Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów Opolski podaje informuje o osiągniętych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych rodzajów odpadów.

PDFOsiągnięte przez Gminę Tarnów Opolski poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomy recyklingu.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2019
  przez: Marcin Kazin
 • opublikowano:
  13-06-2019 12:32
  przez: Marcin Kazin
 • zmodyfikowano:
  13-06-2019 12:32
  przez: Marcin Kazin
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 529
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: