Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach - przetarg 7.10.2009r

 
                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
 
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony              
                przetarg ustny na wydzierżawienie gruntu w miejscowości Walidrogi
                                                              
                                                 
1.Grunt przeznaczony do dzierżawy o pow.100m2 oznaczony jest działką
   numer:
   245/153 i 246/154 o łącznej pow.   0.3730 ha -                                                                    
   powierzchnia do wydzierżawienia : 100m2
      
2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi  Kw.Nr 76105
 
3.Cena wywoławcza za dzierżawę gruntu   wynosi: 5 zł za 1 m2 misięcznie
    tj. 100m2 x 5 zł = 500 zł
   Podatek 22 % Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu .
 
4.W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi teren przeznaczony jest pod
    usługi komunikacyjne
 
5.Grunt stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony i nie ma przeszkód w   
   rozporządzaniu nim.
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 20 % ceny wywoławczej tj. 100 zł , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 25.09.2009 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
 
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 7 października  2009 r. o godz.13 w budynku Urzędu
   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077-4640864


Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2009-08-24