Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko oraz planu gospodarki odpadami

 

Tarnów Opolski, 2009-10-30
OŚ-PGO 7610/06/09
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu aktualizacji „PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY TARNÓW OPOLSKI NA LATA 2009-2012 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013-2016” oraz aktualizacji „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TARNÓW OPOLSKI NA LATA 2009 – 2012 Z PERSPEKTYWĄ 2013-2016”
 Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w opracowania w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia, na piśmie, bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, email: gtiug@tarnowopolski.pl Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.
W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z całością zebranego materiału w terminie 21 dni w pokoju nr 3 tut. Urzędu Gminy Tarnów Opolski w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 7-16, wtorek – czwartek 7-15, piątek 7-14).
 
 

Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń


 

Podmiot udostępniający: Wójt
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2009-10-30