Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłaty Skarbowe w USC

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16.11.2006  o opłacie skarbowej (Dz.u. z 2012r. , poz. 1282)1. Sporządzenie aktu małżeństwa (cywilne, wyznaniowe) - 84zł
2. Pozostałe świadczenia – 26 zł
3. Za sporządzenie testamentu - 22zł
4. Za wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego, aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 50zł
5. Za inne decyzje wydawane przez kierownika USC – 29zł
6. Zaświadczenie zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą – 38zł
7. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33zł
8. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22zł
9. Za poświadczenie zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów kserokopii- za każdą stronę – 5zł
10.Za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39zł

11.Decyzja o zmianie nazwiska i imienia albo nazwiska lub imienia – 37zł

12.Ustalenie pisowni imienia lub nazwiska + 22zl
13.Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o 14.zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego -24zł