Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół po zakończeniu ogłoszenia dotyczącego przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gminy na rok 2019

PROTOKÓŁ
 

po zakończeniu ogłoszenia    w   sprawie    przystąpienia do opracowania    projektu uchwały w sprawie opracowania „Projektu Budżetu Gminy na rok 2019”.
Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłosił rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie opracowania „Projektu Budżetu Gminy na rok 2019”. Ogłoszenie opublikowano 22 listopada 2018 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Tarnów Opolski, na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski, jak i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Po upływie wyznaczonej ilości dni   zgodnie z uchwałą o  konsultacjach Nr XLV/317/10 z   dnia 8 listopada 2010r sporządza się protokół.

Formą konsultacji była opinia. Po upływie wyznaczonej ilości dni stwierdza się brak wpływu opinii do tut. Urzędu.

 Na tym protokół zakończono i podpisano.

                                                                                                   Sporządziła:                        
                                                                                              Emilia Normantowicz

PDFProtokół po zakończeniu ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gminy na rok 2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-12-2018
  przez: Emilia Normantowicz
 • opublikowano:
  05-11-2019 12:49
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  26-11-2019 08:33
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 176
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: