Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi


 

                           OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „WSPÓLNA” ulicy w miejscowości Kosorowice.
           
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w statutowo zajmują się w/w dziedziną do zgłaszania propozycji do w/w uchwały  poprzez wysłanie opinii i propozycji , na adres email: bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie do 10 dni od publikacji w/w ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
- rozpoczęcie konsultacji od dnia 26 stycznia 2011 r.
-zakończenie: 4 luty 2011 r.
-termin składania opinii i propozycji upływa z dniem 4 lutego  2011 r.
 

DOCzarządzenie do publ.doc

 JPEGProtokół.jpeg
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2011-01-26
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2011
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  26-01-2011 08:10
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  28-07-2015 11:22
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1566
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: