Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Wójta Gminy Tarnów Opolski

Zawiadomienie Wójta Gminy Tarnów Opolski

 

 Wójt Gminy Tarnów Opolski  - na podstawie art. 32 w związku z art. 34  ust. 1 ustawy z dnia   27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627z późn. zm.) - informuje, że:

 

1.      W publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających  informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 wymienionej ustawy - został umieszczony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło, Raszowa, Walidrogi i prognoza oddziaływania jego realizacji na środowisko. Dokumenty umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych są udostępniane wszystkim zainteresowanym w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim . 

 

2.      Projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło, Raszowa, Walidrogi oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przewidzianemu w art. 40 - 45 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu zapewniają art. 31 - 38 tej ustawy.     

 

  Uwagi i wnioski w prowadzonym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać w okresie 21 dni, począwszy od  03.10. -.24.10.2005 r. - w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim  ul.  Dworcowa 6,  46-050 Tarnów Opolski.

  

Wójt Gminy Tarnów Opolski    

  

Tarnów Opolski dn. 19.09.2005r..
informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę