Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski

WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI

ogłasza

ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski, ustalone na podstawie art. 24a ust. 1, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.139 ze zm. ) oraz Uchwałą nr XXVII/189/2016  Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 06 grudnia 2016 r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 • cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków od wszystkich odbiorców (za ścieki bytowe i przemysłowe) - grupa G1 i G2: 7,95 zł
 • cena opłaty abonamentowej – odbiorcy indywidualni grupa G1- za rozliczenie  jednego przyrządu  pomiarowego za jeden okres rozliczeniowy (2 m-ce):
 • licznik główny:  9,34 zł
 • podlicznik:         6,35 zł
 • cena opłaty abonamentowej – odbiorcy pozostali grupa G2 (instytucjonalni, firmy) - za rozliczenie  jednego przyrządu  pomiarowego za jeden okres rozliczeniowy (1 m-c):            
 • licznik główny:  7,23 zł
 • podlicznik:         4,25 zł

 

Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                   Krzysztof Mutz

Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2016
  przez: Wójt Gminy
 • opublikowano:
  12-12-2016 11:40
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  12-12-2016 11:46
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 2439
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: