Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim przeznacza do sprzedaży....w dniach od 5 do 16 kwietnia 2007r

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim przeznacza do sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego zbędnego:
-        ciągnik MF 255 nr rej OPOM582 12 500,00 zł
-        beczkowóz „Kościan” 4000 l.                    2 500,00 zł
 
W/w składnik można oglądać w siedzibie ZGKiM w Tarnowie Op., ul. Cmentarna 5 w dniach od 05.04.2007 do 16.04.2007 r. w godz. od 10:00 do 14:00.
            Podania osób zainteresowanych kupnem w/w składników majątku ruchomego prosimy składać do 20.04.2007 r. w siedzibie ZGKiM w Tarnowie Op., ul. Cmentarna 5 z wyszczególnieniem, który z w/w składników jest przedmiotem zainteresowania oraz danymi składającego podanie (w tym telefon kontaktowy).
W przypadku gdy co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego to pomiędzy tymi osobami zostanie przeprowadzona aukcja.
informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Bernard Gawlik
data wytworzenia: 04.04.2007
Metryczka
  • opublikowano:
    04-04-2007 12:59
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    30-07-2007 08:18
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: