Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji - termin składania ofert 6.02.2009r

 

DOCkonkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych wzakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji.doc 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Sziroky
Data wytworzenia: 2009-01-05

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
NA REALIZACJĘ W 2009 r. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE
KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
 
LISTA ZŁOŻONYCH OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
 

Lp
Nazwa oferenta
Wnioskowana kwota na wsparcie zadania w 2009r.
Dotacja otrzymana w 2008
Przydzielona dotacja na rok 2009
UWAGI
1.
STOWARZYSZENIE „KALEJDOSKOP”
22 000
10 000
10 000
 

 
                                                                                                                                                     WÓJT GMINY
                                                                                                                                                       ( …. )
                                                                                                                                                   Zygmunt Cichoń

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Sziroky
Data wytworzenia: 2009-03-02

 

Metryczka
  • opublikowano:
    05-01-2009 07:49
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    17-03-2009 10:19
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: