Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
781376180151486000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7466256256622141277775477753232525275293154512447025621276215
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
625915449367966563195745752643469826433458072604075176756494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
508013680846762486553628642926410284786645367732497820865848
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
436234139041883354893811733665355153620434820495285526455613
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257852456627989281823378229776345613916349117451783768141710
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00284562217523984219052210523828262573024526994
 1. Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 138378
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 78091
 3. Przetargi /Zamówienia publiczne / zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 71542
 4. Plany, Programy i zamierzenia
  Wyświetleń: 47767
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 45902
 6. Rekrutacja pracowników
  Wyświetleń: 34035
 7. Referat Spraw Obywatelskiech i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 28619
 8. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 26978
 9. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2018r
  Wyświetleń: 26650
 10. DRUKI
  Wyświetleń: 26374
 11. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 22867
 12. Referat Gospodarki Terenowj i Inwestycji
  Wyświetleń: 21989
 13. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2017r
  Wyświetleń: 19480
 14. Harmonogram wywozu odpadów w 2020 r.
  Wyświetleń: 19137
 15. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 19082
 16. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Wyświetleń: 18067
 17. Wybory samorządowe 16.11.2014r
  Wyświetleń: 17502
 18. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2019r
  Wyświetleń: 17325
 19. Konkursy ofert - 2019r
  Wyświetleń: 16995
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 16989
 21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16963
 22. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 16517
 23. Konkursy ofert - 2016r
  Wyświetleń: 16145
 24. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 15590
 25. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r
  Wyświetleń: 15478
 26. Konkursy ofert - 2018r
  Wyświetleń: 15329
 27. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 15284
 28. Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 14991
 29. Kontakt
  Wyświetleń: 14890
 30. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2015r
  Wyświetleń: 14667
 31. Konkursy ofert - 2015r
  Wyświetleń: 14535
 32. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 14423
 33. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 14058
 34. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 13548
 35. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2016r
  Wyświetleń: 12606
 36. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12584
 37. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 12473
 38. Internetowa wyszukiwarka Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 11097
 39. Referat Zamówień Publicznych i Promocji
  Wyświetleń: 11041
 40. Konkursy ofert - 2017r
  Wyświetleń: 11013
 41. Nabór 2017r
  Wyświetleń: 10723
 42. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 10679
 43. Nieruchomości
  Wyświetleń: 10591
 44. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 10293
 45. Nieruchomości -2016r
  Wyświetleń: 10271
 46. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 9890
 47. Rejestr ewidecji
  Wyświetleń: 9470
 48. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 9414
 49. Sołtysi i Rada Sołecka
  Wyświetleń: 9049
 50. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 8692
 51. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 8460
 52. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015r
  Wyświetleń: 8390
 53. Jednostki pomocnicze SOŁECTWA
  Wyświetleń: 8306
 54. Ogłoszenia - 2017r
  Wyświetleń: 8084
 55. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7967
 56. Ochotnicza Straż Pożarna
  Wyświetleń: 7658
 57. GMINA TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 7653
 58. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 7517
 59. Kierownictwo urzędu
  Wyświetleń: 7501
 60. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7364
 61. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 7343
 62. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7320
 63. Nabór 2018r
  Wyświetleń: 7239
 64. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7227
 65. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 6962
 66. Budżet Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 6814
 67. Skład Rady Gminy Tarnów Opolski - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6812
 68. Sprawozdania z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 6556
 69. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 6498
 70. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 6469
 71. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6468
 72. Azbest
  Wyświetleń: 6464
 73. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 6391
 74. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6386
 75. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 6263
 76. Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
  Wyświetleń: 6197
 77. Nieruchomości - 2018r
  Wyświetleń: 6129
 78. Referat Budżetowo - Finansowy
  Wyświetleń: 6081
 79. Wybory samorządowe 2010r
  Wyświetleń: 6041
 80. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5908
 81. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 5809
 82. Ogłoszenia - 2016r
  Wyświetleń: 5756
 83. Kompetencje
  Wyświetleń: 5686
 84. Decyzje środowiskowe - 2017r
  Wyświetleń: 5567
 85. Nabór 2015r
  Wyświetleń: 5511
 86. Nieruchomości - 2019r
  Wyświetleń: 5431
 87. Nabór 2016r
  Wyświetleń: 5354
 88. Wybory Samorządowe 2006r
  Wyświetleń: 5308
 89. Nabór 2014r
  Wyświetleń: 5301
 90. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
  Wyświetleń: 5291
 91. Dziennik Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 5205
 92. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2017r
  Wyświetleń: 5195
 93. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5193
 94. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2014r
  Wyświetleń: 5193
 95. Uchwały VI kadencji - od 2 grudnia 2010r - do 20 pażdziernika 2014r
  Wyświetleń: 5188
 96. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5169
 97. TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 5151
 98. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017r
  Wyświetleń: 5090
 99. Uchwały VII kadencji - od 28 listopada 2014 r. do 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 5054
 100. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4980
 101. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 4963
 102. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 4895
 103. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 4889
 104. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 4872
 105. Obwieszczenia - 2019r
  Wyświetleń: 4804
 106. Kontrole
  Wyświetleń: 4793
 107. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018
  Wyświetleń: 4757
 108. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4746
 109. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 4703
 110. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku
  Wyświetleń: 4617
 111. Pracownicy młodociani
  Wyświetleń: 4606
 112. Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 4596
 113. Nieruchomości - 2013r
  Wyświetleń: 4594
 114. Nieruchomości - 2015r
  Wyświetleń: 4563
 115. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4548
 116. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 4446
 117. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności oraz obronności
  Wyświetleń: 4401
 118. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4401
 119. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: REFERENT termin składania 09 wrzesień 2013r.
  Wyświetleń: 4397
 120. Rejestr placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4394
 121. Statut Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4382
 122. Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4359
 123. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 4341
 124. Kontakt z Sołtysami
  Wyświetleń: 4325
 125. Park Technologiczno-Innowacyjny Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 4302
 126. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4260
 127. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 4231
 128. Nabór 2019r
  Wyświetleń: 4170
 129. Oświata
  Wyświetleń: 4156
 130. Wybory do Sejmu i Senatu 25.10.2015r
  Wyświetleń: 4146
 131. PRZYWORY
  Wyświetleń: 4143
 132. Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5.05.2014 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów
  Wyświetleń: 4134
 133. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 4057
 134. Przetarg -Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu
  Wyświetleń: 4021
 135. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4004
 136. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3965
 137. Zarządzenia Wójta Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 3918
 138. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3908
 139. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2018r
  Wyświetleń: 3883
 140. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds.księgowości podatkowej i składników majątkowych w Referacie Budżetowo-Finansowym
  Wyświetleń: 3877
 141. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2011 rok
  Wyświetleń: 3863
 142. Obwieszczenia - 2016r
  Wyświetleń: 3833
 143. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3812
 144. Konkursy ofert - 2014r
  Wyświetleń: 3782
 145. Ogłoszenia - 2015r
  Wyświetleń: 3763
 146. Informacja PKW o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich
  Wyświetleń: 3731
 147. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 3728
 148. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 3627
 149. Informacje - 2017r.
  Wyświetleń: 3619
 150. Projekty uchwał VII kadencji - 2017 rok
  Wyświetleń: 3590
 151. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2013r
  Wyświetleń: 3577
 152. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 3545
 153. System Informacji Przestrzennej - GEO SYSTEM
  Wyświetleń: 3534
 154. Uchwały V kadencji - od 24 listopada 2006r do 8 listopada 2010r
  Wyświetleń: 3487
 155. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 3485
 156. Budżet Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 3480
 157. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 3466
 158. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)
  Wyświetleń: 3436
 159. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3408
 160. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2015 rok
  Wyświetleń: 3391
 161. Zarządzenia Wójta Gminy - 2014r
  Wyświetleń: 3370
 162. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 3357
 163. Wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3347
 164. Skład Rady Gminy Tarnów Opolski - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3342
 165. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3328
 166. Termin składania ofert 30.04.2015 - Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjnych istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 3311
 167. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - BUDOWA HALI SPORTOWEJ W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 3300
 168. Nieruchomości - 2014r
  Wyświetleń: 3294
 169. Walidrogi, Nakło, Raszowa
  Wyświetleń: 3291
 170. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3288
 171. Konkursy ofert - 2013r
  Wyświetleń: 3275
 172. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3267
 173. Ogłoszenie z dnia 17.03.2015r o zamiarze zawarcia umowy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3254
 174. NAKŁO, RASZOWA, WALIDROGI
  Wyświetleń: 3249
 175. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2016 rok
  Wyświetleń: 3233
 176. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3227
 177. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do obsugi świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrdoku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3222
 178. Opłaty Skarbowe w USC
  Wyświetleń: 3211
 179. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3180
 180. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - sekretarz gminy
  Wyświetleń: 3154
 181. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 2007r
  Wyświetleń: 3122
 182. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2017 rok
  Wyświetleń: 3115
 183. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3099
 184. Konkursy ofert - 2012r
  Wyświetleń: 3091
 185. Obwieszczenia - 2014r
  Wyświetleń: 3089
 186. Nieruchomości
  Wyświetleń: 3070
 187. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe 2010r - 2011
  Wyświetleń: 3067
 188. Decyzje środowiskowe - 2014r
  Wyświetleń: 3060
 189. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 3051
 190. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 3050
 191. Informacje - 2018 r.
  Wyświetleń: 3035
 192. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3032
 193. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2013 rok
  Wyświetleń: 3015
 194. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2012r
  Wyświetleń: 3005
 195. Zarządzenia Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3002
 196. Nieruchomości - 2017r
  Wyświetleń: 2996
 197. Nabór z dnia 25.01.2017 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2986
 198. Wykaz nieruchomości z dnia 01.06.2016 przeznaczonych do dzierżawy w Nakle
  Wyświetleń: 2985
 199. KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2981
 200. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle ul. Strzelecka 49 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 2965
 201. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2962
 202. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2960
 203. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2955
 204. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku
  Wyświetleń: 2945
 205. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2922
 206. Projekty uchwał VII kadencji - 2015 rok
  Wyświetleń: 2916
 207. Informacje - 2014r
  Wyświetleń: 2913
 208. Nieruchomości 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 2904
 209. Uchwała Nr 3/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 4 października 2006r.
  Wyświetleń: 2898
 210. Projekty uchwał VII kadencji - 2018 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 2894
 211. Zarządzenia Wójta Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 2871
 212. Udostępnienie Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 2868
 213. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2860
 214. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2848
 215. Informacje - 2013r
  Wyświetleń: 2841
 216. 002. Dowody osobiste - wymiana
  Wyświetleń: 2837
 217. Ogłoszenia - 2018r
  Wyświetleń: 2822
 218. KOSOROWICE
  Wyświetleń: 2813
 219. MIEDZIANA
  Wyświetleń: 2802
 220. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 2800
 221. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2800
 222. Ogłoszenia 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 2788
 223. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 2778
 224. Obwieszczenia - 2013r
  Wyświetleń: 2762
 225. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2753
 226. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015
  Wyświetleń: 2744
 227. Przyjmowanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2736
 228. System Informacji Przestrzennej - GISON
  Wyświetleń: 2736
 229. Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2705
 230. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2696
 231. Wydanie zezwolenia na usuwania drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2696
 232. Na temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2683
 233. Budżet Gminy - 2014r.
  Wyświetleń: 2681
 234. Decyzje środowiskowe - 2016r
  Wyświetleń: 2675
 235. Ogłoszenia - 2019r
  Wyświetleń: 2659
 236. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2643
 237. Obwieszczenia - 2017r
  Wyświetleń: 2640
 238. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 2630
 239. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2012 rok
  Wyświetleń: 2629
 240. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 2620
 241. Obwieszczenia - 2018r
  Wyświetleń: 2619
 242. Ogłoszenie o naborze - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op
  Wyświetleń: 2616
 243. 2014r - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2605
 244. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2603
 245. Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (2. edycji) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2602
 246. Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2015r na zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 3 sztuk na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2593
 247. Miedziana
  Wyświetleń: 2564
 248. Kulturotwórcza rola biblioteki w małych środowiskach na przykładzie biblioteki w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2561
 249. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 2532
 250. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2521
 251. Obwieszczenia - 2015r
  Wyświetleń: 2520
 252. Informacja - dodatek enegretyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 2509
 253. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2507
 254. Kosorowice
  Wyświetleń: 2491
 255. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 2472
 256. Budowa kanalizacji i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2466
 257. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2465
 258. Projekty uchwał VI kadencji - 2013 rok
  Wyświetleń: 2462
 259. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 2460
 260. Budżet Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 2453
 261. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2447
 262. Nabór 2013r
  Wyświetleń: 2447
 263. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 2445
 264. Zarządzenia Wójta Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 2445
 265. 2014r - Wstawianie i dzierżawa pojemników
  Wyświetleń: 2440
 266. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 2440
 267. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 2440
 268. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 2439
 269. 2011-Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup wyposażenia
  Wyświetleń: 2424
 270. Rada Gminy
  Wyświetleń: 2423
 271. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przyworach
  Wyświetleń: 2421
 272. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 2421
 273. Informacje - 2011r
  Wyświetleń: 2418
 274. Rejstracja zgonu
  Wyświetleń: 2417
 275. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2007 rok
  Wyświetleń: 2408
 276. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym -termin składania 04.08.06r.
  Wyświetleń: 2407
 277. Petycje
  Wyświetleń: 2406
 278. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2404
 279. Informacje - 2012r
  Wyświetleń: 2392
 280. Budowa kanalizacji
  Wyświetleń: 2391
 281. Ustalanie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 2384
 282. Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości stałych odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2381
 283. 2014r: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2378
 284. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds.remontów i inwestycji w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 2370
 285. Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego koparko-ładowarki dla Zakładu Gopspodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Tranowie Opolskim
  Wyświetleń: 2367
 286. 2011-Przetarg-utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących tej operacji
  Wyświetleń: 2366
 287. Konkursy ofert - 2011r
  Wyświetleń: 2359
 288. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2353
 289. Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
  Wyświetleń: 2353
 290. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 2340
 291. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2009 rok
  Wyświetleń: 2333
 292. Projekty uchwał VII kadencji - 2016 rok
  Wyświetleń: 2326
 293. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 2324
 294. Przywory
  Wyświetleń: 2307
 295. OGŁOSZENIE: Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy - termin składania ofert do 16 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 2297
 296. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2286
 297. Dotacje
  Wyświetleń: 2280
 298. Zapytanie ofertowe - wykonanie kotłowni zasilane gazem ziemnym oraz wewnętrznej instalacji C.O.i elektryczne w budynku byłej stacji PKP w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 2280
 299. Nabór z dnia 01.02.2017 na wolne stanowisko urzędnicze na podinspektora w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 2271
 300. Zamówienie publiczne z dnia 16.06.2015r: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2266
 301. Zarządzenia Wójta Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 2265
 302. Informacja o sposobie głosowania oraz ważności głosu
  Wyświetleń: 2259
 303. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2253
 304. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 roku
  Wyświetleń: 2253
 305. Informacje - 2015r
  Wyświetleń: 2252
 306. Wykaz nieruchomości z dnia 22.04.2015r przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2249
 307. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op.
  Wyświetleń: 2242
 308. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 16 maja 2018r.
  Wyświetleń: 2240
 309. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2240
 310. Komitety wyborcze,kandydaci - wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2230
 311. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 2218
 312. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (listopad-grudzień)
  Wyświetleń: 2197
 313. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 2197
 314. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Spraw Obywatelskich i USC - składanie ofert do 28.07.2010
  Wyświetleń: 2195
 315. Program współpracy Gminy i z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
  Wyświetleń: 2192
 316. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 29.06.2015r
  Wyświetleń: 2191
 317. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 2190
 318. Ogłoszenie: Wójt Gminy Tarnów Opolski poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 2180
 319. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 2175
 320. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2174
 321. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2173
 322. Budżet Gminy - 2013r.
  Wyświetleń: 2173
 323. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 31.10.2018
  Wyświetleń: 2164
 324. OGŁOSZENIE-Wójt Gminy poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w referacie Gospodarka Terenowa i Inwestycje
  Wyświetleń: 2162
 325. Wykaz Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 2161
 326. Przetarg nieograniczony z dnia 19.08.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2157
 327. Informacje - 2010r
  Wyświetleń: 2156
 328. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2008 rok
  Wyświetleń: 2152
 329. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 2152
 330. 2011- Przetarg Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2151
 331. TERENY GÓRNICZE
  Wyświetleń: 2149
 332. Obwieszczenie z dnia 12.10.2012 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2130
 333. Konsultacje społeczne - 2013r
  Wyświetleń: 2129
 334. Decyzje środowiskowe - 2015r
  Wyświetleń: 2121
 335. Obwieszczenie z dnia 28.10.2012r- budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 2118
 336. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2114
 337. Ogłoszenie z dnia 01.06.2015r o naborze kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 2114
 338. Wybory Prezydenckie - 2015r
  Wyświetleń: 2113
 339. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2109
 340. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.11.2014r o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2106
 341. Decyzje środowiskowe - 2012r
  Wyświetleń: 2102
 342. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 2101
 343. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 2101
 344. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2013r
  Wyświetleń: 2098
 345. Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu nawierzchni ścieralnej drogi ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim - termin składania ofert 30.07.2015r
  Wyświetleń: 2093
 346. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 2090
 347. 2014r. - Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanej w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2089
 348. 2013: Ogłoszenie o przetargu - Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Wyświetleń: 2084
 349. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2084
 350. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.12.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu górniczego Tarnów Opolski - Wschód
  Wyświetleń: 2082
 351. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18.12.2013ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagopsodarowania przestrzennego województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2080
 352. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 2077
 353. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2076
 354. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 2075
 355. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2075
 356. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2066
 357. Decyzje środowiskowe - 2011r
  Wyświetleń: 2064
 358. Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych w 2011r
  Wyświetleń: 2062
 359. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2013r
  Wyświetleń: 2062
 360. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2061
 361. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2060
 362. Informacja PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015 r.
  Wyświetleń: 2052
 363. 2010r: Ogłoszenie o przetargu-Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2051
 364. Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2015
  Wyświetleń: 2051
 365. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2050
 366. Tereny górnicze
  Wyświetleń: 2045
 367. Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016.
  Wyświetleń: 2031
 368. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach -termin 17.04.2015
  Wyświetleń: 2025
 369. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2020
 370. Budżet Gminy - 2012r.
  Wyświetleń: 2017
 371. 2014 r.- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 2015
 372. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2015
 373. 2014r -Modernizacja drogi gminnej ul. Łącznej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2010
 374. Ogłoszenie o naborze - Kierownik Referatu Hala Sportowa -termin składania do 15 grudnia 2010r
  Wyświetleń: 2009
 375. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2009
 376. Nabór na wolne stanowisko pracy -Główny Księgowy ZGKiM
  Wyświetleń: 2004
 377. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 1999
 378. Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach Tarnowie Op i Miedzianej
  Wyświetleń: 1998
 379. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 1998
 380. Decyzje środowiskowe - 2013r
  Wyświetleń: 1995
 381. TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 1994
 382. Nabór na wolne stanowisko pracy-Aspirant pracy socjalnej
  Wyświetleń: 1980
 383. Projekty uchwał VI kadencji - 2012 rok
  Wyświetleń: 1977
 384. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2018 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 1977
 385. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do plakatowania
  Wyświetleń: 1970
 386. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.10.2015ro wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1967
 387. 2012:Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym a zbycie nieruchomości w Tarnowie Op i Walidrogach
  Wyświetleń: 1965
 388. GMINNA KOMISJA WYBORCZA
  Wyświetleń: 1964
 389. OGŁOSZENIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zapłotnej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1959
 390. Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1958
 391. Ogłoszenie z dnia 08.10.2015 o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”"
  Wyświetleń: 1953
 392. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  Wyświetleń: 1952
 393. Transmisja obrad
  Wyświetleń: 1948
 394. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 2013r
  Wyświetleń: 1943
 395. 2012:Ogłoszenie o przetargu-ubezpieczenie dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1937
 396. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.2015r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1935
 397. Przebudowa oraz rozbudowa GOK w Przyworach z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1935
 398. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 1934
 399. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 24.10.2012r - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1933
 400. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
  Wyświetleń: 1931
 401. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych 2013r
  Wyświetleń: 1929
 402. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Op z dnia 25.11.2015
  Wyświetleń: 1928
 403. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013r
  Wyświetleń: 1927
 404. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.06.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1923
 405. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1921
 406. Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1919
 407. Przetarg ZGKiM: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3-etap II
  Wyświetleń: 1915
 408. Obwieszczenie z dnia 26.08.2013r do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1914
 409. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnów Opolski na lata 2007 - 2009 z perspektywą do 2016 roku
  Wyświetleń: 1914
 410. Projekty uchwał VI kadencji - 2011 rok
  Wyświetleń: 1907
 411. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1902
 412. Informacja 2009r.
  Wyświetleń: 1901
 413. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 1900
 414. OGŁOSZENIE z dnia 15.06.2013: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1899
 415. Informacja o składzie,siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1897
 416. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1896
 417. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach z dnia 19.04.2016
  Wyświetleń: 1889
 418. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 1886
 419. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach losowania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1884
 420. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011r
  Wyświetleń: 1884
 421. Decyzje środowiskowe - 2010r
  Wyświetleń: 1882
 422. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Tarnów Opolski bez głosowania w okręgach wyborczych nr 4, 5, 6, 12, 14
  Wyświetleń: 1869
 423. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 1869
 424. Komisje Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1868
 425. Program Odnowy Wsi
  Wyświetleń: 1868
 426. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia 2015r
  Wyświetleń: 1867
 427. 2014: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1866
 428. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1865
 429. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 2012r
  Wyświetleń: 1862
 430. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 1860
 431. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 1859
 432. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego do głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1853
 433. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 1843
 434. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Miedziana
  Wyświetleń: 1843
 435. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 1841
 436. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014r o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 1839
 437. 2010r: Ogłoszenie - budowa punktów oświetleniowych - termin składania ofert 3.08.2010
  Wyświetleń: 1831
 438. Nabór 2012r
  Wyświetleń: 1826
 439. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1826
 440. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r.
  Wyświetleń: 1825
 441. 2014r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Przyworach
  Wyświetleń: 1824
 442. 2014r - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 1822
 443. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 09.11.2012r -rokowania odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Walidrogach
  Wyświetleń: 1819
 444. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1818
 445. Ogłoszenie z dnia 21.05.2015r o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1816
 446. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach z dnia 6 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1814
 447. NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 1812
 448. Dane teleadresowe Sołtysów
  Wyświetleń: 1807
 449. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi ,Tarnów Opolski i Miedziana z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1807
 450. 2011 -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów Opolski ul. Norwida i ul. Nowej oraz w miejscowości Walidrogi ul. Konwalii
  Wyświetleń: 1804
 451. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1797
 452. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1796
 453. Zarządzenie Nr OR 0050.58.2015 z dnia 19.05.2015 zmiany zarządzenia dot powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1793
 454. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr. 500043155-N-2018 z dnia 27.02.2018
  Wyświetleń: 1790
 455. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1786
 456. OGŁOSZENIE z dnia 08.01.2013: w sprawie rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1782
 457. Ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
  Wyświetleń: 1781
 458. Wykaz nieruchomości z dnia niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscwości Walidrogi z dnia 28.01.2015r
  Wyświetleń: 1780
 459. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1779
 460. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich z dnia 09.03.2017r.
  Wyświetleń: 1779
 461. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014
  Wyświetleń: 1779
 462. OGŁOSZENIE: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1778
 463. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1772
 464. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski V kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 1764
 465. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów w roku 2018
  Wyświetleń: 1763
 466. Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1755
 467. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych oraz innych - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 1747
 468. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1745
 469. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1744
 470. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1743
 471. Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego
  Wyświetleń: 1742
 472. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
  Wyświetleń: 1741
 473. 2010r: Ogłoszenie o remoncie drogi gminnej ul. Krośnickiej w Raszowej
  Wyświetleń: 1736
 474. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1735
 475. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1733
 476. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1732
 477. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 1731
 478. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1729
 479. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 1718
 480. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1715
 481. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015r
  Wyświetleń: 1714
 482. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1712
 483. Obwieszczenia - 2011r
  Wyświetleń: 1711
 484. 2011:Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porzytku publicznegona rok 2012
  Wyświetleń: 1707
 485. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 1707
 486. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4.07.2013r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwesycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  Wyświetleń: 1700
 487. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1698
 488. 2014: Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1697
 489. 2012:Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1691
 490. OGŁOSZENIE 2012: o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1687
 491. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1684
 492. 2012:Stworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy na rok 2012
  Wyświetleń: 1682
 493. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1682
 494. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 1680
 495. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Borowej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1674
 496. Obwieszczenia - 2012r
  Wyświetleń: 1671
 497. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.08.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1669
 498. 2012:Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!
  Wyświetleń: 1667
 499. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22.10.2014 - kandydaci do Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1663
 500. Budżet Gminy - 2011r.
  Wyświetleń: 1657
 501. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 1657
 502. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1656
 503. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 1655
 504. Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu Z nauką za pan brat! projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 1654
 505. 2013:Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1648
 506. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1645
 507. 1.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dzierżawa gruntu w Walidrogach ul.Opolska
  Wyświetleń: 1640
 508. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1638
 509. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości pod zabudowę w Tarnowie Op oraz niezabudowanych pod usługi w Walidrogach
  Wyświetleń: 1635
 510. Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 17.04.2012r
  Wyświetleń: 1634
 511. Uchwała Nr IV-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1634
 512. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012r
  Wyświetleń: 1632
 513. Zasady korzystania z wypożyczlni GBP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1628
 514. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Nałkowskiej w Kątach Op
  Wyświetleń: 1626
 515. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie opracowywania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1626
 516. OGŁOSZENIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.
  Wyświetleń: 1626
 517. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1624
 518. 2013:Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1622
 519. 2013: Ogłoszenie o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1621
 520. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 1621
 521. Decyzje środowiskowe - 2009r
  Wyświetleń: 1620
 522. Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1614
 523. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1613
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.10.2015r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Eurosystem Polska Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 1612
 525. 2011- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
  Wyświetleń: 1609
 526. Prognoza oddziaływania na środowisko - Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1605
 527. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1602
 528. OGŁOSZENIE z dnia 11.04.2013: o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1602
 529. Powtórne obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2.06.2011ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 1600
 530. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1597
 531. Druki do pobrania dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 1595
 532. Projekty uchwał V kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 1594
 533. Budżet Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 1592
 534. Ogłoszenie z dnia 22.06.2015r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1592
 535. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski IV kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 1592
 536. 2011- Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnzjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu
  Wyświetleń: 1591
 537. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1589
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 kwietnia 2014 w sprawie numerów i obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1588
 539. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 20.08.2015r :Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 1588
 540. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1586
 541. Ogłoszenie o przetargu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - ZGKiM
  Wyświetleń: 1586
 542. Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic z dnia 10.09.2015r dot. Wydobycia kruszywa naturalnego spod lustra wody rzeki Odry
  Wyświetleń: 1585
 543. Wykaz nieruchomości z dnia 21 lipca 2016 r. przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 1582
 544. 2010: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ulicy Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ulicy Konwalii i Stokrotek - 15.11.2010r.
  Wyświetleń: 1581
 545. Budżet Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 1580
 546. 2012:Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II
  Wyświetleń: 1579
 547. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Opolskim -termin 20.04.2015
  Wyświetleń: 1578
 548. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 1578
 549. 2011:Podanie do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej
  Wyświetleń: 1577
 550. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1572
 551. Przebudowa ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim z dnia 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1571
 552. Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 25.05.2012r
  Wyświetleń: 1566
 553. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1565
 554. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PULI ŚRODKÓW NA PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 1563
 555. Ogłoszenia - 2014r
  Wyświetleń: 1559
 556. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Tarnów Op -Wschód
  Wyświetleń: 1558
 557. Konsultacje społeczne - 2015r
  Wyświetleń: 1557
 558. Ogłoszenie o naborze - Kierownik referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 22.02.2010r
  Wyświetleń: 1556
 559. Ogłasza się konsultacje społeczne w zwiazku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1555
 560. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie wynajęcia lokalu w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1554
 561. Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na działce nr 249/155 w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1553
 562. Konsultacje społeczne - 2014r
  Wyświetleń: 1550
 563. Ogłoszenie - Zapytania ofertowe do projektu - Kompetentny Urzędnik = Sprawny Urząd = Zadowolony Obywatel
  Wyświetleń: 1550
 564. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1549
 565. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 1543
 566. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 28.02.2017
  Wyświetleń: 1543
 567. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1543
 568. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1541
 569. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 12.01.2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  Wyświetleń: 1541
 570. 2012: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1540
 571. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 17.10.2011r
  Wyświetleń: 1538
 572. Przetargi - 2010r
  Wyświetleń: 1538
 573. Zaproszenie osób do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach 2014r
  Wyświetleń: 1538
 574. Ogłoszenie o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1537
 575. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1537
 576. Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2015
  Wyświetleń: 1530
 577. 2012: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do szkół i placówek oświatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1529
 578. Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę oswietlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1528
 579. OGŁOSZENIA: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 1526
 580. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Nakło
  Wyświetleń: 1526
 581. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 1521
 582. Informacje o projektach unijnych
  Wyświetleń: 1520
 583. Zarządzenia Wójta Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 1520
 584. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 13.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1519
 585. Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 22.04.2016
  Wyświetleń: 1516
 586. 2011:Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu-termin składania ofert 11.08.2011
  Wyświetleń: 1515
 587. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2020r
  Wyświetleń: 1513
 588. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1512
 589. Zameldowanie cudzoziemca
  Wyświetleń: 1511
 590. Wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku.
  Wyświetleń: 1508
 591. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007
  Wyświetleń: 1506
 592. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1504
 593. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 1500
 594. Ogłoszenie w sprawie wyników Otwrtych Konkursów Ofert na realizacje zadań w 2011r
  Wyświetleń: 1500
 595. 2012: Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1498
 596. Nabór na stanowisko pracy - inspektor Biura Obsługi Klienta w Referacie Organizacyjnym w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 1498
 597. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1498
 598. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach
  Wyświetleń: 1492
 599. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 01.02.2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1492
 600. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.10.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1490
 601. OGŁOSZENIE 2013:Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1489
 602. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 1489
 603. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1487
 604. Wieloletni Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
  Wyświetleń: 1487
 605. Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1486
 606. 2011- ogłoszenie o przetargu- Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1485
 607. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1484
 608. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza od dnia 13.11.2015 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Nakle
  Wyświetleń: 1484
 609. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. obsługi informatycznej i sekretariatu
  Wyświetleń: 1483
 610. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 1482
 611. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1480
 612. 2010r: Ogłoszenie-Dostawa opału na sezon grzewczy 2010-2011
  Wyświetleń: 1477
 613. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1477
 614. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r
  Wyświetleń: 1477
 615. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Hala Sportowa w wymiarze 1/2 etatu -termin składania do 7 marca 2011
  Wyświetleń: 1475
 616. OGŁOSZENIA 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1472
 617. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 1469
 618. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1468
 619. OGŁOSZENIE 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op .
  Wyświetleń: 1466
 620. Przebudowa sieci wodociągowej na działkach 1766/270, 2018/270, 2177/271, 2182/273, 2184/273, 2009/276 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1466
 621. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 1465
 622. Wydawanie paszportów
  Wyświetleń: 1460
 623. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 1458
 624. Konsultacje społeczne - 2016r
  Wyświetleń: 1456
 625. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2014 rok
  Wyświetleń: 1456
 626. Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów
  Wyświetleń: 1455
 627. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
  Wyświetleń: 1452
 628. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 1452
 629. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1452
 630. 2011-Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego w Nakle
  Wyświetleń: 1451
 631. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 1449
 632. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników z dnia 22.12.2015
  Wyświetleń: 1448
 633. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 1448
 634. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1448
 635. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1447
 636. Informacje - 2016r.
  Wyświetleń: 1446
 637. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.08.2014r o w wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie przebudowy wału Metalchem
  Wyświetleń: 1443
 638. Ogłoszenie o przetargu - dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla placówek ZGKiM
  Wyświetleń: 1443
 639. Informacja o udziale w pracach komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1438
 640. Obwieszczenie - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1438
 641. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1438
 642. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1436
 643. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1436
 644. OGŁOSZENIE z dnia 10.07.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1436
 645. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały o przystąpieniu do sporzadzania MPZP obejmujacego obszar wsi Przywory
  Wyświetleń: 1433
 646. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1433
 647. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1432
 648. OGŁOSZENIE 2013: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1430
 649. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1428
 650. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1427
 651. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1425
 652. 2011:Ogłoszenie - Nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu 9.5
  Wyświetleń: 1424
 653. Informacja Prezydenta Miasta Opola z dnia 22.12.2015 o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1424
 654. Harmonogram polowań zbiorowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1423
 655. Ogłoszenia - 2013r
  Wyświetleń: 1423
 656. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 1423
 657. Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
  Wyświetleń: 1420
 658. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1414
 659. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1413
 660. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1407
 661. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015.
  Wyświetleń: 1406
 662. OGŁOSZENIE:Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1406
 663. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1404
 664. Budżet Gminy - 2006r.
  Wyświetleń: 1403
 665. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015
  Wyświetleń: 1403
 666. Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową-24.06.2011 godzina 10:00
  Wyświetleń: 1403
 667. 2014r: Zatwierdzenie regulaminu do I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Przyworach z dnia 19.08.2014r
  Wyświetleń: 1402
 668. Zaproszenie osób z reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na ro
  Wyświetleń: 1401
 669. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3.10.2014r w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 1400
 670. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 1395
 671. Ustawa o opłacie skarbowej która obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 1395
 672. Apel Państwowej Komisji Wyborczej dot. spisu wyborców
  Wyświetleń: 1393
 673. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8.10.2014r dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1391
 674. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Remont drogi gminnej ulicy Słowackiego w Tarnowie Op-termin składania ofert 29.10.2010
  Wyświetleń: 1390
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.07.2013r w sprawie odstąpienia od oceny przeprowadzenia oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1390
 676. Referaty i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1389
 677. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1388
 678. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku
  Wyświetleń: 1387
 679. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnychw wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 1386
 680. Zarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.346.2014 z dnia 28.08.2014rw sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 1384
 681. OGŁOSZENIE2013: o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie przyjęcia Programu z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1383
 682. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1383
 683. Wizualizacja wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1382
 684. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op. i Walidrogach - 20 wrzesnia 2011r.
  Wyświetleń: 1381
 685. Zapytanie ofertowe o cenę dowozu ucznia niepełnosprawnego z ul. Strzeleckiej 62 do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ul. Kościelna 10 w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r.
  Wyświetleń: 1381
 686. Zawarcie wyznaniowego związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 1379
 687. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent - biuro obsługi klienta
  Wyświetleń: 1378
 688. Uzbrojenie działek gminnych przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1377
 689. Wykaz nieruchomości z dnia 05.08.2016 przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1377
 690. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowy pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1375
 691. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Op. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r
  Wyświetleń: 1374
 692. Budżet Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 1373
 693. Konkurs na stanowiska Dyrektorów
  Wyświetleń: 1373
 694. Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
  Wyświetleń: 1369
 695. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1367
 696. Obwieszczenie - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1364
 697. 2012: Informacja dla organizacji pozarządowych o wynikach konkursu otwartych ofert na realizację zadań na rok 2012r
  Wyświetleń: 1361
 698. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego 2014r o wszczęciu postępowania w spr. zmiany decyzji dot. przebudowy wału Metalchem miasta Opola- Etap II
  Wyświetleń: 1361
 699. Zapytanie ofertowe na nabór moderatora, który przeprowadzi warsztaty mające na celu opracowanie modelu/strategii organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1360
 700. Zarządzenie Nr OR.0050.48.2015 z dnia 20.04.2015 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1359
 701. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 1356
 702. OGŁOSZENIE 2012: o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1355
 703. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r wykaz nieruchomości do sprzedaży w Nakle
  Wyświetleń: 1354
 704. Imienny wykaz głosowań radnych 2018-2023
  Wyświetleń: 1354
 705. Wykaz terminów i ulic, na których będą prowadzone prace związane z budową i wymianą sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1353
 706. Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1353
 707. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 11.09.2015r dot. całodobowej obsługi kotłowni w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 1352
 708. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1348
 709. Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 1347
 710. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1346
 711. OGŁOSZENIE 2013: o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1340
 712. Ogłoszenie dot. stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach
  Wyświetleń: 1340
 713. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu 21.10.2015r ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej
  Wyświetleń: 1339
 714. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1339
 715. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1337
 716. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  Wyświetleń: 1337
 717. Ogłoszenie z dnia 30.06.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 1334
 718. Projekt Rocznego Programu Współpracy
  Wyświetleń: 1334
 719. 2011:Zaproszenie na spotkanie w sprawie organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 1332
 720. Uchwały VIII kadencji - od 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1330
 721. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia funkcji koordynatora projektu pn Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1329
 722. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 1327
 723. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1324
 724. Program Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r
  Wyświetleń: 1323
 725. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1320
 726. Projekty uchwał VI kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 1318
 727. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1314
 728. Ogłoszenie o naborze - referent ds.funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/2 etatu - termin składania ofert 28.11.2011r
  Wyświetleń: 1312
 729. Zarządzenia Wójta Gminy - 2019r
  Wyświetleń: 1311
 730. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1308
 731. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 1307
 732. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulica Dzierżonia w Raszowej.
  Wyświetleń: 1302
 733. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 1302
 734. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 1298
 735. Konsultacje społeczne - 2017r
  Wyświetleń: 1296
 736. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1296
 737. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje o ocenie bieżącej jakości wody z dnia 14.01.2016
  Wyświetleń: 1294
 738. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1294
 739. OGŁOSZENIE 2013: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1291
 740. Budżet Gminy - 2007r
  Wyświetleń: 1290
 741. 2011- Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna
  Wyświetleń: 1288
 742. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1288
 743. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r
  Wyświetleń: 1286
 744. Budżet Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 1285
 745. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.03.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1285
 746. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa
  Wyświetleń: 1284
 747. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 rok.
  Wyświetleń: 1284
 748. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TARNÓW OP. WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU.
  Wyświetleń: 1281
 749. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w Przyworach ETAP I
  Wyświetleń: 1280
 750. Projekty uchwał V kadencji- 2009r
  Wyświetleń: 1274
 751. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1273
 752. Zapytanie ofertowe - dosatwa i montaż wyposażenia ogrodu przyrodniczo - edukacyjnego
  Wyświetleń: 1273
 753. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 1272
 754. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1272
 755. Plan pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2010 rok
  Wyświetleń: 1269
 756. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany z dnia 14.09.2016
  Wyświetleń: 1267
 757. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1261
 758. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2014
  Wyświetleń: 1258
 759. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1257
 760. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1257
 761. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 1252
 762. 2012: Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1251
 763. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015
  Wyświetleń: 1251
 764. 2012: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy
  Wyświetleń: 1249
 765. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory w km. 11+415,18-11+726,76
  Wyświetleń: 1248
 766. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1247
 767. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 wg stanu 30 dni od dnia ślubowania
  Wyświetleń: 1245
 768. Informacja - skład osobowy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1243
 769. Ogłoszenie o przetargu - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów gminy Tarnów Opolski- składanie ofert do 12.12.2011r
  Wyświetleń: 1243
 770. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2005.
  Wyświetleń: 1241
 771. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni dróg w Tarnowie Opolskim i Przyworach
  Wyświetleń: 1238
 772. Budżet Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 1235
 773. Decyzje środowiskowe - 2018r
  Wyświetleń: 1233
 774. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 1233
 775. 5.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -wykonanie kotłowni na paliwa stałe w GOK-u
  Wyświetleń: 1232
 776. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 14
  Wyświetleń: 1230
 777. Ogłoszenie o naborze -Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Gminy -termin składania ofert do 17.10.2011
  Wyświetleń: 1229
 778. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 1228
 779. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia 2013r
  Wyświetleń: 1224
 780. Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej jej nazwie i siedzibie
  Wyświetleń: 1223
 781. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1222
 782. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1220
 783. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1219
 784. 2011 - ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru na terenie Gminy Tarnów Opolski: przepompownia ścieków p4 ul. Zielona, Tarnów Opolski oraz zbiornik wody -przepompownia wody pitnej ul. Wiejska, Miedziana - termin 04.02.2011
  Wyświetleń: 1214
 785. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.04.2016
  Wyświetleń: 1214
 786. Konsultacje społeczne - 2012r
  Wyświetleń: 1211
 787. Obwieszczenie o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych II
  Wyświetleń: 1208
 788. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w m-cu kwietniu 2016
  Wyświetleń: 1208
 789. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku
  Wyświetleń: 1207
 790. Obwieszczenie o okręgach wyborczych ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 1206
 791. Ogłoszenie o rokowaniach po trzcim przetargu
  Wyświetleń: 1206
 792. OGŁOSZENIE z dnia 29.07.2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi.
  Wyświetleń: 1206
 793. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1205
 794. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 20.07.2015r
  Wyświetleń: 1199
 795. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnów Opolski w roku 2015r
  Wyświetleń: 1198
 796. Budowa stacji pomiarowej Q=15 000 Nm3/h w m. Przywory
  Wyświetleń: 1197
 797. Konkursy
  Wyświetleń: 1196
 798. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 1195
 799. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2011r.
  Wyświetleń: 1195
 800. 2010- Ogłoszenie o dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1193
 801. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 24.07.2017
  Wyświetleń: 1193
 802. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną - Zadanie C
  Wyświetleń: 1189
 803. Obwieszczenie - termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 1189
 804. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r nieruchomość do sprzedaży w Przyworach
  Wyświetleń: 1188
 805. g
  Wyświetleń: 1188
 806. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r
  Wyświetleń: 1188
 807. 2012: ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości pod zabudowę ul. Różana w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1186
 808. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 1184
 809. Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 o rokowaniach po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1183
 810. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich istniejących rowów melioracyjnych w Raszowej - termin składania ofert do 22.05.2015
  Wyświetleń: 1183
 811. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 1182
 812. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości - 5 września 2011r.
  Wyświetleń: 1182
 813. Obwieszczenie - w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1180
 814. 2011:Informacja w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
  Wyświetleń: 1178
 815. Wykaz nieruchomości z dnia 05.05.2016 przeznaczony do dzierżawy w miejscowości Nakło w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1176
 816. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 1174
 817. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 15.11.2016
  Wyświetleń: 1172
 818. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2016 na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski".
  Wyświetleń: 1170
 819. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi na 2012r
  Wyświetleń: 1168
 820. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1167
 821. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr 21
  Wyświetleń: 1166
 822. Konsultacje społeczne - 2011r
  Wyświetleń: 1165
 823. 2012: Ogłoszenie - nadania nazw ulic SOSNOWA i GAJOWA w Walidrogach
  Wyświetleń: 1163
 824. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1163
 825. 6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1162
 826. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006
  Wyświetleń: 1162
 827. Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych Tarnów Op-termin składania ofert do 20.02.2008
  Wyświetleń: 1160
 828. Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim z dnia 09.06.2016
  Wyświetleń: 1159
 829. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 1159
 830. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 1158
 831. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1158
 832. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1158
 833. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17 z dnia 30.09.2016r.
  Wyświetleń: 1155
 834. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1155
 835. OGŁOSZENIA z dnia 23.01.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1149
 836. 2009r - Ogłoszenie o przetargu -Remont;modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3 - termin składania ofert 28.05.2009r
  Wyświetleń: 1146
 837. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94
  Wyświetleń: 1146
 838. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 1145
 839. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tarnów Opolski 25 września 2011r
  Wyświetleń: 1143
 840. Projekty uchwał VIII kadencji - 2019 rok
  Wyświetleń: 1142
 841. Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Modernizacji energetycznej szkoły w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1142
 842. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 1140
 843. 2011-ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Tarnowie Op i zabudowaną w Walidrogach
  Wyświetleń: 1139
 844. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1138
 845. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku
  Wyświetleń: 1138
 846. 2010r: Ogłoszenie -utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesjiOgłoszenie o zamówienie - roboty drogowe
  Wyświetleń: 1137
 847. Wykaz nieruchomości z dnia 29.07.2016 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Przyworach
  Wyświetleń: 1136
 848. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1135
 849. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011
  Wyświetleń: 1134
 850. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1133
 851. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1130
 852. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1130
 853. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1129
 854. Ogłoszenie o naborze: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i melioracji - termin składania ofert do 26 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 1127
 855. Wykaz nieruchomości z dnia 07.04.2016 przeznaczonych do sprzedaży w drodze pezprzetargowej
  Wyświetleń: 1127
 856. Ogłoszenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1126
 857. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2003 rok
  Wyświetleń: 1126
 858. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1125
 859. Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia sprzętu
  Wyświetleń: 1120
 860. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1120
 861. 2012: OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot.Programu opieki nad zwierzętami
  Wyświetleń: 1119
 862. 2013: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie zbycia nieruchomości w Tranowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1119
 863. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1119
 864. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2015
  Wyświetleń: 1119
 865. Sprawozdanie Kwartelne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31marca 2015r
  Wyświetleń: 1119
 866. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o II ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1118
 867. Wydanie informacji o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1116
 868. 006. Opłata skarbowa za czynności wykonane w Ewidencji Ludności
  Wyświetleń: 1115
 869. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1115
 870. Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016 dotyczące remontu drogi gminnej ul.Pasiecznej i Sosnowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1115
 871. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie ds. Obywatelskich i USC- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 1114
 872. Ogłoszenie 2012:W związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- na wniosek organizacji- uruchamia się proces konsultacyjny.
  Wyświetleń: 1112
 873. Decyzje środowiskowe -2014
  Wyświetleń: 1110
 874. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1110
 875. Sprawozdanie Rb-NDS dnia 20.10.2015 za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
  Wyświetleń: 1110
 876. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Wyświetleń: 1109
 877. Ogłoszenie z dnia 20.09.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 1108
 878. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 1108
 879. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 1107
 880. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy
  Wyświetleń: 1102
 881. INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 1099
 882. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kopalnia Miedziana II
  Wyświetleń: 1099
 883. 2010- ogłoszenie oprzetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości.
  Wyświetleń: 1094
 884. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1093
 885. Wójt Gminy i Sekretarz
  Wyświetleń: 1093
 886. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 31.10.2011r
  Wyświetleń: 1091
 887. Oświadczenia majątkowe 2002r.
  Wyświetleń: 1091
 888. Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017 na obsługę bankową budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1089
 889. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego
  Wyświetleń: 1088
 890. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 1086
 891. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 4.09.2015 w sali budynku straży pożarnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1085
 892. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1084
 893. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Inspektor Kultury w Filii GOK w Raszowej- termin składania do 21 lutego 2011r
  Wyświetleń: 1083
 894. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1082
 895. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 1081
 896. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1077
 897. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 1077
 898. Dzierżawa nowych lub używanych pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane wraz z ich wstawieniem na posesje mieszkańców Gminy Tarnów Opolski z dnia 24.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1074
 899. Konkurs na stanowiska Dyrektorów Szkół i Gimnazjów- termin składania do 27 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1074
 900. Obwieszczenie - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1074
 901. Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 1074
 902. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 30.05.2017
  Wyświetleń: 1072
 903. Budżet Gminy - 2004r
  Wyświetleń: 1071
 904. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 1070
 905. 7.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach
  Wyświetleń: 1069
 906. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła z dnia 16.06.2017
  Wyświetleń: 1069
 907. Ogłoszenie o przetargu Remont drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie - 17.03.2009
  Wyświetleń: 1064
 908. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1063
 909. Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1062
 910. 4.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -sprzedaż gruntu pod zabudowę ul.Zielona Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1059
 911. Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski do szkół/przedszkoli/ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1056
 912. Bibliomaj 2010
  Wyświetleń: 1055
 913. 8.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach i Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1054
 914. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1053
 915. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 - 2023
  Wyświetleń: 1052
 916. 2012: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013
  Wyświetleń: 1051
 917. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1051
 918. Wybory do Sejmu i Senatu 2007r
  Wyświetleń: 1050
 919. 9.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż nieruchomości w Kątach Op.
  Wyświetleń: 1049
 920. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do sporządzenia zmiany MPZP terenu górniczego Górażdże II
  Wyświetleń: 1047
 921. 05. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY
  Wyświetleń: 1046
 922. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej w Przyworach
  Wyświetleń: 1045
 923. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 1045
 924. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Poniatowskiego i ul.Prusa w Kosorowicach- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 1042
 925. OGŁOSZENIE 2013: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim posiada środki sprzętowe do sprzedaży
  Wyświetleń: 1037
 926. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ubezpieczenia
  Wyświetleń: 1037
 927. Ogłoszenie - o wynajęciu lokalu użytkowego w Przyworach
  Wyświetleń: 1036
 928. Obwieszczenie o terminie sesji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów
  Wyświetleń: 1035
 929. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w październiku 2016
  Wyświetleń: 1035
 930. Uchawała nr 158/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1035
 931. Obwieszczenie - budowa studni awaryjnej 1A w ramach rozbudowy ujęcia wody w Grotowicach
  Wyświetleń: 1033
 932. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 1033
 933. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 28.12.2016
  Wyświetleń: 1032
 934. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Celna Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1030
 935. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Dzierżonia Raszowa
  Wyświetleń: 1030
 936. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej ulica Ligonia w m. Nakło - termin składania do 09.06.2008
  Wyświetleń: 1030
 937. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
  Wyświetleń: 1028
 938. Konsultacje społeczne - 2019r
  Wyświetleń: 1025
 939. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2017 - wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1025
 940. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 1022
 941. Konsultacje społeczne - 2018r
  Wyświetleń: 1021
 942. Obwieszczenie - w sprawie informacji i numerach i granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1017
 943. Wyniki II tury Wyborów Wójta Gminy Tarnów Oolski przeprowadzonych 5 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 1017
 944. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1016
 945. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.12.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy
  Wyświetleń: 1016
 946. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 1016
 947. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 13.11.2017
  Wyświetleń: 1014
 948. Obwieszczenie - o wynikach wyborów uzupełniających do Rad Gminy w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1011
 949. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 1010
 950. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1010
 951. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1007
 952. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach
  Wyświetleń: 1006
 953. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatkowego i egzekucji
  Wyświetleń: 1004
 954. Do zadań referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy
  Wyświetleń: 1003
 955. Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1003
 956. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - sortownia kruszywa naturalnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1002
 957. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym-lokal w Nakle
  Wyświetleń: 1001
 958. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu pn. zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1000
 959. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach
  Wyświetleń: 999
 960. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 996
 961. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie kotłowni na gaz w PSP Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 996
 962. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 995
 963. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Zakładowa Przywory
  Wyświetleń: 993
 964. OGŁOSZENIE 2013: ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy w drodze I ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 993
 965. Sprawozdanie z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 993
 966. Zaproszenie z dnia 01.12.2016 osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 990
 967. Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”) z dnia 9.08.2018
  Wyświetleń: 989
 968. Sprawozdanie z wykonania planu finasowego za rok 2006
  Wyświetleń: 986
 969. Lokal wyborczy w Kosorowicach
  Wyświetleń: 982
 970. Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2016 na dostawę tabletów na potrzeby Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 981
 971. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 979
 972. Wykaz na dzierżawę gruntu w Walidrogach w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 978
 973. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 977
 974. Budowa drogi gminnej - ul. Wyzwolenia w m. Kąty Op.
  Wyświetleń: 976
 975. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27.04.2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015r
  Wyświetleń: 973
 976. Ogłoszenie - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -termin składania do 24.01.2008r
  Wyświetleń: 971
 977. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor
  Wyświetleń: 970
 978. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Przywory-2
  Wyświetleń: 969
 979. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005 rok
  Wyświetleń: 969
 980. 2010r: Ogłoszenie o remoncie ulicy Kościuszki w Nakle -termin składania ofert 11.10.2010r
  Wyświetleń: 966
 981. Obwieszczenie Wójta Gminy o terminie sesji Rady Gminy w sprawie uchwalenia MPZP dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 966
 982. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 28 listopada 2016r
  Wyświetleń: 962
 983. Ogłoszenie o przetargu - przebudowa nawierzchni ulicy Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania do 05.11.2007r
  Wyświetleń: 962
 984. POSTANOWIENIE Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta
  Wyświetleń: 959
 985. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 959
 986. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowej
  Wyświetleń: 957
 987. Zezwolenie na utrzyamnia psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 956
 988. Budżet Gminy - 2003r.
  Wyświetleń: 954
 989. Druki deklaracji śmieciowych
  Wyświetleń: 954
 990. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 954
 991. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Kąty Op-2
  Wyświetleń: 953
 992. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum przy ul. Kopernika 10 w Tarnowie Opolskim z dnia 23 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 952
 993. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 951
 994. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 950
 995. 2011:Ogłoszenie o opracowaywaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ALICJI i JULII ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 949
 996. Informacja PKW o udziale obywateli UE
  Wyświetleń: 947
 997. Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy 2007-2009
  Wyświetleń: 947
 998. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 944
 999. Ogłoszenie o naborze - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności - składanie ofert do 15.06.2009
  Wyświetleń: 942
 1000. Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 942
 1001. Ogłoszenie o naborze z dnia 16.05.2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Jednostki Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 941
 1002. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie klutury fizycznej i sportu -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 940
 1003. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunami - termin składania do 18.05.2007r.
  Wyświetleń: 940
 1004. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r
  Wyświetleń: 940
 1005. Konkurs ofert na realizację w 2006r. zadania publicznego w zakresie Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 939
 1006. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- stacja pomp - termin do 30.10.06r.
  Wyświetleń: 939
 1007. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 939
 1008. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski za rok 2014
  Wyświetleń: 938
 1009. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie pomocy społecznej -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 938
 1010. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015 rok
  Wyświetleń: 938
 1011. Informacja o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 933
 1012. Wybory uzupełniające 25.09.2011r
  Wyświetleń: 932
 1013. Ogłoszenie o naborze -Referent świadczeń alimentacyjnych -składanie ofert do 15.05.2009
  Wyświetleń: 931
 1014. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa opału dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 931
 1015. Czytelnicy zarejestrowani w latach 2007 - 2008
  Wyświetleń: 930
 1016. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 930
 1017. Budżet Gminy - 2004r.
  Wyświetleń: 928
 1018. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za 2003 rok.
  Wyświetleń: 928
 1019. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - termin składania ofert do 6.02.2009r
  Wyświetleń: 927
 1020. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 02.11.2006r
  Wyświetleń: 927
 1021. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 926
 1022. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 922
 1023. Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 919
 1024. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 918
 1025. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 918
 1026. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-wyrobisko Miedziana
  Wyświetleń: 917
 1027. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 916
 1028. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 916
 1029. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 914
 1030. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 912
 1031. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- termin 30.03.06r.
  Wyświetleń: 912
 1032. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 910
 1033. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont nawierzchni na ul.Św.Jacka Tarnów Opolski - termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 908
 1034. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 905
 1035. Terminarz Komisji stałych
  Wyświetleń: 904
 1036. Ogłoszenie - II Otwarty konkurs ofert na realizację w 2008r zadania publicznego - kultura fizyczna i sport
  Wyświetleń: 902
 1037. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Działkowej i ul. Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 902
 1038. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 902
 1039. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 902
 1040. 3.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-transport
  Wyświetleń: 901
 1041. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 901
 1042. Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”) z dnia 5.04.2018
  Wyświetleń: 900
 1043. Komunikat Wójta Gminy z dnia 2 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 899
 1044. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim - termin do 30.05.2008r
  Wyświetleń: 898
 1045. 2009r: Ogłoszenie o przetargu-Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski-termin składania ofert do 21.12.2009r
  Wyświetleń: 897
 1046. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r
  Wyświetleń: 897
 1047. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 896
 1048. Nabór kandydatów na stanowisko: Monter konserwator sieci wod.- kan. - składanie ofert do 20.03.2014r
  Wyświetleń: 894
 1049. Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach część II - termin składania ofert 26.02.2008
  Wyświetleń: 893
 1050. Budżet Gminy - 2005r.
  Wyświetleń: 892
 1051. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.12.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor -stanowisko ds.remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 892
 1052. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - Polskiej Telefonii Cyfrowej
  Wyświetleń: 891
 1053. Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko oraz planu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 890
 1054. Ogłoszenie - o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
  Wyświetleń: 890
 1055. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Tarnowie Op i Przyworach - przetarg 14.09.09r
  Wyświetleń: 890
 1056. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 890
 1057. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-Przywory obszar górniczy nr 5
  Wyświetleń: 889
 1058. Obwieszczenie - kanalizacja sanitarna w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 886
 1059. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 886
 1060. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 885
 1061. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2005 rok
  Wyświetleń: 885
 1062. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 884
 1063. Budżet Gminy - 2005r
  Wyświetleń: 883
 1064. Budżet Gminy - 2019r
  Wyświetleń: 882
 1065. Protokoły wyników wyborów do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 881
 1066. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 880
 1067. Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej wolnostojącej - „Modernizacja Energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”
  Wyświetleń: 880
 1068. Biuletyn Gminnej Biblioteczki Publicznej
  Wyświetleń: 878
 1069. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 876
 1070. Ogłoszenie o zamowieniu Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm.Tarnów Opolski - termin składani 19.11.2007
  Wyświetleń: 876
 1071. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach - termin składania 27.07.2006r.
  Wyświetleń: 874
 1072. 2.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-budowa kotłowni w GOK
  Wyświetleń: 873
 1073. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle oraz Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 872
 1074. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 871
 1075. Otwarty konkurs ofert - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - termin składania ofert 5.03.2008
  Wyświetleń: 871
 1076. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim - termin składania 24.07.06r.
  Wyświetleń: 870
 1077. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 869
 1078. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -złoza Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 869
 1079. Ogłoszenie - spotkanie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 867
 1080. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania...
  Wyświetleń: 862
 1081. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory
  Wyświetleń: 861
 1082. Ogłoszenie - otwarty II konkurs ofert na realizacje w 2009 roku zadań publicznych w zakresie: kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury...
  Wyświetleń: 859
 1083. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu cz.II - termin składania do 30.09.2007r.
  Wyświetleń: 859
 1084. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 859
 1085. Nabór na wolne stanowisko pracy-Podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy- do 19.02.2007r.
  Wyświetleń: 856
 1086. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 855
 1087. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont chodnika na ul.Św.Marcina Tarnów Opolski - termin do 05.04.06r.
  Wyświetleń: 855
 1088. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2004 rok
  Wyświetleń: 854
 1089. Zapraszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.08.2017 r.
  Wyświetleń: 851
 1090. Obwieszczenie - Kanalizacja sanitarna w m. Miedziana
  Wyświetleń: 849
 1091. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dot. przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z prespektywą na lata 2017-2012
  Wyświetleń: 848
 1092. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 10.08.06r.
  Wyświetleń: 848
 1093. INFORMACJA o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 847
 1094. Wykreślenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 847
 1095. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr 52
  Wyświetleń: 844
 1096. 003. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 843
 1097. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły i Przedszkola - termin składania do 11 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 842
 1098. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - chodnik w Miedzianej
  Wyświetleń: 842
 1099. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2005r
  Wyświetleń: 842
 1100. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 842
 1101. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów
  Wyświetleń: 839
 1102. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 839
 1103. Nabór na wolne stanowisko pracy- samodzielny księgowy/Aspirant pracy socjalnej- do 23.06.2006r.
  Wyświetleń: 838
 1104. Nowości wydawnicze - październik 2008r
  Wyświetleń: 838
 1105. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wymiana stolarki okiennej i drzwi w GOKu
  Wyświetleń: 838
 1106. Opłaty skarbowe w USC
  Wyświetleń: 835
 1107. Konkurs na kandydata - stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach - 02.10.2006r.
  Wyświetleń: 834
 1108. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont kotłowni w Przedszkolu Tarnów Opolski - termin do 10.07.2006r.
  Wyświetleń: 834
 1109. Ogłoszenie przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015
  Wyświetleń: 834
 1110. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury,kultury fizycznej
  Wyświetleń: 833
 1111. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -przebudowę lini napowietrznej -termin składania 16.04.2007r.
  Wyświetleń: 832
 1112. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 831
 1113. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 831
 1114. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 830
 1115. Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 829
 1116. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do dnia 22.06.2007
  Wyświetleń: 827
 1117. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005
  Wyświetleń: 826
 1118. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2002 rok
  Wyświetleń: 822
 1119. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 821
 1120. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej - termin składania ofert 09.10.2006 r.
  Wyświetleń: 821
 1121. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Chopina w miejscowości Nakło- składanie ofert do 20.05.2009
  Wyświetleń: 820
 1122. Program ochrony Środowiska 2004-2006
  Wyświetleń: 820
 1123. 004. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - ponad 2 miesiące
  Wyświetleń: 819
 1124. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- na świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz gminy - termin do 29.11.08r.
  Wyświetleń: 819
 1125. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku
  Wyświetleń: 818
 1126. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Miedziana-2
  Wyświetleń: 817
 1127. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 16.10.2007r
  Wyświetleń: 815
 1128. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 815
 1129. Oświadczenia majątkowe za rok 2002
  Wyświetleń: 814
 1130. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 814
 1131. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 814
 1132. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
  Wyświetleń: 813
 1133. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 15 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 810
 1134. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 807
 1135. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op ul.Zielona i Przywory ul.Miodowa
  Wyświetleń: 804
 1136. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 804
 1137. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulicy Zakładowej w m. Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki z materiału kamiennego, podbudowy z kamienia łamanego, warstwy odsącz
  Wyświetleń: 804
 1138. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 803
 1139. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2017
  Wyświetleń: 803
 1140. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2009 rok
  Wyświetleń: 802
 1141. Obwieszczenie Wójta Gminy -lokalizacja i montaż sortowni kruszywa naturalnego na części działki nr 339 k.m. 2 obręb Miedziana.
  Wyświetleń: 801
 1142. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 16.01.2008r
  Wyświetleń: 800
 1143. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok
  Wyświetleń: 800
 1144. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w gminie Tarnów Opolski - termin do 17.07.06r.
  Wyświetleń: 798
 1145. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej - ulica Damrota w m. Tarnów Opolski - termin składania do 06.06.2008
  Wyświetleń: 795
 1146. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 795
 1147. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 793
 1148. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 793
 1149. Informacja Starosty Opolskiego z dnia 20.06.2016 o rozpoczęciu prac geodezyjnych dot.modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 792
 1150. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 790
 1151. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 06.10.2016 o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych (...)
  Wyświetleń: 789
 1152. Koserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 21.04.2017
  Wyświetleń: 784
 1153. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.
  Wyświetleń: 781
 1154. wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 781
 1155. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- do 25.11.2005r.
  Wyświetleń: 779
 1156. wniosek i szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiaka atmosferycznego
  Wyświetleń: 778
 1157. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 778
 1158. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej - składanie ofert do 14.07.2009r
  Wyświetleń: 777
 1159. Program zajęć na czas ferii zimowych 2007r
  Wyświetleń: 777
 1160. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 18.07.2018
  Wyświetleń: 777
 1161. Ogłoszenie o przetargu ustnym
  Wyświetleń: 775
 1162. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach - przetarg 7.10.2009r
  Wyświetleń: 775
 1163. Ogłoszenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 775
 1164. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługowo-przemysłową- 26.03.2007
  Wyświetleń: 774
 1165. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 774
 1166. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 767
 1167. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok I i II półrocze.doc
  Wyświetleń: 767
 1168. Zajęcia dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2007r
  Wyświetleń: 764
 1169. Ogłoszenie o naborze - Referent świadczeń socjalnych - składanie ofert do 15.05.2009r
  Wyświetleń: 763
 1170. Uchawała nr 157/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2011 rok
  Wyświetleń: 763
 1171. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 762
 1172. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 761
 1173. Plan Gospodarki Odpadami 2004-2006
  Wyświetleń: 760
 1174. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 760
 1175. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2007r.
  Wyświetleń: 759
 1176. Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “GÓRAŻDŻE II” .
  Wyświetleń: 758
 1177. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-utwardzenie placu przy ul. Św. Marcina z budową miejsc postojowych w Tarnowie Opolskim -termin do 06.03.06r.
  Wyświetleń: 758
 1178. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski- termin składania ofert do 24.09.2009r
  Wyświetleń: 755
 1179. Ogłoszenie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim przeznacza do sprzedaży....w dniach od 5 do 16 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 750
 1180. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonych do sprzedaży w m. Walidrogi i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 750
 1181. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 05.05.2008r
  Wyświetleń: 749
 1182. Obwieszczenie - złoże Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 749
 1183. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 749
 1184. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wykonanie chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 749
 1185. Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-13.07.2007
  Wyświetleń: 747
 1186. NIEAKTUALNE: W zakładce OGŁOSZENIA umieszczone jest ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na umowę na czas określony - na zastępstwo, na stanowisko ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 746
 1187. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach.
  Wyświetleń: 745
 1188. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.10.2017
  Wyświetleń: 744
 1189. Zarządzenie Nr OR 120.5.2015 z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 744
 1190. 2010r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-handlową w Walidrogach
  Wyświetleń: 738
 1191. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-pracownik socjalny- termin składania ofert do 17.08.2007r.
  Wyświetleń: 736
 1192. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 735
 1193. Konkursy ofert - 2020r.
  Wyświetleń: 734
 1194. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 734
 1195. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 733
 1196. Zawiadomienie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 733
 1197. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 16.10.2006r
  Wyświetleń: 727
 1198. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych w miejscowości Nakło - 20.05.2009
  Wyświetleń: 727
 1199. Budżet Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 725
 1200. Konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 724
 1201. ogłoszenie o przetargu na wykonanie zjazdu z drogi krajowej wWalidrogach
  Wyświetleń: 724
 1202. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 723
 1203. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 27 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 722
 1204. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006
  Wyświetleń: 721
 1205. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową -25.09.2006
  Wyświetleń: 720
 1206. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 13
  Wyświetleń: 716
 1207. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2004
  Wyświetleń: 716
 1208. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 716
 1209. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 07 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 716
 1210. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem rzek
  Wyświetleń: 714
 1211. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- sieć tranzytowa wodociagowa z Miedzianej do Kątów Op.-termin do 30.11.06r.
  Wyświetleń: 712
 1212. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-przemysłową w Walidrogach- 14 listopada 2008r
  Wyświetleń: 709
 1213. Konkurs na stanowiska dyrektorów w terminie do 10 marca 2008r.
  Wyświetleń: 708
 1214. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 29.08.2018 r.
  Wyświetleń: 707
 1215. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 704
 1216. Zapytania ofertowe z dnia 26.05.2017 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 704
 1217. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach-termin składania ofert 19.03.2008r.
  Wyświetleń: 702
 1218. Zarządzenie Nr 68/04 Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 702
 1219. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- do 06.06.2006r.
  Wyświetleń: 699
 1220. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 698
 1221. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 698
 1222. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 697
 1223. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu MPZP terenów ekspolatacji kruszywa w Przyworach
  Wyświetleń: 695
 1224. Praca z dziećmi - 2009r
  Wyświetleń: 695
 1225. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową i studzienkami na ul.Młyńskiej w Raszowej -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 694
 1226. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 9.04.2018 r.
  Wyświetleń: 692
 1227. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy do Zakładu Gospodareki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do 03.04.2006r.
  Wyświetleń: 691
 1228. Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski z dnia 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 689
 1229. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sieć tranzytowa wodociągowa - unieważniony
  Wyświetleń: 688
 1230. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa nieruchomości w Walidrogach- termin składania 5.02.2009r
  Wyświetleń: 688
 1231. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 687
 1232. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.11.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor -stanowisko ds.remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 686
 1233. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługowo-przemysłową-25.11.2009
  Wyświetleń: 685
 1234. zawiadomienie- budowa chodnika Kosorowice-Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 685
 1235. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- wynajem lokalu-klubo kawiarnię w Miedzianej - 6 pażdziernik 2008r
  Wyświetleń: 684
 1236. Ogłoszenie w sprawie konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 679
 1237. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2006r
  Wyświetleń: 677
 1238. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 01.09.06r.
  Wyświetleń: 675
 1239. Budżet Gminy - 2006r
  Wyświetleń: 672
 1240. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 11 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 671
 1241. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 13.12.2006
  Wyświetleń: 671
 1242. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zakup ciągnika
  Wyświetleń: 671
 1243. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 671
 1244. Obwieszczenie Wójta Gminy- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 668
 1245. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach- przetarg 7.09.2009r
  Wyświetleń: 667
 1246. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
  Wyświetleń: 666
 1247. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych - 2003r
  Wyświetleń: 665
 1248. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 663
 1249. Ogłoszenie o przetargu - Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 - termin składania ofert 05.06.2009r
  Wyświetleń: 662
 1250. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 658
 1251. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2003
  Wyświetleń: 657
 1252. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r
  Wyświetleń: 656
 1253. Otwarty konkurs ofert 2008r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 651
 1254. Otwarty konkurs ofert 2008r -w zakresie pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 650
 1255. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26.09.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 645
 1256. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 639
 1257. Decyzje środowiskowe - 2019r
  Wyświetleń: 636
 1258. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 636
 1259. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 634
 1260. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2008 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 632
 1261. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Walidrogach
  Wyświetleń: 630
 1262. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności
  Wyświetleń: 629
 1263. Skład komisji Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 628
 1264. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 623
 1265. Ogłoszenia - 2020r
  Wyświetleń: 621
 1266. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 612
 1267. Ramowy plan współpracy na rok 2008 - Nakło
  Wyświetleń: 608
 1268. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Tarnów Opolski w zakresie Pomocy Społecznej lub Kultury Fizycznej i Sportu
  Wyświetleń: 601
 1269. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 601
 1270. Roboty wykończeniowe w klasach oraz korytarzach w budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 597
 1271. Projekty uchwał VIII kadencji - 2018 rok (listopad - grudzień)
  Wyświetleń: 586
 1272. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 584
 1273. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2018 roku o konsultacjach społecznych z mieszkańcmi Gminy Tarnów Opolski dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 582
 1274. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika 10 z dnia 16 maja 2019r.
  Wyświetleń: 579
 1275. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 579
 1276. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.04.2018
  Wyświetleń: 577
 1277. Zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2018 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 566
 1278. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 07.10.2016 o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu.
  Wyświetleń: 563
 1279. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 r.
  Wyświetleń: 558
 1280. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.09.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odra
  Wyświetleń: 552
 1281. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych
  Wyświetleń: 545
 1282. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 20.04.2018
  Wyświetleń: 545
 1283. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 31.03.2018
  Wyświetleń: 541
 1284. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.08.2019 r. na zastępstwo za Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim w pełnym wymiarze czasu pracy
  Wyświetleń: 528
 1285. Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2018 w sprawie świadczenia usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami UODO
  Wyświetleń: 528
 1286. Remont budynku GOK w Przyworach z dnia 10.05.2018 r.
  Wyświetleń: 516
 1287. Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 510
 1288. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 492
 1289. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 489
 1290. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 19.01.2019 r.
  Wyświetleń: 476
 1291. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 31.10.2018
  Wyświetleń: 474
 1292. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.09.2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor -stanowisko ds. podatków
  Wyświetleń: 469
 1293. Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2018 na wykonanie zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 469
 1294. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 467
 1295. Zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2018 r. w sprawie usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2019 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 454
 1296. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku
  Wyświetleń: 423
 1297. Wybory do Izb Rolniczych
  Wyświetleń: 422
 1298. OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - program wymiany kotłów
  Wyświetleń: 419
 1299. Zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2018 r. w sprawie usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2019 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 415
 1300. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 407
 1301. Sprawozdania finansowe - 2018 rok
  Wyświetleń: 399
 1302. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 24.05.2019
  Wyświetleń: 397
 1303. Informacje - 2019r.
  Wyświetleń: 387
 1304. Zaproszenie z dnia 09.08.2017 do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów
  Wyświetleń: 367
 1305. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2019r
  Wyświetleń: 354
 1306. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2019 rok
  Wyświetleń: 351
 1307. Uchwała.XIV.114.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
  Wyświetleń: 350
 1308. Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2019 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją - Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 339
 1309. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 338
 1310. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 335
 1311. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 334
 1312. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 rok
  Wyświetleń: 310
 1313. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 30.04.2019 r.
  Wyświetleń: 298
 1314. Programy, raporty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 292
 1315. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2019 r. - Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 286
 1316. Rejestr działalności regulowanej i wnioski
  Wyświetleń: 285
 1317. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 280
 1318. Projekt Budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
  Wyświetleń: 279
 1319. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 1.08.2019
  Wyświetleń: 277
 1320. Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2019 r. - Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach Opole, Dobrzen Wielki i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 266
 1321. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski z dnia 4.11.2019 r.
  Wyświetleń: 249
 1322. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 24.04.2019
  Wyświetleń: 242
 1323. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2018
  Wyświetleń: 235
 1324. Wybory do Izby Rolniczej - 2019 r.
  Wyświetleń: 232
 1325. Budżet Gminy - 2020r
  Wyświetleń: 224
 1326. Nieruchomości - 2020r
  Wyświetleń: 224
 1327. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów 2020
  Wyświetleń: 223
 1328. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 220
 1329. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 213
 1330. Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 207
 1331. Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2019 r. - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 206
 1332. Rejestr petycji - 2019 r.
  Wyświetleń: 203
 1333. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2019 - 2023
  Wyświetleń: 201
 1334. Zapytanie ofertowe z dnia 22 lipca 2019 - Wykonanie i montaż tablic informacyjno/pamiątkowych "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski
  Wyświetleń: 196
 1335. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 191
 1336. Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 188
 1337. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 183
 1338. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 182
 1339. Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 182
 1340. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 21 w wyborach do Sejmu RP
  Wyświetleń: 180
 1341. Wytyczne obwodowych komisji wyborczych - materiały szkoleniowe
  Wyświetleń: 180
 1342. Sesja Nr XII z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 176
 1343. Projekty uchwał VIII kadencji - 2020 rok
  Wyświetleń: 174
 1344. Sesja Nr XIII z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 174
 1345. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
  Wyświetleń: 173
 1346. Zarządzenia Wójta Gminy - 2020 r.
  Wyświetleń: 170
 1347. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 14.11.2019
  Wyświetleń: 168
 1348. POSTANOWIENIE NR 709 2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 166
 1349. Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2019 r. - oferty cenowe na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 165
 1350. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 164
 1351. Uchwała.VII.63.2019 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 164
 1352. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 52 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 163
 1353. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 162
 1354. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 153
 1355. Sesja Nr XIV z dnia 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 153
 1356. Uchwała nr 79-2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych o obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polsk
  Wyświetleń: 152
 1357. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną z dnia 10 stycznia
  Wyświetleń: 150
 1358. Koło Łowieckie 3 Lis Zarząd Okręgowy Opole - informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych na 2019/2020
  Wyświetleń: 149
 1359. Zarządzenie Nr OR.0050.104.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospoli.pdf
  Wyświetleń: 147
 1360. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach
  Wyświetleń: 146
 1361. Plany Pracy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 146
 1362. Zapytanie ofertowe na usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2020 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych z dnia 18 grudnia
  Wyświetleń: 145
 1363. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 143
 1364. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.09.2019 r.
  Wyświetleń: 142
 1365. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 142
 1366. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 139
 1367. Uchwała.XIII.101.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 138
 1368. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2018
  Wyświetleń: 137
 1369. Sesja Nr XI z dnia 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 135
 1370. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2018 roku
  Wyświetleń: 134
 1371. INFORMACJAOKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLUz dnia 26sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 134
 1372. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok
  Wyświetleń: 134
 1373. Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 130
 1374. Koło Łowieckie "OSTOJA" Krapkowice - plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020
  Wyświetleń: 129
 1375. Sesja Nr XXXIX z dnia 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 129
 1376. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2016
  Wyświetleń: 128
 1377. Wniosek na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 128
 1378. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 127
 1379. Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok
  Wyświetleń: 126
 1380. Kontrole - rok 2019
  Wyświetleń: 125
 1381. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 06 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
  Wyświetleń: 125
 1382. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r. - Gmina Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 124
 1383. Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2020 r. - oferty cenowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 124
 1384. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 124
 1385. Kontrole - rok 2018
  Wyświetleń: 123
 1386. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 31.10.2019 r
  Wyświetleń: 123
 1387. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2018
  Wyświetleń: 123
 1388. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011 - 2015
  Wyświetleń: 123
 1389. Kontrole - rok 2017
  Wyświetleń: 122
 1390. Protokół nr XII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 122
 1391. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok
  Wyświetleń: 122
 1392. Zarządzenie Nr OR.0050.105.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 122
 1393. Informacja o dodatkowym dyżurze URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 121
 1394. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op. na lata 2013r -2016r z perspektywą na lata 2017- 2020
  Wyświetleń: 121
 1395. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2018 rok (listopad - grudzień)
  Wyświetleń: 121
 1396. Kontrole - rok 2016
  Wyświetleń: 120
 1397. Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku
  Wyświetleń: 119
 1398. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice
  Wyświetleń: 119
 1399. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.09.2019 r. o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 119
 1400. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 rok
  Wyświetleń: 119
 1401. Koło Łowieckie "JELEŃ" Zabrze - uzupełnienie harmonogramu polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 118
 1402. Kontrole - rok 2015
  Wyświetleń: 118
 1403. Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2017 r
  Wyświetleń: 117
 1404. Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 6 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 117
 1405. Sesja Nr IX z dnia 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 117
 1406. Sesja Nr XLIX z dnia 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 116
 1407. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2018
  Wyświetleń: 116
 1408. Postanowienie Komiasarza Wyborczego z dnia 26 września 2019 r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 115
 1409. Sesja Nr XIII z dnia 23 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 115
 1410. Projekty uchwał na X Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 114
 1411. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 114
 1412. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2014 rok
  Wyświetleń: 114
 1413. Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
  Wyświetleń: 114
 1414. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn Budowa systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej
  Wyświetleń: 113
 1415. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 113
 1416. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 rok
  Wyświetleń: 113
 1417. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2018 roku
  Wyświetleń: 112
 1418. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 112
 1419. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 112
 1420. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 112
 1421. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2018 rok
  Wyświetleń: 111
 1422. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 110
 1423. Koło Łowieckie Nr 1 "JELEŃ" Strzelce Opolskie - informacja w sprawie dodatkowego polowania zbiorowego
  Wyświetleń: 109
 1424. Sesja Nr II z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 109
 1425. Sesja Nr XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 109
 1426. Rejestr petycji - 2018 r.
  Wyświetleń: 108
 1427. Zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy Rudolfa Urbana w sprawie propozycji lokalizacji PSZOKu
  Wyświetleń: 108
 1428. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 28.10.2019 r
  Wyświetleń: 107
 1429. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze
  Wyświetleń: 107
 1430. INFORMACJA o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 107
 1431. Informacje - 2019 r.
  Wyświetleń: 107
 1432. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 107
 1433. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 20 lutego 2020
  Wyświetleń: 107
 1434. Sesja Nr XXVI z dnia 21 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 107
 1435. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 107
 1436. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 107
 1437. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.11.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski- Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej”
  Wyświetleń: 106
 1438. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2019 r
  Wyświetleń: 106
 1439. Sesja Nr III z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 106
 1440. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 105
 1441. Protokół nr XI-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 105
 1442. Sesja Nr X z dnia 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 105
 1443. Sesja Nr XLVIII z dnia 12 września 2018 r.
  Wyświetleń: 105
 1444. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2018
  Wyświetleń: 105
 1445. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2020 rok
  Wyświetleń: 105
 1446. Koło Łowieckie "Złoty Róg" Opole - aneks do planu polowań zbiorowych 2018/2019
  Wyświetleń: 104
 1447. Rejestr petycji - 2016 r.
  Wyświetleń: 104
 1448. Sesja Nr I z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 104
 1449. Sesja Nr XIV z dnia 28 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 104
 1450. Uchwała.XIII.102.2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 104
 1451. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015 - 2019
  Wyświetleń: 104
 1452. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 103
 1453. Sesja Nr XLVII z dnia 26 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 103
 1454. Zarządzenie Nr OR.0050.37.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019r.
  Wyświetleń: 103
 1455. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.09.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 102
 1456. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 102
 1457. Projekty uchwał na I Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 102
 1458. Protokół nr XIII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 102
 1459. Rejestr petycji - 2017 r.
  Wyświetleń: 102
 1460. Sesja Nr X z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 102
 1461. Sesja Nr XLV z dnia 25 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 102
 1462. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 31.01.2019 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Leszczynowej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 101
 1463. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r. - Urząd Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 101
 1464. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 05.02.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o.
  Wyświetleń: 100
 1465. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 100
 1466. Sesja Nr XII z dnia 2 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 100
 1467. Sesja Nr XXXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 100
 1468. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu listopadzie 2019 r.
  Wyświetleń: 100
 1469. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji
  Wyświetleń: 100
 1470. Zmiana wpisu w rejestrze
  Wyświetleń: 100
 1471. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 99
 1472. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 99
 1473. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 99
 1474. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 99
 1475. Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 99
 1476. Projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 99
 1477. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 99
 1478. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 99
 1479. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2019 r.
  Wyświetleń: 99
 1480. Zarządzenie Nr OR.0050.60.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 99
 1481. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12.07.2018 r.o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 98
 1482. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 98
 1483. Postanowienie Nr 355_2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Tarnow Opolski
  Wyświetleń: 98
 1484. Sesja Nr I z dnia 28 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 98
 1485. Sprawozdanie Rb-NDS (korekta) za okres od początku roku do 31 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 98
 1486. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 98
 1487. Wpis do rejestru działalnośći regulowanej
  Wyświetleń: 98
 1488. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
  Wyświetleń: 97
 1489. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 12 września 2018 r.
  Wyświetleń: 97
 1490. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2017 r.
  Wyświetleń: 97
 1491. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.09.2019 r.
  Wyświetleń: 96
 1492. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 96
 1493. Sesja Nr II z dnia 3 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 96
 1494. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 rok
  Wyświetleń: 96
 1495. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2018 r.
  Wyświetleń: 96
 1496. Zarządzenie Nr OR.0050.36.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 stycznia 2019r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
  Wyświetleń: 96
 1497. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 96
 1498. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.02.2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 95
 1499. Sesja Nr VIII z dnia 17 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 95
 1500. Sesja Nr XL z dnia 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 95
 1501. Sesja Nr XXXVIII z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 95
 1502. SPROSTOWANIE OMYŁEK PISARSKICH w Konkursie ofert z dnia 23.01.2018 na realizacje w 2018 roku zadan publicznych z zakresu kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 95
 1503. Zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy Rudolfa Urbana w sprawie przystanku komunikacji autobusowej w Nakle
  Wyświetleń: 95
 1504. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 25.11.2019 r
  Wyświetleń: 94
 1505. Informacja dla hodowców bydła
  Wyświetleń: 94
 1506. Koło Łowieckie "Jeleń" Zabrze - harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2018/2019
  Wyświetleń: 94
 1507. Sesja Nr XXXVII z dnia 25 września 2017 r.
  Wyświetleń: 94
 1508. Wniosek o wykreślenie z rejestru
  Wyświetleń: 94
 1509. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2017 rok
  Wyświetleń: 94
 1510. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 93
 1511. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 5 marca 2020
  Wyświetleń: 93
 1512. Sesja Nr XXIV z dnia 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 93
 1513. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2017
  Wyświetleń: 93
 1514. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2017
  Wyświetleń: 93
 1515. Uchwała.XIII.106.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w  miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 93
 1516. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 93
 1517. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 93
 1518. Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 92
 1519. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.10.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 92
 1520. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17.06.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 92
 1521. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 92
 1522. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 18.07.2019 r
  Wyświetleń: 91
 1523. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 91
 1524. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 91
 1525. Protokół nr X-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 91
 1526. Protokół z dnia 25.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 91
 1527. Sesja Nr XLVI z dnia 26 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 91
 1528. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 września 2019 roku
  Wyświetleń: 91
 1529. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu grudniu 2019 r.
  Wyświetleń: 91
 1530. Informacja o składach i godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 90
 1531. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 21 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 90
 1532. Protokół z dnia 2.02.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 90
 1533. Zapytanie radnego Teodora Okos w sprawie modernizacji wiaduktu w Przyworach
  Wyświetleń: 90
 1534. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2014 rok
  Wyświetleń: 90
 1535. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 89
 1536. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 89
 1537. Projewkt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 89
 1538. Zarządzenie Nr OR.0050.134.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 89
 1539. Zarządzenie Nr OR.0050.61.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 89
 1540. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizacje w 2018 roku zadan publicznych z zakresu kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 88
 1541. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrog
  Wyświetleń: 88
 1542. Plan pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2020 rok
  Wyświetleń: 88
 1543. Sesja Nr XV z dnia 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 88
 1544. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2018
  Wyświetleń: 88
 1545. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2016 rok
  Wyświetleń: 88
 1546. Konsultacje społeczne - 2020 r.
  Wyświetleń: 87
 1547. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21.09.2018 o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości nezabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 87
 1548. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 87
 1549. Sesja Nr XXV z dnia 9 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 87
 1550. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r
  Wyświetleń: 86
 1551. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 86
 1552. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za 2014 rok
  Wyświetleń: 86
 1553. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2017
  Wyświetleń: 86
 1554. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 86
 1555. Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy tarnów Opolski na rok 2020
  Wyświetleń: 86
 1556. Interpelacja radnej Anny Gebauer w sprawie zastoisk wodnych w Tarnowie Opolskim z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 85
 1557. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.06.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 85
 1558. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 8.04.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie ul. Kościelna 12
  Wyświetleń: 85
 1559. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
  Wyświetleń: 85
 1560. Postanowienie Nr 286.2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do PE
  Wyświetleń: 85
 1561. Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków
  Wyświetleń: 85
 1562. Protokół nr IX-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 24 czerwca2019 r.
  Wyświetleń: 85
 1563. Sesja Nr III z dnia 29 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 85
 1564. Sesja Nr VII z dnia 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 85
 1565. Sesja Nr XXXV z dnia 13 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 85
 1566. Uchwała.XIII.100.2019 wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 85
 1567. Uchwała.XIII.103.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie
  Wyświetleń: 85
 1568. Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do utworzenia bazy konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim w roku 2019
  Wyświetleń: 85
 1569. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 84
 1570. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.05.2018, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysoki
  Wyświetleń: 84
 1571. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.08.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory -2
  Wyświetleń: 84
 1572. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 84
 1573. Sesja Nr XI z dnia 28 września 2015 r.
  Wyświetleń: 84
 1574. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2015
  Wyświetleń: 84
 1575. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2017
  Wyświetleń: 84
 1576. Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r a dnia 25.01.2019 r.
  Wyświetleń: 84
 1577. Zapytanie Komisji Rolnictwa w sprawie melioracji złożone 6 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 84
 1578. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 17.05.2019 r.
  Wyświetleń: 83
 1579. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 25.10.2018 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 83
 1580. Protokół z dnia 23.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 83
 1581. Protokół z dnia 31.01.2017 z zawodów Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 83
 1582. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu czerwcu 2019 r.
  Wyświetleń: 83
 1583. Zarządzenie Nr OR.0050.127.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 83
 1584. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 9 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 82
 1585. Protokół nr IV-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 82
 1586. Protokół z dnia 24.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 82
 1587. Sesja Nr XVI z dnia 15 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 82
 1588. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2016
  Wyświetleń: 82
 1589. Porgram usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 81
 1590. Protokół z dnia 19.01.2017 z zawodów gminnych Wojeódzkiego Konkursu Jezyka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 20162017
  Wyświetleń: 81
 1591. Sesja Nr XXVII z dnia 6 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 81
 1592. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2015
  Wyświetleń: 81
 1593. Zarządzenie Nr OR.0050.120.2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 81
 1594. Zarządzenie Nr OR.0050.125.2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 81
 1595. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód rzeki Strugi dla stawu w Kosorowicach
  Wyświetleń: 81
 1596. Protokół nr VII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 80
 1597. ROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY TARNÓW OPOLSKINA LATA 2018-2032
  Wyświetleń: 80
 1598. Sesja Nr XLI z dnia 29 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 80
 1599. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2017
  Wyświetleń: 80
 1600. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.01.2019, w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o.p.
  Wyświetleń: 79
 1601. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 79
 1602. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 79
 1603. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 79
 1604. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 września 2017 r.
  Wyświetleń: 79
 1605. Protokół z dnia 23.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 79
 1606. Rejestry
  Wyświetleń: 79
 1607. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2015
  Wyświetleń: 79
 1608. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2015
  Wyświetleń: 79
 1609. Zebrania Wiejskie w Gminie Tarnów Opolski - harmonogram od 9 do 19 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 79
 1610. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2013 roku
  Wyświetleń: 78
 1611. Interpelacja radnego Alfreda Kobieni z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 78
 1612. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej
  Wyświetleń: 78
 1613. Kontrole - rok 2009
  Wyświetleń: 78
 1614. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Red.- Pomiar. w Przyworach
  Wyświetleń: 78
 1615. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.08.2018 r. w sprawie podziału Gm. Tarnów Opolski na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 78
 1616. Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 78
 1617. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 roku
  Wyświetleń: 78
 1618. Protokół po zakończeniu ogłoszenia dotyczącego przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 78
 1619. Protokół z dnia 1.02.2018 r. z Wojewódzikego Konkusu Biologicznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 78
 1620. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 78
 1621. Sprawozdanie z działaności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przywory za rok 2014
  Wyświetleń: 78
 1622. Zarządzenie Nr OR.0050.128.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 78
 1623. Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy tarnów Opolski na rok 2020
  Wyświetleń: 78
 1624. Zarządzenie Nr OR.0050.141.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych
  Wyświetleń: 78
 1625. Zarządzenie Nr OR.0050.38.2019 z dnia 21.02.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz mniejsz
  Wyświetleń: 78
 1626. Koło Łowieckie "OSTOJA" Krapkowice - harmonogram polowań
  Wyświetleń: 77
 1627. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.04.2018 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 77
 1628. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2020 r.
  Wyświetleń: 77
 1629. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 13 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 77
 1630. Protokół z dnia 2.02.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 77
 1631. Protokół z dnia 30.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 77
 1632. Sesja Nr XXIII z dnia 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 77
 1633. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miedziana za rok 2014
  Wyświetleń: 77
 1634. Zarządzenie Nr OR.0050.139.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia własnego w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 77
 1635. Zarządzenie Nr OR.0050.22.2019 z dnia 14.01.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III 15 2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 77
 1636. Zarządzenie Nr OR.0050.27.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 r.
  Wyświetleń: 77
 1637. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.12.2019 r.
  Wyświetleń: 76
 1638. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 76
 1639. Protokół z dnia 24.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 76
 1640. Sesja Nr V z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 76
 1641. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2016
  Wyświetleń: 76
 1642. Zarządzenie Nr OR.0050.135.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 76
 1643. Zarządzenie Nr OR.0050.24.2019 z dnia 14.01.2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021
  Wyświetleń: 76
 1644. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2016 roku
  Wyświetleń: 75
 1645. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 75
 1646. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21.12.2018 w sprawie wyniku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Tarnów Opolski na okres od 1 stycznia
  Wyświetleń: 75
 1647. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 75
 1648. Protokół nr V-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 75
 1649. Protokół z dnia 25.01.2017 z zawodów gminnych Wojeówdzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 75
 1650. Sesja Nr IV z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 75
 1651. Sesja Nr XV z dnia 25 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 75
 1652. Sesja Nr XXII z dnia 20 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 75
 1653. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosorowice za rok 2014
  Wyświetleń: 75
 1654. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2015
  Wyświetleń: 75
 1655. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu styczniu 2020 r.
  Wyświetleń: 75
 1656. Zarządzenie Nr OR.0050.124.2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 75
 1657. Zarządzenie Nr OR.0050.25.2019 z dnia 16.01.2019 r w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 75
 1658. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 75
 1659. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 74
 1660. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola w 2020 roku.
  Wyświetleń: 74
 1661. Protokół nr VIII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 17 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 74
 1662. Sesja Nr XXXIV z dnia 26 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 74
 1663. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Raszowa za rok 2014
  Wyświetleń: 74
 1664. Uchwała.XIV.108.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
  Wyświetleń: 74
 1665. Zarządzenie Nr OR.0050.62.2019 z dnia 25.03.2019r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.23.2019 r. z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy
  Wyświetleń: 74
 1666. Harmonogram Zebrań Wiejskich w Gminie Tarnów Opolski w 2020 r.
  Wyświetleń: 73
 1667. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2014 roku
  Wyświetleń: 73
 1668. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 73
 1669. Protokół z dnia 8.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 73
 1670. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 73
 1671. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2016
  Wyświetleń: 73
 1672. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2016
  Wyświetleń: 73
 1673. Sprawozdanie z działaności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kąty Opolskie za rok 2014
  Wyświetleń: 73
 1674. Zarządzenie Nr OR.0050.133.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 73
 1675. Zarządzenie Nr OR.0050.142.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 73
 1676. Zarządzenie Nr OR.0050.19.2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2019 roku
  Wyświetleń: 73
 1677. Koło Łowieckie 3 Lis ZO Opole - informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych na 2019/2020
  Wyświetleń: 72
 1678. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 72
 1679. Protokół z dnia 18.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 72
 1680. Protokół z dnia 5.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 72
 1681. Sesja Nr XVII z dnia 30 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 72
 1682. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nakło za rok 2014
  Wyświetleń: 72
 1683. Wybory do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych w Opolu
  Wyświetleń: 72
 1684. Zarządzenie Nr OR.0050.112.2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kątach Opolskich oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 72
 1685. Zarządzenie Nr OR.0050.123.2019 r. z dnia 22 października 2019 r w sprawie ustalenia ceny na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 72
 1686. Zarządzenie Nr OR.0050.132.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Tarnów Opolski projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 72
 1687. Zarządzenie Nr OR.0050.30.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 72
 1688. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej nr 1712 O ul. Opolska w m. Kosorowice
  Wyświetleń: 72
 1689. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 72
 1690. Kontrole - rok 2013
  Wyświetleń: 71
 1691. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.12.2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło
  Wyświetleń: 71
 1692. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 26.02.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana i Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 71
 1693. Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 71
 1694. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski dniu 17 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 71
 1695. Protokół z dnia 7.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 71
 1696. Sesja Nr XXIX z dnia 26 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 71
 1697. Zarządzenie nr 0050.126.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 28.10.2019 w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 71
 1698. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 70
 1699. Projekty uchwał na V Sesję Rady Gminy w dniu 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 70
 1700. Projekty uchwał na VI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 70
 1701. Protokół z dnia 17.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego szkół gimnazjalnych
  Wyświetleń: 70
 1702. Protokół z dnia 31.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 70
 1703. Koło Łowieckie "OSTOJA" Krapkowice - informacja na temat dodatkowych polowań zbiorowych
  Wyświetleń: 69
 1704. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12.02.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości zarzadzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów
  Wyświetleń: 69
 1705. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 69
 1706. Protokół nr I-2018 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 19 listopada2018 r.
  Wyświetleń: 69
 1707. Sesja Nr V z dnia 10 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 69
 1708. Sesja Nr XLII z dnia 26 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 69
 1709. Sesja Nr XX z dnia 17 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 69
 1710. Sesja Nr XXX z dnia 15 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 69
 1711. Sesja Nr XXXII z dnia 24 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 69
 1712. Uchwała.XIII.104.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 r
  Wyświetleń: 69
 1713. Uchwała.XIII.99.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 69
 1714. Zarządzenie Nr OR.0050.129.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 69
 1715. Zarządzenie Nr OR.0050.140.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 69
 1716. Zarządzenie Nr OR.0050.26.2019 z dnia 23.01.2019 r w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.25.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 69
 1717. Zarządzenie Nr OR.0050.38.2019 z dnia 21.02.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz mniejsz
  Wyświetleń: 69
 1718. Zarządzenie Nr OR.0050.81.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 69
 1719. Koło Łowieckie Nr 1 "JELEŃ" Strzelce Opolskie - kalendarzyk polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 68
 1720. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 08.01.2019 r. o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle.
  Wyświetleń: 68
 1721. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 68
 1722. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 68
 1723. Protokół z dnia 11.01.2017 z zawodów Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 68
 1724. Sesja Nr XXXI z dnia 20 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 68
 1725. Uchwała.XIII.105.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 68
 1726. Zarządzenie Nr OR.0050.20.2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do szprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 68
 1727. Zarządzenie Nr OR.0050.57.2019 z dnia 04.03.2019r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 68
 1728. Postanowienie Nr 283.2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
  Wyświetleń: 67
 1729. Projekty uchwał na VII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 67
 1730. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 67
 1731. Sesja Nr VI z dnia 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 67
 1732. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2018
  Wyświetleń: 67
 1733. Uchwała Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocników w gminach
  Wyświetleń: 67
 1734. Zarządzenie Nr OR.0050.122.20129 z dnia 22 października 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 67
 1735. Zarządzenie Nr OR.0050.39.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski i Miedziana
  Wyświetleń: 67
 1736. Zarządzenie Nr OR.0050.41.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 67
 1737. Zarządzenie Nr OR.0050.50.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 67
 1738. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 67
 1739. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 67
 1740. Koło Łowieckie 3 Lis ZO Opole - zgłoszenia dodatkowych polowań redukcyjnych na dziki sezon 2018-2019
  Wyświetleń: 66
 1741. Kontrole - rok 2006
  Wyświetleń: 66
 1742. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2019 r. o obwodach głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
  Wyświetleń: 66
 1743. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 66
 1744. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 66
 1745. Protokół z dnia 10.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 66
 1746. Protokół z dnia 11.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 66
 1747. Sesja Nr VI z dnia 23 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 66
 1748. Sesja Nr XXI z dnia 13 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 66
 1749. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2016
  Wyświetleń: 66
 1750. Uchwała.XIV.112.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 66
 1751. Zarządzenie Nr OR.0050.114.2019 z dnia 09 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 66
 1752. Zarządzenie Nr OR.0050.116.2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 66
 1753. Zarządzenie Nr OR.0050.21.2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
  Wyświetleń: 66
 1754. Zarządzenie Nr OR.0050.36.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 stycznia 2019r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
  Wyświetleń: 66
 1755. Zarządzenie Nr OR.0050.56.2019 z dnia 28.02.2019r w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 66
 1756. Zarządzenie Nr OR.0050.58.2019 z dnia 04.03.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 66
 1757. Zarządzenie Nr OR.0050.65.2019 z dnia 28.03.2019r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolskiza 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultu
  Wyświetleń: 66
 1758. Kontrole - rok 2014
  Wyświetleń: 65
 1759. Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w 2020 r.
  Wyświetleń: 65
 1760. Sesja Nr IX z dnia 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 65
 1761. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2012 rok
  Wyświetleń: 65
 1762. Zarządzenie Nr OR.0050.100.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 65
 1763. Zarządzenie Nr OR.0050.101.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu
  Wyświetleń: 65
 1764. Zarządzenie Nr OR.0050.106.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 65
 1765. Zarządzenie Nr OR.0050.111.2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 65
 1766. Zarządzenie Nr OR.0050.117.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 65
 1767. Zarządzenie Nr OR.0050.121.2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wskazania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 65
 1768. Zarządzenie Nr OR.0050.143.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 65
 1769. Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawieo głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2019 r.
  Wyświetleń: 65
 1770. Zarządzenie Nr OR.0050.34.2019 z dnia 24.01.2019r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych
  Wyświetleń: 65
 1771. Zarządzenie Nr OR.0050.40.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 65
 1772. Zarządzenie Nr OR.0050.45.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium na sprzedaż nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 65
 1773. Zarządzenie Nr OR.0050.63.2019 z dnia 25.03.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 65
 1774. Zarządzenie Nr OR.0050.66.2019 z dnia 03.04.2019r w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2018
  Wyświetleń: 65
 1775. Zarządzenie Nr OR.0050.86.2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III 15 2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 65
 1776. Zarządzenie Nr OR.0050.87.2019 z dnia 30.05.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 65
 1777. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2015 roku
  Wyświetleń: 64
 1778. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 64
 1779. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej ?
  Wyświetleń: 64
 1780. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Opolu IX Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt IX Ns 276 19 z wniosku dłużnika Gminy Tarnów Opolski z udziałem wierzycieli, o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu
  Wyświetleń: 64
 1781. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.04.2018 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana, Tarnów Opolski i Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 64
 1782. Protokół z dnia 12.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursy Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 64
 1783. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 64
 1784. Sesja Nr XLIII z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 64
 1785. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przywory za 2013 r.
  Wyświetleń: 64
 1786. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2017
  Wyświetleń: 64
 1787. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze. późn. zm.)
  Wyświetleń: 64
 1788. Zarządzenie Nr OR.0050.105.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 64
 1789. Zarządzenie Nr OR.0050.119.2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 64
 1790. Zarządzenie Nr OR.0050.94.2019 z dnia 21.06.2019 r. w przedmiocie zmiany zarządzenia nr OR.0050.18.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 64
 1791. Zarządzenie Nr OR.0050.98.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 64
 1792. Debata nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 63
 1793. Koło Łowieckie 3 Lis ZO Opole - informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych na 2019/2020
  Wyświetleń: 63
 1794. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 63
 1795. Sesja Nr VII z dnia 27 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 63
 1796. Sesja Nr VIII z dnia 29 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 63
 1797. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu kwietniu 2019 r.
  Wyświetleń: 63
 1798. Uchwała nr 577-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12.12.2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok
  Wyświetleń: 63
 1799. Uchwała nr 579-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12.12.2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 63
 1800. Zarządzenie Nr OR.0050.103.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 63
 1801. Zarządzenie Nr OR.0050.113.2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
  Wyświetleń: 63
 1802. Zarządzenie Nr OR.0050.33.2019 z dnia 24.01.2019r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szko
  Wyświetleń: 63
 1803. Zarządzenie Nr OR.0050.46.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 63
 1804. Zarządzenie Nr OR.0050.52.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 63
 1805. Zarządzenie Nr OR.0050.72.2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie planu dofinansowania zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019
  Wyświetleń: 63
 1806. Zarządzenie Nr OR.0050.73.2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gm.
  Wyświetleń: 63
 1807. Zarządzenie Nr OR.0050.99.2019 z dnia 29 lipca 2019 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 63
 1808. Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do utworzenia bazy konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim w roku 2019
  Wyświetleń: 63
 1809. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.12.2018 r
  Wyświetleń: 62
 1810. Kontrole - rok 2007
  Wyświetleń: 62
 1811. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17.12.2019 r. o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. „ Budowa elektrowni wodnej Kąty Opolskie” w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 62
 1812. Protokół z dnia 4.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 62
 1813. Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok
  Wyświetleń: 62
 1814. Sesja Nr XVIII z dnia 13 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 62
 1815. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2015
  Wyświetleń: 62
 1816. Uchwała nr 23-2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15.01.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok
  Wyświetleń: 62
 1817. Zarządzenie Nr OR.0050.107.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III 15 2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 62
 1818. Zarządzenie Nr OR.0050.110.2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego w m. Nakło
  Wyświetleń: 62
 1819. Zarządzenie Nr OR.0050.29.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie pomocy społecznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 62
 1820. Zarządzenie Nr OR.0050.497.2018 z dnia 14.11.2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Tarnów Opolski projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 62
 1821. Zarządzenie Nr OR.0050.78.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium na sprzedaż nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 62
 1822. Zarządzenie Nr OR.0050.85.2019 z dnia 17.05.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 62
 1823. Zarządzenie Nr OR.0050.97.2019 z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 62
 1824. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 28.01.2019 r
  Wyświetleń: 61
 1825. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28.04.2019 o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze
  Wyświetleń: 61
 1826. Informacje
  Wyświetleń: 61
 1827. Kontrole - rok 2011
  Wyświetleń: 61
 1828. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 28.01.2019 r.
  Wyświetleń: 61
 1829. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  Wyświetleń: 61
 1830. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 61
 1831. Protokół z dnia 17.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Gimnazjalnych r roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 61
 1832. Zarządzenie Nr OR.0050.118.2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 61
 1833. Zarządzenie Nr OR.0050.130.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 61
 1834. Zarządzenie Nr OR.0050.131.2019 r. z dnia 12 listopada 2019 r.w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości przystąpienia do opracowania projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 61
 1835. Zarządzenie Nr OR.0050.137.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 61
 1836. Zarządzenie Nr OR.0050.23.2019 z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 61
 1837. Zarządzenie Nr OR.0050.32.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 1838. Zarządzenie Nr OR.0050.59.2019 z dnia 06.03.2019r w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europe
  Wyświetleń: 61
 1839. Zarządzenie Nr OR.0050.64.2019 z dnia 25.03.2019r w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 61
 1840. Zarządzenie Nr OR.0050.71.2019 z dnia 11.04.2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego
  Wyświetleń: 61
 1841. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 25.02.2019 r
  Wyświetleń: 60
 1842. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 60
 1843. Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu z dnia 17 kwietnia 2019 r. o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 60
 1844. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 60
 1845. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.02.2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 60
 1846. Plany pracy Komisji na 2020 rok
  Wyświetleń: 60
 1847. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 60
 1848. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 29 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 60
 1849. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 60
 1850. Protokół nr II-2018 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 23 listopada2018 r.
  Wyświetleń: 60
 1851. Protokół nr VI-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 1852. Protokół z dnia 10,01,2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 60
 1853. Protokół z dnia 11.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 60
 1854. Protokół z dnia 13.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 60
 1855. Protokół z dnia 3.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 60
 1856. Sesja Nr XXXIII z dnia 24 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 60
 1857. Uchwała nr 578-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12.12.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok
  Wyświetleń: 60
 1858. Uchwała.XIV.115.2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 60
 1859. Zarządzenie Nr OR.0050.44.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 60
 1860. Zarządzenie Nr OR.0050.55.2019 z dnia 28.02.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 60
 1861. Zarządzenie Nr OR.0050.68.2019 z dnia 05.04.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 60
 1862. Zarządzenie Nr OR.0050.96.2019 z dnia 21.06.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 60
 1863. Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 59
 1864. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 59
 1865. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 59
 1866. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 16.08.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 59
 1867. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 15 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 59
 1868. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 13 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 59
 1869. Protokół z dnia 05.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 59
 1870. Protokół z dnia 12.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 59
 1871. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 59
 1872. Sesja Nr IV z dnia 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 59
 1873. Sesja Nr XLIV z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 59
 1874. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miedziana za 2013 r.
  Wyświetleń: 59
 1875. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2018
  Wyświetleń: 59
 1876. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2016
  Wyświetleń: 59
 1877. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2013 rok
  Wyświetleń: 59
 1878. Zarządzenie Nr OR.0050.29.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie pomocy społecznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 59
 1879. Zarządzenie Nr OR.0050.3.2018 z dnia 22.11.2018 w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2019
  Wyświetleń: 59
 1880. Zarządzenie Nr OR.0050.31.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
  Wyświetleń: 59
 1881. Zarządzenie Nr OR.0050.53.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 59
 1882. Zarządzenie Nr OR.0050.61.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 59
 1883. Zarządzenie Nr OR.0050.91.2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kątach Opolskich oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 59
 1884. Zarządzenie Nr OR.0050.92.2019 z dnia 17.06.2019 r. w przedmiocie zmiany zarządzenia nr OR.0050.89.2019 z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
  Wyświetleń: 59
 1885. Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady Gminy odbytej w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 58
 1886. Kontrole - rok 2008
  Wyświetleń: 58
 1887. Kontrole - rok 2012
  Wyświetleń: 58
 1888. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 58
 1889. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 58
 1890. Protokół nr III-2018 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 58
 1891. Protokół z dnia 04.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 58
 1892. Protokół z dnia 14.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 58
 1893. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2017
  Wyświetleń: 58
 1894. Zapytanie radnej Anny Gebauer z dnia 13 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 58
 1895. Zarządzenie Nr OR.0050.115.2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku dotyczącego powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 58
 1896. Zarządzenie Nr OR.0050.138.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 58
 1897. Zarządzenie Nr OR.0050.47.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 58
 1898. Zarządzenie Nr OR.0050.48.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 58
 1899. Zarządzenie Nr OR.0050.59.2019 z dnia 06.03.2019r w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 58
 1900. Zarządzenie Nr OR.0050.77.2019 z dnia 10.05.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 58
 1901. Zarządzenie Nr OR.0050.79.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 58
 1902. Zarządzenie Nr OR.0050.93.2019 z dnia 21.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetar.
  Wyświetleń: 58
 1903. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 7 października 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Wyświetleń: 57
 1904. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 57
 1905. Kontrole - rok 2005
  Wyświetleń: 57
 1906. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 18.07.2019 r.
  Wyświetleń: 57
 1907. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 03.07.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 57
 1908. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 08.04.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 57
 1909. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.02.2018 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 57
 1910. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 57
 1911. Protokół z dnia 29.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 57
 1912. Protokół z dnia 5.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 57
 1913. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kąty Op za 2013 r.
  Wyświetleń: 57
 1914. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu październiku 2019 r.
  Wyświetleń: 57
 1915. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu styczniu 2019 r.
  Wyświetleń: 57
 1916. Uchwała.XIV.113.2019 w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 57
 1917. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze. późn. zm.).
  Wyświetleń: 57
 1918. Zarządzenie Nr OR.0050.144.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku dotyczącego powołania członków Zespołu Integracyjnego
  Wyświetleń: 57
 1919. Zarządzenie Nr OR.0050.31.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r
  Wyświetleń: 57
 1920. Zarządzenie Nr OR.0050.42.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 57
 1921. Zarządzenie Nr OR.0050.54.2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowie Opolskim i Miedzianej oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 57
 1922. Zarządzenie Nr OR.0050.67.2019 z dnia 03.04.2019r w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 57
 1923. Zarządzenie Nr OR.0050.82.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 57
 1924. Zarządzenie Nr OR.0050.84.2019 z dnia 17.05.2019 w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 57
 1925. Zarządzenie Nr OR.0050.95.2019 z dnia 21.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 57
 1926. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 56
 1927. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 56
 1928. Protokół z dnia 03.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 56
 1929. Protokół z dnia 10.01.2017 zawodów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 56
 1930. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Walidrogi za 2013 r.
  Wyświetleń: 56
 1931. Zarządzenie Nr OR.0050.102.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 56
 1932. Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawieo głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2019
  Wyświetleń: 56
 1933. Zarządzenie Nr OR.0050.30.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 56
 1934. Zarządzenie Nr OR.0050.35.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 56
 1935. Zarządzenie Nr OR.0050.37.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019r.
  Wyświetleń: 56
 1936. Zarządzenie Nr OR.0050.80.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 56
 1937. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 55
 1938. Kontrole - rok 2010
  Wyświetleń: 55
 1939. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 04.01.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 55
 1940. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.02.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana, Tarnów Opolski i Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 55
 1941. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.03.2018 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 55
 1942. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 29.05.2018 o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 55
 1943. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 55
 1944. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 55
 1945. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 13 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 55
 1946. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 55
 1947. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 55
 1948. Protokół nr XIV-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 55
 1949. Protokół z dnia 8.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 55
 1950. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosorowice za 2013 r.
  Wyświetleń: 55
 1951. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu wrześniu 2019 r.
  Wyświetleń: 55
 1952. Zarządzenie Nr OR.0050.104.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
  Wyświetleń: 55
 1953. Zarządzenie Nr OR.0050.49.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 55
 1954. Zarządzenie Nr OR.0050.51.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty
  Wyświetleń: 55
 1955. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 08.02.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 55
 1956. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 23.11.2018 r.
  Wyświetleń: 54
 1957. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 54
 1958. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.02.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji środowiskowej na realizację- Rozbiórka istniejącej stacji oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej
  Wyświetleń: 54
 1959. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 15 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 54
 1960. Protokół z dnia 9.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursy Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 54
 1961. Sesja Nr XIX z dnia 25 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 54
 1962. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tarnów Opolski za rok 2014
  Wyświetleń: 54
 1963. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu lutym 2019 r.
  Wyświetleń: 54
 1964. Zarządzenie Nr OR.0050.35.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 54
 1965. Zarządzenie Nr OR.0050.69.2019 z dnia 08.04.2019r w sprawie zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kątach Opolskich oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
  Wyświetleń: 54
 1966. Zarządzenie Nr OR.0050.83.2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika 10
  Wyświetleń: 54
 1967. Zarządzenie Nr OR.0050.88.2019 z dnia 30.05.2019r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 54
 1968. Zarządzenie Nr OR.0050.90.2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 54
 1969. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 29.04.2019 r.
  Wyświetleń: 53
 1970. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej w Przyworach
  Wyświetleń: 53
 1971. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.12.2019 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej
  Wyświetleń: 53
 1972. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 23.04.2018 o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 53
 1973. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 17 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 53
 1974. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2016
  Wyświetleń: 53
 1975. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2017
  Wyświetleń: 53
 1976. Zarządzenie Nr OR.0050.108.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu wyboru najlepszej klasy oraz najlepszych uczniów w Gminie Tarnów Opolski w roku szkolnym 2018 2019
  Wyświetleń: 53
 1977. Zarządzenie Nr OR.0050.109.2019 z dnia 04 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 53
 1978. Zarządzenie Nr OR.0050.43.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 53
 1979. Zarządzenie Nr OR.0050.60.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 53
 1980. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 09.04.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 52
 1981. Ogłoszenie - w dniu 25 lutego 2019 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 52
 1982. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
  Wyświetleń: 52
 1983. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 52
 1984. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tarnów Op. za 2013 r.
  Wyświetleń: 52
 1985. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2016
  Wyświetleń: 52
 1986. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2015
  Wyświetleń: 52
 1987. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu marcu 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 1988. Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r. z dnia 22.01.2020 r.
  Wyświetleń: 52
 1989. Zarządzenie Nr OR.0050.75.2019 z dnia 29.04.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 52
 1990. Zarządzenie Nr OR.0050.76.2019 z dnia 09.05.2019r w sprawie odwołania Pani Kariny Cebula- Gajowy z funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 52
 1991. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych w ujęcia wody Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 52
 1992. Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do utworzenia bazy konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim w roku 2019
  Wyświetleń: 52
 1993. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 11.04.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 51
 1994. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 21.06.2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 136 na odcinku Kiędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 51
 1995. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12.07.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory -2
  Wyświetleń: 51
 1996. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 17 maja 2019 r. godz. 15.00
  Wyświetleń: 51
 1997. Uchwała nr 726-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15.01.2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 51
 1998. Uchwała.XIII.98.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowe
  Wyświetleń: 51
 1999. Zarządzenie Nr OR.0050.32.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 r
  Wyświetleń: 51
 2000. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na 2020 r.
  Wyświetleń: 50
 2001. Plany pracy Rady Gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 50
 2002. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 50
 2003. Zarządzenie Nr OR.0050.27.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 roku
  Wyświetleń: 50
 2004. Zarządzenie Nr OR.0050.74.2019 z dnia 19.04.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 50
 2005. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 12.03.2018 w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej , tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 49
 2006. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 24.05.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowe
  Wyświetleń: 49
 2007. Postanowienie Nr 286.2019 Komisarza Wyborczego w Opolu Iz dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwh komisji wyborczych w wyborach do PE
  Wyświetleń: 49
 2008. Rejestr petycji - 2017 r.
  Wyświetleń: 49
 2009. Zarządzenie Nr OR.0050.70.2019 z dnia 11.04.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 49
 2010. Zarządzenie Nr OR.0050.89.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 49
 2011. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 48
 2012. Plany pracy Rady Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 48
 2013. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 06.06.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Leszczynowej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 47
 2014. Plan Pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej na rok 2019
  Wyświetleń: 47
 2015. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 21.05.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej
  Wyświetleń: 46
 2016. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 46
 2017. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 03.07.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 46
 2018. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Raszowa za 2013 r.
  Wyświetleń: 46
 2019. Plan pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej na rok 2020
  Wyświetleń: 45
 2020. Projek uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 45
 2021. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 45
 2022. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 45
 2023. Uchwała.XV.120.2020 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  Wyświetleń: 45
 2024. Zarządzenie Nr OR.0050.160.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020
  Wyświetleń: 45
 2025. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 27.01.2020 r.
  Wyświetleń: 44
 2026. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 44
 2027. Plany pracy Komisji na 2019 rok
  Wyświetleń: 44
 2028. Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 10 maja 2020 r. wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 44
 2029. Uchwała.XIV.111.2019 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 44
 2030. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 43
 2031. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nakło za 2013 r.
  Wyświetleń: 43
 2032. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.04.2018 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 42
 2033. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
  Wyświetleń: 42
 2034. Uchwała.XIV.109.2019 w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków
  Wyświetleń: 42
 2035. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomości przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory
  Wyświetleń: 41
 2036. Protokół z dnia 8.01.2020 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 41
 2037. Sesja Nr XVI z dnia 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 40
 2038. Zarządzenie Nr OR.0050.147.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 40
 2039. Plan Pracy Komisji Oświaty na rok 2019
  Wyświetleń: 39
 2040. Projekty uchwał na I Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 38
 2041. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu lutym 2020 r.
  Wyświetleń: 38
 2042. Uchwała.XIV.107.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 38
 2043. Wykaz jednostek posiadajacych zezwolenie na wywożenie nieczystości ciekłych na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 38
 2044. Zarządzenie Nr OR.0050.149.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 38
 2045. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 37
 2046. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 37
 2047. Plan Pracy Komisji Rolnictwa na rok 2019
  Wyświetleń: 36
 2048. Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 36
 2049. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
  Wyświetleń: 36
 2050. Protokół z dnia 9.01.2020 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 36
 2051. Uchwała.XV.122.2020 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 36
 2052. Zarządzenie Nr OR.0050.146.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargo ustnego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 36
 2053. Zarządzenie Nr OR.0050.148.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargo ustnego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 36
 2054. Zarządzenie Nr OR.0050.163.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.
  Wyświetleń: 36
 2055. Protokół z dnia 10.01.2020 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 35
 2056. Zarządzenie Nr OR.0050.145.2020 z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 35
 2057. Zarządzenie Nr OR.0050.157.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020
  Wyświetleń: 35
 2058. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 34
 2059. Zarządzenie Nr OR.0050.159.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawieo głoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego w 2020 r.
  Wyświetleń: 34
 2060. Obwieszczenia - 2020 r.
  Wyświetleń: 33
 2061. Uchwała.XV.121.2020 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 33
 2062. Zarządzenie Nr OR.0050.158.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 33
 2063. Zarządzenie Nr OR.0050.161.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 r.
  Wyświetleń: 33
 2064. Zarządzenie Nr OR.0050.163.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.
  Wyświetleń: 33
 2065. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 24.02.2020 r.
  Wyświetleń: 32
 2066. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 32
 2067. Uchwała.XIV.110.2019 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 32
 2068. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 02.03.2020 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 31
 2069. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap III
  Wyświetleń: 31
 2070. Protokół Nr XV/2020 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 31
 2071. Zarządzenie Nr OR.0050.150.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020 2021 do klas pierwszych publicznych szkół pod.
  Wyświetleń: 31
 2072. Zarządzenie Nr OR.0050.161.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 r.
  Wyświetleń: 31
 2073. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 30
 2074. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Wyświetleń: 29
 2075. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR.1510.2.2019 na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 29
 2076. Uchwała.XV.123.2020 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
  Wyświetleń: 29
 2077. Uchwała.XV.124.2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
  Wyświetleń: 28
 2078. Zarządzenie Nr OR.0050.151.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020 2021 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów
  Wyświetleń: 28
 2079. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej
  Wyświetleń: 27
 2080. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Przywory
  Wyświetleń: 27
 2081. Zarządzenie Nr OR.0050.170.2020 z dnia 03.03.2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadań publicznych
  Wyświetleń: 27
 2082. Zarządzenie Nr OR.0050.162.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.
  Wyświetleń: 26
 2083. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 roku
  Wyświetleń: 25
 2084. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.
  Wyświetleń: 25
 2085. Protokół z dnia 17.01.2020 r. z zawodów gminnych Konkursu Biologicznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 25
 2086. Uchwała.XV.117.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 25
 2087. Uchwała.XV.119.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 25
 2088. Zarządzenie Nr OR.0050.154.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 25
 2089. Protokół z dnia 21.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 24
 2090. Uchwała.XV.116.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 24
 2091. Uchwała.XV.118.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 24
 2092. Zarządzenie Nr OR.0050.159.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawieo głoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego w 2020 r.
  Wyświetleń: 24
 2093. Zarządzenie Nr OR.0050.160.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020
  Wyświetleń: 24
 2094. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 02.03.2020 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 23
 2095. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 23
 2096. Protokół z dnia 16.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Geografinczego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 23
 2097. Protokół z dnia 20.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 23
 2098. Zarządzenie Nr OR.0050.162.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.
  Wyświetleń: 23
 2099. Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO w Gminie Tarnów Opolski w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 22
 2100. Lista wszystkich uczniów z dnia 22.01.2020 r. po weryfikacji prac po etapie gminnym Wojewódzkiego Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego
  Wyświetleń: 22
 2101. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 22
 2102. Uchwała.XVI.130.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawek tej opłaty
  Wyświetleń: 22
 2103. Zarządzenie Nr OR.0050.152.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego położo
  Wyświetleń: 22
 2104. Zarządzenie Nr OR.0050.158.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 22
 2105. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 21
 2106. Zarządzenie Nr OR.0050.153.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 20
 2107. Zarządzenie Nr OR.0050.167.2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 20
 2108. Uchwała.XVI.131.2020. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Wyświetleń: 19
 2109. Uchwała.XVI.135.2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR.1510.2.2019 na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 19
 2110. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 marca 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 18
 2111. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 25 marca 2020
  Wyświetleń: 18
 2112. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2019-2020
  Wyświetleń: 18
 2113. Protokół z dnia 14.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 18
 2114. Zarządzenie Nr OR.0050.166.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 18
 2115. Komunikat dla osób zainteresowanych pracą w obwodowych komisjach wyborczych
  Wyświetleń: 17
 2116. Zarządznie Nr 0050.165.2020 w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 17
 2117. Ogłoszenie o sesji nadzwyczajej Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 marca 2020 r. o godz.16.00
  Wyświetleń: 16
 2118. Uchwała.XVI.125.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Przywory
  Wyświetleń: 16
 2119. Zarządzenie Nr OR.0050.167.2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 14
 2120. Zarządzenie Nr OR.0050.169.2020 z dnia 2.03.2020 w sprawie zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego niograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kątach Opolskich oraz powołania komisji
  Wyświetleń: 14
 2121. Zarządzenie Nr OR.0050.174.2020 z dnia 12.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 14
 2122. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 13
 2123. Projekt uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 13
 2124. Protokół z dnia 08.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 13
 2125. Protokół z dnia 09.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 13
 2126. Protokół z dnia 15.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 13
 2127. Uchwała.XVI.127.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej
  Wyświetleń: 13
 2128. Uchwała.XVI.128.2020 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 13
 2129. Zarządzenie Nr OR.0050.166.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 13
 2130. Zarządzenie Nr OR.0050.171.2020 z dnia 05 marca 2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 13
 2131. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
  Wyświetleń: 12
 2132. Uchwała.XVI.132.2020 sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 12
 2133. Uchwała.XVI.133.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w gmine Tarnów Opolski na rok szkolny 2019-2020
  Wyświetleń: 12
 2134. Uchwała.XVI.134.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 12
 2135. Zarządzenie Nr OR.0050.168.2020 z dnia 2.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 12
 2136. Zarządzenie Nr OR.0050.172.2020 z dnia 10.03.2020 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 12
 2137. Zarządzenie Nr OR.0050.175.2020 z dnia 12.03.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 12
 2138. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 11
 2139. Protokół z dnia 10.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 11
 2140. Uchwała.XVI.129.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.
  Wyświetleń: 11
 2141. Informacja w sprawie odwołania sesji Rady Gminy Tarnów Opolski planowanej na dzień 30 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 10
 2142. Postanowienie Nr 49-2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania- numerów granic oraz siedzib okw
  Wyświetleń: 10
 2143. Uchwała.XVI.126.2020 sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim -etap III
  Wyświetleń: 10
 2144. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi w roku 2017
  Wyświetleń: 8
 2145. Zarządzenie Nr OR.0050.164.2020 z dnia 31.01.2020 w sprwie ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza
  Wyświetleń: 8
 2146. Zarządzenie Nr OR.0050.165.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta
  Wyświetleń: 8
 2147. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2018
  Wyświetleń: 7
 2148. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Wyświetleń: 7
 2149. Zarządzenie Nr OR.0050.173.2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie określenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul. Kopernika 10a w Tarnowie Opolskim w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie polski koronowirusa COVID-19
  Wyświetleń: 7
 2150. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2017
  Wyświetleń: 6
 2151. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2020
  Wyświetleń: 6
 2152. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmiony - 2012r.
  Wyświetleń: 6
 2153. Zarządzenie Nr OR.0050.385.2018 z dnia 15.02.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.
  Wyświetleń: 6
 2154. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2015 z dnia 27.04.2015r.
  Wyświetleń: 5
 2155. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2019
  Wyświetleń: 5
 2156. Zarządzenie Nr OR.0050.365.2018 z dnia 04.01.2018 w sprawie zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kosorowicach oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
  Wyświetleń: 5
 2157. Zarządzenie Nr OR.0050.380.2018 z dnia 29.01.2018 w sprawie odwołania Pani Gabrieli Gmernickiej z funkcji dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im bł. E. Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim.
  Wyświetleń: 5
 2158. Zarządzenie Nr OR.0050.382.2018 z dnia 13.02.2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 5
 2159. Zarządzenie Nr OR.0050.394.2018 z dnia 14.03.2018 w sprawie zatwierdzenia regulaminu do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kosorowi oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
  Wyświetleń: 5
 2160. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2014
  Wyświetleń: 4
 2161. Zarządzenie Nr OR.0050.368.2018 z dnia 09.01.2018 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4
 2162. Zarządzenie Nr OR.0050.375.2018 z dnia 23.01.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 4
 2163. Zarządzenie Nr OR.0050.378.2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załączniku Zarządzenie Nr OR.0050.371.2018
  Wyświetleń: 4
 2164. Zarządzenie Nr OR.0050.379.2018 z dnia 29.01.2018 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 4
 2165. Zarządzenie Nr OR.0050.381.2018 z dnia 29.01.2018 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy ul. Kopernika 10a w Tarnowie Opolskim, określenia regulaminu hali sportowej, siłowni i kompleksu boisk sportowych Orlik
  Wyświetleń: 4
 2166. Zarządzenie Nr OR.0050.383.2018 z dnia 13.02.2018 w sprawie zatwierdzenia regulaminu do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.
  Wyświetleń: 4
 2167. Zarządzenie Nr OR.0050.384.2018 z dnia 15.02.2018 w sprawie zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowie Opolskim, Miedzianej i Kątach Opolskich oraz powołania komisji
  Wyświetleń: 4
 2168. Zarządzenie Nr OR.0050.388.2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji,
  Wyświetleń: 4
 2169. Zarządzenie Nr OR.0050.391.2018 z dnia 27.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle, ul. Strzelecka 49
  Wyświetleń: 4
 2170. Zarządzenie Nr OR.0050.393.2018 z dnia 14.03.2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 4
 2171. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku
  Wyświetleń: 3
 2172. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego (nie wyraża się zgodę)
  Wyświetleń: 3
 2173. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego (wyraża się zgodę)
  Wyświetleń: 3
 2174. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 3
 2175. Uchwała nr 394-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24.09.2018 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
  Wyświetleń: 3
 2176. Uchwała nr 557-2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 07.12.2017 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3
 2177. Zarządzenie Nr OR.0050.349.2017 z dnia 20.11.2017 ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2018
  Wyświetleń: 3
 2178. Zarządzenie Nr OR.0050.367.2018 z dnia 04.01.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Op., Kąty Op. i Miedziana
  Wyświetleń: 3
 2179. Zarządzenie Nr OR.0050.370.2018 z dnia 09.01.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zlożenie wniosku o ostanowienie prawa trwałego zarządu.
  Wyświetleń: 3
 2180. Zarządzenie Nr OR.0050.372.2018 z dnia 23.01.2018 w sprawie konkursu otwartego na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2018 r.
  Wyświetleń: 3
 2181. Zarządzenie Nr OR.0050.373.2018 z dnia 23.01.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresieb działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r.
  Wyświetleń: 3
 2182. Zarządzenie Nr OR.0050.374.2018 z dnia 23.01.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 3
 2183. Zarządzenie Nr OR.0050.376.2018 z dnia 29.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
  Wyświetleń: 3
 2184. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2018 z dnia 29.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3
 2185. Zarządzenie Nr OR.0050.386.2018 z dnia 19.02.2018 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postepowania konkursowego w trybie uchwały o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 3
 2186. Zarządzenie Nr OR.0050.387.2017 z dnia 19.02.2018 w sprawie uzgodnienia regulaminu w zakresie warunków korzystanian z stołówki Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 3
 2187. Zarządzenie Nr OR.0050.389.2018 z dnia 27.02.2018 w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych
  Wyświetleń: 3
 2188. Zarządzenie Nr OR.0050.392.2018 z dnia 05.03.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.392.2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjny
  Wyświetleń: 3
 2189. Projekt Budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2018 rok
  Wyświetleń: 2
 2190. Protokół z dnia 06 grudnia 2017 roku po zakończeniu ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 2
 2191. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 września 2018 r.
  Wyświetleń: 2
 2192. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 2
 2193. Uchwala XL.305.2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2018 rok
  Wyświetleń: 2
 2194. Uchwała nr 110-2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23.04.2019 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2018 r.
  Wyświetleń: 2
 2195. Uchwała nr 555-2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 07.12.2017 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2018 r.
  Wyświetleń: 2
 2196. Uchwała nr 556-2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 07.12.2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2018 r.
  Wyświetleń: 2
 2197. Uchwała nr 61-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 06.02.2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2
 2198. Uchwała nr 64-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 06.02.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2018
  Wyświetleń: 2
 2199. Zarządzenie Nr OR.0050.366.2018 z dnia 04.01.2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2
 2200. Zarządzenie Nr OR.0050.369.2018 z dnia 09.01.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 2
 2201. Zarządzenie Nr OR.0050.371.2018 z dnia 23.01.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 r.
  Wyświetleń: 2
 2202. Zarządzenie Nr OR.0050.390.2018 z dnia 27.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałemi Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 15.
  Wyświetleń: 2
 2203. Zarządzenie Nr OR.0050.176.2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul. Kopernika 10a w Tarnowie Opolskim w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronowirusa COVID-19
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2014
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  20-03-2014 08:09
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  GminaTarnów Opolski
  odwiedzin: 6386
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: