Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządzeniami Nr OR.0050.33.2019 i OR.0050.34.2019 z dnia 24-01-2019 r. ustalił terminy rekrutacji do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski na rok szkolny 2019/2020.

1.PDFZarządzenie Nr OR.0050.33.2019 z dnia 24.01.2019r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołac.pdf

2.PDFZarządzenie Nr OR.0050.34.2019 z dnia 24.01.2019r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych.pdf

Kryteria naboru do ww. przedszkoli i szkół na rok szkolny 2019/2020 określają uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski:

  1. PDFUchwała nr XXXI-233 -2017 w sprawie kryterió rekrutacji do publicznych szkół podstawowych.pdf  
  2. PDFUchwała nr XXXI-232-2017 w sprawie kryteriów na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli.pdf

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się od 25 lutego 2019 roku i zakończy się 08 marca 2019 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Wzór wniosku oraz inne dokumenty dotyczące naboru dostępne będą w każdym przedszkolu.

Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru rodzice składają osobiście w siedzibie przedszkola bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej osoby.

Przyjęć dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Wzór deklaracji będzie dostępny w każdym przedszkolu. Wypełnione deklaracje należy złożyć w przedszkolu.