Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

                                                                                              Tarnów Opolski, 15 grudnia 2006r
GT-U.7323/NRW-5/2006

 

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski
o terminie sesji Rady Gminy w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Nakło, Raszowa, Walidrogi

 


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz.139 z późn. zmianami), w związku z art.85 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717), 

podaje się do publicznej wiadomości,


że dnia 25  stycznia 2007r ( czwartek ) o godzinie  9.00   w Straży Pożarnej   w Tarnowie Opolskim odbędzie się sesja Rady Gminy, której przedmiotem będzie uchwalenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Nakło, Raszowa, Walidrogi.

 


Wójt Gminy Tarnów Opolski  

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
 
Metryczka
  • opublikowano:
    15-12-2006 14:05
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: