Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Gminy

Wykaz rachunków bankowych Gminy Tarnów OpolskiWpłaty z tytułu:

- podatku od nieruchomości
- podatku od środków transportowych
- podatku rolnego
- podatku leśnego
- podatku od posiadania psów
- opłaty targowej
- opłaty skarbowej
- opłaty administracyjnej
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- wieczystego użytkowania
- czynszu dzierżawnego
- opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności

można dokonywać na numer rachunku bankowego Gminy Tarnów Opolski:

Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski
56 8884 0004 2003 0032 4555 0007

 

 Wpłaty z tytułu:
- wadiów przetargowych
- zabezpieczeń należytego wykonania umów

należy dokonać na numer rachunku bankowego  Gminy Tarnów Opolski:

Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski
29 8884 0004 2003 0032 4555 0008

 

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:
można dokonywać na numer rachunku bankowego  Gminy Tarnów Opolski:

Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski
50 8884 0004 2003 0032 4555 0018

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2007
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  27-03-2007 08:59
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  24-07-2014 11:48
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 11015
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: