Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

DRUKI

 

Referat Organizacyjny

 

DOCwniosek.doc Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
DOCXwniosek.docx Poświadczenie zgodności podpisu
DOCXwniosek.docx Poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem
DOCwniosek.doc Sporządzenie testamentu
DOCwniosek.doc Zbiórka Publiczna
PDFPPF - wniosek.pdf Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom fizycznym
PDFPPPr - wniosek.pdf Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom prawnym
PDFWniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
PDFOświadczenie dot. przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf Oświadczenie przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
PDFWzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.pdf Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny /wydanie duplikatu
PDFOświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

PDFOświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na uczelni wyższej.pdf.pdf

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na uczelni wyższej

PDFOświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastepczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka.pdf

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastepczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

PDFInformacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej.pdf

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

DOCWniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.doc Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
DOCwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.doc Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów   
alkoholowych
DOCOświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.doc Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
DOCwniosek o zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu.doc Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
JPEGkwestionariusz.jpeg Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
DOCoświadczenie.doc Oświadczenie o zdolności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych
DOCOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
DOCoświadczenie.doc Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
DOCoświadczenie.doc

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

 

Referat Budżetowo - Finansowy

 

DOCInformacja podatek od nieruchomości.doc - aktualny do 30.06.2019

Formularze- podatki.gov.pl aktualne od 01.07.2019

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

DOCInformacja podatek rolny.doc - aktualny do 30.06.2019

Formularze- podatki.gov.pl aktualne od 01.07.2019

Informacja w sprawie podatku rolnego

DOCInformacja podatek leśny.doc

Formularze- podatki.gov.pl aktualne od 01.07.2019

Informacja w sprawie podatku leśnego

JPEGoświadczenie.jpeg

Formularze- podatki.gov.pl aktualne od 01.07.2019

Oświadczenie w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej

DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc
DOCXZałącznik nr 1.docx
DOCXZałącznik nr 2.docx
DOCXZałącznik nr 3.docx

Formularze- podatki.gov.pl aktualne od 01.07.2019

Deklaracja na podatek od nieruchomości

DOCDeklaracja na podatek rolny.doc
DOCXZałącznik do deklaracji na podatek rolny.docx

Formularze- podatki.gov.pl aktualne od 01.07.2019

Deklaracja na podatek rolny

DOCDeklaracja na podatek leśny.doc
DOCXzałacznik do deklaracji na podatek leśny.docx

Formularze- podatki.gov.pl aktualne od 01.07.2019

Deklaracja na podatek leśny

PDFDeklaracja na podatek transportowy DT-1.pdf

Formularze- podatki.gov.pl aktualne od 01.07.2019

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportu

PDFZałącznik do deklaracji DT-1A.pdf

Formularze- podatki.gov.pl aktualne od 01.07.2019

DT-1A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportu

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

PDFOświadczenie.pdf

Oświadczenie w sprawie prowadzenia działalności rolniczej

PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji

PDFDruk -Informacja o liczbie dzieci.pdf

Informacja o liczbie dzieci otrzymujących dotację z budżetu Gminy

PDFKwartalne (roczne) rozliczenie dotacji.pdf

Kwartalne (roczne) rozliczenie dotacji
   

 

Referat Zamówień Publicznych i Promocji

 

DOCXwniosek o udzielenie zezwolenia na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i tarnsport nieczystości ciekłych.docx Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnanie  zbiorników bezodpływowych i transpotr nieczystości ciekłych

DOCDeklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1.04.2019 r..doc.doc

DOCXZałącznikm do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.docx

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
PDFDruk - Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez gminę Tarnów Opolski w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez gminę Tarnów Opolski w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
DOCWniosek o oszacowanie szkód.doc Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
DOCzgłoszenie.doc Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
DOCXzlecenie.docx Zlecenie na reklamę w gminnej gazetce

 

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji

 

DOCXWniosek.docx Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew
DOCWniosek.doc Wniosek o ustalenie warunków zabudowy-lokalizacji inwestycji celu publicznego
PDFWniosek o przekszatałcenie prawa użytkowania wieczystego.pdf Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
DOCwniosek.doc Wniosek o podział nieruchomości
DOCXWniosek.docx Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
PDFwniosek.pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
DOCXWniosek o odszkodowanie.docx Wniosek o odszkodowanie ZDP Opole za szkody powstałe na elewacjach budynków położonych wzdłuż dróg powiatowych
DOCwniosek.doc Wniosek o nadanie numeru porządkowego
DOCwniosek.doc Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
PDFwniosek.pdf Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
DOCdeklaracja.doc Deklaracja o wysokości dochodów
PDFwniosek.pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczanie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej
PDFwniosek.pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

 

Referat Spraw Obywatelski i Urząd Stanu Cywilnego

 

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu,wymeldowaniu,numerze PESEL.pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu
DOCWniosek o zmianę imienia, nazwiska, nazwiska rodowego.doc Wniosek o zmianę nazwiska lub ustalenie pisowni imienia i nazwiska
PDFWniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.pdf Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu
PDFDruk- Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
PDFDruk- Zgloszenie pobytu stalego.pdf Zgłoszenie pobytu stałego

PDFDruk- Zgloszenie wyjazdu poza granice RP.pdf

PDFDruk- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwajacego dluzej niz 6 miesiecy.pdf

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

PDFDruk- Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stalego.pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
PDFWniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf] Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
PDFDruk- Zgloszenie pobytu czasowego.pdf Zgłoszenie pobytu czasowego

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-05-2014
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  02-05-2014 10:28
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  12-09-2019 07:18
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 25125
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×