Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja

Tarnów Opolski, 2006-01-05
GT-OŚ-DŚ 7627/03/05

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski

Zgodnie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że:
- w dniu 05.01.2006r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej spinającego istniejącą kanalizację sanitarną Spółdzielni Mieszkaniowej z kanalizacją sanitarną Gminy Tarnów Opolski, działki nr 1268/3, 1244/6 i 593/3 obręb Tarnów Op.


 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Małgorzata Łukomska
data wytworzenia: 11.01.2005
Metryczka
  • opublikowano:
    11-01-2006 12:09
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    17-01-2006 09:52
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: