Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,WalidrogiTarnów Opolski, 06 kwietnia 2007r
GT-U.7323/NRW02/2007
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski
o terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło, Raszowa, Walidrogi
wraz z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 
 
       Na podstawie art.25, stosownie do art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz.139 z późniejszymi zmianami ), w związku z art.85 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXV/154/01 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, w związku z wprowadzeniem zmian do projektu planu miejscowego wynikających z uwzględnienia protestów, zarzutów i wniosków wniesionych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło, Raszowa, Walidrogi
 
WÓJT Gminy Tarnów Opolski zawiadamia,
 
że projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło, Raszowa, Walidrogi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu, o której mowa w przepisach ustawy prawo ochrony środowiska, będą ponownie wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7 do 28 maja 2007 roku (w tym również w przypadające w tym okresie soboty, niedziele i święta) w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, w godzinach od 9.00 do 15.00.
 
Zgodnie z art.23 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest. Zgodnie z art.24 ustawy, każdy, kogo interes prawny lub uprawnienia mogą być naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie, do Wójta Gminy Tarnów Opolski z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia t.j.do dnia 12 czerwca 2007r.
 
Jednocześnie  na podstawie art.19 ust.1 i 2 pkt 1 i 3, ust.6, art.32 ust.1 pkt 1, w związku z art.34 ust.1 i art.43 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyżej wymieniony wykaz dokumentów dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz na stronie internetowej, pod adresem www.bip.tarnowopolski.pl
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego można składać na piśmie w terminie do dnia 12 czerwca 2007r, w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.
  


informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Mariusz Krawców
data wytworzenia: 06.04.2007