Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2014-2018

LP.

NR UCHWAŁY

TYTUŁ UCHWAŁY

DATA PODJĘCIA

PUBLIKACJA

 

1

 

III/13/2014

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

 

29.12.2014 r.

 

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 94
Data ogłoszenia

09.01.2015 r.

2

IV/27/2015

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym

26.01.2015 r.

 

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 269
Data
ogłoszenia

05.02.2015 r.

3

IV/28/2015

W sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski

26.01.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 270
Data ogłoszenia
05.02.2015 r.

4

V/33/2015

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

10.02.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 358
Data ogłoszenia
16.02.2015 r.

5

VI/36/2015

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

23.03.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 726
Data ogłoszenia
27.03.2015 r.

6

VI/39/2015

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

23.03.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 747
Data ogłoszenia
30.03.2015 r.

7

VI/42/2015

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

23.03.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 727
Data ogłoszenia
27.03.2015 r

8

VII/53/2015

w sprawie inkasa opłaty targowej  na terenie Gminy Tarnów Opolski, określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso

27.04.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 1251
Data ogłoszenia
20.05.2015 r.

9

VII/55/2015

w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2015”.

 

27.04.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 1103
Data
ogłoszenia

04.05.2015 r.

10

VIII/60/2015

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

29.06.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 1693
data
ogłoszenia

10.07.2015 r.

11

VIII/66/2015

 

29.06.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 1669
data ogłoszenia
08.07.2015 r.

12

IX/74/2015

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

9.07.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 1739
data ogłoszenia
20.07.2015 r.

13

X/77/2015

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

4.09.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 1963
data ogłoszenia
14.09.2015 r.

14

XI/81/2015

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

28.09.2015 r

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 2135
data ogłoszenia
05.10.2015 r.

15

XII/85/2015

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

02.11.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 2518
data ogłoszenia
12.11.2015 r.

16

XII/86/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

02.11.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 2484
data ogłoszenia
10.11.2015 r.

17

XIII/87/2015

W sprawie uchwalenia regulaminu targowiska

23.11.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 2677
data ogłoszenia
02.12.2015 r.

18

XIII/88/2015

W sprawie opłaty targowej

23.11.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 2678
data ogłoszenia
02.12.2015 r.

19

XIII/90/2015

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

23.11.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 2859
data ogłoszenia
08.12.2015 r.

20

XIII/91/2015

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

23.11.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 2755
data ogłoszenia
04.12.2015 r.

21

XIII/92/2015

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

23.11.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 2679
data ogłoszenia
02.12.2015 r.

22

XIII/93/2015

W sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

23.11.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 2680
data ogłoszenia
02.12.2015 r.

23

XIII/94/2015

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

23.11.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 2756
data ogłoszenia
04.12.2015 r.

24

XIII/95/2015

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego

23.11.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 2757
data ogłoszenia
04.12.2015 r.

25

XIII/96/2015

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego

23.11.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 2681
data ogłoszenia
02.12.2015 r.

26

XIII/97/2015

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

23.11.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2015 r.

Poz. 2758
data ogłoszenia
04.12.2015 r.

 

 

27

 

XIV/102/2015

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

28.12.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2016 r.

Poz. 54
data ogłoszenia
05.01.2016 r.

 

28

 

XIV/104/2016

w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  na ternie Gminy Tarnów Opolski

28.12.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2016 r.

Poz. 17
data ogłoszenia
04.01.2016 r.

 

29

 

XIV/106/2015

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

28.12.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2016 r.

Poz. 18

data ogłoszenia

04.01.2016 r.

 

30

 

XIV/107/2015

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

28.12.2015 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2016 r.

Poz. 18

data ogłoszenia

04.01.2016 r.

 

31

 

XV/113/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

25.01.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2016 r.

Poz. 350

data ogłoszenia

05.02.2016 r.

 

32

 

XV/114/2016

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski

25.01.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2016 r.

Poz. 265

data ogłoszenia

01.02.2016 r.

33

XVI/118/2016

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2016”

15.02.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2016 r.

Poz. 434

data ogłoszenia

19.02.2016 r.

34

XVI/122/2016

W sprawie zmiany uchwały budżetowej

15.02.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2016 r.

Poz. 441

data ogłoszenia

22.02.2016 r.

35

XVII/125/2016

W sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

30.03.2016

Dz.Urz.Woj.Op.

Poz. 866

data ogłoszenia

11.04.2016 r.

36

XVII/127/2016

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

30.03.2016

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 921

Data ogłoszenia

15.04.2016 r.

37

XVIII/129/2016

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

13.04.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 974

Data ogłoszenia

27.04.2016 r.

38

XX/137/2016

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

17.05.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 1212

Data ogłoszenia

03.06.2016 r.

39

XXI/143/2016

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

13.06.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 1392

Data ogłoszenia

27.06.2016 r.

40

XXII/151/2016

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

20.07.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 1730

Data ogłoszenia

05.08.2016 r.

41

XXII/153/2016

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnów Opolski oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

20.07.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 1719

Data ogłoszenia

03.08.2016 r.

42

XXIII/159/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

12.09.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 1953

Data ogłoszenia

27.09.2016 r.

 

 

43

 XXIV/172/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

24.10.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 2304

Data ogłoszenia

7.11.2016 r.

 

44

XXIV/173/2016

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

24.10.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 2194

Data ogłoszenia

28.10.2016 r.

 

45

XXIV/174/2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Tarnów Opolski

24.10. 2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 2242

Data ogłoszenia

3.11.2016 r

46

XXV/181/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

9.11.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 2590

Data ogłoszenia

5.12.2016

47

XXVI/183/2016.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

21.11.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 2644

Data ogłoszenia

7.12.2016

48

XXVI/184/2016.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

21.11.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 2497

Data ogłoszenia

28.11.2016

49

XXVII/188/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

6.12.2016 r.  

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 2841

Data ogłoszenia

23.12.2016

50

XXVII/192/2016

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli i trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

6.12.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 2700

Data ogłoszenia

12.12.2016

51

XXVIII/195/2016

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

28.12.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 237

Data ogłoszenia

17.01.2017 r.

52

XXVIII/201/2016

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski

28.12.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 108

Data ogłoszenia

5.01.2017 r.

53

XXVIII/202/2016

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski

28.12.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 109

Data ogłoszenia

5.01.2017 r.

54

XXVIII/203/2016

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Tarnowie Opolskim

28.12.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 110

Data ogłoszenia

5.01.2017 r.

55

XXVIII/205/2016

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski

28.12.2016 r.

Dz.Urz.Woj.Op

Poz. 70

Data ogłoszenia

4.01.2017 r.

56

XXX/216/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

15.02.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

Poz. 603

Data ogłoszenia

27.02.2017 r.

57

XXX/217/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

15.02.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 567

data ogłoszenia

21.02.2017 r.

58

XXX/221/2017

W sprawie uchwalenia statutuGminy Tarnów Opolski

15.02.2017 r

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 568

data ogłoszenia

21.02.2017 r.

 

59

XXXI/225/2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kąty Opolskie – 2

20.03.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1302

data ogłoszenia

20.04.2017 r.

60

XXX/226/2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Miedziana – 2

20.03.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1259

data ogłoszenia

14.04.2017 r.

61

XXXI/227/2017

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2017”

20.03.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 912

data ogłoszenia

27.03.2017 r.

62

XXXI/228/2017

W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim

20.03.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 913

data ogłoszenia

27.03.2017 r.

63

XXXI/231/2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

20.03.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 914

data ogłoszenia

27.03.2017 r.

63

XXXI/232/2017

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

20.03.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 915

data ogłoszenia

27.03.2017 r.

64

XXXI/233/2017

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

20.03.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 916

data ogłoszenia

27.03.2017 r.

65

XXXI/235/2017

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

20.03.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 929

data ogłoszenia

29.03.2017 r.

66

XXXII/242/2017

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

24.04.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1405

data ogłoszenia

8.05.2017 r.

67

XXXII/243/2017

w przedmiocie zmiany uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego

 

24.04.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1347

data ogłoszenia

28.04.2017 r.

68

XXXII/244/2017

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli oraz zakresu i                                                                         trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 

24.04.2017r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1406

data ogłoszenia

8.05.2017 r.

69

XXXII/245/2017

W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim

 

24.04.2017r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1348

data ogłoszenia

28.04.2017 r.

70

XXX/249/2017

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

24.05.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1595

data ogłoszenia

6.06.2017 r.

71

XXXIV/257/2017

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

26.06.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1951

data ogłoszenia

12.07.2017 r.

72

XXXIV/258/2017

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

26.06.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1874

data ogłoszenia

6.07.2017 r.

73

XXXIV/262/2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory – 2

 

26.06.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1971

data ogłoszenia

14.07.2017 r.

74

XXXIV/263/2017

w sprawie zmiany nazwy ulicy „22 lipca” na ulicę „Lipcową” w Tarnowie Opolskim

 

26.06.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1875

data ogłoszenia

6.07.2017 r.

75

XXXIV/264/2017

w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na ulicę „Słoneczną”  w Tarnowie Opolskim

 

26.06.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1876

data ogłoszenia

6.07.2017 r.

76

XXXIV/265/2017

w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Świerczewskiego” na ulicę |”Wapienniczą” w Tarnowie Opolskim

 

26.06.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1877

data ogłoszenia

6.07.2017 r.

77

XXXIV/266/2017

w sprawie nazwy ulicy „Fornalskiej” na ulicę „Krótką” w Kątach Opolskich

 

26.06.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1878

data ogłoszenia

6.07.2017 r.

78

XXXIV/267/2017

w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na ulicę „Tarnowską” w Przyworach

26.06.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 1879

data ogłoszenia

6.07.2017 r.

79

XXXV/270/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

13.07.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 2044

data ogłoszenia

24.07.2017 r.

80

XXXVI/273/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

30.08.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 2253

data ogłoszenia

11.09.2017 r.

81

XXXVII/276/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

25.09.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 2527

data ogłoszenia

11.10.2017 r.

82

XXXVII/277/2017

w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski

 

25.09.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 2382

data ogłoszenia

02.10.2017 r.

83

XXXVIII/283/2017

uchwały  w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski;

30.10.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 2698

data ogłoszenia

03.11.2017 r.

84

XXXVIII/285/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

30.10.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 2805

data ogłoszenia

10.11.2017 r.

85

XXXVIII/285/2017

Projekt uchwały
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

30.10.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 2779

data ogłoszenia

08.11.2017 r.

86

XXXVIII/290/2017

zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski

30.10.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 2699

data ogłoszenia

03.11.2017 r.

87

XXXVIII/292/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

27.11.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 66

data ogłoszenia

04.01.2018 r.

88

XXXVIII/293/2017

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

27.11.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 2915

data ogłoszenia

30.11.2017 r.

89

XXXVIII/294/2017

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

27.11.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 2916

data ogłoszenia

30.11.2017 r.

90

XXXIX/295/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski

27.11.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 2917

data ogłoszenia

30.11.2017 r.

91

XXXIX/302/2017

dopuszczenia zapłaty  podatków za pomocą  innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz  elektroniczny

 

27.11.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r.

poz. 2918

data ogłoszenia

30.11.2017 r.

92

XL/305/2017

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2018 rok

28.12.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 161

data ogłoszenia

11.01.2018 r.

93

XL/307/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

28.12.2017

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 140

data ogłoszenia

10.01.2018 r.

94

XLI/312/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

29.01.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 355

data ogłoszenia

06.02.2018 r.

95

XLI/313/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw,
a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli

 

29.01.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 298

data ogłoszenia

01.02.2018 r.

96

XLI/314/2018

w sprawie trybu udzielania, rozliczania
i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne

29.01.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 299

data ogłoszenia

01.02.2018 r.

97

XLII/318/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

26.02.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 644

data ogłoszenia

07.03.2018 r.

98

XLII/322/2018

w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na Okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu

26.02.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 566

data ogłoszenia

01.03.2018 r.

99

XLII/323/2018

w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

26.02.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 567

data ogłoszenia

01.03.2018 r.

100

XLII/324/2018

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów Opolski

26.02.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 568

data ogłoszenia

01.03.2018 r.

101

XLIII/326/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

26.03.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 1233

data ogłoszenia

12.04.2018 r.

102

XLIII/328/2018

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2018”

 

26.03.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 1079

data ogłoszenia

06.04.2018 r.

103

XLIV/334/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

26.04.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 1472

data ogłoszenia

09.05.2018 r.

104

XLIV/340/2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

 

26.04.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 1355

data ogłoszenia

30.04.2018 r.

105

XLIV/341/2018

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego

 

26.04.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 1356

Data ogłoszenia

09.05.2018 r.

106

XLV/345/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

25.05.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 1673

Data ogłoszenia

06.06.2018 r.

107

XLVI/350/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

25.06.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 2009

Data ogłoszenia

06.07.2018 r.

108

XLVI/352/2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów Opolski

25.06.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 1960

Data ogłoszenia

03.07.2018 r.

109

XLVI/353/2018

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (dot. ul. Dębowej
w Tarnowie Op.)

25.06.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 1961

Data ogłoszenia

03.07.2018 r.

110

XLVI/354/2018

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2018 – 2022.

25.06.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 1962

Data ogłoszenia

03.07.2018 r.

111

XLVI/358/2018

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski.

25.06.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 1963

Data ogłoszenia

03.07.2018 r.

112

XLVI/359/2018

w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

 

25.06.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 1964

Data ogłoszenia

03.07.2018 r.

113

XLVII/361/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

26.07.2018

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 2242

Data ogłoszenia

01.08.2018 r.

114

XLVII/365/2018

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów Opolski;

26.07.2018

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 2242

Data ogłoszenia

01.08.2018 r.

115

XLVII/368/2018

w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski nr XLVI/358/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku  określającej wysokość opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski

 

26.07.2018

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 2244

Data ogłoszenia

01.08.2018 r.

116

XLVII/369/2018

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez GminęTarnów Opolski

 

26.07.2018

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 2245

Data ogłoszenia

01.08.2018 r.

117

XLVII/370/2018

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tarnów Opolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

26.07.2018

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 2246

Data ogłoszenia

01.08.2018 r.

118

XLVIII/372/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

12.09.2018

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 2662

Data ogłoszenia

01.10.2018 r.

119

XLVIII/374/2018

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

12.09.2018

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 2662

Data ogłoszenia

01.10.2018 r.

120

XLIX/381/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

10.10.2018

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.

poz. 2883

Data ogłoszenia

22.10.2018 r.

121

XLIX/384/2018

w przedmiocie zmiany uchwały nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 26 kwietnia
2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru Zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

10.10.2018

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.
poz. 2883

Data ogłoszenia
22.10.2018 r.

122

XLIX/387/2018

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 

10.10.2018

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.
poz. 2862

Data ogłoszenia
18.10.2018 r.

123

XLIX/388/2018

w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski

10.10.2018

Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r.
poz. 3084

Data ogłoszenia
06.11.2018 r.