Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpisy aktów Stanu Cywilnego

Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 857
e-mail: usc@tarnowopolski.pl
Kierownik Katarzyna Mateja
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00

 

Podstawa prawna:

Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. nr 212,  poz.1264  z po. zm.)


Wymagane dokumenty:

 - dowód osobisty wnioskodawcy (dla osób fizycznych).
 

Opłaty:

 22zł – za wydanie odpisu skróconego,

 33zł – za wydanie odpisu zupełnego.


Sposób załatwienia sprawy:

 Osobiście lub korespondencyjnie.
 

Termin załatwienia sprawy:

 Niezwłocznie.
 

Inne informacje:

 Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

1) odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego

 2) zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku

 3) zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

 Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

 Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być wydane również na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

 

 DRUK: PDFwniosek.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-04-2014
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  23-04-2014 13:51
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  20-02-2019 10:04
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 4136
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: