Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje środowiskowe - 2014r

 

 

Tarnów Opolski, 2014-12-18

ZPŚ.6220.06.2014

 

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że po rozpatrzeniu wniosku INECO Sp. z o.o. elektrownia Wodna w Kątach Opolskich Sp.k. ul. Rynek 6, 86-150 Osie, z dnia 5 lipca 2012r. w związku z decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/1545/2013/oś została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wodnej Katy Opolskie, gm. Tarnów Opolski. 

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Referacie Zamówień Publicznych i Promocji Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                           Wójt Gminy
                                                                           /-/
                                                                    Krzysztof Mutz