Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r

W związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- na wniosek organizacji- uruchamia się proces konsultacyjny.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 – każdy ma prawo w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wniosku wnieść uwagi dotyczące wniosku.
 
Uwagi proszę wnosić pisemnie na adres lub w sekretariacie Urzędu-pokój nr. 6 z dopiskiem – opinia do oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 
Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2014
  przez: Dominika Urbańczyk
 • opublikowano:
  01-07-2014 10:56
  przez: Dominika Urbańczyk
 • zmodyfikowano:
  28-07-2015 14:09
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1077
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: