Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 01.02.2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Tarnów Opolski

Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu  uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy" na terenie gminy Tarnów Opolski w 2018 r.

Konsultacje zostaną rozpoczęte w dniu 01.03.2018 r. i zostaną zakończone w dniu 21.04.2018 r.
Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Forma konsultacji pisemna papierowa i  pisemna elektroniczna poprzez wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim lub przesłana na adres

Do pobrania:

Metryczka
 • wytworzono:
  01-02-2018
  przez: Joanna Gebauer
 • opublikowano:
  01-02-2018 14:12
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  20-11-2019 08:16
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1548
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: