Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 marca 2020 r.
  Data modyfikacji: 27-03-2020 12:13
 2. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego (nie wyraża się zgodę)
  Data modyfikacji: 27-03-2020 12:11
 3. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego (wyraża się zgodę)
  Data modyfikacji: 27-03-2020 12:08
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 25-03-2020 14:10
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Data modyfikacji: 25-03-2020 14:09
 6. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
  Data modyfikacji: 25-03-2020 14:07
 7. Ogłoszenie o sesji nadzwyczajej Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 marca 2020 r. o godz.16.00
  Data modyfikacji: 25-03-2020 14:01
 8. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 25 marca 2020
  Data modyfikacji: 25-03-2020 13:39
 9. Zarządzenie Nr OR.0050.176.2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul. Kopernika 10a w Tarnowie Opolskim w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronowirusa COVID-19
  Data modyfikacji: 25-03-2020 12:10
 10. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 roku
  Data modyfikacji: 23-03-2020 12:31
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  GminaTarnów Opolski
  odwiedzin: 78092
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: