Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-13.07.2007


data 15.05.2007
 
 
OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory.
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVIII/175/05 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 maja 2005 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory obejmującej granice obszaru objętego planem ( określa załącznik graficzny do uchwały ) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.05.2007 do 25.06.2007 w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 w godz. Od 9.00 do 15.00   .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu   18.06.2007 w siedzibie OSP w Tarnowie Opolskim przy ul. Klimasa o godz 16.00 .
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnów Opolski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2007 .
 
 
 informację wytworzył: Wójt gminy
za treść odpowiada: Mariusz Krawców
data wytworzenia: 15.05.2007
Metryczka
  • opublikowano:
    14-05-2007 10:28
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×