Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Wójt Gminy Tarnów Opolski udostępnia informacje o:

I. zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688):

1. Gmina Tarnów Opolski - Firma odbierająca odpady: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, Częstochowa, ul. Bór 169, Tel. 77/ 4651 509 (oddział Dylaki)

II. punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski:

Zbiórka prowadzone jest w ramach tzw. wystawki, sprzed posesji mieszkańców w terminie wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów.

Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2019
  przez: Marcin Kazin
 • opublikowano:
  13-06-2019 12:35
  przez: Marcin Kazin
 • zmodyfikowano:
  13-06-2019 12:39
  przez: Marcin Kazin
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 661
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: