Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.12.2018 r

 

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski

Na III Sesji Rady Gminy Tarnów Opolski w  dniu 20 grudnia 2018 r.

 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach (09:21)

Wyniki imienne:

Głosowanie w obecności 14 radnych:

ZA(11):

Szymon Dyga, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Teodor Okos, Anna Gebauer, Jan Czech, Ewa Szymik, Waldemar Wilk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(3): Problemy techniczne

Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber

 

Ze względów technicznych porządek po zmianach ponownie poddano pod głosowanie:

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach  nr 2 (09:24)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Jan Czech, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Teodor Okos

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (10:53)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Jan Czech, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok; (10:53)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Jan Czech, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Anna Gebauer, Joanna Woszek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok; (10:53)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Jan Czech, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Anna Gebauer, Joanna Woszek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; (10:56)

Głosowanie w obecności 13 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(13):

Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Teodor Okos, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Rafał Zmuda

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(1):

Andrzej Klama

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018; (10:57)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków (10:59)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Jan Czech, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Szymon Dyga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na drogach wewnętrznych w miejscowości Przywory (11:02)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Jan Czech, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Anna Gebauer, Andrzej Mateja

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory - 2; (11:02)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Teodor Okos, Rafał Zmuda, Jan Czech, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kąty Opolskie (11:05)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Jan Czech, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Przywory (11:06)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Jan Czech, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Teodor Okos

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Miedziana (11:06)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Jan Czech, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Andrzej Mateja

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kosorowice (11:07)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Andrzej Klama, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Tarnów Opolski (11:07)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nakło (11:08)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Jan Czech, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Anna Gebauer, Rafał Zmuda

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Raszowa (11:09)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Andrzej Klama

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Walidrogi (11:09)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Jan Czech, Teodor Okos, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (11:14)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Jan Czech, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu"

na lata 2019-2023 (11:14)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Jan Czech, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad zatwierdzeniem planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok (11:16)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Jan Czech, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Teodor Okos, Rudolf Urban, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad zatwierdzeniem planu pracy Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2019 rok (11:18)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Jan Czech, Teodor Okos, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad zatwierdzeniem plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów na 2019 rok (11:21)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Jan Czech, Joanna Woszek, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Rafał Zmuda

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad zatwierdzeniem plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej
 i Ochrony Środowiska na 2019 rok (11:23)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Teodor Okos, Jan Czech

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad zatwierdzeniem plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (11:25)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Jan Czech, Waldemar Wilk, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad wnioskiem Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej (11:36)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Jan Czech, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Teodor Okos

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Przyjęcie protokołu z II sesji odbytej w dniu 23 listopada 2018 r. (11:36)

Głosowanie w obecności 14 radnych:

Wyniki imienne:

ZA(14):

Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Rudolf Urban, Krzysztof Halupczok, Teodor Okos, Anna Gebauer, Ewa Szymik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad wnioskiem nr 1 Radnego Szymona Dyga (11:46)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Jan Czech, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Waldemar Schreiber

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad wnioskiem Radnego Jana Czech (11:47)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Teodor Okos, Joanna Woszek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad wnioskiem nr 2 Radnego Szymona Dyga (11:48)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Teodor Okos, Jan Czech, Joanna Woszek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad wnioskiem Radnego Andrzeja Klama (11:48)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Jan Czech, Andrzej Klama, Teodor Okos, Rudolf Urban, Andrzej Mateja

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad wnioskiem Radnego Waldemara Wilka (11:55)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Ewa Szymik, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Teodor Okos, Szymon Dyga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad wnioskiem Nr 1 Pani Anny Gebauer (11:58)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Ewa Szymik, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Jan Czech, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Głosowanie nad wnioskiem Nr 2 Pani Anny Gebauer (11:59)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Andrzej Mateja, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu Nr III/2018  Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r.