Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie z dnia 08.10.2015 o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”"

Tarnów Opolski, 08.10.2015r

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

    
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pisemnego zgłaszania propozycji do Rocznego programu współpracy na adres email: bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie od 08.10.2015r. do 22.10.2015r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Informacje na temat projektu programu można uzyskać w pokoju nr 3.

Metryczka
 • wytworzono:
  28-09-2015
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  28-09-2015 15:23
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  09-10-2015 08:11
  przez: Dominika Urbańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 2137
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: