Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu lutym 2020 r.
  Data modyfikacji: 14-02-2020 11:43
 2. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego 2020 r.
  Data modyfikacji: 14-02-2020 11:41
 3. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Data modyfikacji: 14-02-2020 11:34
 4. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 lutego 2020 r.
  Data modyfikacji: 14-02-2020 11:33
 5. Statut Gminy Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 13-02-2020 12:48
 6. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
  Data modyfikacji: 07-02-2020 13:20
 7. Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 10 maja 2020 r. wraz z kalendarzem wyborczym
  Data modyfikacji: 07-02-2020 09:02
 8. Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
  Data utworzenia: 07-02-2020 08:22
 9. Zarządzenie Nr OR.0050.158.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
  Data modyfikacji: 06-02-2020 09:30
 10. Zarządzenie Nr OR.0050.158.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
  Data modyfikacji: 06-02-2020 09:29
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  GminaTarnów Opolski
  odwiedzin: 75916
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: