Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr. 500043155-N-2018 z dnia 27.02.2018

Ogłoszenie nr 500043399-N-2018 z dnia 28-02-2018 r.
 
Tarnów Opolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500043155-N-2018
Data: 27/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, Krajowy numer identyfikacyjny 53142128800000, ul. Dworcowa  4, 46-050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 230, e-mail boos@tarnowopolski.pl, faks 077 4644230wew. 24.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tarnowopolski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: 27/02/2018
W ogłoszeniu powinno być: 28/08/2017

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
W ogłoszeniu powinno być: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
W ogłoszeniu powinno być: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
W ogłoszeniu powinno być: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3


Ogłoszenie nr 500043399-N-2018 z dnia 28-02-2018 r.
 
Tarnów Opolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500043155-N-2018
Data: 27/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, Krajowy numer identyfikacyjny 53142128800000, ul. Dworcowa  4, 46-050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 230, e-mail boos@tarnowopolski.pl, faks 077 4644230wew. 24.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tarnowopolski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: 27/02/2018
W ogłoszeniu powinno być: 28/08/2017

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
W ogłoszeniu powinno być: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
W ogłoszeniu powinno być: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
W ogłoszeniu powinno być: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

Metryczka
 • wytworzono:
  28-02-2018
  przez: Maria Bochańska
 • opublikowano:
  28-02-2018 10:20
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  28-02-2018 12:00
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1860
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: