Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Tarnów Opolski, dnia 06 września 2017 r.

Gmina Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

 46-050 Tarnów Opolski

 

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym

w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

 

            Niniejszym, na podstawie art. 5 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Wójt Gminy Tarnów Opolski  informuje o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

            W ramach Przedsięwzięcia obowiązkiem wykonawcy (partnera prywatnego) będzie  zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków, jak również zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego Przedsięwzięcia.

            Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 696 ze zm.

            W dniu 06 września 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krapkowice (www.bip.krapkowice.pl) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące niniejszego Przedsięwzięcia. Postępowanie na wybór partnera prywatnego jest prowadzone w ramach wspólnego zamówienia publicznego gmin Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa. Podmiotem prowadzącym postępowanie jest Gmina Krapkowice.

http://bip.krapkowice.pl/2509/2182/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-o-wartosci-powyzej-30-000-euro.html

Metryczka
 • wytworzono:
  07-09-2017
  przez: Marcin Kazin Kazin
 • opublikowano:
  07-09-2017 13:35
  przez: Marcin Kazin Kazin
 • zmodyfikowano:
  07-09-2017 13:36
  przez: Marcin Kazin Kazin
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1040
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: