Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w październiku 2016

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

w m-cu październiku 2016 r.

 

19.10.2016 r. (środa) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów które odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego;
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

w miejscowości Tarnów Opolski;

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016;
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski;
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Tarnów Opolski;
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Biura Obsługi Oświaty Samorządowej;

          11. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi (pismo 

               Wojewody Opolskiego z dnia 23.09.2016 r.)

          12. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi   

                (dyrektora PSP Kąty Opolskie)

           13. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi   

                (skarga Kierownika BOOS)

            14.Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

20.10.2016 r. (czwartek) godz. 9:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9

1. O godz. 9:00:  Omówienie spraw z zakresu wycinki i konserwacji drzew i krzewów oraz omówienia inwestycji i remontów na drogach powiatowych w Gminie Tarnów Opolski - do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu oraz sołtysi;

2. Analiza projektów uchwał – jak wyżej

20.10.2016 r. (czwartek) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się

w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9

 1. Analiza projektów uchwał – jak wyżej

W pkt 8 dodatkowo: „Zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2016 r.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sesja Rady Gminy: - 24.10.2016 r. r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Rudolf Urban

Metryczka
 • wytworzono:
  11-10-2016
  przez: Teresa Mientus
 • opublikowano:
  11-10-2016 14:07
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  24-10-2016 14:23
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1115
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: