Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje - 2016r.

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

1/2016

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZPŚ.6220.10.2016 z dnia 22.09.2016r.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Prowadzenie odzysku odpadów poza instalacjami (R5), w ramach wykonywanej rekultywacji terenów zdegradowanych.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.10.2016

8

Dokument wytworzył

ERCAD Nadzory, Projekty, Budownictwo Piotr Scześniok

ul. Koraszewskiego 19, 46-050 Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

22.09.2016r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-09-2016
  przez: Dominika Urbańczyk
 • opublikowano:
  22-09-2016 14:48
  przez: Dominika Urbańczyk
 • zmodyfikowano:
  22-09-2016 14:52
  przez: Dominika Urbańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1545
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: