Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

DRUKI

 

Referat Organizacyjny

 

DOCwniosek.doc Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
DOCXwniosek.docx Poświadczenie zgodności podpisu
DOCXwniosek.docx Poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem
DOCwniosek.doc Sporządzenie testamentu
DOCwniosek.doc Zbiórka Publiczna
PDFPPF - wniosek.pdf Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom fizycznym
PDFPPPr - wniosek.pdf Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom prawnym
PDFWniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
PDFOświadczenie dot. przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf Oświadczenie przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
PDFWzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.pdf Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny /wydanie duplikatu
PDFOświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

PDFOświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na uczelni wyższej.pdf.pdf

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na uczelni wyższej

PDFOświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastepczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka.pdf

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastepczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

PDFInformacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej.pdf

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

DOCWniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.doc Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
DOCwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.doc Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów   
alkoholowych
DOCOświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.doc Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
DOCwniosek o zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu.doc Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
JPEGkwestionariusz.jpeg Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
DOCoświadczenie.doc Oświadczenie o zdolności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych
DOCOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
DOCoświadczenie.doc Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
DOCoświadczenie.doc

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

 

Referat Budżetowo - Finansowy

 

DOCInformacja podatek od nieruchomości.doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
DOCInformacja podatek rolny.doc Informacja w sprawie podatku rolnego
DOCInformacja podatek leśny.doc Informacja w sprawie podatku leśnego
JPEGoświadczenie.jpeg Oświadczenie w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej
DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc
DOCXZałącznik nr 1.docx
DOCXZałącznik nr 2.docx
DOCXZałącznik nr 3.docx
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DOCDeklaracja na podatek rolny.doc
DOCXZałącznik do deklaracji na podatek rolny.docx
Deklaracja na podatek rolny
DOCDeklaracja na podatek leśny.doc
DOCXzałacznik do deklaracji na podatek leśny.docx
Deklaracja na podatek leśny
PDFDeklaracja na podatek transportowy DT-1.pdf DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportu
PDFZałącznik do deklaracji DT-1A.pdf DT-1A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportu
PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
PDFOświadczenie.pdf Oświadczenie w sprawie prowadzenia działalności rolniczej
PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf Wniosek o udzielenie dotacji
PDFDruk -Informacja o liczbie dzieci.pdf Informacja o liczbie dzieci otrzymujących dotację z budżetu Gminy
PDFKwartalne (roczne) rozliczenie dotacji.pdf Kwartalne (roczne) rozliczenie dotacji
   

 

Referat Zamówień Publicznych i Promocji

 

DOCXwniosek o udzielenie zezwolenia na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i tarnsport nieczystości ciekłych.docx Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnanie  zbiorników bezodpływowych i transpotr nieczystości ciekłych

DOCDeklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1.04.2019 r..doc.doc

DOCXZałącznikm do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.docx

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
PDFDruk - Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez gminę Tarnów Opolski w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez gminę Tarnów Opolski w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
DOCWniosek o oszacowanie szkód.doc Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
DOCzgłoszenie.doc Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
DOCXzlecenie.docx Zlecenie na reklamę w gminnej gazetce

 

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji

 

DOCXWniosek.docx Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew
DOCWniosek.doc Wniosek o ustalenie warunków zabudowy-lokalizacji inwestycji celu publicznego
PDFWniosek o przekszatałcenie prawa użytkowania wieczystego.pdf Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
DOCwniosek.doc Wniosek o podział nieruchomości
DOCXWniosek.docx Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
PDFwniosek.pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
DOCXWniosek o odszkodowanie.docx Wniosek o odszkodowanie ZDP Opole za szkody powstałe na elewacjach budynków położonych wzdłuż dróg powiatowych
DOCwniosek.doc Wniosek o nadanie numeru porządkowego
DOCwniosek.doc Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
PDFwniosek.pdf Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
DOCdeklaracja.doc Deklaracja o wysokości dochodów
PDFwniosek.pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczanie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej
PDFwniosek.pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

 

Referat Spraw Obywatelski i Urząd Stanu Cywilnego

 

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu,wymeldowaniu,numerze PESEL.pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu
DOCWniosek o zmianę imienia, nazwiska, nazwiska rodowego.doc Wniosek o zmianę nazwiska lub ustalenie pisowni imienia i nazwiska
PDFWniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.pdf Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu
PDFDruk- Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
PDFDruk- Zgloszenie pobytu stalego.pdf Zgłoszenie pobytu stałego

PDFDruk- Zgloszenie wyjazdu poza granice RP.pdf

PDFDruk- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwajacego dluzej niz 6 miesiecy.pdf

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

PDFDruk- Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stalego.pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
PDFWniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf] Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
PDFDruk- Zgloszenie pobytu czasowego.pdf Zgłoszenie pobytu czasowego

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-05-2014
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  02-05-2014 10:28
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  04-07-2019 14:39
  przez: Marcin Kazin
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 24649
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×