Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

9.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż nieruchomości w Kątach Op.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza  I  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Kątach Opolskich

1.Działka nr.397/65  o  pow. 0.2015 ha km 1 położona w Kątach Op
   niezabudowana

2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr  36296

3.Cena wywoławcza  działki  wynosi :  1.600 zł

4.Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego wsi  Kąty Op
   oznaczona jest symbolem „W” o treści  „ wody otwarte”
  
5.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona i nie ma
   przeszkód w rozporządzaniu nią

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej danej działki  , wpłata w kasie urzędu 
   gminy do dnia 23.08.2004r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank Zachodni
   I Oddz.Tarnów Op – Nr  85109022420000000578015301

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet  ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.


8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

9.Przetarg odbędzie się dnia 27 sierpnia 2004r. o godz.14 w budynku Urzędu
   Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 13 stycznia 1998r. Dz.U.Nr 9 poz.30 w spr.określenia szczegółowych zasad i          
     trybu przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości.


11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
      Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy tel:4644282 w.24 

Metryczka
  • opublikowano:
    11-08-2004 09:03
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    19-11-2004 10:51
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: