Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011

OGŁOSZENIE
 
Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011.”
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011”.           
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji do projektu budżetu gminy  poprzez wysłanie wypełnionej ankiety, na adres email:
bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie do 10 dni od publikacji w/w ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
 
Ankiety można uzyskać za pomocą Internetu na stronie www.bip.tarnowopolski.pl, bądź w pokoju nr 1.
 

 

PDFProtokół.pdf

 

Po zakończeniu ogłoszenie w sprawieprzystąpienia do opracowania projektu „Budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011.” stwierdza się brak wpływu ankiet do tutejszego urzędu.

                                                                                                                                                      /-/ Wójt Gminy

                                                                                                                                                      Krzysztof Mutz

 

Podmiot udostępniający: Janusz Borowiak
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Borowiak
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)