Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Irena Kampa
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00           
piątek 7:00 – 14:00

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego (m.in. sporządzanie aktów stanu cywilnego),

 2. Prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,

 3. Uzupełnianie aktów stanu cywilnego,

 4. Odtwarzanie aktów stanu cywilnego,

 5. Umiejscawianie aktów stanu cywilnego,

 6. Wydawanie zaświadczeń:

- o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,

- stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

 7. Przyjmowanie oświadczeń:

- o uznaniu dziecka,

- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

- małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

 8. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu określonego w KRO,

 9. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

 

W referacie Spraw Obywatelskich załatwiane są następujące sprawy:

 1. z zakresu ruchu ludności:

- zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego

- wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

 - zameldowanie cudzoziemca,

 2. Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych,

 3. Z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych, ochotniczych straży pożarnych oraz współpracy z przedsiębiorcami,

 4. Sprawy związane z kwalifikacją wojskową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-04-2014
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  23-04-2014 13:46
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  24-04-2014 12:08
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1168
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: