Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok

Informacja dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Tarnów Opolski raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Gminy Tarnów Opolski, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00 w sali budynku PKP przy ulicy Dworcowej 4, Rada Gminy Tarnów Opolski rozpatrzy raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Tarnów Opolski. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – a więc 21 czerwca 2019 r. (piątek). Zgłoszenia mieszkańców Gminy Tarnów Opolski przyjmowane będą w sekretariacie pok. nr 6 (I piętro).

PDFRaport o stanie gminy Tarnów Opolski za 2018 rok.pdf (280,91KB)