Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski

WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI

ogłasza

ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski, ustalone na podstawie art. 24a ust. 1, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.139 ze zm. ) oraz Uchwałą nr XXVII/189/2016  Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 06 grudnia 2016 r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

  • cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków od wszystkich odbiorców (za ścieki bytowe i przemysłowe) - grupa G1 i G2: 7,95 zł
  • cena opłaty abonamentowej – odbiorcy indywidualni grupa G1- za rozliczenie  jednego przyrządu  pomiarowego za jeden okres rozliczeniowy (2 m-ce):
  • licznik główny:  9,34 zł
  • podlicznik:         6,35 zł
  • cena opłaty abonamentowej – odbiorcy pozostali grupa G2 (instytucjonalni, firmy) - za rozliczenie  jednego przyrządu  pomiarowego za jeden okres rozliczeniowy (1 m-c):            
  • licznik główny:  7,23 zł
  • podlicznik:         4,25 zł

 

Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                   Krzysztof Mutz