Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi

 

OGŁOSZENIE
 
Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”.           
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji do Rocznego programu współpracy poprzez wysłanie wypełnionej ankiety, na adres email:
bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie do 10 dni od publikacji w/w ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
 
Ankiety można uzyskać za pomocą Internetu na stronie www.bip.tarnowopolski.pl, bądź w pokoju nr 1.
 

PDFProtokół.pdf

 

Po zakończeniu ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok” stwierdza się brak wpływu ankiet do tutejszego urzędu.

                                                                                                                                          /-/  Wójt Gminy

                                                                                                                                            Krzysztof Mutz

                                                                                                                                               
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Borowiak
Data wytworzenia: 2010-10-06

 

 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2010
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  06-10-2010 12:59
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  02-09-2015 12:00
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1454
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: