Referent świadczeń alimentacyjnych -składanie ofert do 15.05.2009
  Wyświetleń: 497
 840. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 496
 841. 2009r: Ogłoszenie o przetargu-Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski-termin składania ofert do 21.12.2009r
  Wyświetleń: 495
 842. Biuletyn Gminnej Biblioteczki Publicznej
  Wyświetleń: 494
 843. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Op. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r
  Wyświetleń: 494
 844. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 494
 845. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Miedziana-2
  Wyświetleń: 492
 846. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory
  Wyświetleń: 492
 847. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Kąty Op-2
  Wyświetleń: 490
 848. Wójt Gminy i Sekretarz
  Wyświetleń: 490
 849. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kopalnia Miedziana II
  Wyświetleń: 490
 850. Plan pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2010 rok
  Wyświetleń: 489
 851. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 488
 852. Uchawała nr 158/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 488
 853. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006
  Wyświetleń: 488
 854. 003. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 487
 855. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 487
 856. Ogłoszenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 487
 857. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 486
 858. Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 486
 859. Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia sprzętu
  Wyświetleń: 485
 860. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim - termin do 30.05.2008r
  Wyświetleń: 484
 861. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Zakładowa Przywory
  Wyświetleń: 483
 862. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 483
 863. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 483
 864. Opłaty skarbowe w USC
  Wyświetleń: 481
 865. Wyniki II tury Wyborów Wójta Gminy Tarnów Oolski przeprowadzonych 5 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 481
 866. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Przywory-2
  Wyświetleń: 480
 867. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont kotłowni w Przedszkolu Tarnów Opolski - termin do 10.07.2006r.
  Wyświetleń: 479
 868. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005 rok
  Wyświetleń: 479
 869. Budżet Gminy - 2004r
  Wyświetleń: 478
 870. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 478
 871. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -przebudowę lini napowietrznej -termin składania 16.04.2007r.
  Wyświetleń: 478
 872. Oświadczenia majątkowe 2002r.
  Wyświetleń: 478
 873. Budżet Gminy - 2004r.
  Wyświetleń: 477
 874. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 476
 875. Budżet Gminy - 2003r.
  Wyświetleń: 475
 876. Czytelnicy zarejestrowani w latach 2007 - 2008
  Wyświetleń: 475
 877. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania...
  Wyświetleń: 475
 878. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy
  Wyświetleń: 474
 879. Lokal wyborczy w Kosorowicach
  Wyświetleń: 474
 880. Sprawozdanie Rb-NDS dnia 20.10.2015 za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
  Wyświetleń: 474
 881. Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim z dnia 09.06.2016
  Wyświetleń: 473
 882. Nowości wydawnicze - październik 2008r
  Wyświetleń: 473
 883. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2002 rok
  Wyświetleń: 473
 884. Nabór na wolne stanowisko pracy-Podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy- do 19.02.2007r.
  Wyświetleń: 472
 885. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 471
 886. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej ulica Ligonia w m. Nakło - termin składania do 09.06.2008
  Wyświetleń: 471
 887. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 469
 888. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 469
 889. Ogłoszenie o przetargu - przebudowa nawierzchni ulicy Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania do 05.11.2007r
  Wyświetleń: 469
 890. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 468
 891. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wymiana stolarki okiennej i drzwi w GOKu
  Wyświetleń: 468
 892. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunami - termin składania do 18.05.2007r.
  Wyświetleń: 467
 893. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2004 rok
  Wyświetleń: 467
 894. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r nieruchomość do sprzedaży w Przyworach
  Wyświetleń: 466
 895. Ogłoszenie - o wynajęciu lokalu użytkowego w Przyworach
  Wyświetleń: 466
 896. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 463
 897. 004. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - ponad 2 miesiące
  Wyświetleń: 462
 898. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-Przywory obszar górniczy nr 5
  Wyświetleń: 462
 899. Uchawała nr 157/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2011 rok
  Wyświetleń: 462
 900. NIEAKTUALNE: W zakładce OGŁOSZENIA umieszczone jest ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na umowę na czas określony - na zastępstwo, na stanowisko ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 461
 901. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2004
  Wyświetleń: 459
 902. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 458
 903. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 13
  Wyświetleń: 457
 904. Terminarz Komisji stałych
  Wyświetleń: 457
 905. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2015
  Wyświetleń: 456
 906. Wykaz nieruchomości z dnia 21 lipca 2016 r. przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 456
 907. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 455
 908. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 454
 909. Wybory uzupełniające 25.09.2011r
  Wyświetleń: 454
 910. Budżet Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 453
 911. Ogłoszenie o zamowieniu Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm.Tarnów Opolski - termin składani 19.11.2007
  Wyświetleń: 453
 912. Wydanie informacji o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 452
 913. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie klutury fizycznej i sportu -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 451
 914. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 451
 915. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 02.11.2006r
  Wyświetleń: 451
 916. INFORMACJA o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 450
 917. Do zadań referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy
  Wyświetleń: 449
 918. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - termin składania ofert do 6.02.2009r
  Wyświetleń: 449
 919. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 448
 920. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym-lokal w Nakle
  Wyświetleń: 448
 921. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 448
 922. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op ul.Zielona i Przywory ul.Miodowa
  Wyświetleń: 447
 923. Konkurs na kandydata - stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach - 02.10.2006r.
  Wyświetleń: 447
 924. Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko oraz planu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 447
 925. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Dzierżonia Raszowa
  Wyświetleń: 447
 926. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005
  Wyświetleń: 447
 927. Obwieszczenie o terminie sesji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów
  Wyświetleń: 446
 928. Obwieszczenie Wójta Gminy o terminie sesji Rady Gminy w sprawie uchwalenia MPZP dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 445
 929. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w gminie Tarnów Opolski - termin do 17.07.06r.
  Wyświetleń: 445
 930. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 445
 931. Ogłoszenie - II Otwarty konkurs ofert na realizację w 2008r zadania publicznego - kultura fizyczna i sport
  Wyświetleń: 444
 932. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej - ulica Damrota w m. Tarnów Opolski - termin składania do 06.06.2008
  Wyświetleń: 443
 933. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej w Przyworach
  Wyświetleń: 442
 934. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 441
 935. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 441
 936. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok
  Wyświetleń: 441
 937. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 439
 938. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej - składanie ofert do 14.07.2009r
  Wyświetleń: 439
 939. Obwieszczenie - budowa studni awaryjnej 1A w ramach rozbudowy ujęcia wody w Grotowicach
  Wyświetleń: 438
 940. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulicy Zakładowej w m. Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki z materiału kamiennego, podbudowy z kamienia łamanego, warstwy odsącz
  Wyświetleń: 438
 941. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 437
 942. Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 436
 943. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- na świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz gminy - termin do 29.11.08r.
  Wyświetleń: 435
 944. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Celna Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 434
 945. Obwieszczenie Wójta Gminy -lokalizacja i montaż sortowni kruszywa naturalnego na części działki nr 339 k.m. 2 obręb Miedziana.
  Wyświetleń: 433
 946. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 431
 947. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 431
 948. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła z dnia 16.06.2017
  Wyświetleń: 429
 949. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-wyrobisko Miedziana
  Wyświetleń: 429
 950. Obwieszczenie - w sprawie informacji i numerach i granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 429
 951. Ogłoszenie o naborze - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności - składanie ofert do 15.06.2009
  Wyświetleń: 429
 952. Protokoły wyników wyborów do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 429
 953. Budżet Gminy - 2006r
  Wyświetleń: 428
 954. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do dnia 22.06.2007
  Wyświetleń: 427
 955. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 16.01.2008r
  Wyświetleń: 427
 956. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 426
 957. Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach część II - termin składania ofert 26.02.2008
  Wyświetleń: 426
 958. Budżet Gminy - 2005r
  Wyświetleń: 425
 959. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-pracownik socjalny- termin składania ofert do 17.08.2007r.
  Wyświetleń: 425
 960. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 424
 961. Ogłoszenie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim przeznacza do sprzedaży....w dniach od 5 do 16 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 424
 962. Wykaz nieruchomości z dnia 07.04.2016 przeznaczonych do sprzedaży w drodze pezprzetargowej
  Wyświetleń: 423
 963. Komunikat Wójta Gminy z dnia 2 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 422
 964. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 422
 965. Informacja PKW o udziale obywateli UE
  Wyświetleń: 421
 966. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr 52
  Wyświetleń: 421
 967. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Chopina w miejscowości Nakło- składanie ofert do 20.05.2009
  Wyświetleń: 420
 968. Ogłoszenie - o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
  Wyświetleń: 419
 969. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach.
  Wyświetleń: 419
 970. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 419
 971. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 418
 972. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w październiku 2016
  Wyświetleń: 418
 973. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 418
 974. Wykreślenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 418
 975. Konkurs ofert na realizację w 2006r. zadania publicznego w zakresie Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 417
 976. Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “GÓRAŻDŻE II” .
  Wyświetleń: 417
 977. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 16.10.2007r
  Wyświetleń: 416
 978. Budżet Gminy - 2005r.
  Wyświetleń: 415
 979. Obwieszczenie - złoże Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 415
 980. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa opału dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 414
 981. Ogłoszenie przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015
  Wyświetleń: 414
 982. Ogłoszenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 414
 983. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 414
 984. ogłoszenie o przetargu na wykonanie zjazdu z drogi krajowej wWalidrogach
  Wyświetleń: 412
 985. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Poniatowskiego i ul.Prusa w Kosorowicach- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 412
 986. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2005r
  Wyświetleń: 411
 987. Ogłoszenie o naborze - Referent świadczeń socjalnych - składanie ofert do 15.05.2009r
  Wyświetleń: 411
 988. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 411
 989. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 409
 990. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont nawierzchni na ul.Św.Jacka Tarnów Opolski - termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 408
 991. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 407
 992. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 406
 993. Konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 406
 994. Ogłoszenie - otwarty II konkurs ofert na realizacje w 2009 roku zadań publicznych w zakresie: kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury...
  Wyświetleń: 406
 995. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o II ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 406
 996. Otwarty konkurs ofert - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - termin składania ofert 5.03.2008
  Wyświetleń: 406
 997. Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 o rokowaniach po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 404
 998. Zarządzenie Nr 68/04 Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 404
 999. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 403
 1000. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 15.11.2016
  Wyświetleń: 401
 1001. Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-13.07.2007
  Wyświetleń: 401
 1002. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu cz.II - termin składania do 30.09.2007r.
  Wyświetleń: 400
 1003. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - Polskiej Telefonii Cyfrowej
  Wyświetleń: 399
 1004. Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 399
 1005. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 10.08.06r.
  Wyświetleń: 398
 1006. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 398
 1007. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 397
 1008. Ogłoszenie o przetargu ustnym
  Wyświetleń: 396
 1009. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 16.10.2006r
  Wyświetleń: 395
 1010. Oświadczenia majątkowe za rok 2002
  Wyświetleń: 395
 1011. Konkurs na stanowiska dyrektorów w terminie do 10 marca 2008r.
  Wyświetleń: 393
 1012. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 393
 1013. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- do 06.06.2006r.
  Wyświetleń: 392
 1014. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu MPZP terenów ekspolatacji kruszywa w Przyworach
  Wyświetleń: 392
 1015. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sieć tranzytowa wodociągowa - unieważniony
  Wyświetleń: 392
 1016. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wykonanie chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 392
 1017. Wykaz na dzierżawę gruntu w Walidrogach w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 392
 1018. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 391
 1019. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 391
 1020. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski- termin składania ofert do 24.09.2009r
  Wyświetleń: 390
 1021. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2006r
  Wyświetleń: 389
 1022. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 389
 1023. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- stacja pomp - termin do 30.10.06r.
  Wyświetleń: 389
 1024. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury,kultury fizycznej
  Wyświetleń: 389
 1025. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 389
 1026. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 388
 1027. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2003
  Wyświetleń: 387
 1028. Ogłoszenie w sprawie konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 387
 1029. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 387
 1030. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 387
 1031. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 386
 1032. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 386
 1033. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- do 25.11.2005r.
  Wyświetleń: 386
 1034. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 386
 1035. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 386
 1036. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17 z dnia 30.09.2016r.
  Wyświetleń: 385
 1037. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 385
 1038. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 383
 1039. Obwieszczenie Wójta Gminy- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 383
 1040. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej - termin składania ofert 09.10.2006 r.
  Wyświetleń: 383
 1041. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa nieruchomości w Walidrogach- termin składania 5.02.2009r
  Wyświetleń: 383
 1042. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 383
 1043. 2010r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-handlową w Walidrogach
  Wyświetleń: 381
 1044. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Działkowej i ul. Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 381
 1045. Zawiadomienie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 381
 1046. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 380
 1047. Konsultacje społeczne - 2017r
  Wyświetleń: 379
 1048. Sprawozdanie z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 379
 1049. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim - termin składania 24.07.06r.
  Wyświetleń: 378
 1050. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- termin 30.03.06r.
  Wyświetleń: 378
 1051. Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 378
 1052. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
  Wyświetleń: 377
 1053. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 377
 1054. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługowo-przemysłową- 26.03.2007
  Wyświetleń: 375
 1055. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 375
 1056. Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach Tarnowie Op i Miedzianej
  Wyświetleń: 374
 1057. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 373
 1058. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 373
 1059. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 373
 1060. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy do Zakładu Gospodareki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do 03.04.2006r.
  Wyświetleń: 372
 1061. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach - przetarg 7.10.2009r
  Wyświetleń: 371
 1062. Wykaz nieruchomości z dnia 29.07.2016 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Przyworach
  Wyświetleń: 369
 1063. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 368
 1064. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- sieć tranzytowa wodociagowa z Miedzianej do Kątów Op.-termin do 30.11.06r.
  Wyświetleń: 367
 1065. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 367
 1066. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 366
 1067. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych w miejscowości Nakło - 20.05.2009
  Wyświetleń: 366
 1068. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 366
 1069. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2007r.
  Wyświetleń: 365
 1070. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015 rok
  Wyświetleń: 365
 1071. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Walidrogach
  Wyświetleń: 364
 1072. wniosek i szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiaka atmosferycznego
  Wyświetleń: 364
 1073. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2009 rok
  Wyświetleń: 363
 1074. Praca z dziećmi - 2009r
  Wyświetleń: 362
 1075. Program ochrony Środowiska 2004-2006
  Wyświetleń: 362
 1076. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową -25.09.2006
  Wyświetleń: 361
 1077. Zezwolenie na utrzyamnia psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 359
 1078. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach
  Wyświetleń: 358
 1079. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 358
 1080. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 358
 1081. Informacja Starosty Opolskiego z dnia 20.06.2016 o rozpoczęciu prac geodezyjnych dot.modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 356
 1082. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 30.05.2017
  Wyświetleń: 356
 1083. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 05.05.2008r
  Wyświetleń: 356
 1084. zawiadomienie- budowa chodnika Kosorowice-Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 356
 1085. Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy 2007-2009
  Wyświetleń: 355
 1086. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006
  Wyświetleń: 354
 1087. Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2016 na dostawę tabletów na potrzeby Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 354
 1088. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 13.12.2006
  Wyświetleń: 353
 1089. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 352
 1090. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - chodnik w Miedzianej
  Wyświetleń: 351
 1091. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27.04.2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015r
  Wyświetleń: 350
 1092. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 348
 1093. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont chodnika na ul.Św.Marcina Tarnów Opolski - termin do 05.04.06r.
  Wyświetleń: 347
 1094. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-przemysłową w Walidrogach- 14 listopada 2008r
  Wyświetleń: 347
 1095. Otwarty konkurs ofert 2008r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 347
 1096. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -złoza Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 347
 1097. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługowo-przemysłową-25.11.2009
  Wyświetleń: 346
 1098. Otwarty konkurs ofert 2008r -w zakresie pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 346
 1099. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 346
 1100. Zarządzenie Nr OR 120.5.2015 z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 346
 1101. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach - termin składania 27.07.2006r.
  Wyświetleń: 345
 1102. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 345
 1103. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za 2003 rok.
  Wyświetleń: 344
 1104. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach-termin składania ofert 19.03.2008r.
  Wyświetleń: 343
 1105. Ogłoszenie o przetargu - Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 - termin składania ofert 05.06.2009r
  Wyświetleń: 343
 1106. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zakup ciągnika
  Wyświetleń: 343
 1107. Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 343
 1108. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok I i II półrocze.doc
  Wyświetleń: 342
 1109. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Tarnowie Op i Przyworach - przetarg 14.09.09r
  Wyświetleń: 339
 1110. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.
  Wyświetleń: 339
 1111. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 338
 1112. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 336
 1113. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach- przetarg 7.09.2009r
  Wyświetleń: 335
 1114. Ramowy plan współpracy na rok 2008 - Nakło
  Wyświetleń: 334
 1115. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 334
 1116. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
  Wyświetleń: 333
 1117. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- wynajem lokalu-klubo kawiarnię w Miedzianej - 6 pażdziernik 2008r
  Wyświetleń: 333
 1118. Plan Gospodarki Odpadami 2004-2006
  Wyświetleń: 333
 1119. Wykaz nieruchomości z dnia 05.08.2016 przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 333
 1120. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 333
 1121. Wykaz nieruchomości z dnia 05.05.2016 przeznaczony do dzierżawy w miejscowości Nakło w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 332
 1122. Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016 dotyczące remontu drogi gminnej ul.Pasiecznej i Sosnowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 332
 1123. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową i studzienkami na ul.Młyńskiej w Raszowej -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 331
 1124. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-utwardzenie placu przy ul. Św. Marcina z budową miejsc postojowych w Tarnowie Opolskim -termin do 06.03.06r.
  Wyświetleń: 331
 1125. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych - 2003r
  Wyświetleń: 329
 1126. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany z dnia 14.09.2016
  Wyświetleń: 328
 1127. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 01.09.06r.
  Wyświetleń: 327
 1128. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 326
 1129. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 325
 1130. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 325
 1131. Sprawozdanie z wykonania planu finasowego za rok 2006
  Wyświetleń: 324
 1132. Dotacje - 2016r
  Wyświetleń: 322
 1133. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2008 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 321
 1134. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja
  Wyświetleń: 321
 1135. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 320
 1136. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 319
 1137. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 318
 1138. POSTANOWIENIE Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta
  Wyświetleń: 315
 1139. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 315
 1140. Wykaz nieruchomości z dnia 01.06.2016 przeznaczonych do dzierżawy w Nakle
  Wyświetleń: 312
 1141. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 305
 1142. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 304
 1143. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r
  Wyświetleń: 302
 1144. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 301
 1145. wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 299
 1146. Zajęcia dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2007r
  Wyświetleń: 297
 1147. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 295
 1148. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 24.07.2017
  Wyświetleń: 295
 1149. Program zajęć na czas ferii zimowych 2007r
  Wyświetleń: 292
 1150. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Tarnów Opolski w zakresie Pomocy Społecznej lub Kultury Fizycznej i Sportu
  Wyświetleń: 288
 1151. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 28.12.2016
  Wyświetleń: 282
 1152. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonych do sprzedaży w m. Walidrogi i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 281
 1153. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 280
 1154. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 07 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 278
 1155. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem rzek
  Wyświetleń: 275
 1156. Zaproszenie z dnia 01.12.2016 osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 262
 1157. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 28 listopada 2016r
  Wyświetleń: 256
 1158. Zapytania ofertowe z dnia 26.05.2017 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 220
 1159. Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Modernizacji energetycznej szkoły w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 210
 1160. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 07.10.2016 o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu.
  Wyświetleń: 196
 1161. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 06.10.2016 o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych (...)
  Wyświetleń: 193
 1162. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26.09.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 186
 1163. Petycje
  Wyświetleń: 183
 1164. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.09.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odra
  Wyświetleń: 175
 1165. Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski do szkół/przedszkoli/ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 138
 1166. Koserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 21.04.2017
  Wyświetleń: 137
 1167. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent - biuro obsługi klienta
  Wyświetleń: 135
 1168. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 124
 1169. Zapraszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.08.2017 r.
  Wyświetleń: 91
 1170. Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej wolnostojącej - „Modernizacja Energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”
  Wyświetleń: 89
 1171. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 79
 1172. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatkowego i egzekucji
  Wyświetleń: 75
 1173. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 13.11.2017
  Wyświetleń: 57
 1174. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego
  Wyświetleń: 39
 1175. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 39
 1176. Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017 na obsługę bankową budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 39
 1177. Zaproszenie z dnia 09.08.2017 do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów
  Wyświetleń: 36
 1178. Budżet Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 10
Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2014
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  20-03-2014 08:09
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  GminaTarnów Opolski
  odwiedzin: 3609
Dane jednostki:

Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×