Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem OR.0050.144.2016 z dnia 28.01.2016r. informujemy, że w związku z zaistnieniem nieprzewidzianych okoliczności, że roztrzygnięcie ofert odbędzie się w dniu 03 lutego 2016r.

 

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.144.2016
Wójta Gminy Tarnów Opolski
  z dnia 28.01.2016 r.
 

W sprawie zmiany terminu posiedzenia Komisji rozstrzygającej otawrty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na rok 2016


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) art. 5 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm. ), Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza się co, następuje: 

§ 1

Zmienia się datę posiedzenia w/w komisji na dzień 03.02.2016r.

                                                                    § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                                           /-/

                                                                                                                                  Krzysztof Mutz