Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

OGŁOSZENIE

Ogłaszam ponowne konsultacje "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Wnioskiem Rady Gminy Tarnów Opolski do "Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w roku 2015", wprowadza się w Rozdziale VI Priorytetowe zadania publiczne Ust. 1 pkt. 4 zapis lit. b) o następującym brzmieniu:

"b) wspieranie i udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w zakresie inicjatyw kulturalnych aktywizujących i integrujących środowiska lokalne oraz podtrzymujących i upowszechniających tradycje."

W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego przeprowadzenia konsultacji nowego projektu rocznego programu współpracy. Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania opinii i uwag do rocznego programu współpracy poprzez wysłanie wypełnionej ankiety, na adres email: bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie do 10 dni od publikacji w/w ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Ankiety można uzyskać za pomocą Internetu na stronie www.bip.tarnowopolski.pl, bądź w pokoju nr 3.

PDFProgram współpcy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pozytku publicznego.pdf

DOCFormularz.doc

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-01-2015
  przez: Dominika Urbańczyk
 • opublikowano:
  13-01-2015 08:20
  przez: Dominika Urbańczyk
 • zmodyfikowano:
  13-01-2015 13:39
  przez: Dominika Urbańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1931
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: