Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr XLIII/327/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 01-07-2022 13:24
 2. Inicjatywa – Zmieniajmy Gminy na Lepsze – Dywersyfikacja Źródeł pozyskiwania Energii
  Data modyfikacji: 01-07-2022 11:49
 3. Uchwała Nr XLIII/335/2022 w sprawie wniesienia aportu do spółki pod firmą Park Technologiczno-Innowacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Przyworach
  Data modyfikacji: 01-07-2022 11:33
 4. Uchwała Nr XLIII/334/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tarnów Opolski na lata 2022-2024
  Data modyfikacji: 01-07-2022 11:32
 5. Uchwała Nr XLIII/333/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2022/2023
  Data modyfikacji: 01-07-2022 11:31
 6. Petycja w sprawie zmiany polityki cenowej związanej z odbiorem nieczystości ciekłych z posesji mieszkańców wsi Raszowa
  Data modyfikacji: 01-07-2022 11:30
 7. Uchwała Nr XLIII/332/2022 w przedmiocie zmiany uchwały nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
  Data modyfikacji: 01-07-2022 11:29
 8. Petycja w sprawie zmiany polityki cenowej związanej z odbiorem nieczystości ciekłych z posesji mieszkańców wsi Walidrogi
  Data modyfikacji: 01-07-2022 11:29
 9. Petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe
  Data modyfikacji: 01-07-2022 11:27
 10. Uchwała Nr XLIII/331/022 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2022 – 2026
  Data modyfikacji: 01-07-2022 11:26