Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem OR.0050.144.2016 z dnia 28.01.2016r. informujemy, że w związku z zaistnieniem nieprzewidzianych okoliczności, że roztrzygnięcie ofert odbędzie się w dniu 03 lutego 2016r.

 

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.144.2016
Wójta Gminy Tarnów Opolski
  z dnia 28.01.2016 r.
 

W sprawie zmiany terminu posiedzenia Komisji rozstrzygającej otawrty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na rok 2016


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) art. 5 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm. ), Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza się co, następuje: 

§ 1

Zmienia się datę posiedzenia w/w komisji na dzień 03.02.2016r.

                                                                    § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                                           /-/

                                                                                                                                  Krzysztof Mutz

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2016
  przez: Dominika Urbańczyk
 • opublikowano:
  29-01-2016 10:42
  przez: Dominika Urbańczyk
 • zmodyfikowano:
  29-01-2016 11:06
  przez: Dominika Urbańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1639
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: