Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski

Wykaz szkół gminy Tarnów Opolski

   Publiczna Szkoła Podstawowa              Publiczne Gimnazjum
   w Tarnowie Opolskim                              w Tarnowie Opolskim
   im. M. Kopernika                                        ul. Kopernika 10
   ul. Kopernika 10                                         46-050 Tarnów Opolski
   46-050 Tarnów Opolski                            tel. 0774 645 296
   tel. 0774 644 270                                      p.o.  Dyrektor- Ewa Pilarska
  www.sptarnow.pp.org.pl                           
                                     www.pgtarnow.wodip.opole.pl
Dyrektor –   Karina Cebula-Gajowy                e-mail:
  Z-ca dyrektora – Dorota Wiesner

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Tarnowie Opolskim
Filia w Kosorowicach

ul. Opolska 53
46-050 Tarnów Opolski
tel. 077 4644116
Kierownik – mgr Grażyna Śmichura


Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia PRO LIBERIS SILESIAE
Szkoła Podstawowa w Raszowej
ul.Ozimska 55
46-050 Raszowa                

 tel.     077 4 644 278
e-mail:

www.edukacja-raszowa.eu
Prezes -Małgorzata Wysdak

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nakle

ul. Strzelecka 51
46-050 Tarnów Opolski
tel. 0774 644 253
Dyrektor – mgr Anna Piątkowska
www.szkola.pspnaklo.org.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich

ul. Szkolna 8
46-050 Tarnów Op.
tel. 077 4643368
Dyrektor – mgr Joanna Migoń 
e-mail:


Publiczna Szkoła Podstawowa                       Publiczne Gimnazjum  
w Kątach OpolskichFilia w Przyworach        w Przyworach
ul. Krapkowicka 4                                                 ul. Krapkowicka 4
46-050 Tarnów Opolski                                       46-050 Tarnów Opolski
tel.077 4 643 594                                                 tel. 077 4 643 346
Kierownik – mgr Jolanta Korytkiewicz               Dyr - mgr Alina Pernal
                                                                                e-mail: