Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Potwierdzenie własnoręczności podpisu

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek należy składać w Biurze Obsługi Klienta
lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Tarnów Opolski pokój nr 6,
tel.774640851,
w godz. 7:00-16:00 (poniedziałek),
7:00-15:00 (wtorek-czwartek),
7:00-14:00 (piątek)

Własnoręczność podpisu stwierdza się tylko w obecności osoby, która ubiega się o to potwierdzenie. Osoba ta składa podpis w obecności poświadczającego podpis na:
1) pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
2) oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu
- Dokument, na którym składany będzie podpis.
- Dowód osobisty lub paszport osoby ubiegającej się o poświadczenie własnoręczności podpisu.

Opłaty:
- od każdego podpisu – 9,00zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2006r. poz. 1628),
- za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach do ZUS-u lub KRUS-u - czynność nie podlega opłacie skarbowej
Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Gminy

Termin rozpatrzenia wniosku:
Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., poz. 1628 tekst jednolity).
3.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27, poz.185).

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-10-2016
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  27-10-2016 12:15
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  27-10-2016 12:15
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1567
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: