Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP wsi Tarnów Op


Tarnów Opolski, 07.08.2008r

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi TARNÓW OPOLSKI

Wójt Gminy Tarnów Opolski, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwał: Nr XVI/125/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. i Nr XVII/129/08 z dnia 12 maja 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski. Zakres zamierzonych zamian planu ustalony w/w uchwałami obejmuje tereny:

1) Teren przy ul. Dworcowej, powierzchnia ok. 0,9 ha, w obowiązującym planie użytki rolne (R); zmiana przeznaczenia - pod usługi nieuciążliwe.

2) Teren przy ul. Kopernika, powierzchnia 0,73 ha, w obowiązującym planie w 1/3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), w 2/3 użytki rolne (R); zmiana przeznaczenia - pod boisko sportowe.

3) Teren w centrum Tarnowa Opolskiego przy wytwórni okien, powierzchnia 0,77 ha, w obowiązującym planie teren użytków rolnych (R); zmiana przeznaczenia – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

4) Teren przy ul. Zawadzkiego, powierzchnia ok. 9,53 ha, w obowiązującym planie tereny: specjalistycznej produkcji zwierzęcej (RP), działalności gospodarczej (DG), zieleni izolacyjnej (ZI), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN); zmiana przeznaczenia – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ze zmianą zasad podziału działek w granicach obecnego terenu MN i istniejących dróg.

5) Teren u zbiegu ul. Klimasa i ul. Zawadzkiego, powierzchnia ok. 1,75 ha; w obowiązującym planie teren użytków (R) i teren specjalistycznej produkcji zwierzęcej (RP); zmiana przeznaczenia – pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

6) Teren na wschód od ul. Zawadzkiego, powierzchnia ok. 2,9 ha, w obowiązującym planie tereny: specjalistycznej produkcji zwierzęcej (RP), działalności gospodarczej (DG); zmiana przeznaczenia - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

7) Teren w rejonie ul. Nakielska – ul. Cmentarna, powierzchnia ok. 4,8 ha, w obowiązującym planie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i użytków rolnych (R); zmiana przeznaczenia – całość pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zmiana zasad podziału na działki w granicach obecnego terenu MN.

8) Teren przy ul. Cmentarnej, powierzchnia 0.14 ha; w obowiązującym planie użytki rolne (R); zmiana przeznaczenia – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

9) Teren przy ul. Powstańców Śl., powierzchnia 0,12 ha; w obowiązującym planie użytki rolne (R); zmiana przeznaczenia – pod zabudowę mieszkaniową zagrodową.

10) Teren w północno - zachodniej części Tarnowa Opolskiego, w obowiązującym planie tereny: LS (las), komunikacji (Kl), usług (UC); zmiana przeznaczenia – pod drogę lokalną klasy L, stanowiącą północne przedłużenie zachodniej obwodnicy Tarnowa Opolskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski – w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
informację wytworzył(a):  
za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
data wytworzenia: 07.08.2008