Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski

Tarnów Opolski, 29.06.2007 r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
w sprawie konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego z mieszkańcami
Gminy Tarnów Opolski
 
 
         Rada Gminy w Tarnowie Opolskim informuje o rozpoczęciu konsultacji
z mieszkańcami Gminy w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnów Opolski”. Konsultacje prowadzone będą w trybie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, w terminie od 9 lipca do 31 sierpnia 2007 r.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnów Opolski zostanie:
- wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, pok. nr 3, w godzinach pracy Urzędu; osoby do kontaktu: Małgorzata Bahryj
i Krzysztof Ćwieląg,
- zamieszczony na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl (ogłoszenia),
- przekazany do poszczególnych Sołectw Gminy Tarnów Opolski.
Na uwagi i wnioski mieszkańców oczekujemy pod adresem Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze Gminy.

 
za treść odpowiada: Krzysztof Ćwieląg
data wytworzenia: 29.06.2007
Metryczka
  • opublikowano:
    29-06-2007 12:18
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    29-06-2007 12:20
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: