Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 24 października 2016 r. (poniedziałek)

o godz.  9:00 w sali budynku PKP

w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 4

odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski

 

Tematem sesji będzie:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie prawomocności obrad sesji,

            - przedstawienie porządku obrad sesji;

      3.  Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych
   
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
   
 3. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych  przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy
   
 4. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
   
 5. Podejmowanie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego;
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski;
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”;
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016;
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski;
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Tarnów Opolski;
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Biura Obsługi Oświaty Samorządowej;
 • Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi (pismo Wojewody Opolskiego z dnia 23.09.2016 r.)
 • Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi (dyrektora PSP Kąty Opolskie)
 • Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi  (skarga Kierownika BOOS)
 1. Sprawozdanie z działalności komisji;
   
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji odbytej w dniu 12.09.2016 r.;
   
 3. Interpelacje i zapytania radnych;
   
 4. Wolne wnioski i informacje;
   
 5. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rudolf Urban