Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Rejestr petycji - 2020 r.
  Data modyfikacji: 31-03-2020 14:56
 2. Zarządzenie Nr OR.0050.178.2020 z dnia 27.03.2020 w sprawie zmiany w planie wydatków bieżących
  Data modyfikacji: 31-03-2020 14:54
 3. Zarządzenie Nr OR.0050.177.2020 z dnia 27.03.2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019
  Data modyfikacji: 31-03-2020 12:07
 4. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 marca 2020 r.
  Data modyfikacji: 27-03-2020 12:13
 5. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego (nie wyraża się zgodę)
  Data modyfikacji: 27-03-2020 12:11
 6. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego (wyraża się zgodę)
  Data modyfikacji: 27-03-2020 12:08
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 25-03-2020 14:10
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Data modyfikacji: 25-03-2020 14:09
 9. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
  Data modyfikacji: 25-03-2020 14:07
 10. Ogłoszenie o sesji nadzwyczajej Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 marca 2020 r. o godz.16.00
  Data modyfikacji: 25-03-2020 14:01
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  GminaTarnów Opolski
  odwiedzin: 78272
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: