Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 23.11.2018 r.

    Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski

Na II Sesji Rady Gminy Tarnów Opolski w  dniu 23 listopada 2018 r.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy;

Głosowanie w obecności 14 radnych:
Wyniki imienne:

 • ZA(11):
  Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Jan Czech, Teodor Okos, Andrzej Mateja,
  Rafał Zmuda
 • BRAK GŁOSU(3): problemy techniczne
  Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia.

Ze względów technicznych uchwałę ponownie poddano pod głosowanie:
Głosowanie w obecności 14  radnych:
Wyniki imienne:

 • ZA(13):
  Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Jan Czech, Krzysztof Halupczok, Teodor Okos,
  Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja
 • BRAK GŁOSU(1): problemy techniczne
  Waldemar Wilk

Ze względów technicznych uchwałę ponownie poddano pod głosowanie:
Głosowanie w obecności 14 radnych:
Wyniki imienne:

 • ZA(14):
  Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Teodor Okos, Ewa Szymik, Jan Czech, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban,
  Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja
 1. Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania stałych komisji rady gminy

Nastąpiła zmiana quorum. Do sesji dołączyła radna Anna Gebauer.
Głosowanie w obecności 15 radnych:
Wyniki imienne:

 • ZA(15):
  Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Anna Gebauer
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

Głosowanie w obecności 15 radnych:
Wyniki imienne:

 • ZA(15):
  Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Jan Czech, Waldemar Wilk, Anna Gebauer,
  Rudolf Urban, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Rafał Zmuda
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;

Głosowanie w obecności 15 radnych:
Wyniki imienne:

 • ZA(15):
  Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Michał Wacławczyk,
  Szymon Dyga, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Anna Gebauer
 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.;

Głosowanie w obecności 15 radnych:
Wyniki imienne:

 • ZA(15):
  Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Jan Czech, Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim;

Głosowanie w obecności 15 radnych:
Wyniki imienne:

 • ZA(15):
  Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Teodor Okos, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  w miejscowości Przywory;

Głosowanie w obecności 15 radnych:
Wyniki imienne:

 • ZA(15):
  Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Jan Czech, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Alfred Kobienia

 

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia międzygminnego;

Głosowanie w obecności 15 radnych:
Wyniki imienne:

 • ZA(15):
  Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Jan Czech, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski;

Głosowanie w obecności 15 radnych:
Wyniki imienne:

 • ZA(15):
  Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Jan Czech, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk
 1. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;

Głosowanie w obecności 15 radnych:
Wyniki imienne:

 • ZA(15):
  Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Jan Czech, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Andrzej Mateja
 1. Projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych;

Głosowanie w obecności 15 radnych:
Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Jan Czech, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu Nr II/2018  Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 23 listopada 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-11-2018
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  07-11-2019 11:00
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  07-11-2019 11:06
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 112
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: