Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2018-2023

DOCRejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2018-2023.doc


 

LP

 

NR UCHWAŁY

 

TYTUŁ UCHWAŁY

 

 

DATA PODJĘCIA

 

 

PUBLIKACJA

1.

II/7/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2018

23.11.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3358
Data ogłoszenia
05.12.2018 r.

2.

II/12/2018

w sprawie zmiany Statutu
Gminy Tarnów Opolski

23.11.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3323
Data ogłoszenia
30.11.2018 r.

3.

II/13/2018

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw  uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

23.11.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3324
Data ogłoszenia
30.11.2018 r.

4.

III/16/2018

w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 199
Data ogłoszenia
11.01.2019 r.

5.

III/18/2018

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 200
Data ogłoszenia
11.01.2019 r.

6.

III/21/2018

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-2

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 257
Data ogłoszenia
29.01.2019 r.

7.

III/22/2018

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kąty Opolskie

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3773
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

8.

III/23/2018

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Przywory

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3774
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

9.

III/24/2018

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Miedziana

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3775
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

10.

III/25/2018

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Kosorowice

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3776
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

11.

III/26/2018

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnów Opolski

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3777
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

12.

III/27/2018

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Nakło

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3778
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

13.

III/28/2018

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Raszowa

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3779
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

14.

III/29/2018

w przedmiocie zmiany  uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Walidrogi

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3780
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

15.

III/30/2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim" Posiłek
w szkole
i w domu" na lata 2019-2023

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3743
Data ogłoszenia
20.12.2018 r.

16.

III/31/2018

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3744
Data ogłoszenia
28.12.2018 r.

17.

IV/34/2019

w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Tarnów Opolski

28.01.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 481
Data ogłoszenia
05.02.2019

 

18.

IV/35/2019

w sprawie zmiany przebiegu ulicy Słonecznej e miejscowości Tarnów Opolski

28.01.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 482
Data ogłoszenia
05.02.2019

19.

V/43/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2019

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 1037
Data ogłoszenia
14.03.2019

20.

V/44/2019

w sprawie zmiany załącznika do uchwały
w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 909
Data ogłoszenia
07.03.2019

21.

V/45/2019

w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 910
Data ogłoszenia
07.03.2019

22.

V/46/2019

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 911
Data ogłoszenia
07.03.2019

23.

V/47/2019

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 912
Data ogłoszenia
07.03.2019

24.

V/48/2019

w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Tarnów Opolski

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 913
Data ogłoszenia
07.03.2019

25.

V/49/2019

w sprawie przedłużenia ulicy Julii
w miejscowości Tarnów Opolski

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 914
Data ogłoszenia
07.03.2019

26.

V/51/2019

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa

 

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 915
Data ogłoszenia
07.03.2019

27.

VI/53/2019

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

25.03.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 1516
Data ogłoszenia
16.04.2019

28.

VI/55/2019

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa

25.03.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 1251
Data ogłoszenia
04.04.2019

29.

VI/57/2019

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r.”

 

25.03.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 1252
Data ogłoszenia
04.04.2019

30.

VII/59/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

29.04.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 1784
Data ogłoszenia
10.05.2019

31.

IX/69/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

24.06.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 2271
Data ogłoszenia
03.07.2019

32.

IX/71/2019

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

24.06.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 2208
Data ogłoszenia
27.06.2019

33.

IX/72/2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia ich obwodów

24.06.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 2209
Data ogłoszenia
27.06.2019

34.

IX/72/2019

w przedmiocie zmiany uchwały NR XLVII/369/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski

 

24.06.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 2210
Data ogłoszenia
27.06.2019

35.

X/75/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

18.07.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 2520
Data ogłoszenia
29.07.2019

36.

XI/77/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3199
Data ogłoszenia
08.10.2019

37.

XI/84/2019

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3172
Data ogłoszenia
07.10.2019

38.

XI/87/2019

w sprawie przedłużenia ulicy Tulipanowej w miejscowości Tarnów Opolski

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3173
Data ogłoszenia
07.10.2019

39.

XI/88/2019

w sprawie przedłużenia ulicy Wrzosowej
w miejscowości Tarnów Opolski

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3174
Data ogłoszenia
07.10.2019

40.

XI/89/2019

w sprawie przedłużenia ulicy Leszczynowej w miejscowości Miedziana

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3175
Data ogłoszenia
07.10.2019

41.

XI/90/2019

w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Kąty Opolskie

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3176
Data ogłoszenia
07.10.2019

42.

XI/92/2019

w sprawie zmiany uchwały
nr V/45/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Rady Gminy Tarnów Opolski
w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3177
Data ogłoszenia
07.10.2019

43.

XII/94/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

28.10.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3368
Data ogłoszenia
04.11.2019

44.

XII/95/2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

28.10.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3334
Data ogłoszenia
30.10.2019

45.

XII/97/2019

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

28.10.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3349
Data ogłoszenia
31.10.2019

46.

XIII/99/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

25.11.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3706
Data ogłoszenia
03.12.2019

47.

XIII/100/2019

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

25.11.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3607
Data ogłoszenia
27.11.2019

48.

XIII/101/2019

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia i mieszkaniach chronionych

25.11.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3657
Data ogłoszenia
29.11.2019

49. XIV/108/2019
w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
 
20.12.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.
Poz. 191

Data ogłoszenia

10.01.2020
50. XIV/112/2019
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 
20.12.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.
Poz. 4236

Data ogłoszenia

30.12.2019
51. XIV/113/2019
w przedmiocie uchylenia uchwały
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

 
20.12.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 38
Data ogłoszenia

02.01.2020
52. XIV/115/2019
w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 
20.12.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 4135
Data ogłoszenia

23.12.2019

53.

XV/117/2020

budżetowej na rok 2020 w sprawie zmiany uchwały

27.01.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 415
Data ogłoszenia
03.2.2020

54.

XV/119/2020

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

27.01.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 366
Data ogłoszenia
30.01.2020

55.

XV/120/2020

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

27.01.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 367
Data ogłoszenia
30.01.2020

56.

XV/121/2020

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

27.01.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 368
Data ogłoszenia
30.01.2020

57.

XV/123/2020

określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

27.01.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 369
Data ogłoszenia
30.01.2020

58.

XV/124/2020

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

27.01.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 370
Data ogłoszenia
30.01.2020

59.

XVI/128/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

24.02.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 736
Data ogłoszenia
03.03.2020

60.

XVI/129/2020

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.”

24.02.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 699
Data ogłoszenia
28.02.2020

61.

XVI/130/2020

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

24.02.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 681
Data ogłoszenia
27.02.2020

62.

XVI/131/2020

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej

24.02.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 682
Data ogłoszenia
27.02.2020

63.

XVI/133/2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2019/2020

24.02.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 671
Data ogłoszenia
26.02.2020

64. XVII/136/2020

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

30.03.2020 Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 1060
Data ogłoszenia
31.03.2020
65. XVII/137/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 30.03.2020 Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 1061
Data ogłoszenia
31.03.2020
66. XX/146/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

30.06.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 2008
Data ogłoszenia
09.07.2020

67. XX/146/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski 30.06.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 1949
Data ogłoszenia
03.07.2020

68.

XX/150/2020 
 

XX/150/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2020/2021 30.06.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 1950
Data ogłoszenia
03.07.2020

69.

XX/155/2020

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi („Brzozowa”)

30.06.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 1951
Data ogłoszenia
.3.07.2020

70.

XXI/160/2020  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 18.09.2020 Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 2584
Data ogłoszenia
24.09.2020

71.

XXI/161/2020 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla  członków Ochotniczych Straży
Pożarnych

18.09.2020 Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 2585
Data ogłoszenia
24.09.2020
72. XXI/162/2020  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami na lata 2020-2023
18.09.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 2599
Data ogłoszenia
25.09.2020

73. XXI/163/2020   w sprawie nadania nazwy ulicy w Kosorowicach
 
18.09.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 2586
Data ogłoszenia
24.09.2020

74.

XXII/178/2020 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 26.10.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 2967
Data ogłoszenia
03.11.2020

75. XXII/179/2020 w sprawie wzniesienia pomnika 26.10.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 2931
Data ogłoszenia
02.11.2020

76. XXII/180/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski 26.10.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 2906
Data ogłoszenia
30.10.2020

77. XXII/181/2020  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana i Kosorowice 26.10.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 2932
Data ogłoszenia
02.11.2020

78. XXIII/181/2020  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 13.11.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 3456
Data ogłoszenia
11.12.2020

79. XXIV/188/2020

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2021 rok

 

28.12.2020 Dz. Urz. Woj. Op. z 2021 r.
Poz. 61
Data ogłoszenia
08.01.2021
80. XXIV/190/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

 

28.12.2020 Dz. Urz. Woj. Op. z 2021 r.
Poz. 30
Data ogłoszenia
05.01.2021
81.

XXV/198/2021

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 27.01.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.
Poz. 388
Data ogłoszenia

09.02.2021
82.


XXV/200/2021

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza 27.01.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.
Poz. 337
Data ogłoszenia

03.02.2021
83.

 

XXVI/202/2021

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 22.02.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.
Poz. 538
Data ogłoszenia

01.03.2021
84.

 

XXVI/204/2021

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana 22.02.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.
Poz. 539

Data ogłoszenia

01.03.2021
85.

 

XXVI/205/2021

przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski 22.02.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.
Poz. 497
Data ogłoszenia

26.02.2021
86.

XXVI/206/2021

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2021 r.” 22.02.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.
Poz. 540
Data ogłoszenia

01.03.2021
87.

 

XXVI/210/2021

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnów Opolski 22.02.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.
Poz. 498
Data ogłoszenia

26.02.2021
88.

XXVI/211/2021

 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza 22.02.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.
Poz. 499
Data ogłoszenia

26.02.2021
89.
XXVII/213/2021
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 29.03.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 979

Data ogłoszenia

07.04.2021

 

90.
 

XXVII/217/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
na lata 2021 do 2027
29.03.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 946

Data ogłoszenia

02.04.2021


91.

 

XXVII/219/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 29.03.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 1234

Data ogłoszenia

04.05.2021
92. XXVIII/220/2021 w sprawie przedłużenia ulicy Brzozowej w miejscowości Walidrogi 26.04.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 1199

Data ogłoszenia

30.04.2021
93. XXVIII/223/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 26.04.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 1200

Data ogłoszenia

30.04.2021
94. XXIX/232/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 30.06.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 1924

Data ogłoszenia

09.07.2021
95. XXIX/235/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 30.06.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 1829

Data ogłoszenia

06.07.2021
96. XXIX/238/2021 w sprawie przedłużenia ulicy Sosnowej w miejscowości Walidrogi 30.06.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 1830

Data ogłoszenia

06.07.2021
97. XXIX/239/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Walidrogi 30.06.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 1831

Data ogłoszenia

06.07.2021
98. XXIX/240/2021 w sprawie przedłużenia ulicy Spokojnej w miejscowości Raszowa 30.06.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 1832

Data ogłoszenia

06.07.2021
99. XXIX/241/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Nakło 30.06.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 1833

Data ogłoszenia

06.07.2021
100. XXIX/242/2021 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski 30.06.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 1834

Data ogłoszenia

06.07.2021
101. XXIX/243/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2021/2022 30.06.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 1835

Data ogłoszenia

06.07.2021
102. XXIX/244/2021 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych 30.06.2021

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2021 r.

Poz. 1836

Data ogłoszenia

06.07.2021