Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 31 maja 2004 r.DIV>


w sprawie zmiany składu osobowego w obwodowych komisjach wyborczych


Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz. 219) podaje się do publicznej wiadomości:

1. Ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Tarnowie Opolskim została skreślona Pani Katarzyna Franz.

2. Ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Nakle została skreślona Pani Edyta Fabisz, a w jej miejsce została powołana Pani Anna Ciesiółko.

Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń

Metryczka
  • opublikowano:
    04-06-2004 07:45
    przez: Jolanta Klama
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: