Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE
przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi
dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, iż rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
          
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji do w/w projektu.
 
- Rozpoczęcie konsultacji: 28 stycznia 2011 roku.
- Zakończenie : 7 lutego 2011 roku.
- Termin składania uwag i opinii – do 7 lutego 2011 roku.
 
Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, przyjmowane będą pisemnie w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim (sekretariat), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@tarnowopolski.pl bądź listownie na adres tutejszego urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2011 r.
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
 
 
 

DOCzarządzenie 1-2011.doc


 JPEGProtokół 1.jpeg
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2011-01-28
 
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2011
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  24-01-2011 13:58
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  28-07-2015 11:21
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1676
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: